Vijesti|

Projekt EGL, trenutno je jedan od najvećih europskih projekata u području rada s mladima, a provodi ga Agencija za mobilnost i programe EU u suradnji s partnerskim Nacionalnim agencijama u Europi za program Erasmus +. Ovim je projektom započela dugoročna suradnja s ciljem poboljšanja kvalitete rada s mladima, posebice kroz jačanje suradnje između različitih dionika u tom području.

Mladi ljudi suočavaju se s većinom društvenih izazova u svojoj okolini, stoga je i potpora njihovoj dobrobiti i samostalnosti uglavnom organizirana na lokalnoj razini. U većini europskih zemlja, odgovornost za rad s mladima u velikoj mjeri počiva na lokalnim političkim i administrativnim strukturama jer su one najbliže mladoj populaciji. Gradovi i općine na mnogo načina utječu na poboljšanje životnih uvjeta mladih – neki kroz podršku organizacijama za rad s mladima, a neki kroz aktivnosti koje sami provode.

Grad Slunj se prijavio na isti program te je izabran, kao jedan od 17 JL(R)S za sudjelovanje u projektu strateškog partnerstva Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level,  a projekt će uključenim JLRS-ovima, osim četverodnevne edukacije, pružiti višemjesečnu stručnu podršku pri uspostavi/unaprjeđenju lokalnih sustava rada s mladima prilagođenu individualnim potrebama svake JLRS.

Drugi ciklus treninga jedinica lokalne i regionalne samouprave održan je od  24. – 27. studenog 2019. godine u Mariji Bistrici, a za cilj je imao osnažiti jedinice lokalne i regionalne samouprave za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj rada s mladima na lokalnoj razini. U okviru spomenutog treninga predstavljeni su primjeri dobre prakse razvoja rada s mladima u Hrvatskoj.

U drugom ciklusu projekta Europe Goes Local sudjeluju gradovi Čazma, Zabok, Samobor, Ozalj, Poreč, Dubrovnik, Stari Grad, Pazin, Kastav, Slunj, Otočac, Split i Osijek, općine Nuštar, Medulin i Hum na Sutli te Krapinsko-zagorska županija.

Glavni je cilj projekta s pomoću programa Erasmus+ podići kvalitetu rada s mladima na lokalnoj razini i osnažiti europske vrijednosti u lokalnom radu s mladima. U tome će veliku ulogu imati Europska povelja o lokalnom radu s mladima koja je jedan od glavnih rezultata prve faze projekta i zamišljena je kao referentan okvir za svakidašnji rad s mladima te kao poveznica politike i prakse u radu s njima. Projekt je postigao zapažene rezultate ne samo na europskoj razini nego i na nacionalnoj.

Tijekom četiri dana osposobljavanja 17 jedinica lokalne i regionalne samouprave imalo je priliku usvojiti temeljne pojmove o radu s mladima, saznati više o sudjelovanju mladih u životu lokalne zajednice i nadahnuti se uspješnim primjerima.

Kao temelj za daljnji rad u projektnim aktivnostima, jedinice lokalne i regionalne samouprave izradile su individualne planove za stvaranje poticajnog okružja za rad s mladima u vlastitim zajednicama unutar kojih su smislile nekoliko važnih strateških aktivnosti. Te će aktivnosti provesti u svojim zajednicama u sljedećih godinu dana. U provođenju tih planova potpora će im biti njihovi mentori, članovi hrvatske nacionalne delegacije stručnjaka u radu s mladima.

Vijest o održanom treningu na stranicama Agencije za mobilnost i EU programe: http://www.mobilnost.hr/hr/novosti/rad-s-mladima-na-lokalnoj-razini-europe-goes-local/

Video s treninga: https://www.youtube.com/watch?v=KMPHIRK-5A8&feature=youtu.be

 

 

Close Search Window