Aktualnosti|

 Pozivaju se zainteresirani građani Grada Slunja koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da podnesu svoje prijave za kandidate za sudce porotnike Županijskog suda u Karlovcu.

Tekst Javnog poziva

Izjava 

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte na adresu: Grad Slunj, Gradsko vijeće, Odboru za izbor i imenovanja, Trg  dr. Franje Tuđmana 12, Slunj, neposredno u pisarnicu na naprijed navedenoj adresi, ili na mail adresu: grad-slunj@ka.t-com.hr najkasnije do 15. 01. 2021. godine.

Close Search Window