Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Dječji vrtić Slunj, predškolska javna ustanova, koja provodi odgojno – obrazovni rad d djecom, djeluje u Slunju  od 1970. godine, sve do Domovinskog rata, kada je i zgrada uništena. Od 1997. do 2008. godine Dječji vrtić Slunj privremeno je radio u prostoru Osnovne škole Slunj u teškim i neprimjerenim uvjetima sa jednom skupinom do 40-tero djece.

2008. godine Dječji vrtić Slunj preseljava u novoizgrađenu zgradu i provodi redoviti 10-satni program u 4 odgojno obrazovne skupine, program predškole u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini i program ranog učenja engleskog jezika.

Redovitim programom obuhvaća do 100 djece, programom predškole do 20-ero djece i programom ranog učenja engleskog jezika oko 20-ero djece koji su ujedno i polaznici redovitog programa.


DJEČJI VRTIĆ SLUNJ

Ravnateljica Gordana Kovačević
ULICA KRALJA ZVONIMIRA 9, SLUNJ 
OIB 70886753441
TEL. 047 777 576, 047 777 352
FAX. 047 777 757
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

web: http://vrtic-slunj.hr/ 

 

GRAD SLUNJ – NOVOROĐENČAD

GODINA                              BROJ ROĐENE DJECE

2000.                                                    73

2001.                                                    64

2002.                                                    46

2003.                                                    40

2004.                                                    36

2005.                                                    34

2006.                                                    58

2007.                                                    47

2008.                                                    43

2009.                                                    28

2010.                                                    38

2011.                                                    27

2012.                                                    28

2013.                                                    37

2014.                                                    24

2015.                                                    30

2016.                                                    33

2017.                                                    31

Do Domovinskog rata Osnovna škola Slunj sa svojim pripadajućim područnim školama brojila je preko 1000 učenika i radila je u dvije smjene.
Tijekom Domovinskog rata učenici slunjske škole bili su raspršeni diljem Republike Hrvatske, no zbog koncentracije velikog broja učenika s područja grada Slunja i šire okolice ( Rakovice i Cetingrada ) u gradu Karlovcu ustanovljena je Osnovna škola Slunj sa sjedištem u Karlovcu, koja je djelovala kao prognanička škola u prostoru Osnovne škole Grabrik od školske 1992./93. do 1995./96.godine.
Odgojno-obrazovni proces izvodili su djelatnici Osnovne škole Slunj, Rakovice i Cetingrada temeljem privremenog rasporeda Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Na samom početku rada Škole broj učenika je varirao, a kraj 1992./93. godine dočekalo je i uspješno završilo 409 učenika. Sve do povratka broj učenika se kretao oko 500.
Oslobađanjem privremeno okupiranog područja, zgrada sadašnje škole zatečena je korištena i znatno devastirana. Po povratku su ubrzo sanirana nužna oštećenja sredstvima Ministarstva obnove i razvitka i nastava je počela u školskoj godini 1995./96. s ukupno 54 učenika. Kako su u funkciju stavljane škole Rakovica i Cetingrad tako se mijenjao i broj učenika koji su se vratili tamo gdje teritorijalno i pripadaju.
Cjelokupnim povratkom stanovništva od školske godine 1996./97. do 2008./09. broj učenika je rastao. Od 2009./10. pa sve do danas dolazi do blagog pada broja učenika koja tendencija se nastavlja.
Po uspostavljenoj Mreži škola OŠ Slunj ima u svom sastavu 12 područnih škola i niti jedna nije u funkciji. Nastojeći privući povratak stanovnika otvorena je područna škola u Kremenu, no zbog malog broja učenika i slabog interesa roditelja škola je ubrzo zatvorena.
Danas OŠ Slunj radi sa 19 razrednih odjela s primjerenim uvjetima rada ( 20 učionica, 10 kabineta, knjižnica i športska dvorana ) i radi u jednoj smjeni.
Učenicima su osim obaveznih predmeta ponuđena i tri izborna ( vjeronauk, njemački jezik i informatika ). Oko 60% učenika škole su putnici koji putuju organizirano u 7 pravaca, a vlastiti prijevoz je organiziran u 3 pravca.


