Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Dječji vrtić Slunj, predškolska javna ustanova, koja provodi odgojno – obrazovni rad d djecom, djeluje u Slunju  od 1970. godine, sve do Domovinskog rata, kada je i zgrada uništena. Od 1997. do 2008. godine Dječji vrtić Slunj privremeno je radio u prostoru Osnovne škole Slunj u teškim i neprimjerenim uvjetima sa jednom skupinom do 40-tero djece.

2008. godine Dječji vrtić Slunj preseljava u novoizgrađenu zgradu i provodi redoviti 10-satni program u 4 odgojno obrazovne skupine, program predškole u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini i program ranog učenja engleskog jezika.

Redovitim programom obuhvaća do 100 djece, programom predškole do 20-ero djece i programom ranog učenja engleskog jezika oko 20-ero djece koji su ujedno i polaznici redovitog programa.


DJEČJI VRTIĆ SLUNJ

Ravnateljica Gordana Kovačević
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 9, SLUNJ 
OIB 70886753441
TEL. 047 777 576, 047 777 352
FAX. 047 777 757
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: http://vrtic-slunj.hr/ 

 

GRAD SLUNJ – NOVOROĐENČAD

GODINA                              BROJ ROĐENE DJECE

2000.                                                    73

2001.                                                    64

2002.                                                    46

2003.                                                    40

2004.                                                    36

2005.                                                    34

2006.                                                    58

2007.                                                    47

2008.                                                    43

2009.                                                    28

2010.                                                    38

2011.                                                    27

2012.                                                    28

2013.                                                    37

2014.                                                    24

2015.                                                    30

2016.                                                    33

2017.                                                    31

Do Domovinskog rata Osnovna škola Slunj sa svojim pripadajućim područnim školama brojila je preko 1000 učenika i radila je u dvije smjene.
Tijekom Domovinskog rata učenici slunjske škole bili su raspršeni diljem Republike Hrvatske, no zbog koncentracije velikog broja učenika s područja grada Slunja i šire okolice ( Rakovice i Cetingrada ) u gradu Karlovcu ustanovljena je Osnovna škola Slunj sa sjedištem u Karlovcu, koja je djelovala kao prognanička škola u prostoru Osnovne škole Grabrik od školske 1992./93. do 1995./96.godine.
Odgojno-obrazovni proces izvodili su djelatnici Osnovne škole Slunj, Rakovice i Cetingrada temeljem privremenog rasporeda Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Na samom početku rada Škole broj učenika je varirao, a kraj 1992./93. godine dočekalo je i uspješno završilo 409 učenika. Sve do povratka broj učenika se kretao oko 500.
Oslobađanjem privremeno okupiranog područja, zgrada sadašnje škole zatečena je korištena i znatno devastirana. Po povratku su ubrzo sanirana nužna oštećenja sredstvima Ministarstva obnove i razvitka i nastava je počela u školskoj godini 1995./96. s ukupno 54 učenika. Kako su u funkciju stavljane škole Rakovica i Cetingrad tako se mijenjao i broj učenika koji su se vratili tamo gdje teritorijalno i pripadaju.
Cjelokupnim povratkom stanovništva od školske godine 1996./97. do 2008./09. broj učenika je rastao. Od 2009./10. pa sve do danas dolazi do blagog pada broja učenika koja tendencija se nastavlja.
Po uspostavljenoj Mreži škola OŠ Slunj ima u svom sastavu 12 područnih škola i niti jedna nije u funkciji. Nastojeći privući povratak stanovnika otvorena je područna škola u Kremenu, no zbog malog broja učenika i slabog interesa roditelja škola je ubrzo zatvorena.
Danas OŠ Slunj radi sa 19 razrednih odjela s primjerenim uvjetima rada ( 20 učionica, 10 kabineta, knjižnica i športska dvorana ) i radi u jednoj smjeni.
Učenicima su osim obaveznih predmeta ponuđena i tri izborna ( vjeronauk, njemački jezik i informatika ). Oko 60% učenika škole su putnici koji putuju organizirano u 7 pravaca, a vlastiti prijevoz je organiziran u 3 pravca.


