Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak nabave bagatelne vrijednosti za predmet nabave: Radovi uređenja poda tavana na zgradi gradske uprave. Rok za dostavu ponuda je 25.10.2016. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave. Poziv na dostavu ponude i ponudbeni troškovnik možete vidjeti na sljedećim poveznicama: 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik

U roku za dostavu ponuda pristigle su 3 (tri) ponude:

1. GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ, LUmbardenik 95, 47240 Slunj 

2. Građevinsko-trgovački obrt DELAČ, Triglavska 30, 47000 Karlovac

3. KOLOS d.o.o., Jozefinska cesta 53, 47250 Duga Resa

Obzirom je ponuda ponuđača Građevinsko-trgovački obrt DELAČ veća od procijenjene vrijednosti nabave, a ponuditelj KOLOS d.o.o. nije prihvatio ispravak računske pogreške u ostavljenom roku, iste su odbijene. 

Ponuda ponuditelja GRAĐEVINSKI OBRT ŠPELIĆ u potpunosti udovoljava svim uvjetima koje je naručitelj odredio u Pozivu na dostavu ponude s cijenom ponude 187.928,20 kn (bez PDV-a), odnosno 234.910,25 kn (s PDV-om), te će se s navedenim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor o izvođenju radova uređenja poda tavana na zgradi gradske uprave. 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda