Vijesti|

Grad Slunj je u proteklom razdoblju ostvario bespovratna financijska sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, a kojima su sanirane prometnice, nerazvrstane ceste i klizišta na širem području grada Slunja. 

izvor fotografije: https://mmpi.gov.hr/

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je temeljem Odluke o isplati vezano za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, Gradu Slunju dodijelio 28.379,78€ za aktivnosti  za aktivnost “Sanacija prometnica u Gradu Slunju” (referentni broj prijave: FSEU.JID.MMPI.PR.0054). 

Odlukom o isplati vezanom za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava putem jednostavne izravne dodjele bespovratnih financijskih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je Gradu Slunju za aktivnost “Sanacija prometnica u Gradu Slunju – 2.dio” (referentni broj prijave: FSEU.JID.MMPI.PR.0100) dodijelio bespovratna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 20.879,94€. Sanacija prometnica se odnosi na prometnice u Mjesnim odborima Blagaj, Cvitović, Furjan, Kremen, Lađevac, Nikšić, Primišlje i Taborište, a također su financirani radovi i nadzor. 

Odlukom o isplati vezanoj za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava donesenoj temeljem Jednostavne izravne dodjele bespovratnih sredstava za aktivnosti koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, Gradu Slunju je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dodijelilo bespovratna financijska sredstva u iznosu od 2.046,33€ za aktivnost “Sanacija klizišta u Gradu Slunju” (referentni broj prijave: FSEU.JID.MMPI.PR.0099)

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je Odlukom o isplati vezanom za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za prijavu koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije (referentni broj prijave: FSEU.JID.MMPI.PR.0139), za aktivnost “Sanacija nerazvrstanih cesta u Gradu Slunju”, Gradu Slunju dodijelio bespovratna financijska sredstva u ukupnom iznosu od 120.088,67€, a sredstva su usmjerena na sanaciju odvojaka i udarnih rupa na širem području rada Slunja, te projektnu dokumentaciju sanacije nerazvrstanih cesta. 

Close Search Window