OŠ SLUNJ, kretanje broja učenika po školskim godinama :

1992./1993. ------------ 409 

1993./1994. ------------ 500 

1994./1995. ------------ 467 

1995./1996. ------------ 54 

1996./1997. ------------ 320 

1997./1998. ------------ 306 

1998./1999. ------------ 371 

1999./2000. ------------ 391 

2000./2001. ------------ 393 

2001./2002. ------------ 390 

2002./2003. ------------ 399

2003./2004. ------------ 432

2004./2005. ------------ 449

2005./2006. ------------ 440

2006./2007. ------------ 438

2007./2008. ------------ 465

2008./2009. ------------ 482

2009./2010. ------------ 472

2010./2011. ------------ 444

2011./2012. ------------ 404

2012./2013. ------------ 375

2013./2014. ------------ 378

2014./2015. -------------359

2015./2016. -------------331

2016./2017. -------------299

2017./2018. -------------277

Nastava za srednjoškolce iz Slunja i okolice odvija se u zgradi škole koja je izgrađena 1876. godine za potrebe tadašnjeg školstva. Tijekom Domovinskog rata i okupacije ovog prostora Republike Hrvatske  zgrada je bila u velikoj mjeri oštećena. Sanacija ratnih oštećenja zgrade odvijala se u više faza (kako se povećavao broj učenika u školi) i u potpunosti je obnovljena u svibnju 2003. godine.
Osnovna djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika u programu opća gimnazija za stjecanje općeg obrazovanja te odgoj i obrazovanje učenika u programima: tehničar za računalstvo, ekonomist, vodoinstalater, automehaničar, tokar i strojobravar za stjecanje srednjeg stručnog obrazovanja.

Škola ima ukupno 16 učionica od kojih je 12 općih učionica, 1 informatički kabinet,  2 specijalizirane učionice (praktikum za strojarstvo i praktikum za elektrotehniku) i 1 školska športska dvorana izgrađena 2008. godine. Tijekom proteklih godina opremljene su radione za održavanje praktične nastave iz područja elektro i strojarske struke, uređen je kabinet za fiziku, kemiju i biologiju, nabavljeno je 10 računala za potrebe nastave elektro-struke i ostalih programa koji se realiziraju u školi te je postupno osuvremenjena računalna tehnologija  za  potrebe stručnih suradnika i nastavnika. 

 

Srednja škola Slunj, kretanje broja učenika po školskim godinama

2001./2002. ------------ 213

2002./2003. ------------ 226

2003./2004. ------------ 218

2004./2005. ------------ 236

2005./2006. ------------ 259

2006./2007. ------------ 284

2007./2008. ------------ 293

2008./2009. ------------ 285

2009./2010. ------------ 269

2010./2011. ------------ 275

2011./2012. ------------ 301

2012./2013. ------------ 347

2013./2014. ------------ 334

2014./2015.--------------327

2015./2016. -------------296

2016./2017. -------------265

2017./2018. -------------227

 

 
                                 
Proračun Grada Slunja - Vodič za građane
Proračun Grada Slunja za 2023. godinu s projekcije za 2024. i 2025. (naslovna strana)
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
Proračun Grada Slunja za 2023. godinu s projekcije za 2024. i 2025. - opći dio
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
 
Proračun Grada Slunja za 2023. godinu s projekcije za 2024. i 2025. - posebni dio
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
 
Obrazloženje Proračuna Grada Slunja za  2023. godinu
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 15/22

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - opći dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 15/22
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - posebni dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 15/22

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 30.06.2022.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.- 30.6.2022

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 12/22

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - posebni dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 7/22

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - opći dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 7/22

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 5/22

Obrazloženje Odluke o prihvaćanju izvještaja o  izvršenja proračuna 31.12.2021.

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU - OBRAZLOŽENJE

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 17/21 - 10.11.2021.
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 17/21 - 10.11.2021.
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 17/21 - 10.11.2021.
 

