Aktualnosti|

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Karlovačke županije za 2022. godinu objavljen je danas na službenim web stranicama Karlovačke županije

https://www.kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-karlovacke-zupanije-za-2022-godinu?fbclid=IwAR1924QKQAFgAc2G2VSy2mmRh1NCBaOVRLNK5OJJpt-02NsQNbpBHPb7PfA

Krajnji rok za podnošenje prijava je 05. 11. 2021. godine.

Prijave se podnose isključivo elektroničkim putem.

U elektroničkom sustavu za podnošenje prijava potrebno je odabrati odgovarajuću prijavnicu, ovisno o vrsti programa koji se predlaže.

Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati popunjeni obrazac Izjave o točnosti i istinitosti podataka, koji mora biti potpisan od strane osobe ovlaštene za zastupanje organizacije prijavitelja i ovjeren pečatom organizacije prijavitelja.

Uz svaku elektronički popunjenu e-prijavnicu potrebno je učitati i svu ostalu propisanu obveznu dokumentaciju.

Popis obvezne popratne dokumentacije detaljno je naveden u Uputama za prijavitelje, koje su dostupne na web stranicama Županije zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom.

 

Close Search Window