Vijesti|

Na prostoru Trga Zrinskih i Frankopana provedena su arheološka istraživanja radi utvrđivanja starovjekovnog zida na javnoj površini kod spomenika Milanu Neraliću
 
Kako bi se na kvalitetniji način uredio i opremio prostor javne zelene površine oko spomenika Milanu Neraliću Grad Slunj je pristupio aktivnostima izrade projekta, kojim bi se definirao način uređenja ovog prostora, postavljanje odgovarajuće komunalne opreme i pješačkih staza.
Tijekom projektiranja došlo se do saznanja da na tom prostoru možda postoje ostaci starovjekovnog zida s ulaznom kulom te su se stoga u suradnji s tvrtkom Arheo Plan d.o.o. i Konzervatorskim uredom u Karlovcu provela arheološka istraživanja, koja su obuhvaćala iskope na tri lokacije (sonde) dubine do 2 metra.
Utvrđeni određeni ostaci ziđa na odgovarajući način će se prikazati ili označiti kod daljnjeg uređenja prostora.
 

 
 
 
Close Search Window