Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Grad Slunj objavljuje postupak jednostavne nabave za predmet nabave: Rekonstrukcija Ulice Vladimira Nazora. Rok za dostavu ponuda je 19.04.2017. godine do 8:00 sati, bez obzira na način dostave. 

Poziv na dostavu ponude

Troškovnik 1. dio 

Troškovnik 2. dio

Nacrti 

U roku za dostavu ponuda pristigle su 2 (dvije) ponude:

1. CESTE KARLOVAC d.d., Belajske Poljice, Poslovni park Karlovac 1/a, Općina Barilović, 47250 Duga Resa 

2. TEHNO-PROMET d.o.o., Tomašnica 89, 47280 Ozalj

Postupkom pregleda i ocjene ponuda utvrđeno je da obje ponude udovoljavaju uvjetima utvrđenim u Pozivu na dostavu ponuda. Ponuda ponuđača TEHNO-PROMET d.d. povoljnija je s obzirom na kriterij za odabir ponude (najniža cijena), s cijenom ponude 259.534,00 kn (bez PDV-a), odnosno 324.417,50 kn (s PDV-om), te će se s navedenim gospodarskim subjektom sklopiti ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji Ulice Vladimira Nazora. 

Odluka o odabiru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda