E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 17. 12. 2013. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 13  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović, Mario Medved, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Damir Vuković, Marinko Radočaj, Zoran Ivšić, Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Izostanak su   opravdali Ivan Bogović i Marina Katić.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Željko Rendulić – gradonačelnik,   Josip Gračan – dogradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno planiranje, zaštitu okoliša i stanovanje i Sandra Jerković – samostalni upravni referent u Odsjeku za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Prije utvrđivanja dnevnog reda predsjednica je pozvala vijećnike upisane za „Aktualni sat“ da postave pitanja.

Katarina Rendulić postavila je  pitanje vezano uz obnovu krovišta mjesnog doma u Nikšiću, zanima je  u kojoj je fazi obnova, postoji li određen rok izvođaču radova i kada je taj rok te  hoće li se on  ispoštovati.

Gradonačelnik je odgovorio kako nije zadovoljan  sa obnovom doma u Nikšiću,  tvrtka „Boris nekretnine“ iz Slavonskog Broda  uspjela je na natječaju jer je bila 40.000 kn jeftinija nego drugi ponuđači, a to nije mali iznos i dobila je taj posao, a  rade ga dosta traljavo. Koji je izlaz? Mogu se napraviti dvije stvari, jedna je da se  raskine ugovor, međutim, to nas dovodi u situaciju da više ovu godinu ne bi mogli taj projekt dovesti do kraja, dok bi se ponovo proveo postupak izbora novog izvođača, proteklo bi neko vrijeme i boji se da bi se našli u situaciji da uđemo u 1. ili 2. mjesec, odnosno ne zna do kada bi se sve to skupa razvuklo pa se za sada na neki način trpe, duraju i nagovaraju. Dodao je kako ovih dana  ističe taj rok za završetak, imali smo kišnih dana koji se moraju priznati kao olakotne okolnosti i koje je trebalo priznati jer su bile nepovoljne vremenske prilike tako da posao neće biti završen u  predviđenom roku pa je njegova odluka da se to još malo tolerira i nada se da će potrajati lijepo vrijeme i da će se  dom pokriti do nove godine.

Josip Štefanac je zatražio pisani odgovor za slijedeću sjednicu  u vezi koncesijskih ugovora,  koliko ih Grad ima, kakvo je stanje s tim i da li mi možemo nekim našim odlukama  pomoći našim poduzetnicima u provođenju tih ugovora, pomoći u  smislu da se nešto pokrene, ako je negdje nešto stalo, vidjeti zašto je stalo. pa u tom smislu donijeti neku korisnu odluku da se krene dalje s provođenjem ugovora.

Anđelka Jurašin Vuković je odgovorila da će se svakako pripremiti pisani odgovor, a na samoj sjednici je kratko izvijestila kako imamo na snazi  3 ugovora o koncesiji, 2 ugovora su  vezana za obavljanje komunalne djelatnosti i to za dimnjačarsku djelatnosti i za prijevoz pokojnika, a jedan je koncesija na kulturnom dobru. Postupak sa davanje koncesije za obavljanje dimnjačarske djelatnosti je proveden 2012. godine i ugovor je sklopljen na 5 godina,  koncesija  za prijevoz pokojnika sklopljena je 2006. na deset godina, treći ugovor je ugovor o koncesiji na kulturnom dobru za Napoleonov magazin koji je sklopljen na 30 godina sa tvrtkom Kordun d.d. Slunj i isti  ističe 2036. godine.

Josip Štefanac se izjasnio da je  djelomično zadovoljan odgovorom i u nastavku se  osvrnuo  na ugovor za koncesiju na kulturnom dobru koji je  potpisan 2006. godine, a sada  je 2013. godine pa ga zanima zašto se stoji s tim, koje su obaveze  Grada, koje su obaveze koncesionara i da li se tu što može pomoći da to krene. Upoznao je prisutne da je prošli tjedan  gradonačelnik  održao  jedan sastanak sa privrednicima među kojima su bili  gosp. Turkalj, gosp. Špelić i td. koji je na neki način dao jedan korak u rješavanju tih problema pa bi bilo dobro vidjeti  koje su obveze iz tih ugovora. Drugo pitanje je vezano za mogućnost izmjene urbanističkog plana, a vezano je uz  izgradnju jednog proizvodnog pogona u Taborištu kojeg  vodi g. Špelić i koji ima problema sa izgradnjom dimnjaka jer su tu ograničeni visinom dimnjaka što je po njemu banalno ograničenje i traži da se vidi kako tu možemo pomoći. Dodao je da je to jedini  pogon u Slunju koji bi bio izgrađen za proizvodnju od  osamostaljenja Hrvatske pa ako  se našim odlukama može ikako utjecati da se to onda pripremi za slijedeći put i da se vidi da li se može pomoći u tom smislu.

Anđelka Jurašin Vuković je vezano uzprobleme koje ima tvrtka Kordun, o kojima zna i gradonačelnik, rekla kako je tvrtka Kordun imala problema sa realizacijom ugovora zbog nerješenog državnog zemljišta i to šumskog zemljišta, a sada to ide nekim svojim tokom  koliko joj je  poznato, a upravo zbog tog problema je  prolongiran početak obavljanja djelatnosti. Drugo, što se tiče izmjene Urbanističkog plana u onom dijelu ind. zone, naglasila je kako je  namjena industrijska bilo industrijska ili zanatska tako da će se  proučiti koji je problem gosp. Špelića, mada prema  odredbama UPU-a misli da  tu ne bi smjelo biti nikakvih ograničenja, ali to će se konkretno vidjeti i ispitati. Više joj se  čini da gosp. Špelić ima problema sa veličinom parcele, ali i to će  također pismeno dostaviti i ako se radi o nekom zastoju da Grad na to može utjecati, tu će se svakako reagirati.

Gradonačelnik se također kratko uključio te rekao kako je jedna nova okolnost koja  gđi. Jurašin Vuković  još nije poznata, a radi se o visini dimnjaka što je i on doznao upravo na tom  sastanku jer dimnjak po visini prelazi nekakva ograničenja, službeno se sa gosp. Špelićem još nije razgovaralo, nismo dobili tu informaciju, ali će se svakako o tome s njim razgovarati i  pokušati naći rješenje jer  svakako je Gradu u interesu da pomogne u rješenju tog problema

Damir Vuković je upoznao Vijeće da jeu subotu  održana godišnja Skupština ŠRD „Slunjčica“ na kojoj je odlučeno da je Športsko ribolovno društvo spremno dio rijeke Slunjčice otvoriti za ribolovni turizam, kao revir i tako pomoći Gradu i dati svoj doprinos cijeloj zajednici. Predsjednik gosp. Petković Branko i njegovi suradnici su voljni razgovarati s Gradom o modelu i načinu gospodarenja tim revirom, oni su nositelji koncesije i poribljavanje se mora vršiti strogo po gospodarskoj osnovi, a 1. 3. je rok do kada se mora sve dogovoriti  da bi se takav plan  ubacio u gospodarsku osnovu,  jer im tada  dolaze stručnjaci iz Instituta Ruđer Bošković koji će raditi reviziju gospodarske osnove.  U rijeku Slunjčicu  se može ubacivati samo potočna pastrva, nikako kalifornijska što će ŠRD sama kontrolirati, naručivati i ubacivati u rijeku, a  Grad Slunj mora osigurati financijska sredstva ili  kako bude dogovor za kupnju ribe i preko TZ vršiti promidžbu ove grane turizma, naravno ribolov bi se odvijao sistemom „ulovi i pusti“. Njegovo pitanje  za gradonačelnika je hoće li podržati ovaj prijedlog, na koji način ili je to  otpisano kao turistička ponuda.

Gradonačelnik se  najprije  zahvalio gosp. Vukoviću na ovoj informaciji koju do sada nije imao,  to do sada nije znao, ali je to za njega  svakako pozitivna informacija i  još jedna crtica u tom mozaiku kojeg slažemo oko razvoja turizma i stoga  svakako pozdravlja ovakvu odluku ŠRD „Slunjčice“, naravno da to i  podržava samo će se  morati vidjeti jer je rečeno da Grad mora financirati nešto, a budući da je proračun usvojen,  malo je problem što smo sada u jednom raskoraku jer je proračunom definirano za što mi sredstva možemo iduću godinu trošiti pa će se tu još   morati vidjeti koja su to sredstva i onda ih nekim rebalansom koji nam dolazi već  u prvoj polovici godine zbog prenesenih sredstava  definirati i taj dio. U svakom slučaju naglasio je kako samo može izraziti svoje zadovoljstvo ovakvim stavom ŠRD.

