Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

 

Gradonačelnica Grada Slunja, temeljem članka 38. stavka 2. Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora ("Glasnik Karlovačke županije" 11/13, "Službeni glasnik Grada Slunja" 2/20), sazvala je konstituirajuće sjednice vijeća mjesnih odbora kako slijedi:

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora POPOVAC - 15. lipnja 2021. godine u 14,00 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora TABORIŠTE - 15. lipnja 2021. godine u 14,30 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora BLAGAJ - 16. lipnja 2021. godine u 12,00 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora CVITOVIĆ - 16. lipnja 2021. godine u 12,30 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora FURJAN - 16. lipnja 2021. godine u 13,00 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora KREMEN - 16. lipnja 2021. godine u 13,30 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora NIKŠIĆ - 16. lipnja 2021. godine u 14,00 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora LAĐEVAC - 16. lipnja 2021. godine u 14,30 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora PRIMIŠLJE - 17. lipnja 2021. godine u 8,00 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora VELJUN - 17. lipnja 2021. godine u 8,30 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)

Konstituirajuća sjednica Vijeća mjesnog odbora SLUNJ - 17. lipnja 2021. godine u 9,00 sati u zgradi gradske uprave (vijećnica)