E-Vijecnica|

Na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja održanoj u srijedu, 7. lipnja 2017. verificirani su mandati članovima Gradskog vijeća: Zdravku Pavlešiću (HDZ), Ivanu Bogoviću (HDZ), Diani Cindrić (HDZ), Milenku Bosancu (HDZ), Ivanki Magdić (HDZ), Davoru Požegi (HDZ), Igoru Piršiću (HDZ), Draženu Pauliću (HDZ), Ivoni Piršić (HDZ), Đanluki Obrovcu (HNS-HSS), Zoranu Ivšiću (SDP), Damiru Vukoviću (SDP), Hrvoji Pauliću (SDP), Dušanu Gruboru (SDP), Nikolini Požega (Živi zid) i Goranu Glavurtiću (Živi zid).

video zapis:

Za predsjednika Gradskog vijeća izabran je gosp. IVAN BOGOVIĆ, vijećnik s liste Hrvatske demokratske zajednice – HDZ.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Slunja izabran je gosp. HRVOJE PAULIĆ, vijećnik sa liste Socijaldemokratske partije – SDP

U radna tijela izabrani su:

U Mandatni odbor: Davor Požega za predsjednika te Dražen Paulić i Zoran Ivšić

U Odbor za izbor i imenovanje izabrani su: Milenko Bosanac za predsjednika te Igor Piršić i Hrvoje Paulić za članove

U Odbor za statut i poslovnik izabrani su: Ivona Piršić za predsjednicu te Diana Cindrić  i Nikolina Požega za članice.

U Odbor za proračun i financije izabrani su:  Ivanka Magdić za predsjednicu te Zdravko Pavlešić i Damir Vuković za članove.

Izabrano je i Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja u sastavu: Ivan Bogović – predsjednik; Jure Katić – zamjenik predsjednika, mons. Mile Pecić – član, Nikola Živčić – član, Davor Požega – član, Milenko Bosanac – član, Damir Vuković – član.

 

 

 

Close Search Window