Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja
Komunalno društvo LIPA  preuzelo 2 komunalna vozila:
1. Komunalno (teretno) vozilo zapremnine spremnika 10 m³ s nadogradnjom vrijednosti 1.468.750,00 kn
2. Komunalno (teretno) vozilo sa teleskopskim podizačem s dizalicom vrijednosti 1.543.750,00 kn
Projekt nabavke ovih vozila sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda sa iznosom od 1.480.000,00 kn (cca. 60 %). Preostali iznos (cca. 40 %) za komunalno vozilo zapremnine spremnika 10 m³ s nadogradnjom osigurava Komunalno društvo Lipa d.o.o. iz vlastitih sredstava (cca. 435.000,00 kn), a za komunalno vozilo sa teleskopskim podizačem s dizalicom Grad Slunj (cca. 495.000,00 kn).
Preuzimanju vozila nazočili su predstavnici LIPE i tvrtke Gradatin, od koje su vozila nabavljena te gradonačelnica Mirjana Puškarić.
Sretno u radu!!!

U suradnji sa fotografom  Ivicom Lajtnerom, koji na terenu Karlovačke županije  trenutno fotografira arhitekturu, a u prethodnim razdobljima fotografirao je mostove, crkve i utvrde, o čemu je izdao i tri fotomonografije, upriličili smo susret sa prof. dr. sc. Mladenom Kučinićem, redovnim profesorom, biologom, sa Prirodoslovnog fakulteta.Profesorovo  izuzetno predavanje o vodenoj fauni, podzemnoj i nadzemnoj, kojom bogato obiluju naše vode, potaknule su na mogućnosti daljnjih istraživanja, evidentiranja, skupljanja zbirki, kao i brojnih edukativnih predavanja, radionica, izložbi, kako za učenike i studente, tako i posjetitelje, koje bi Grad Slunj mogao organizirati, u suradnji sa prof. Kučinićem, ali i drugim znanstvenicima iz ovog područja.

Obavještavamo građane grada Slunja da će se tijekom sutrašnjeg dana, na području Rastoka (prostor uz stari most na Korani) izvesti radovi uklanjanja stabala i raslinja.

Molimo stanovnike i korisnike turističke infrastrukture na strpljenje i korištenje obilaznog smjera kretanja.

Objavljuje se Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poljoprivredi na području Grada Slunja u 2022. godini.

Rok za dostavu zahtjeva je 30. 11. 2022. godine ili do iskorištenja sredstava planiranih u Programu za ovu godinu.

Tekst javnog poziva

Program potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2022.-2024.

OBRASCI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:

Obrazac zahtjeva za potporu

Izjava o korištenju potporama male vrijednosti

napomena: Kod Mjere 1. i Mjere 4. -za nabavku opreme, mehanizacije i dr., ako se prilaže ponuda ili predračun, nije potrebno priložiti dokaz o plaćanju, isti se prilaže naknadno nakon odobrenja potpore.

Više informacija na tel.: 047/674-710.

Središte za borbenu obuku obilježava 19. godinu osnivanja (osnovano 01. travnja 2003.)
Danas je priređena svečanost obilježavanja, na kojoj, pored brojnih uzvanika, sudjeluje i slunjska gradonačelnica Mirjana Puškarić.
Upućujemo čestitke Središtu za borbenu obuku, uz želje za zajedničku daljnju dobru suradnju, kao i u dosadašnjem razdoblju!
 

Grad Slunj objavljuje Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja, u katastarskim općinama: Donje Primišlje, Gornje Primišlje, Tržić Primišljanski, Kuzma, Blagaj, Cvitović i Furjan.

Zemljište se daje u zakup na vrijeme od 25 godina, uz mogućnost produljenja na isto razdoblje.

Rok za prijavu na natječaj je do 29.04. 2022.

Pisane ponude šalju se poštom preporučeno u zatvorenim omotnicama s naznakom: „NE OTVARAJ - Ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države“, na adresu: Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47 240 Slunj, u roku 30 dana od dana objave javnog poziva.

