Vijesti|

Obavještavaju se svi zainteresirani da  u vijećnici Grada Slunja na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12, Slunj  dana 08.12.2022. godine u vremenu od 9,00-16,00  sati mogu izvršiti uvid u Geodetske elaborate izrađene za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta radi provedbe lokacijske dozvole za Rekonstrukciju državne ceste DC 1.   

Poziv na javni uvid 

Close Search Window