Damir Vuković jezadovoljan odgovorom, drago mu je   i siguran je da se to rebalansom može riješiti jer za početak tu ne idu velika sredstva. Drugo pitanje se odnosi na vodovod, zna da je gradonačelnik bio u  Hrvatskim vodama kod generalnog direktora u vezi  vodovoda  Dom zdravlja  – Fina i vodovoda Taborište – Veljun pa pita što se dogovorilo i kakva su  očekivanja.

Gradonačelnik se prije samog odgovora zahvalio  saborskom zastupniku gosp. Mateljanu koji je bio s njim u Hrvatskim vodama te rekao kako je, obzirom da je izabran za ovo područje, i očekivao  da s njim odlazi u takve vrste lobiranja, Što smo dogovorili? Mi nemamo nekakav konačni dogovor, načelno je dogovoreno da ovaj dio Dom zdravlja – Fina ide i da će za to biti osigurana sredstva, ali ostaje nam problem ovog dijela Taborište – Nikšić – Pavlovac – Blagaj – Veljun, tu će biti jako teško, ali borit ćemo se i dalje i lobirat ćemo i dalje, zaključio je gradonačelnik.

Damir Vuković je još pitao gradonačelnika,  vjeruje da je upoznat s tim da pilana gosp. Željka Požege ne može dobivati dovoljne količine sirovine i da je gosp. Požega prisiljen otpuštati ljude, da li može  kao gradonačelnik i kao bivši djelatnik Uprave Hrvatskih šuma i kao bivši doministar poljoprivrede i šumarstva nekim vezama izlobirati pomoć u ovoj situaciji.

Gradonačelnik odgovara kako mu je teško  ovdje sada odgovoriti da ili ne,  i prošle godine  zajedno su bili u Upravi Hrvatskih šuma i tada je  nekakav pomak napravljen i u svakom slučaju  će i ove godine ponoviti to što su  prošle godine napravili, nastojat će otići i dogovoriti neke stvari, ali kako je to naravno stvar lobiranja, ne može  odgovoriti potvrdno da li će uspjeti ili ne, ali će se to svakako pokušati.

Davor Požega se vratio  na 5. sjednicu Gradskog vijeća kada je donesena odluka o smanjenju broja držanja pasa i od tada je prošlo dva mjeseca, dospjeli smo i do Večernjaka, vjeruje da su svi manje-više to čitali, bila su 2 članka, u zadnjem članku je sudjelovala gđa. Paulina Cindrić i njena cijela obitelj, bili su  i kod gradonačelnika na razgovoru. Koliko mu je poznato, kada je predlagana ta točka dnevnog reda, gradonačelnik je  rekao da je nekolicina građana zahtijevala od njega da tako nešto napravi, a sada se javlja puno više gađana koji su protiv te odluke je ima kod sebe  i jedan dopis uzgajivača  iz Novog naselja,  dopis od Hrvatskog kinološkog saveza, Lovačkog društva Korana Slunj i Lovnog ureda Slunj i  presudu Visokog upravnog suda iz Matulja od 2004. godine koji je poništio takvu sličnu  odluku, odnosno rekao je da se ne može ovako ograničiti broj kućnih ljubimaca već se samo mogu uvjeti držanja ograničiti. Stoga pita gradonačelnika je li on saslušao te građane, da li je to možda veća količina ljudi koja se javila da su protiv te odluke od količine građana koji su za tu odluku. Zna da je gradonačelnik bio motiviran turizmom pa kaže kako se može reći da i lovni turizam spada u turizam i  da bi time i lovni turizam patio, ali i svi drugi građani jer ne bave se svi turizmom u gradu, nećemo Slunj sada iznajmiti turistima i 3 mjeseca pobjeći iz Slunja i stoga pita  da li postoji mogućnost da ta odluka u dogledno vrijeme dođe na Gradsko vijeće i da se ponovo prodiskutira o njoj i da se nađe neko kompromisno rješenje jer velika količina naših građana je pogođena ovom odlukom, svakodnevno sreće ljude, slučajno i radi u Veterinarskoj stanici gdje mu se oni obraćaju i  svaki dan je  zatrpan s tim pitanjima pa prosljeđuje ta njihova pitanja. Drugo, obratio se dogradonačelniku jer je bio  slučaj da ga se  spominje na internetu od stane dogradonačelnika u negativnom kontekstu, a on se  nije mogao braniti pa ga je zamolio  da ubuduće svoja mišljenja iznosi na sjednicama Gradskog vijeća gdje to ljudi mogu čuti i  gdje se on može  braniti. jer nije u redu da ga se napada, a to ne može komentirati ili odgovoriti na napade pa ako se to radi neka se radi na službenim stranicama Grada tako da može sudjelovati u tim raspravama.