Ponuda mora sadržavati sve čestice iz pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC) kako je navedeno u Tablici - popis zemljišta u natječaju.

Ukoliko se jedan ponuditelj javlja na više PTC-a (proizvodno tehnoloških cjelina) koje su predmet natječaja može dostaviti jednu ponudu za sve PTC za koje podnosi ponudu, ali za svaku pojedinu PTC iz ponude, ponuditelj mora dostaviti zaseban gospodarski program korištenja zemljišta.

Informacije o natječaju: Odsjek za gospodarstvo i društvene djelatnosti - telefon: 674-710

DOKUMENTACIJA:

Tekst Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Slunja

Tablica – popis zemljišta u natječaju

Popis dokumentacija – koja se prilaže ponudi

Karlovačka županija objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje kamata za kreditiranje nabave repromaterijala za sjetvu poljoprivrednicima na području Karlovačke županije

Zahtjeve temeljem ovog Javnog poziva mogu podnositi poljoprivrednici registrirani pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, koji imaju sjedište/prebivalište na području Karlovačke županije i raspolažu poljoprivrednim površinama, stokom i bave se poljoprivrednom proizvodnjom za koju traže županijsku potporu na području Karlovačke županije.
 
 
Korisnici mogu plasirati kredite preko četiri poslovne banke na području Karlovačke županije: RAIFFEISEN BANK AUSTRIA D.D., KARLOVAČKA BANKA D.D. KARLOVAC, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK D.D. RIJEKA i OTP BANKA D.D.
 
Uvjeti za ostvarivanje i realizaciju kredita su:
 
Iznos kredita: od minimalno 20.000,00 do najviše 500.000,00 kuna/po korisniku.
Namjena kredita: prihvatljivi su troškovi nabave repromaterijala: sjeme i/ili presadnice i/ili umjetni gnoj i/ili zaštitna sredstva za proljetnu/jesensku sjetvu ratarskih i/ili povrtnih kultura, a troškovi povezani s proizvodnjom trajnih nasada nisu prihvatljivi
Rokovi korištenja i otplate kredita: maksimalno 12 mjeseci.
Kamatna stopa: za Korisnika kredita iznosi 0,00% (nula posto) godišnje, fiksna

Karlovačka županija objavila  Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unaprjeđenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini.

Datum objave Javnog poziva: 24. ožujka 2022. godine
Krajnji rok za podnošenje prijava: 30. studenog 2022. godine (do iskorištenja sredstava)

Predmet Javnoga poziva za prijavu projekata za sufinanciranje temeljem Programa unapređenja gospodarstva Karlovačke županije u 2022. godini je dodjela bespovratnih sredstava Proračuna Karlovačke županije za 2022. godinu za sufinanciranje kroz sljedeće mjere:

Mjera A - Organizacija gospodarskih događanja, manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva (prijavitelji: Hrvatska obrtnička komora – Obrtnička komora Karlovačke županije, Hrvatska gospodarska komora – Županijska komora Karlovac, Hrvatski zavod za zapošljavanje)

Mjera B - Potpore subjektima malog gospodarstva (prijavitelji: mikro, mali i srednji subjekti sa sjedištem u Karlovačkoj Županiji)

Podmjera 1. Sufinanciranje dokumentacije za nove investicije
Podmjera 2. Sufinanciranje nastupa na sajmovima
Podmjera 3. Sufinanciranje opreme za rad
Podmjera 4. Sufinanciranje edukacije poduzetnika, obrtnika i zaposlenih
Podmjera 5. Sufinanciranje marketinga i promocije
Podmjera 6. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete i zaštitu intelektualnog vlasništva
Podmjera 7. Sufinanciranje razvoja i primjene inovacija Podmjera 8. Sufinanciranje tehnologija koje promiču tzv. zeleno gospodarstvo