Vijesti|

Gradonačelnica Slunja potpisala ugovor za izgradnju nogostupa u Ladihovićevoj ulici. Projektom je predviđena gradnja jednostranog nogostupa u Ladihovićevoj ulici /dio županijske ceste ŽC 3258 u Slunju u ukupnoj dužini od cca. 858 m. Nogostup se gradi desnom stranom k.č. 2086 k.o. Slunj 1 i izvodi se do budućeg spoja Ladihovićeve ulice na državnu cestu D1 i nije predmet ovog zahvata već će taj dio nogostupa biti izveden u sklopu rekonstrukcije državne ceste D1.

Ugovoreni radovi obuhvaćaju: uklanjanje postojećih oštećenih i deformiranih rubnjaka, izgradnju jednostranog nogostupa širine 1,6 m, uređenje bankina, izgradnju sustava oborinske odvodnje vode s prometnice i nogostupa koja se odvodi u upojne bunare, te izgradnju javne rasvjete (ukupno 30 rasvjetnih stupova LED svjetiljkama).

Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.970.864,50 Kn neto odnosno 2.463.580,63 Kn bruto. Radovi se najvećim dijelom financiraju iz proračuna Grada, a dio sredstava osiguran je kroz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU – 250.000,00 Kn, te potporu Karlovačke županije u iznosu 110.000,00 Kn.

Radovi se planiraju dovršiti do kraja listopada 2022. godine.

Close Search Window