Vijesti|

Hrvatske ceste d.o.o. dostavljaju obavijest o izmjeni Odluke o privremenoj zabrani prometa za sva vozila na dijelu državne ceste D1.

Prema izmjenama Odluke, zabrana prometa na državnoj cesti D1, na lokaciji Tušilović – Budačka Rijeka, vrijedi za sva vozila i trajati će svakodnevno do 17. 12. 2016.

 

TEKST IZMJENE ODLUKE

TEKST ODLUKE

 

Close Search Window