Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Plan gospodarenja otpadom Grada Slunja za razdoblje 2018.-2023. godine

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Slunja

Cjenik odvoza otpada (važeći do 31. 7. 2020. godine)

Cjenik odvoza otpada (važeći od 1. 8. 2020. godine)

Usluge skupljanja i zbrinjavanja otpada (plan odvoza miješanog komunalnog otpada, lokacije zelenih otoka, glomazni otpad)

Odluka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada na području Grada Slunja

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Informacije o radnom vremenu Reciklažnog dvorišta Slunj