Javna nabava proračunskih korisnika|

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda RH), te članka 10. stavka 1. točke 9. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 25/13 i 85/15), Komunalno društvo LIPA d.o.o. objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima. Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma možete vidjeti ovdje 

Close Search Window