Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Obavještavamo stanovnike Grada Slunja o provedbi radova sanacije odrona na padini iznad Rastoka (dio katastarske čestice 1676, k.o. Slunj 1 - lokacija iza Veterinarske ambulante Slunj) koji se izvršavaju od strane Hrvatskih šuma d.o.o. i tvrtke Terratech d.o.o.

Radovi počinju sa današnjim danom i trajati će 60 dana. 

Obavijest o početku radova možete pročitati OVDJE.

KKK Rastočki mlinari uspješno su organizirali i proveli Državno prvenstvo u raftingu koje je održano u nedjelju 18.4.2021. u kanjonu rijeke Korane u Rastokama.

VIDEO TV MLIN:

Informacije o održanom natjecanju možete pročitati i na web stranici Turističke zajednice Grada Slunja.

Ostale reportaže Internet televizije TV Mlin možete pogledati OVDJE.

 

 

Objavljujemo informaciju Komunalnog društva Lipa d.o.o. o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta Slunj: 

UTORAK: 13 h – 17 h

ČETVRTAK: 08 h – 12 h

SUBOTA: 08 h – 12 h

Reciklažno dvorište se nalazi na adresi Ogulinska cesta 2b, 47240 Slunj, uz županijsku prometnicu prema Ogulinu udaljeno 1 km od centra Slunja. Točni prikaz lokacije možete pogledati na KARTI.

Sve ostale informacije o radu Reciklažnog dvorišta Slunj možete dobiti u Komunalnom društvu Lipa d.o.o. na broj telefona 099 3887 183.

Gradsko vijeće Grada Slunja na svojoj je 38. Sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja donijelo Odluku o izboru članova Savjeta mladih Grada Slunja, a izabrani su: Matea Obajdin, zamjenik Antonijo Puškarić; Bora Šehaj, zamjenik Ivan Salopek; Karolina Jurčević, zamjenik Antonio Paulić; Valentina Bogović, zamjenik Matija Rendulić i Matej Medved, zamjenik Albert Magdić.

13.travnja 2021. Predsjednik Gradskog vijeća, gosp. Ivan Bogović održao je sa novoizabranim članovima konstituirajuću sjednicu, na koju su se odazvala 4 člana Savjeta, između kojih je izabran predsjednik Savjeta mladih Grada Slunja i njegov zamjenik. Tako je predsjednicom ovog saziva savjeta postala dosadašnja predsjednica, gđica. Matea Obajdin, a njezina zamjenica je gđica. Karolina Jurčević.

Čestitamo novom sazivu Savjeta  i želimo puno uspjeha u radu!

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. g.
Pozivamo zainteresiranu i stručnu javnost da se uključi u izradu Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. g. davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 14. 05. 2021. godine.
Molimo sve zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga na objavljeni nacrt prijedloga Odluke koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. kako bi se omogućila što kvalitetnija obrada pristiglih mišljenja, primjedbi, prijedloga i komentara.

Nacrt Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Slunja za 2021. godinu.

Obrazac

U travnju stižu mobilni uredi Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine koji će zaprimati zahtjeve za obnovu na području Karlovačke županije.

Mobilni tim Ministarstva će biti u Slunju dana 16. 04. 2021. (petak) u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Ulica Plitvička 3, u Slunju u vremenu od 9:30 - 17:00,

u kojemu će vlasnici oštećenih kuća moći dobiti upute i podnijeti zahtjev za obnovu oštećene kuće temeljem Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Mobilni timovi su stručna pomoć stanovnicima s područja pogođenim potresom da dobiju informacije o mogućnostima obnove svojih kuća koje su oštećene potresom. 

Osim na ovaj način, zahtjevi će se moći predati osobno ili putem pošte na adresu Ministarstva graditeljstva u Zagrebu, te putem digitalne platforme eObnova.

Osim navedenog dolaska mobilnog tima dana 16. 04. 2021., Grad Slunj ima rok do 12. 04. dostaviti popis obiteljskih kuća koje traže obnovu nekonstrukcijskih dijelova:

-popravak ili uklanjanje  i ponovna izvedba oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova,

-popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih dimnjaka, krovnih vijenaca i parapeta, balkonskih ogradnih zidova,

-popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju

-djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase

-popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)

-zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)

-popravak pukotina u nekonstrukcijskim elementima

-popravak ili zamjena dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije i sl.

-ostale slične mjere.

Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje će organizirano pristupiti obnovi nekonstrukcijiskih dijelova kuća.

Nekonstrukcijske dijelove vlasnici obiteljskih kuća mogu i samostalno obnoviti i dobiti povrat uloženog novca podnošenjem zahtjeva Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na obrascu br. 5, ali moraju uz zahtjev priložiti:

 • elaborat obnove
 • završno izvješće nadzornog inženjera
  račun ovlaštenog izvođača radova
 • za dimnjake i atest dimnjaka

Zbog mogućnosti da se obnova provede organizirano preko Središnjeg državnog ureda pozivamo vlasnike obiteljskih kuća (sa zelenom naljepnicom) da čim prije dostave prijavu na obrascu u privitku ovog teksta ili ga preuzmu na porti gradske uprave od 06. 04. 2021. do 12. 04. 2021. (do 12,00 sati) u kojoj će navesti da li će obnovu nekonstrukcijskih dijelova obiteljskih kuća izvesti samostalno ili će to zatražiti od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Popunjena prijava može se poslati i na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

obrazac - Prijava kuća za prioritetni popravak nekonstruktivnih elemenata   

 ROK ZA PODNOŠENJE je 12. 04. 2021. do 12,00 sati.

Ovdje se nalaze osnovne informacije o obnovi i uklanjanju oštećenih zgrada, u skladu s utvrđenim stupnjem oštećenja, kao posljedica razornih potresa 28. i 29. prosinca 2020. te brojnih manjih potresa koji su uslijedili nakon njih. 

Svi podaci su preuzeti sa stranica Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zakonski okvir

Hrvatski sabor izglasao je 5. veljače 2021. godine Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21). Time su u Zakon uvrštene Sisačko-moslavačka i Karlovačka županija, županije najviše stradale u velikim potresima koji su se dogodili krajem prosinca 2020. godine, a gdje i do današnjeg dana tlo ne prestaje podrhtavati.

Donesen je Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije koji sadrži osnovne informacije za podnošenje zahtjeva za obnovu kao i pojašnjenja vezana uz samu proceduru podnošenja zahtjeva na temelju utvrđenog stupnja oštećenja zgrade. 
 


Prema Zakonu, država će na području na kojem je proglašena katastrofa u 100-postotnom iznosu osigurati financiranje konstrukcijske obnove nekretnina u kojima stanuje vlasnik ili njegovi srodnici. Kod financiranja obnove uzeta je u obzir činjenica da se radi o ekonomski slabijim područjima. 


Kako do obnove?

Osobe koje su 28. i 29. prosinca 2020. bile vlasnici i suvlasnici zgrada koje su oštećene u potresu na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke županije i Zagrebačke županije, uz određene uvjete, mogu ostvariti sljedeća prava:
 

 • obnova postojeće potresom oštećene zgrade (višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće)
 • uklanjanje zgrade (višestambene, stambeno-poslovne, poslovne) i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća
 • novčanu pomoć:
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće (nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, popravak ili zamjenu dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak stubišta, popravak dizala)
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće