Aktualnosti|

Povjerenstvo za dodjelu stipendija učenicima i studentima objavljuje KONAČNU LISTU za dodjelu stipendija u šk./akad. god. 2019./2020.

    

REPUBLIKA     HRVATSKA

KARLOVAČKA  ŽUPANIJA

            GRAD SLUNJ

      GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za dodjelu stipendija

       učenicima i studentima

KLASA: 604-01/19-01/02

UR.BROJ: 2133/04-04/03-19-4      

Slunj, 15. 11. 2019.

 

KONAČNA LISTA ZA DODJELU STIPENDIJA

U ŠKOLSKOJ/AKADEMSKOJ GOD. 2019/2020.

 

I.

Po okončanju cjelovitog postupka za dodjelu stipendija te proteka roka za ulaganje prigovora, utvrđuje se konačna lista za dodjelu stipendija.

Stipendije za školsku/akademsku godinu 2019./2020. dodijelit će se slijedećim kandidatima:

 

1.STIPENDIJE ZA UČENIKE

UČENICI – DAROVITI – dodjeljuju se 2 stipendije

                                                             BODOVI

Redni broj

Učenik

Opći uspjeh

Nagrade, priznanja

Materij. status

Socijalni status

Sudjelovanje u Dom. ratu

Invalidnost

Ukupno

1.

LANA KATIĆ

27

5

0

20

9

0

61

 

2.

LEA TUTEK

32

0

0

5

3

0

40

 

  

UČENICI – SLABIJEG IMOVNOG STANJA – dodjeljuje se 2 stipendije

Redni broj

Učenik

Opći uspjeh

Materijalni status

Socijalni status

Sudjelovanje u Dom. ratu

Invalidnost

Ukupno

1.

LUCIJA BARIĆ

30

40

10

9

5

94

 

2.

LEONA STIPETIĆ

25

45

20

0

0

90

 

  1. STIPENDIJE ZA STUDENTE

 

STUDENTI KOJI SE ŠKOLUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA – dodjeljuju se 3 stipendije

                                                            BODOVI

Redni broj

Student

Opći uspjeh

Deficitarno zanimanje

Materijalni status

Socijalni status

Sudjelovanje u Dom. ratu

Invalidnost

Ukupno

1.

STELLA ŠTEFANAC

30

50

0

0

9

0

89

 

2.

LEONARDA GRDIĆ

25

50

2

0

7

0

84

3.

DARIO BOGOVIĆ

12

50

0

0

9

0

71

 

STUDENTI– DAROVITI – dodjeljuje se 1 stipendija

                                                                       BODOVI

Redni broj

Student

Opći uspjeh

Nagrade, priznanja

Materijal.status

Socijalni status

Sudjelovanje u Dom. ratu

Invalidnost

Ukupno

1.

HANA VALENTIĆ

28

0

0

0

9

2

47

 

 

II.

Ova lista je konačna  i temeljem nje donijet će se pojedinačne odluke o dodjeli stipendije.

 

III.

Lista stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  na Oglasnoj ploči Grada Slunja.

                                                                                             

 

 

Predsjednik Povjerenstva:

Ivan Požega, v.r.

 

Close Search Window