Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Danas je gradonačelnica Mirjana Puškarić sa suradnicima održala sastanak sa pročelnicom Uprave za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Karlovcu gđom. Sonjom Kočevar na temu: prijave Grada Slunja na javni poziv Ministarstva kulture i medija za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu s aktivnostima sanacije Starog grada i prijavama na Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu.

Grad Slunj će i ove godine na natječaj Programa javnih potreba u kulturi za 2022. g. prijaviti niz projekata vezanih uz zaštitu kulturne baštine, kao što je sanacija južne padine Starog Grada Slunja, izrada projektne dokumentacije za uređenje Trga Zrinskih i Frankona i tvrđave Sokoloac u Furjanu i sl, a za koje prijave suglasnost, odnosno pozitivno mišljenje daje Uprava za zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

Više o natječajima:

https://min-kulture.gov.hr/poziv-na-dodjelu-bespovratnih-financijskih-sredstava-provedba-mjera-zastite-kulturne-bastine-ostecene-u-seriji-potresa-s-epicentrom-na-podrucju-sisacko-moslavacke-zupanije/21729

 

https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-za-predlaganje-programa-javnih-potreba-u-kulturi-republike-hrvatske-za-2022-godinu-koji-se-odnose-na-zastitu-i-ocuvanje-kulturnih-dobara/21707