Odluka o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014. REPUBLIKA HRVATSKA... Pročitaj više Odluka o povjeravanju poslova održavanja nerazvrstanih cesta i gradskih ulica

Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada slunja u 2014. godini

Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014. REPUBLIKA HRVATSKA... Pročitaj više Odluka o dodjeli javnih priznanja Grada slunja u 2014. godini

Odlukao izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradoančelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

NEKATEGORIZIRANO|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014. REPUBLIKA HRVATSKA... Pročitaj više Odlukao izmjeni Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradoančelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Slunja za 2014. godinu

Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014. REPUBLIKA HRVATSKA... Pročitaj više Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Slunja za 2014. godinu

Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH

Ostali akti grada|

REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA ŽUPANIJA GRAD SLUNJ GRADSKO VIJEĆE KLASA: 012-04/14-01/01URBROJ:... Pročitaj više Zaključak o podnošenju zahtjeva za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” 28/14. – 18. 07. 2014. REPUBLIKA HRVATSKA... Pročitaj više Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja

ODLUKA O ODABIRU IZVODITELJA RADOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br 22/14 – 30.05.2014. REPUBLIKA HRVATSKA... Pročitaj više ODLUKA O ODABIRU IZVODITELJA RADOVA ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE

PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ SLUNJ

Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije br. 22/14 – 30.05.2014. REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA... Pročitaj više PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PREDNOSTI PRI UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ SLUNJ

ODLUKA O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ

Ostali akti grada|

Objavljeno u Glasniku Karlovačke županije br. 22/14 – 30.05.2014. REPUBLIKA HRVATSKA KARLOVAČKA... Pročitaj više ODLUKA O UTVRĐIVANJU MJERILA ZA NAPLATU USLUGA DJEČJEG VRTIĆA SLUNJ

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU ORGANIZIRANJA POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I GRASKIH ULICA

Ostali akti grada|

Objavljeno u “Glasniku Karlovačke županije” br. 19 – 29. 04. 2014. REPUBLIKA HRVATSKA... Pročitaj više ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O NAČINU ORGANIZIRANJA POSLOVA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA I GRASKIH ULICA

Close Search Window