OŠ SLUNJ, kretanje broja učenika po školskim godinama :

1992./1993. ------------ 409 

1993./1994. ------------ 500 

1994./1995. ------------ 467 

1995./1996. ------------ 54 

1996./1997. ------------ 320 

1997./1998. ------------ 306 

1998./1999. ------------ 371 

1999./2000. ------------ 391 

2000./2001. ------------ 393 

2001./2002. ------------ 390 

2002./2003. ------------ 399

2003./2004. ------------ 432

2004./2005. ------------ 449

2005./2006. ------------ 440

2006./2007. ------------ 438

2007./2008. ------------ 465

2008./2009. ------------ 482

2009./2010. ------------ 472

2010./2011. ------------ 444

2011./2012. ------------ 404

2012./2013. ------------ 375

2013./2014. ------------ 378

2014./2015. -------------359

2015./2016. -------------331

2016./2017. -------------299

2017./2018. -------------277

Nastava za srednjoškolce iz Slunja i okolice odvija se u zgradi škole koja je izgrađena 1876. godine za potrebe tadašnjeg školstva. Tijekom Domovinskog rata i okupacije ovog prostora Republike Hrvatske  zgrada je bila u velikoj mjeri oštećena. Sanacija ratnih oštećenja zgrade odvijala se u više faza (kako se povećavao broj učenika u školi) i u potpunosti je obnovljena u svibnju 2003. godine.
Osnovna djelatnost Škole je odgoj i obrazovanje učenika u programu opća gimnazija za stjecanje općeg obrazovanja te odgoj i obrazovanje učenika u programima: tehničar za računalstvo, ekonomist, vodoinstalater, automehaničar, tokar i strojobravar za stjecanje srednjeg stručnog obrazovanja.

Škola ima ukupno 16 učionica od kojih je 12 općih učionica, 1 informatički kabinet,  2 specijalizirane učionice (praktikum za strojarstvo i praktikum za elektrotehniku) i 1 školska športska dvorana izgrađena 2008. godine. Tijekom proteklih godina opremljene su radione za održavanje praktične nastave iz područja elektro i strojarske struke, uređen je kabinet za fiziku, kemiju i biologiju, nabavljeno je 10 računala za potrebe nastave elektro-struke i ostalih programa koji se realiziraju u školi te je postupno osuvremenjena računalna tehnologija  za  potrebe stručnih suradnika i nastavnika. 

 

Srednja škola Slunj, kretanje broja učenika po školskim godinama

2001./2002. ------------ 213

2002./2003. ------------ 226

2003./2004. ------------ 218

2004./2005. ------------ 236

2005./2006. ------------ 259

2006./2007. ------------ 284

2007./2008. ------------ 293

2008./2009. ------------ 285

2009./2010. ------------ 269

2010./2011. ------------ 275

2011./2012. ------------ 301

2012./2013. ------------ 347

2013./2014. ------------ 334

2014./2015.--------------327

2015./2016. -------------296

2016./2017. -------------265

2017./2018. -------------227

 

 
                                 
Proračun Grada Slunja - Vodič za građane
Proračun Grada Slunja za 2023. godinu s projekcije za 2024. i 2025. (naslovna strana)
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
Proračun Grada Slunja za 2023. godinu s projekcije za 2024. i 2025. - opći dio
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
 
Proračun Grada Slunja za 2023. godinu s projekcije za 2024. i 2025. - posebni dio
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
 
Obrazloženje Proračuna Grada Slunja za  2023. godinu
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 19/22 - 2. 12. 2022.
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu
Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 15/22

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - opći dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 15/22
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - posebni dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 15/22

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZVRŠENJU PRORAČUNA 30.06.2022.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 1.1.- 30.6.2022

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 12/22

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - posebni dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 7/22

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2022. godinu - opći dio

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 7/22

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu

Objavljeno u "Službenom glasniku Grada Slunja" 5/22

Obrazloženje Odluke o prihvaćanju izvještaja o  izvršenja proračuna 31.12.2021.

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU - VODIČ ZA GRAĐANE

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2022. GODINU - OBRAZLOŽENJE

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 20/21 - 14.12.2021.
 

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 17/21 - 10.11.2021.
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 17/21 - 10.11.2021.
 

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2021. GODINU - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 17/21 - 10.11.2021.
 

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21
 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2021. - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21 - 3.9.2021.
 

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21 - 3.9.2021.
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu - opći dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA 12/21 - 3.9.2021.
  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu - posebni dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu - razvojni programi

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2021. godinu

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine - opći dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine - posebni dio

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna za 2020. godini

 OBJAVLJENO U SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA BR. 6/21 - 8.4.2021.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.
  

Proračun  Grada Slunja za 2021. godinu i Projekcije za 2022. i 2023. godinu  - obrazloženje

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/20- 1.12.2020.

