Vijesti|

Sukladno članku 102. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) objavljuje se Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Slunja.

Izvješće

Close Search Window