Registar ugovora javne nabave|

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ 90/11, 83/13 i 143/13) te članku 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13), Grad Slunj objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima

GRAD SLUNJ

               

Trg dr.F.Tuđmana 12

             

47240 Slunj

               

OIB: 33366502542

             

07.02.2014.

                 

Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” 90/2011, 83/2013 i 143/2013) te članku 10. stavak 1. točka 9. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 25/13), objavljuje se,

 
         

 

                 

                                      REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIH SPORAZUMA

   
                   

1) UGOVORI O JAVNOJ NABAVI

             
                   

Red.broj

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave

Vrsta provedenog postupka javne nabave

Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a)

Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi

Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova

Konačni iznos koji je plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)

Ev.br. 27-2013-ZK

Interventni radovi i radovi održavanja starog mosta preko rijeke Korane u naselju Rastoke

1/13                                        2013/S 002-0008417                                  2013/S 014-0012189

Otvoreni postupak

443.775,00

19.04.2013.                         30 dana od dana uvođenja u posao

Građevinski obrt ŠPELIĆ, vl. Nikola Špelić

   

Ev.br. 75-2013-ZK

Obnova/rekonstrukcija mlinice u naselju Rastoke kbr. 8

2/13                                          2013/S 002-0077975                    2013/S 014-0079888

Otvoreni postupak

511.945,50

25.10.2013.                    3 godine

Građevinski obrt „IZGRADNJA POPOVAČKI“, vl. Mijo Popovački

 

 

Ev.br. 78-2013-ZK

Sanacija krovišta na zgradi Društvenog doma u Nikšiću

8/13                                 2013/S 002-0080713

Otvoreni postupak

125.438,00

04.11.2013.                   30 dana od dana potpisa Ugovora

BORIS NEKRETNINE d.o.o.

 

30.313,81                          NAPOMENA: Dana 14.01.2014. godine raskinut Ugovor

 

 

 

               

2) OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI O JAVNOJ NABAVI SKLOPLJENI TEMELJEM OKVIRNOG SPORAZUMA

   
                   

 

Red.broj

Predmet ugovora

Evidencijski broj nabave i broj objave

Vrsta provedenog postupka javne nabave

Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma (bez PDV-a)

Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum

Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova

Konačni iznos koji je plaćen temeljem ugovora (bez PDV-a)

Okvirni sporazum (OS)

1.

Opskrba električnom energijom

05/09                                              N-02-V-137297-030809

Otvoreni postupak

2.000.000,00

28.09.2009.                   do 30.09.2013.

HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

30.09.2013.

1.562.944,82

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

1.1.

500.000,00

03.10.2009.                    do 30.09.2010.

HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

30.09.2010.

376.929,13

1.2.

500.000,00

23.09.2010.                       do 30.09.2011.

HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

30.09.2011.

392.297,49

1.3.

500.000,00

23.09.2011.                           do 30.09.2012.

HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

30.09.2012.

399.039,72

 1.4.

500.000,00

01.10.2012.                  do 30.09.2013.

HEP Opskrba d.o.o.,       Zagreb

30.09.2013.

 394.678,48

Okvirni sporazum (OS)

2.

Vršenje usluga održavanja računalnih programa

08/09                                                   N-30-V-152069-111209

Pregovarački bez prethodne objave

500.000,00

22.01.2010.                   do 31.12.2013.

Libusoft cicom d.o.o. Zagreb

31.12.2013.

 410.083,20

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

2.1.

93.436,80

28.01.2010.                   do 31.12.2010.

Libusoft cicom d.o.o. Zagreb

31.12.2010.

93.436,80

2.2.

103.036,80

14.02.2011.                   do 31.12.2011.

Libusoft cicom d.o.o. Zagreb

31.12.2011.

103.036,80

2.3.

103.036,80

15.02.2012.                  do 31.12.2012.

Libusoft cicom d.o.o. Zagreb

31.12.2012.

103.276,80 

Napomena: Iznos je veći od ugovorenog zbog kupnje novih programa

2.4. 

110.332,80 

07.01.2013.               do 31.12.2013.

Libusoft cicom d.o.o. Zagreb 

31.12.2013. 

 110.332,80

Okvirni sporazum (OS)

1.

Opskrba električnom energijom

5/13                                                      2013/S 002-0065766

Otvoreni postupak

649.529,40

20.09.2013.                   do 30.09.2015.

HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

 

 

Ugovori sklopljeni temeljem OS-a

1.1.

324.764,70

30.09.2013.                    do 30.09.2014.

HEP Opskrba d.o.o., Zagreb

   

1.2.

       

 

                               

 

 

Close Search Window