Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Rok za podnošenje svih zahtjeva za obnovu je 31. prosinac 2023. 

  • Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 21/23
  • Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 88/22
  • Tehnički propis za građevinske konstrukcije („Narodne novine" broj 17/1775/207/22
  • One stop shop za obnovu - Obnavljamo.hr 

VAŽNO! 23.02.2023. Novi Zakon o obnovi stupio na snagu

https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-50/graditeljstvo-98/obnova-zgrada-ostecenih-potresom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije-karlovacke-zupanije-i-zagrebacke-zupanije/11384

Novi Zakon o obnovi objavljen u "Narodnim novinama" broj 21/23 stupio je na snagu 23. veljače 2023. godine. Zakon uz administrativno rasterećenje procesa, što pojednostavljuje postupanje građanima i svim dionicima uključenima u proces obnove, donosi poboljšanja modela samoobnove te nove modele i pristupe u obnovi kao i jedinstveno djelovanje ključnih tijela za obnovu u okviru jednog upravljanja.

    

Sukladno odredbama članka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13, 85/15) Grad Slunj provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila kategorije M1 kapaciteta (8+1) dužine veće od 5m u zoni posebnog prometnog režima.

Svi zainteresirani mogu se uključiti u izradu prijedloga Odluke davanjem svojih mišljenja, primjedbi i prijedloga najkasnije do 16.03.2023. godine.

 
Molimo zainteresirane da za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga koriste isključivo OBRAZAC i dostave ga na mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prijedlog Odluke

Obrazac 

Izvješće o provedenom savjetovanju

 

Radi unapređenja zaštite i sigurnosti ljudi i materijalnih dobara širom svijeta, u slučaju nesreća ili katastrofa, a temeljem međunarodnog ugovora, koji je stupio na snagu 1. ožujka 1972. godine, osnovana je Međunarodna organizacija za civilnu zaštitu. U sjećanje na taj dan, 1. ožujka proglašen je svjetskim Danom civilne zaštite. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, od 21. siječnja 1992. godine, taj dan proglašen je i nacionalnim Danom civilne zaštite Republike Hrvatske.

Civilna zaštita kako u svijetu tako i kod nas je oblik organiziranja, pripremanja i sudjelovanja građana, pravnih osoba, državnih upravnih tijela i jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave zbog zaštite i spašavanja ljudi, dobara i okoliša. Zadaće civilne zaštite su prvenstveno socijalne i civilne naravi, poput:

  • obrane od poplava i nesreća na akumulacijskim branama,
  • zaštite i spašavanja u slučaju potresa i drugih prirodnih nesreća,
  • opasnosti i nesreća u tehničko – tehnološkom procesu proizvodnje ili prometu opasnim tvarima,
  • nuklearnim i radiološkim nesrećama,
  • epidemioloških i sanitarnim ugrozama.

JAVNI POZIV

za geodetsku izmjeru na k.č. 254, 265/2, 267/3, 267/2, 269/2,

186/2 i 161/2, k.o. Slunj 1

 

Obavještavaju se nositelji prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem se vrši geodetska izmjera u svrhu izrade geodetskog elaborata za provedbu građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – Koranska ulica (Klasa: UP/I-361-03/21-01/000114, Urbroj: 2133-07-02/20-22-0015, Slunj, 19.01.2022.).

Pozivaju se nositelji prava na nekretninama da dana 06.03.2023. godine u vremenu od 09:00 do 11:00 sati budu prisutni na predmetnoj lokaciji u Koranskoj ulici.

Izvođač geodetske izmjere je tvrtka GEOM d.o.o., Ulica braće Radić 1, Slunj, uz stručni nadzor ovlaštenog inženjera geodezije Željka Rupčića, mag.ing.geod. et geoinf., Geo 1217.

                                                                                             

                                                                                                      

U "Narodnim novinama" br. 13 od 3.2. 2023. godine objavljen je Javni natječaj za prijem u službu višeg referenta za informiranje.

Javni natječaj

Ispravak javnog natječaja

Upute i obavijesti kandidatima

Rok za dostavu prijava na javni natječaj (8 dana) računa se od 8.veljače 2023. godine (datum objave ispravka u "Narodnim novinama" br. 14).

Poziv na testiranje

Izvješće o provedenom natječaju

U tijeku je javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju napuštenih životinja - ovaca. 

Ponude se dostavljaju za sve životinje koje su predmet prodaje u zatvorenim kovertama na adresu Grad Slunj Trg dr. Franje Tuđmana 12,  47240 najkasnije do 23.2.2023. godine do 14,00 sati (bez obzira na način dostave).

Zaprimljene ponude otvorit će se javno odmah nakon isteka roka za dostavu ponuda. U slučaju više ponuda sa istom ponuđenom cijenom, prihvatit će se ona ponuda koja je ranije zaprimljena.

Tekst poziva

Obrazac ponude

Ispravak poziva

Grad Slunj raspisuje Javni poziv za predlaganje programa i projekata udruga u području kulture, socijalne skrbi i humanitarne djelatnosti, udruga proisteklih iz Domovinskog rata te drugih područja od interesa za Grad Slunj u 2023. godinu

Poziv je otvoren od 20. 02. 2023. do 20. 03. 2023.

Znate li da je na današnji dan, prije 105 godina u Beču, umro Milan Neralić prvi hrvatski olimpijac i prvi Hrvat osvajač olimpijske medalje? 
Milan Neralić je osvojio brončano odličje u sablji 1900. godine na Olimpijskim igrama u Parizu. U njegovom rodnom mjestu, Slunju, nalazi se njegov spomenik na Trgu Zrinskih i Frankopana.
Danas su se brojni uzvanici, sportaši, učenici i drugi štovatelji ovog velikog sportaša okupili kako bi mu odali počast. Na njegovu rodnu kuću položili su olimpijski vijenac, a ispred njegovog spomenika zapalili svijeće i pomolili se.