Gradonačelnik odgovara kako je očekivao  da će se ova tema vratiti na Gradsko vijeće pa  se malo i pripremio te  rekao  kako mu je  jako  žao što je jedna odluka, koja je uobičajena i koju su donijeli svi gradovi u RH i svi su  tu negdje, životinja gore ili dolje,   došla na naslovnice javnih glasila i što se ponovo Slunj na neki način spominje u negativnom kontekstu. Ovdje moram odgovorno reći da je pristup novinara bio totalno neprofesionalan pa neka pišu ponovo, kaže gradonačelnik i dodaje kako je  zamolio gospodičnu Ivonu kada piše takve stvari neka piše Željko Rendulić, neka ne  spominje Grad Slunj u tako negativnom kontekstu jer napisati tako nešto da se ne provjeri kako su drugi gradovi riješili tu problematiku, a riješili su isto tako kao i Grad Slunj, posebno turističke općine i gradovi,  odluku nismo ni pripremili tako da smo je izmislili nego smo malo po internetu pogledali kakva su rješenja po drugim gradovima i općinama. Što se tiče ovih pitanja dobio ih je, razgovarao je i prije nego što pročita rekao je da je njegova namjera da se može u 1. mjesecu vratiti ova tema na sjednicu Gradskog vijeća. Zašto dvoji  oko toga? Zato  što ćemo ponovo biti po novinama i ponovo će Slunj biti u nekom negativnom kontekstu. Žao mu je što  možda osobno nije  dovoljno pozornosti posvetio ovoj odluci,  nije mu se  činila toliko bitna, mislio je  da u Slunju trenutno  ima daleko težih situacija, daleko bitnijih tema, pa ju je možda u tom smislu podcijenio, jer da se malo ozbiljnije pripremio išao bi još samo sa prijedlogom da se stavi odredba „uz suglasnost stanara“ jer je vidio da to neki gradovi imaju pa neka ljudi imaju i 10 pasa pa kada nam se budu turisti tuda šetali neka laju, ali ako je to nužno u našem gradu neka bude tako, zaključuje gradonačelnik te dodaje kako se ne može složiti da je to većina građana, vrti se u toj priči desetak ljudi, a što  se tiče ostalih građana grada Slunja misli da su potpuno benevolentni što se tiče te odluke i možda pročitaju u Večernjem pa prokomentiraju, ali ih to nije posebno dirnulo. Potom je pročitao dio odluke  Općine Starigrad, koja propisuje  da na području Općine Starigrad svaka punoljetna osoba može držati psa, mačku i to najviše 2 psa ili 2 mačke, odnosno po jednog psa ili mačku pridržavajući se odredaba zakona i drugih propisa i odredbama ove Odluke, da  uzgajivačnice pasa mogu biti smještene ili locirane najbliže 500 m od najbližeg stambenog objekta i ne mogu započeti obavljati djelatnost bez rješenje o udovoljavanju uvjeta i td.  Drugi primjer je  Općina Plitvička jezera čija odluka kaže da je u stambenoj zgradi sa više stanova dozvoljeno  u jednom stanu držati jednog psa ili jednu mačku ili 2 psa i dvije mačke, a  u obiteljskoj kući ili u dvorištu obiteljske kuće dozvoljeno je trajno držati tri psa i tri mačke na način da ne smiju ometati red i mir građana. Odredbe Odluke Grada Zadra govore da u  stambenim zgradama sa više zasebnih stambenih jedinica dozvoljeno je u stanu držati po jednog odraslog psa i mačku, pod pojmom odraslog psa iz ovog članka podrazumijeva se pas stariji od 9 mjeseci, u  obiteljskoj kući dozvoljeno je držati najviše dva odrasla psa i mačke. Iz ovog se vidi  da  se Grad Slunj  po ničem ne razlikuje od  drugih kada govorimo o nekim turističkim odredištima, a naša je želja  pretpostavljam svih nas da želimo biti nekakva poželjna turistička meka, ali  možemo u prvom mjesecu još jednom vratiti tu temu pa neka nas još malo razvlače po novinama, ako je to neizbježno, zaključuje gradonačelnik. .

