Aktualnosti|

Karlovačka županija je objavila nekoliko javnih poziva u svrhu razvoja turizma, poduzetništva, ravnomjernog razvoja i dr. područja.

financiranje projekata organizacija civilnog društva iz područja zdravstva i socijalne skrbi u Karlovačkoj županiji u 2022. godini (prihvatljivi prijavitelji: udruge) – ROK ZA PRIJAVU: 14. travnja 2022. godine

  – SAŽETAK

 

prijavu projekata za sufinanciranje temeljem programa poticanja ravnomjernog razvitka Karlovačke županije u 2022. godini (prihvatljivi prijavitelji:  JLS I., II., III. I IV. skupine) – ROK ZA PRIJAVU: 21. travnja 2022. godine do 12:00 sati

  – SAŽETAK

 

sufinanciranje/financiranje programa od interesa za poduzetništvo, zaštitu potrošača, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja koje provode udruge na području Karlovačke županije u 2022.godini (prihvatljivi prijavitelji: udruge u području djelovanja poduzetništvo, zaštita potrošača, poljoprivreda, turizam te zaštita  i zbrinjavanje životinja)  – ROK ZA PRIJAVU: 21. travnja 2022.

  – SAŽETAK

 

poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem programa unapređenje turizma karlovačke županije u 2022. godini (prihvatljivi prijavitelji: JLS, Turističke zajednice područja, gradova i općina u Karlovačkoj županiji, Trgovačka društva izvan javnog sektora, Obrti registrirani za organizaciju događaja i/ili turističku ili ugostiteljsku djelatnost, OPG-ovi registrirani za pružanje ugostiteljskih usluga)  – ROK ZA PRIJAVU: 21. travnja 2022.

 – SAŽETAK

 

Detaljnije informacije o javnim pozivima i natječajima Karlovačke županije možete vidjeti OVDJE.

 

 

Close Search Window