Vijesti|

Po okončanju cjelovitog postupka za dodjelu stipendija te proteka roka za ulaganje prigovora, utvrđuje se konačna lista za dodjelu stipendija.

I. Stipendije za školsku/akademsku godinu 2023./2024. dodijelit će se slijedećim kandidatima:

  1. STIPENDIJE ZA UČENIKE

UČENICI – DEFICITARNI – 2 stipendije

1. IGOR KAMPIĆ
2. LANA MRGAN

 

UČENICI – DAROVITI – 2 stipendije

1. VERONIKA CINDRIĆ
2. IVAN ŠEBALJ

 

UČENICI – SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA – 2 stipendije

1. ANTONIJA BARIĆ
2. ANTONIJA STEPIĆ

 

  1. STIPENDIJE ZA STUDENTE

 

STUDENTI – DEFICITARNI  – kandidati odustali

 

STUDENTI – DAROVITI – 1 stipendija, drugi kandidat odustao

1. MIHAEL CINDRIĆ

 

STUDENTI – SLABIJEG SOCIJALNOG STANJA – kandidat odustao

II.

Ova lista je konačna  i temeljem nje donijet će se pojedinačne odluke o dodjeli stipendije.

III.

Lista stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se  na Oglasnoj ploči Grada Slunja.

Predsjednik Povjerenstva

Ivan Požega, v.r.

 

Close Search Window