Vijesti|

Pozivaju se zainteresirana lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva i  ostali vlasnici turističkih proizvoda i usluga da  iskažu interes  za izložbu i prodaju svojih proizvoda kao i mogućnosti prezentiranja i obavljanja turističke usluge za vrijeme trajanja javnih događanja, sajmova, manifestacija i sl. tijekom 2024. godine na javnoj površini (štandovima) pokraj mosta sv. Ivana u Rastokama.

U cilju obogaćivanja turističkih i kulturnih manifestacija te promocije lokalnih proizvoda kao i mogućnosti prezentiranja i obavljanja turističke usluge za korištenje javne površine  ne obračunava se naknada za korištenje.

Pravo prijave na  javni poziv imaju svi lokalni OPG-i koji imaju svoje proizvode i ostali vlasnici turističkih proizvoda i usluga.

Ukoliko se na javni poziv prijavi veći broj zainteresiranih korisnika prednost imaju:

– lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Grada Slunja

– lokalna obiteljska poljoprivredna gospodarstva s područja Karlovačke županije

– svi ostali

Prijave se podnose na obrascu koji je sastavni dio ovog poziva.

Uz prijavu obvezno priložiti izvadak iz odgovarajućeg registra o obavljanju djelatnosti.

Više informacija može se dobiti u Gradu Slunju, Odsjeku za komunalne poslove i prostorno planiranje, na adresi Trg dr. Franje Tuđmana 12, svaki radni dan u vremenu od 7,00 do 15,00 sati, na broju telefona 047-674-713 ili 047-777-514, e-mail:ivanka.sebalj@slunj.hr

Poziv za dostavu iskaza interesa otvoren je tijekom cijele 2024. godine. Javni poziv zatvoriti će se u slučaju da javna površina bude u cijelosti dana na korištenje.

OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA O KORIŠTENJU JAVNE POVRŠINE

Close Search Window