 

  

VODIČ ZA GRAĐANE - PRORAČUN 2021. GODINA

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  
 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/20 - 5.11.2020.

  

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 8/20 - 24.09.2020.

 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2020. godine - poseban dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 8/20 - 24.09.2020.

 

Odluka o usvajanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 8/20 - 24.09.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2020. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2020. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 
 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2019. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 
 

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

  

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine - poseban dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

 

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2019. godine - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 5/20 - 3.06.2020.

  

Proračun  Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu  - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Proračun  Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu  - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Proračun Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Proračun Grada Slunja za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu - obrazloženje

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/19 - 3.12.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 11/19 - 11.11.2019.

Odluka o izvršenju proračuna - Obrazloženje

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/19 - 19.09.2019.

Odluka o izvršenju proračuna - Posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/19 - 19.09.2019.

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01. - 30.06.2019. - Opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 10/19 - 19.09.2019.

 

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2018. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine - poseban dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19

 

Odluka o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.-31.12.2018. godine - opći dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. 

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2019. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13.05.2019.

 

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13. 05. 2019.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/19 - 13. 05. 2019.

Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Slunja za 2019. godinu

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Proračun za 2019. - razvojni programi

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Proračun 2019. - 2021. - posebni dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Proračun 2019. - 2021. - opći dio

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 14/18 - 21. 11. 2018.

Odluka o izmjenama Programa korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2018. godini

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o ispravku rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Obrazloženje izmjena i dopuna Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

  OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna za 2018. - RAZVOJNI PROGRAMI

 OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna - 2. rebalans 2018 -posebni dio

  OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna - 2. rebalans 2018 - opći dio 

 OBJAVLJEN U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 13/18 - 7. 11. 2018.

 
 

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/18 - 11. 09. 2018.

 
 

Odluka o prihvaćanju Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/18 - 11. 09. 2018.

 

Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 01.01.2018.-30.06.2018. godine

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 12/18 - 11. 09. 2018.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Slunja za 2017. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017.

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017. - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA RAZDOBLJE 1.1.-31.12.2017. - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 9/18 - 07. 06. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - OPĆI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - POSEBNI DIO

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu - RAZVOJNI PROGRAMI

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama  Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 05. 04. 2018.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2018. godinu

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 6/18 - 04. 05. 2018.

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 - posebni dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 - opći dio

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Obrazloženje Proračuna 2018 

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Proračun 2018 godine - razvojni programi

OBJAVLJENO U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA SLUNJA" 15/17 - 28. 11. 2017.

Odluka o izvršavanju Proračuna 2018.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA - 2017.
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU
ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. godinu, opći dio - 1. stranica
ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. i 2019. godinu, opći dio
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU - POSEBNI DIO
Obrazloženje Odluke o izvršenju Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017.
Izvršenje Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017. - posebni dio
Izvršenje Proračuna Grada Slunja za razdoblje 1.1.-30.6.2017. - opći dio
Obrazloženje Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada slunja - opći dio
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - posebni dio
Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja - razvojni programi
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016.

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016. - OPĆI DIO
ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2016. - POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - OPĆI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - POSEBNI DIO
PRORAČUN GRADA SLUNJA ZA 2017. - RAZVOJNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA GRADA SLUNJA ZA 2017. GODINU
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 2016. - OPĆI DIO
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 2016. - POSEBNI DIO
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2016. - RAZVOJNI PROGRAMI
OBRAZLOŽENJE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA ZA 2016.
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2016. godinu 01.01. - 30.06.2015 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2016. godinu 01.01. - 30.06.2015
I Rebalans proračuna Grada Slunja za 2016. godinu - obrazloženje
I rebalans proračuna Grada Slunja za 2016. godinu
Proračun Grada Slunja za 2016. godinu - obrazloženje
Proračun Grada Slunja za 2016. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
II Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
II Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu 01.01. - 30.06.2015 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2015. godinu 01.01. - 30.06.2015
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2015. godinu - obrazloženje
Proračun Grada Slunja za 2015. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 31.12.2014
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 31.12.2014 - obrazloženje
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2014. godinu - 01.01. - 30.06.2014
Rebalans proračun Grada Slunja za 2014. godinu
Proračun Grada Slunja za 2014. godinu
Rebalans proračuna Grada Slunja za 2013. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja 01.01.2013 - 31.12.2013
Proračun Grada Slunja za 2013. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2012. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2011. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2010. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2009. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2008. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2007. godinu
Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2006. godinu

Izvršenje proračuna Grada Slunja za 2005. godinu