Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

 

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ("Službeni  glasnik Grada Slunja" br. 1/22 - 31. 01. 2022.)

OPĆI UVJETI ("Službeni  glasnik Grada Slunja" br. 2/22.  -  08. 02. 2022.)