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21
 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021. - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21 - 3.9.2021.
 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21 - 3.9.2021.
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu - opći dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21 - 3.9.2021.
  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu - posebni dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu - razvojni programi

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine - opći dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine - posebni dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godini

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - obrazloženje

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.

 

  

VODIČ ZA GRAĐANE - PRORAČUN 2021. GODINA

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 8/20 - 24.09.2020.

 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine - poseban dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 8/20 - 24.09.2020.

 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 8/20 - 24.09.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 
 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2019. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 
 

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

  

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine - poseban dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

  

Proračun  Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu  - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Proračun  Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu  - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Proračun Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Proračun Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu - obrazloženje

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

Odluka o izvršenju proračuna - Obrazloženje

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/19 - 19.09.2019.

Odluka o izvršenju proračuna - Posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/19 - 19.09.2019.

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. - Opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/19 - 19.09.2019.

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2018. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine - poseban dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19

 

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine - opći dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13. 05. 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13. 05. 2019.

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Proračun za 2019. - razvojni programi

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Proračun 2019. - 2021. - posebni dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Proračun 2019. - 2021. - opći dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2018. godini

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna - 2. rebalans 2018 -posebni dio

  OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna - 2. rebalans 2018 - opći dio 

 OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 
 

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/18 - 11. 09. 2018.

 
 

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/18 - 11. 09. 2018.

 

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/18 - 11. 09. 2018.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017. - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017. - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - RAZVOJNI PROGRAMI

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 05. 04. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Obrazloženje Proračuna 2018 

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 godine - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna 2018.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - 2017.
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. godinu, opći dio - 1. stranica
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. godinu, opći dio
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU - POSEBNI DIO
Obrazloženje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017.
Izvršenje Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017. - posebni dio
Izvršenje Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017. - opći dio
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada slunja - opći dio
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - posebni dio
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - razvojni programi
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016. - OPĆI DIO
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016. - POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - OPĆI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - RAZVOJNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 2016. - OPĆI DIO
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 2016. - POSEBNI DIO
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2016. - RAZVOJNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2016.
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2016. godinu 01.01. - 30.06.2015 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2016. godinu 01.01. - 30.06.2015
I Rebalans proračuna Grada Slunja za 2016. godinu - obrazloženje
I rebalans proračuna Grada Slunja za 2016. godinu
Proračun Grada Slunja za 2016. godinu - obrazloženje
Proračun Grada Slunja za 2016. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
II Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
II Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu 01.01. - 30.06.2015 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu 01.01. - 30.06.2015
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
Proračun Grada Slunja za 2015. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 31.12.2014
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 31.12.2014 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 30.06.2014
Rebalans proračun Grada Slunja za 2014. godinu
Proračun Grada Slunja za 2014. godinu
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2013. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja 01.01.2013 - 31.12.2013
Proračun Grada Slunja za 2013. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2012. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2011. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2010. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2009. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2008. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2007. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2006. godinu

Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2005. godinu

 

 

 

 

 

 

ODVOZ KOMUNALNOG  OTPADA

Poslove odvoza komunalnog otpada obavlja Komunalno društvo „Lipa“ d.o.o.

Ulica Petra Svačića 5, Slunj

Telefon: 047/777-790

 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA

Poslove javne vodoopskrbe i odvodnje te usluge pražnjenja septičkih jama obavlja Društvo za vodoopskrbu i odvodnju „Komunalac“ d.o.o. Slunj

Ulica Petra Svačića 5, Slunj

Telefon: 047/777-202

Fax: 047/801-818

 

VETERINARSKO HIGIJENIČARSKI POSLOVI

Poslove hvatanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih životinja obavlja „Centar za razvoj poljoprivrede i trgovinu poljoprivrednim proizvodima“ d.o.o.

Kontakt telefon: 047/654-460

Fax: 047/654-461

 

RADIO SLUNJ

Trg dr. Franje Tuđmana 14, Slunj

Tel: 047/778-113

Fax: 047/778-057

 

CRVENI KRIŽ SLUNJ

Gradsko društvo Crvenog križa Slunj

Školska 1

Tel/fax: 047/777-204

 

KNJIŽNICA I PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

Gradska knjižnica i čitaonica, Pučko otvoreno učilište

Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

Tel: 047/777-324

 

DVD SLUNJ

Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj

Plitvička ulica 9, Slunj

Tel: 047/777-175

Fax: 047/640-434

 

DOM ZDRAVLJA SLUNJ

Dom zdravlja Slunj

Plitvička 18 a, Slunj

Tel: 047/777-652

Tel/fax: 047/777-344

ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

  • Dr. Vladimir Bakalar , Tel: 047/778-100
  • Dr. Ana Gašparović, Tel: 047/777636
  • Dr. Monika Katavić, Tel:047/777-370

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA

  • Dr. Marina Knezović,  Tel: 047/777-113
  • Dr. Marina Mrdeža Marčetić,  Tel: 047/777-651

GINEKOLOŠKA ORDINACIJA

  • Dr. Lidija Miloš Bakalar, Tel: 047/777-332

 

POLICIJSKA POSTAJA SLUNJ

Policijska postaja Slunj

Trg dr. Franje Tuđmana 13, Slunj

Tel: 047/664-839

Fax: 047/664-841

 

ŽUPNI URED SLUNJ

Župa Presvetog  Trojstva, Župni ured Slunj

Trg Zrinskih i Frankopana 18, Slunj

Tel: 047/777-072

Fax: 047/777-018

 

OSNOVNA ŠKOLA SLUNJ

Školska 17, Slunj

Tel: 047/777-610

 

SREDNJA ŠKOLA SLUNJ

Školska 22, Slunj

Tel: 047/777- 503

 

ŠUMARIJA SLUNJ

Šumarija Slunj

Stara cesta 4, Slunj

 Tel: 047/777-134

 

POŠTANSKI URED SLUNJ

Poštanski ured Slunj

Trg dr. Franje Tuđmana 10, Slunj

Tel: 047/777-010

Fax: 047/777-010

 

MATIČNI URED SLUNJ

Matični ured Slunj

Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

Tel: 047/777-200

 

SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO

Ispostava Slunj

Adresa: Trg dr. Franje Tuđmana 9, 47240 Slunj

 Viši stručni suradnik za gospodarstvo:

Marijana Mrvelj - 047/777 767

Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

 

POLJOPRIVREDNO SAVJETODAVNA SLUŽBA

Trg dr. Franje Tuđmana 9, Slunj

Kontakt telefon: 047/777-447

Mob: 091/488-2765

 

UPRAVNI ODJEL  ZA PROSTORNO UREĐENJE KŽ

Karlovačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, građenje i zaštitu okoliša, Odsjek za prostorno uređenje i građenje, Ispostava Slunj

Školska 2

Tel: 047/777-260

 

LJEKARNA SLUNJ

Karlovačka ljekarna- Ljekarna Slunj

Ulica braće Radić 13, Slunj

Tel: 047/777-284

 

JAVNOBILJEŽNIČKI URED

Stjepan Sabljarić
Ulica braće Radić 11, Slunj
Redovno radno vrijeme: pon, uto, čet i pet 8:00-16:00; sri 8:00-18:00
Radno vrijeme za primanje stranaka: pon, uto, čet i pet 8:00-12:30; sri 8:00-12:30 i 16:00-18:00
* Redovno radno vrijeme i radno vrijeme za primanje stranaka pojedinog ureda upisano je sukladno podatku koji je javljen Komori.
Telefon: 047/400-740
Fax: 047/400-741
E-Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

OBAVLJANJE DIMNJAČARSKIH USLUGA

Koncesiju za obavljanje dimnjačarskih usluga na području Grada Slunja ima  Dimnjačarski obrt „Energon“ , Gornji Zvečaj 157, 47262 Generalski Stol.

Kontakt telefon: 047/648-978 (Karlovac, Banija 16), Mob: 091/577-3695

Cjenik dimnjačarskih usluga i Opći uvjeti poslovanja