Davor Požega se  zahvalio  na odgovoru, ali se osvrnuo na dio koji se odnosi na Starigrad gdje je  rečeno da  punoljetna osoba  može držati toliko i toliko pasa što bi onda  značilo ako su u kući 3 čovjeka da mogu imati  6 pasa.  U nastavku je pročitao dio presude Visokog  upravnog suda na odluku Općine  Matulji gdje je utvrđeno da je spornom  Odlukom iz 2004. godine trebalo definirati kako s kućnim ljubimcima valja postupati, a ne koliko ih u nekom životnom prostoru može biti. To je njegov stav i stav građana s kojima on kontaktira i stoga  ga je dužan iznijeti  i biti na njihovoj strani tim više što je to i njegovo stajalište i biti će zahvalan ako se to ponovo stavi na sjednicu Gradskog vijeća pa makar bili u novinama jer  ne znači da će to biti loše, a niti ove članke u novinama nije shvatio kao nešto loše  za Slunj, nije je spominjalo da smo mi zatucani samo zato što ograničavamo broj pasa.

Josip Gračan se  složio se da je to bilo neprimjereno i neprofesionalno pa je iskoristio priliku i ispričao se gosp. Požegi.

Davor Požega je prihvatio ispriku i zahvalio se i smatra da je ovo primjer i drugima kako mogu priznati svoje greške ako ih naprave jer svi mogu napraviti grešku, pa i on sam i ako je i sam nekoga povrijedio ispričava se za to.

Gradonačelnik  se još vratio  na temu pasa i mačaka jer je  zaboravio  reći, a bitno je, pretpostavlja da naši građani gledaju snimku sjednica, a radi se o samoj provedbi odluke. Naime Grad  nema ovlasti ulaziti u kuće i raditi  racije, odnosno prebrojavati  koliko tko ima kućnih ljubimaca već je ova Odluka  trebala i hoće prije svega poslužiti kada negdje imamo problematičnih situacija da možemo intervenirati, a tamo gdje je mir i red, gdje nema pritužbi, neće se  ići prebrojavati ili raditi racije, ali ako se dogodi nekakva situacija da imamo pritužbe susjeda kao što smo nekoliko slučajeva u Slunju imali, tada nam je to podloga da možemo intervenirati,.

Davor Požega je na to komentirao da i policija u tim slučajevima ima ovlasti intervenirati jer je to kršenje javnog reda i mira i vjeruje da bi u takvim slučajevima i  sam reagirao.

Marinko Radočaj pita gradonačelnika odnosno traži pojašnjenje  zašto se odustalo od SDP-ovog prijedloga za osnivanje Javne ustanove i ako to već nije prošlo, zašto se odustalo od postavljanja direktora Turističke zajednice.

Gradonačelnik odgovara kako se ne može  složiti da je osnivanje Javne ustanove u Gradu Slunju bio SDP-ov prijedlog jer je sam obećao to Rastočanima da ćemo razmotriti  taj prijedlog i to na nekom od prvih sastanaka kada je tek došao na ovo mjesto gradonačelnika, znači tada je rekao da će se  razmotriti mogućnost osnivanja vlastite javne ustanove,  a SDP je kasnije u istom tom kontekstu, a to je onda shvatio  kao podršku, pretpostavlja razgovarao sa istim ljudima o tome. Odustalo se  iz razloga što bi nas Javna ustanova koštala prepuno novaca, teško bi to proračun Grada mogao nositi. Na poziciji je  gdje često dolaze različiti prijedlozi, a problem je  taj što smo ograničeni nekim gornjim limitom sredstava koje godišnje prikupimo u ovom Gradu i možemo se samo odlučiti kako ćemo ih trošiti, a javna ustanova bi nas koštala nekih 500.000 – 700.000 kn to nam je skoro kao Mrežnička koja je oko 1 mil. kn pa sada ostaje da  biramo hoćemo li investirati u razvoj, komunalnu infrastrukturu ili ćemo se opredijeliti da idemo u tom smjeru. Tu je još dodao kako bi ta javna ustanova u tom slučaju onda bila trajan trošak, jedan dio oni bi prihodovali i pokrivali svoje troškove, međutim, generalno intencija takvih ustanova je zaštita, a zaštita je trošak i dugoročno Grad Slunj bi imao trošak, teško je reći koliko bi nas godišnje to koštalo, ali sigurno da bi si time  natovarili  na vrat još 3,4 ili 5 zaposlenih i zato  se nije  išlo sa tim prijedlogom. Što se tiče direktora TZ stvarno se  ozbiljno razmišljalo da se ide u tom smjeru, međutim, u 11. mjesecu je bio u Ministarstvu turizma gdje je saznao da se  mijenja  Zakon o turističkim zajednicama i kako sada stvari stoje TZ se ukidaju i ide se u novi sustav tzv. destinacijski menadžment organizacija, gledat će se ukupni prihodi na pojedinim područjima i mi smo negdje u situaciji da ostanemo bez neke vrste organizacije na ovom području, što konkretno znači da bi se  doveli  u situaciju da zaposlimo čovjeka, a da možda za godinu dana više nema što raditi, pa je njegov prijedlog da se  sačeka koje će rješenje u konačnici biti ozakonjeno pa da se onda ide sa tim djelom da se nekog zaposli. Inače i dalje osobno smatra da treba nekog zaposliti, ali zbog  iznesenog smo u vrlo nezgodnom trenutku, zakonski nedorečenom.

