Vijesti|

 Obavještavamo Vas da je na web stranicama Hrvatske turističke zajednice objavljen Javni poziv za kandidiranje projekata turističkih inicijativa i proizvoda na turistički nerazvijenim područjima za potpore u 2015. godini.

 

http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/Potpore-HTZ-a/Potpore-projektima-turistickih-inicijativa-i-proizvoda-na-turisticki-nerazvijenim-podrucjima?Y2lcMzkxOSxwXDI0Mg%3d%3d

 

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih potpora Hrvatske turističke zajednice za poduzetničke i javne projekte na turistički nerazvijenim područjima koji pridonose sljedećim ciljevima:

 

·         aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na turistički nerazvijena područja, posebice u razdoblju pred i posezone

·         izgradnji, obnovi i podizanju kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih turističkih sadržaja na turistički nerazvijenim područjima, posebice na područjima s oznakom „PPS destinacija“

·         izgradnji i obnovi javne turističke infrastrukture na turistički nerazvijenim područjima,

·         razvoju turističke ponude s većom dodanom vrijednošću koja će omogućiti veću prosječnu potrošnju turista

·         razvoju gospodarske aktivnosti i povećanju zaposlenosti na turistički nerazvijenim područjima, posebice u razdoblju pred i posezone.

 

 

Sredstva potpore su namijenjena:

 

·           trgovačkim društvima;

·           obrtima;

·           jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave;

·           ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, regionalna i lokalna samouprava;

·           OPG-ima/seljačkim domaćinstvima koja su registrirana za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (NN 5/08 i NN 44/11).

Javni poziv je otvoren do 27. veljače 2015. godine.

Close Search Window