Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

 

ODLUKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ("Službeni  glasnik Grada Slunja" br. 1/22  -  31. 01. 2022.)

OPĆI UVJETI ("Službeni glasnik Grada Slunja br. 2/22  - 08. 02. 2022.)