Marinko Radočaj se izjasnio da je zadovoljan sa drugim dijelom, ali sa prvim dijelom baš i nije i misli da bi mi imali dovoljno prihoda od turizma i da bi se to moglo realizirati, ali to je sada tako kako je.

Gradonačelnik, kao što je prošli puta odgovorio gđi. Magdić  da populistički nastupa kada je bilo riječ o držanju pasa, pa sada isto tako misli kako i gosp. Radočaj populistički nastupa, jer svi bi htjeli sve, ali treba biti realan, čvrsto na zemlji, vremena su takva kakva jesu, moramo strogo odvagnuti prioritete i osim toga mi tu javnu ustanovu možemo osnovati i iduće godine i u vremenu koje je pred nama koje će nam pokazati u kojem smjeru će se neke stvari  događati, zaključio je gradonačelnik.

Ivica Barić,   potaknut  naslovom odlomka u jednim novinama koji kaže „U Slunju se okreću ljudima?! koji ga je  šokirao,  mora dati jedan osvrt ili možda i prijedlog  u vezi te medijske slike Slunja koja je kroz godine  nekako narušena. Tu je spomenuo   mokrenje po spomenicima, pa Juru Francetiča i td. pa se dotaknuo i  najnovijih primjera gdje jedna gospođa koja je gostovala „Nedjeljom u 2“ na neke  takve upite voditelja o nekim temama odgovara da  je to nebitno pa  i on isto tako smatra da ne treba  pričati o nekim temama koje su za običan narod nebitne, a to govori zato da ljudi koji  gledaju sjednice ne misle da se mi tu bavimo nekim,  po njemu,  nebitnim temama jer se bave sa puno bitnijim temama. Konkretno je njegov  prijedlog, ako razno razni mediji koji se eto bave tim Slunjem,  na tragu tog što je govorio gradonačelnik, ovako negativistički i gdje to sve prelazi u jedno žutilo,  da im Grad čak predloži da se jave običnim ljudima iz Slunja pa neka oni predlože par tema o kojima se može pisati i koje su dosta bitnije teme od ovih o kojima se sada piše, npr. neka pišu o  životnoj priči ljudi iz Blagaja, Veljuna koji niti danas nemaju riješeno jedno od egzistencijalnih pitanja, a to je pitanje vode,  o tamo nekoj farmi koja se osim sa cijenom mlijeka bori i sa nedostatkom iste te vode,  predložiti im da  naprave jednu pozitivnu priču, priču o jednom neumornom slunjskom svećeniku koji ima najčitaniji slunjski Internet portal u Slunju, neka  ispričaju posebnu priču o projektu jezera Furjašnica koji bi trebao biti tako jedan značajan projekt za ovu cijelu regiju a ne samo za Slunj, znači ima  iks takvih tema o kojima se može pisati. Mišljenja je da se svi mi puno trošimo na neke nebitne teme i time se   daje dosta loša slika o nama u javnosti što mediji izuzetno koriste i traže neku senzaciju tamo gdje je nema.

Predsjednica Vijeća je potom zaključila   „Aktualni sat“ te prešla na utvrđivanje dnevnog reda. Predložila je dnevni red kakav su vijećnici dobili u pozivu uz slijedeću dopunu: točka 16. glasi: Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja i točka 17. Različito te otvorila raspravu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama nije bilo pa je predsjednica dala predloženu dopunu dnevnog reda na glasanje.

Za dopunu dnevnog reda glasalo je svih 13 vijećnika nazočnih sjednici.

