Vijesti|

Natječaj za dodjelu stipendija studentima na Području Karlovačke županije za akademsku godinu 2023./2024. objavljen je na web stranici Karlovačke županije.

Poveznica na natječaj:  https://kazup.hr/index.php/natjecaji-i-javni-pozivi/javni-pozivi-uo-za-skolstvo-3/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-studentima-na-podrucju-karlovacke-zupanije-za-akademsku-godinu-2023-2024

Natječaj je objavljen 22. studenog 2023.. godine, a krajnji rok za prijavu je 06. prosinca 2023. godine.

Prijave su isključivo u elektronskom obliku. Sva dokumentacija kao i poveznica za registraciju i prijavu, te Upute za prijavitelje nalaze se na gore navedenoj poveznici. 

Izvor fotografije: Karlovačka županija / https://kazup.hr/index.php/aktualno/objavljen-natjecaj-za-stipendije-studentima-u-akademskoj-godini-2023-2024

Close Search Window