Dobrodošli na službene stranice Grada Slunja

Karlovačka županija objavila je Javni poziv za sufinanciranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja, koje provode udruge na području Karlovačke županije za 2021. godinu, kao i Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja lovstva na području Karlovačke županije u 2021. godini. 

Jani poziv za sufinanciranje programa od interesa za poduzetništvo, poljoprivredu, turizam te zaštitu i zbrinjavanje životinja - otvoren od 27. rujna do 27. listopada 2021., osigurano 350.000 kn te se time planira financirati najmanje 20, a najviše 70 programa/projekata. Najmanji ugovoreni iznos za sufinanciranje/financiranje je 5.000 kn dok je najveći 15.000 kn.

Jani poziv za poticanje razvoja lovstva na području Karlovačke županije - otvoren od 28. rujna do 28. listopada, osigurano 550.000 kn, dodjeljuju se prema 4 mjere i 14 aktivnosti, a prihvatljivi prijavitelji su lovoovlaštenici lovišta na području naše županije, odnosno pravne ili fizičke osobe koje su na temelju Zakona o lovstvu stekle pravo lova na lovištima u Karlovačkoj županiji. Najviši ukupni iznos potpore iznosi 50% iznosa lovozakupnine, a najviše 40.000 kn po korisniku.

Prijave na Javne pozive podnose se isključivo elektronskim putem, putem web aplikacije e-prijave, objavljene na web stranici Karlovačke županije.

Opširnije: https://www.kazup.hr/index.php/javni-pozivi