Potom predsjednica daje na glasanje cjelokupni dnevni red i nakon glasanja konstatira da je Gradsko vijeće  za 7. sjednicu jednoglasno utvrdilo ovaj  

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

2. Program javnih potreba u  športu u 2014. godini

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Slunj

4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja

5. Suglasnost na Odluku o izmjeni Izjave o usklađenju društva Komunalac d.o.o.

6. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu

7. Odluka o proglašenju  k.č.br. 1033 k.o. Donji Lađevac nerazvrstanom cestom – javnim dobrom u općoj uporabi

8. Odluka o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade u 2014 godini

9. Odluka o financiranju potrošnje električne energije za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade

10. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju potrošnje električne energije za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade

11. Odluka o naknadi predsjednici i potpredsjedniku Gradskog vijeća za 2013. godinu

12. Odluka o visini naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

13. Informacija o prodaji zemljišta u k.o. Blagaj

14. Izvješće Gradonačelnika o promjenama u nadzornim odborima trgovačkih društava

15. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve

16. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja

17. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik je vijećnicima dostavljen uz poziv.

Primjedbi nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća održane 27. 11. 2013. godine.

 

2. Program javnih potreba u  športu u 2014. godini

Prijedlog Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim pojašnjenjem.

Predsjednica je otvorila raspravu.

Katarina Rendulić je, kao zaposlenica Osnovne škole Slunj i kao razrednica jednog razrednog odjeljenja, apelirala na slijedeće. Najprije je pročitala tekst u točki II. podtočki 3. koji glasi:„Jedna od  temeljnih zadaća je uključiti što veći broj učenika u športske programe izvan nastave te im osigurati uvjete kako bi kreativnije iskoristili svoje slobodno vrijeme, a sve u cilju smanjivanja društveno neprihvatljivog ponašanja mladih„  pa se potom osvrnula na dio koji govori da  Zajednica športskih udruga ima obvezu početkom školske godine dostaviti školi plan i program rada udruge, tj. kluba za šk. godinu 2013./2014. i popis sudionika tj.. učenika koji sudjeluju u Klubu, primjerice u NK ili bilo kojem klubu,  i tu naglasila da se  to nije do sada   poštivalo, odnosno  ove šk.god. samo je  KUD „Korana“ Slunj dostavio plan i program rada i popis sudionika pa  ovim putem apelira na klubove i samu Udrugu da početkom iduće školske godine doista dostave taj plan i program i popis učenika. Zašto? Zato jer naši učenici na kraju školske godine kao dokaz svog obrazovanja imaju svjedodžbe u koje se pišu  i njihove izvannastavne i izvan školske aktivnosti, a dok god oni ne dostave školi taj plan i program te popis ona  ne može svojem učeniku staviti u izvan školsku aktivnost u njegovu svjedodžbu da on npr. sudjeluje u NK Slunj i na njegovim natjecanjima što je  izuzetno bitno, jer  to je dokaz da dijete sudjeluje na tim nekakvim izvan školskim aktivnostima. Ovo je jedan apel ispred Osnovne škole Slunj prema svim udrugama,  zaključila je.

Drugi se nitko nije javio pa je predsjednica  Vijeća zaključila raspravu i dala Program na glasanje.

„ZA“ Program glasalo je  svih 13 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Program javnih potreba u športu u 2014. godini.

 

3. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Slunj

Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Slunj vijećnici su dobili uz poziv pa je predsjednica otvorila raspravu.

Davor Požega je primijetio da nema obrazloženja pa ga zanima zbog čega je došlo do promjene statuta i što se bitno mijenja.

Zdenka Kovačević, pročelnica Ureda Grada u obrazloženju je istaknula kako su u srpnju ove godine stupile na snagu izmjene i dopune Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju koje djelatnost brige o djeci definiraju kao javnu službu tako da je u tom dijelu potrebno uskladiti Statut. U bitnome ono što je izmijenjeno su određene odredbe o uvjetima i načinu zapošljavanja djelatnika, što se tiče stručne spreme tu nije došlo do promjene, ali je npr. propisano koje osobe ne mogu biti zaposlenici dječjeg vrtića, to su one kojima je izrečena pravomoćna presuda vezana uz određena kaznena djela proziv čovječnosti, protiv tijela  i td. Zatim je uvedena jedna novina u odnosu na dosadašnji Zakon,  a to je da u određenim situacijama dječji vrtić može imati  zamjenika ravnatelja ako je ravnatelj dugotrajno odsutan i to je bio povod Dječjem vrtiću da ne ide u izmjene i dopune postojećeg Statuta jer je jednostavnije raditi po novom nego izmjene i dopune i intervenciju u člancima. Osim toga uvodi se i kurikulum vrtića kao obvezan dokument kojeg vrtić mora donositi tijekom godine.

