Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Karlovačke županije obavještavaju korisnike zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva da će radi priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva trebati popuniti obrazac: Izjava da se griju na drva.

Popunjeni obrazac potrebno je što žurnije dostaviti u Grad Slunj

Obavijest

Obrazac Izjave