Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja
×

Napomena

Lack of access rights - File '/vijesti/slike/valentinovoplakat2015.jpg'

Lack of access rights - File '/vijesti/slike/kickklc022015.jpg'

Lack of access rights - File '/vijesti/slike/kickklc022015a.jpg'

Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj.

 

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje za zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj.

Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 20. veljače 2015. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

 

Nacrt prijedloga

Obrazac

IZVIJEŠĆE O REZULTATIMA JAVNOG POZIVA

ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH

Javni poziv za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih objavljen je na web stranici i oglasnoj ploči Grada dana 20. siječnja 2015. godine.  Krajnji rok za dostavu prijedloga bio je 04. veljače 2015. godine.

U roku za zaprimljeni prijedlozi slijedećih predlagatelja:

1.      Vijeće učenika Srednje škole Slunj

2.      Gradski odbor mladeži Hrvatske demokratske zajednice Grada Slunja

Odbor za izbor i imenovanja održao je sjednicu 11. veljače 2015. godine te je utvrđeno slijedeće:

- prijedloge  su podnijeli ovlašteni predlagatelji

-svaki od predlagatelja predložio je po 5 kandidata i 5 zamjenika kandidata

-predloženi kandidati udovoljavaju uvjetim u pogledu propisane dobi (navršenih 15 do 30 godina) i prebivališta na području Grada Slunja. 

- -prijedlozi su potpuni i pravodobni.

Slijedom navedenog Odbor je sastavio Listu važećih kandidatura koja se sukladno odredbama članka 4. stavka 8., 9. i 10. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Slunja („Glasnik Karlovačke županije“ 52/14) dostavlja Gradskom vijeću, te objavljuje na web stranci i oglasnoj ploči Grada. 

LISTA 

Turistička zajednica grada Slunja je osnovana 1996. godine a prema Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma. Turistička zajednica je neprofitna organizacija koja radi po načelu opće korisnosti. Glavna zadaća zajednice je unapređivanje općih uvjeta boravka turista, promocija turističkih proizvoda područja za koje je osnovana, te razvijanje svijesti o važnosti, gospodarskim, društvenim i drugim učincima turizma. Zadaće zajednice se provode iz Turističkog ureda. Turistički ured je smješten u samom centru grada Slunja i na raspolaganju je svim turistima i građanima koji se bave ili se žele baviti nekom od turističkih djelatnosti.

 

Slunj Rastoke - Turistička zajednica Grada Slunja

Jasmina Mrkonja, direktor
Ulica Braće Radić 7, 47240 Slunj, Hrvatska

tel: +385 47 777 630
mob: +385 98 460 645
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
web: www.slunj-rastoke.hr

facebook: https://web.facebook.com/tz.slunj/
instagram: https://www.instagram.com/slunj_rastoke
twitter: https://twitter.com/tz_slunj

 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj osnovano je 1892, s temeljnom zadaćom: provedba vatrogasne djelatnosti, na dobrovoljnoj osnovi u cilju provedbe, razvitka i unaprjeđenja vatrogasne djelatnosti, zaštite od požara i dr.

Društvo zastupa predsjednik i zapovjednik društva. Članovi društva, koje danas broji oko 160 članova, mogu biti: operativni, izvršni, pričuvni, veterani, počasni, pomažući (podupirući), vatrogasni podmladak (6-12 godina starosti) i vatrogasna mladež (12-18 g), od toga 40 je članova operativaca (onih koji odlaze na intervencije).

 

DVD SLUNJ

Predsjednik Mijo Močilac

Zapovjednik Alen Holjevac

PLITVIČKA 9, SLUNJ

Telefon za prijave građana: 193

Dežurni telefon: 047 640-432

Telefon u uredu: 047 777-175

Fax: 047 640-434

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: www.dvd-slunj.hr 

 

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj udruga je za promicanje ciljeva i provođenje akcija od opće koristi, koja djeluje na osnovi načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i Zakona o Hrvatskom Crvenom križu.

Prema postojećim podacima, Crveni križ Slunj prvi put je upisan u matični registar 1984. godine, te od svog osnutka djeluje humanitarno s ciljem pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija. Udruga djeluje na području Karlovačke županije, grada Slunja i općina Cetingrad i Rakovica i nudi niz raznolikih aktivnosti u koje se mogu uključiti oni najmlađi, putem edukativnih radionica u školama i vrtiću i oni stariji putem Dnevnog boravka za starije osobe Slunj.

