Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Slijedom objavljenog Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za Izradu strategije zelene urbane obnove, kod poziva NPOO.C6.1.R5.01, a potom i prijave Grada Slunja na predmetni poziv, Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine temeljem Odluke o financiranju (KLASA: 983-01/22-01/148; URBROJ: 531-05-2-2-1/3-23-6), odobrilo je Gradu bespovratna sredstva osigurana kroz Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 14.599,51 EUR.

Dodijeljena bespovratna sredstva namijenjena su u svrhu provedbe projekta pod nazivom: „Strategija zelene urbane obnove Grada Slunja“.

Predmet projekta je osiguravanje potpore u pripremi Strategije zelene urbane obnove Grada Slunja.

Glavne aktivnosti projekta su sljedeće:

  1. Izrada Strategije zelene urbane obnove Grada Slunja;
  2. Upravljanje projektom;
  3. Promidžba i vidljivost projekta.

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 14.599,51 EUR.

 

Projektom će se potaknuti razvoj zelene infrastrukture u urbanom području Slunja i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, kako bi se osigurali temelji razvoja održivog prostora s naglaskom na razvoj zelene infrastrukture i integraciju rješenja zasnovanih na prirodi, integraciju modela kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, jačanje otpornosti na rizike i klimatske promjene te kao podrška općem održivom razvoju.

 

Razdoblje provedbe projekta je od 9. siječnja 2023. godine, dana početka obavljanja aktivnosti projekta do završetka svih predmetnih aktivnosti, a najduže do 31. listopada 2023. godine.