Vijesti|

Specijalno komunalno vozilo za odvojeno sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, vrijedno 1.060.000,00 kuna, sufinancirano od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Grada Slunja i poduzeća “Lipa” Slunj, jučer je stiglo u Slunj.

Specijalno komunalno vozilo za odvojeno sakupljanje komunalnog i selektiranog otpada, zapremnine je 8 m3, ukupne vrijednosti 1.060.000,00 kuna, sufinancirali su, u netto dijelu (koji iznosi 848.000,00 kuna) Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% i Grad Slunj sa 20%.

 

Uz prisutnost gradonačelnika Jure Katića ključeve je direktorici  komunalnog društva “Lipa” gđi Paulić predao predstavnik uvozničke firme “Gradatin” Marko Host.

Close Search Window