Djelatnosti Crvenog križa Slunj su:

DOBROVOLJNO DARIVANJE KRVI – organiziranje  i provoenje akcije dobrovoljnog davanja krvi, okupljanje davatelja i vodenje evidencije o davateljima te promicanje dobrovoljnog davanja krvi

TEČAJEVI PRVE POMOĆI – tečaj za kandidate za vozače motornih vozila; osposobljavanje i obnova znanja radnika za pružanje prve pomoći na radu; obuka mladeži i podmlatka u osnovnim i srednjim školama

POMOĆ U KUĆI STARIJIM OSOBAMA – program se provodi od 2008. godine s ciljem poboljšanja i olakšavanja svakodnevnog života starijih samačkih kućanstava

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE OSOBE – mjesto za druženje i odmor starijih osoba

MLADI - EDUKATIVNE RADIONICE U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA – organiziranje različitih radionica i predavanja za djecu  od vrtića do srednjoškolskog uzrasta

SLUŽBA TRAŽENJA – program u sklopu kojeg se pokreću i zatvaraju traženja za nestalim osobama u ratnom i mirnodobnom razdoblju

DJELOVANJE U KATASTOFAMA –ustrojavanje, obučavanje  i opremanje  ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških, tehnoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja, epidemija i oružanih sukoba  i za akcije pomoći u zemlji i inozemstvu

VOLONTERSKI PROGRAMI – u većinu aktivnosti koje se provode uključuje se što veći broj volontera

HUMANITARNA POMOĆ – prikupljanje i raspoređivanje donirane pomoć onima kojima je najpotrebnija

ZAŠTITA ZDRAVLJA - prosvjećivanje i informiranje svojih članova i drugih građana, a posebno djece i mladeži o zdravstvenom odgoju, osposobljavanje za zdravstvenu samozaštitu i suzaštitu, kao i pružanje pomoći građanima

PREVENTIVNI PROGRAMI TRGOVINE LJUDIMA – edukacija i informiranje djece i građana o opasnostima i zamkama trgovine ljudima

AKCIJE SOLIDARNOSTI NA DJELU – pokretanje, organiziranje  i provođenje  ili sudjelovanje u redovnim i izvanrednim akcijama solidarnosti za pomoć osobama u potrebi i žrtvama velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća

 

 

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA SLUNJ

Ravnateljica Marija Lucić, mag. oec.

ŠKOLSKA 1, 47240 SLUNJ

TEL / FAX: 047 777 204

MOB: 098 680 380

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

FACEBOOK: https://www.facebook.com/pages/Crveni-Kri%C5%BE-Slunj/818199181574508?ref=aymt_homepage_panel

 

 

Etički kodeks Hrvatskog Crvenog križa

Etički kodeks volontera

Financijski plan GD CK Slunj za 2018

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2016. god

Godišnje izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup inf za 2017. god

Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama (1)

Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije-1

Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija-1 (1)

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o krvi i krvnim stanicama

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz JLS za rad HCK

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja

Pravilnik o porezu na dohodak

Pravilnik o priznanjima HCK

Pravilnik o sadržaju programa osposobljavanja predavača iz Prve pomoći

Pravilnik o službenoj odjeći i iskaznici zaposlenika HCK, načinu isticanja zastave i znaka te upotrebi znaka Crvenog križa u promotivne svrhe

Pravilnik o službi traženja Hrvatskog Crvenog križa

Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Crvenog križa Slunj

Pravilnik o usavršavanju predavača Prve pomoći

Pravilnik o ustroju, pripremi i djelovanju HCK u kriznim situacijama

Pravilnik o vođenju jedinstvene evidencije i inforamcijskih baza podatka o operativnim snagama, materijalnim sredstvima i opremi operativnih snaga sustava civilne zaštite

Pravilnik o volontiranju Crvenog križa Slunj

Pravilnik o volontiranju u Hrvatskom Crvenom krizu

Pravilnik o vrstama i nacinu provodenja vjezbi operativnih

Pravo na pristup informacijama

Statut GD CK Slunj

Strategija socijalne skrbi za starije

UKRATKO O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Zakon HCK

Zakon o financijskom poslovanju i racunovodstvu neprofitnih organizacija

Zakon o Hrvatskom Crvenom krizu

Zakon o humanitarnoj pomoci

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o volonterstvu

Zakon o izmjenama zakona o udrugama

Zakon o javnoj nabavi

Zakon o pravu na pristup informacijama

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o sustavu civilne zastite

Zakon o udrugama

Zakon o volonterstvu

Zakon o zastiti osobnih podataka