Vijesti|

Danas se sastalo Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja, kako bi donijelo Odluku o dodjeli godišnjih javnih priznanja i javnih priznanja za životno djelo pojedincima ili pravnim osobama.

Kriteriji za dodjelu godišnjih javnih priznanja su: a) za pojedince (da se radi o pojedincima koji su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili izuzetne radne rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja, odnosno promicanju pojedinih područja društvenog i gospodarskog života Grada, doprinos međunarodnom ugledu i promidžbi Grada; da se radi o pojedincima koji u svojoj životnoj i radnoj sredini uživaju ugled uzornog djelatnika i stručnjaka, te vrijednog i čestitog čovjeka i građanina, b) za pravne osobe (da su tijekom godine za koju se dodjeljuje priznanje ostvarili izuzetne poslovne i druge rezultate trajne vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Grada i doprinijeli međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada). 

Kriterij za dodjelu javnog priznanja za životno djelo je da se radi o istaknutom pojedincu koji je svojim kontinuiranim i izuzetno značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim radom dao trajan doprinos te ostvario rezultate trajne vrijednosti na unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja, odnosno dao trajan doprinos međunarodnoj promidžbi i ugledu Grada. 

Javna priznanja uručit će se dobitnicima na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slunja, povodom Dana Grada Slunja, 06. kolovoza 2021.

Close Search Window