Aktualnosti|

Prenosimo obavijest Karlovačke županije o otvorenom Javnom pozivu za korištenje demografskih mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladim obiteljima na ruralnom području Karlovačke županije u 2022. godini.

Javni poziv je otvoren od 25. travnja 2022. godine do 25. svibnja 2022. godine.

Ukoliko se javljate na Javni poziv, molimo obratite se u Grad Slunj (Viktor Smolić, 074/674-714, viktor.smolic@slunj.hr) sa zahtjevom za izdavanje potvrde o provedbi potpore/programa za stambeno zbrinjavanje mladih obitelji.

Sva pitanja uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-mail adresu: marina.udzbinac-stupljanec@kazup.hr 


Dokumentacija i detalji o Javnom pozivu:

ODLUKA Župana o raspisivanju natječaja
TEKST javnog poziva

 

PRIJAVE na javni poziv podnose se ISKLJUČIVO putem e-prijave:


Link za registraciju: https://som-natjecaj.eu/authentication/register
Link za prijavu: https://som-natjecaj.eu/authentication/login

Tehnička podrška vezano za e-prijave:
e-mail: podrska@som-system.com

INFO TELEFON (zvati isključivo ako imate problem oko same registracije i prijave, te tehničke poteškoće prilikom ispunjavanja same prijave!!!): 091/618-8694 (molimo zvati u radnom vremenu između 08:00 i 16:00 sati)

 

Close Search Window