Vijesti|

Grad Slunj prepoznao je rad Poliklinike SUVAG Karlovac, kojim se našim sugrađanima, poglavito djeci, osigurava medicinska rehabilitacija u Slunju.

Gradonačelnica Mirjana Puškarić i ravnateljica SUVAG-a Vesna Pavlačić potpisale su ugovor o financiranju rada Poliklinike SUVAG Karlovac u izdvojenoj ambulanti Slunj i u ovoj godini.

Poliklinika SUVAG je zdravstvena ustanova koja obavlja specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije, koja uključuje dijagnostičku obradu (svih razvojnih i stečenih  komunikacijskih i jezično-govornih poremećaja, dijagnostika specifičnih teškoća učenja:dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, funkcionalna dijagnostika slušanja i dijagnostika poremećaja glasa i gutanja kod osoba svih životnih dobi) i medicinsku rehabilitaciju (logopedski tretman, tretman edukacijskog rehablitatora, tretman kineziterapeuta, tretman psihologa, terapiju senzorne integracije i NFB trening po Othmeru).

Pored rehabilitacije koja se provodi u ambulati Doma zdravlja Slunj, SUVAG Karlovac od početka rada u Slunju surađuje i sa OŠ i SŠ Slunj. Organizirana su predavanja za učitelje na temu prilagodbe načina poučavanja za dijete s oštećenjem sluha, suradnja se nastavila i s pedagoginjom škole vezano uz djecu kojima je preporučena odgoda upisa u prvi razred i koji su uključeni u grupu odgode te kroz  timske dijagnostičke obrade koje su potrebne prilikom upisa djece u srednju školu  i određivanja adekvatnog oblika školovanja.

U planu za 2022. godinu nastavit će se ova suradnja sa školama i vrtićem  kroz predavanja za roditelje, odgojno-obrazovne djelatnike, djecu – učenike, ali i tribine za širu javnost iz raličitih područja (Specifične tečkoće učenja, Teškoće adaptacije i socijalizacije djece predškolske dobi i sl.)

Jedno od predavanja pod nazivom „Predvještine potrebne za usvajanje čitanja i pisanja“ planira se organizirati već tijekom mjeseca travanja.

Više o SUVAG Karlovac:

https://www.suvagkarlovac.hr/

Close Search Window