Davor Požega konstatira da nije, znači,  razlog promjene Statuta odluka gradonačelnika da se smanjuje broj teta u vrtiću.

Gradonačelnik je na ovu konstataciju odgovorio kako ne  postoji odluka gradonačelnika da se smanji broj teta u vrtiću, to gradonačelnik nikada nije donio i takva odluka ne postoji,  radilo se samo o tome da su dvije  tete otišle na porodiljski i da je napravljena samo  preraspodjela dok su one odsutne, ali nema nikakvog smanjenja broja teta.

Josip Štefanac čita  članak  68. „Ako vrtić na kraju kalendarske godine ostvari dobit, tu će dobit uporabiti za obavljanje i razvoj djelatnosti, u skladu s aktima osnivača“ te članak 69. „Ako vrtić na kraju kalendarske  godine iskaže gubitak u financijskom poslovanju, gubitak će se namiriti u skladu s odlukom osnivača“ pa traži da se tu napravi dopuna u smislu da i ravnatelj i vrtić imaju odgovornost i obavezu da obrazlože odnosno opravdaju nastali gubitak, odnosno da se traži odgovornost za trošenje sredstva i da se snose sankcije  ako je netko rasipavao novce građana Grada Slunja.

Zdenka Kovačević je pojasnila kako je to definirano ne samo Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju nego i Zakonom o ustanovama, prema kojem  osnivač odgovara za eventualne obveze ustanove koju je osnovao, u ovom slučaju je to Grad Slunj. Što se tiče same odgovornosti ravnatelja kaže kako je ona definirana i kroz prethodne odredbe Statuta gdje se govori o njegovim ovlastima, obavezama i eventualnom razrješenju ravnatelja, ali isto tako su tu i akti koji su vezani uz Grad, uz Proračun, uz Odluku o izvršavanju Proračuna,  polugodišnje i godišnje izvješćivanje i situacije  kada se korisniku  obustavlja doznaka sredstva i na taj način se korisnika kontrolira, odnosno ustanovu da se ne bi dogodila ova situacija tako da smatra da i ti nekakvi drugi akti definiraju te njihove obveze neovisno o tome da li to stoji u Statutu vrtića ili ne jer proračun i odluke o izvršavanju proračuna su gradski akti, a Statut je prije svega osnovni konstitutivni akt ustanove i po njenom mišljenju  akti grada su jače snage  nego je sam Statut Dječjeg vrtića.

Josip Štefanac se zahvalio na obrazloženju.

Nakon rasprave predsjednica daje Odluku o davanju prethodne suglasnosti na glasanje.

U trenutku glasanja sjednici je nazočno svih 13 vijećnika.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće uz 12 glasova „ZA“ i 1 glasom „SUZDRŽANIM“  donijelo Odluku o davanju prethodne suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića Slunj.

 

4. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja

Odluku o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja vijećnici su dobili uz poziv zajedno sa pisanim obrazloženjem.

Kratko dodatno obrazloženje i razloge za donošenje ove Odluke na sjednici je dao gradonačelnik Željko Rendulić te naglasio kako je povod izmjeni predstojeće Odluke  razdvajanje komunalnog poduzeća jer sa  1.1. iduće godine komunalno društvo LIPA treba startati pa je potrebno odlukom definirati koje će oni komunalne djelatnosti obavljati.

Rasprava nije vođena.

Nakon što je zaključila raspravu predsjednica je dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je svih 13 vijećnika glasalo „ZA“ , odnosno da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima i načinu njihova obavljanja na području Grada Slunja.

 

5. Suglasnost na Odluku o izmjeni Izjave o usklađenju društva Komunalac d.o.o.

Vijećnicima je uz poziv, osim prijedloga Odluke,  dana i Odluka o izmjeni Izjave o usklađenju društva Komunalac d.o.o. Slunj pa je na sjednici pročelnica Zdenka Kovačević još kratko izvijestila članove Vijeća  o razlozima za izmjenu Izjave, a radi se o razdvajanju tvrtke Komunalac sukladno odredbama Zakona o vodama. Vijećnicima je na klupe dostavljena  izmijenjena odluku,  izmijenjena je samo u članku 1. odnosno nakon dodatnih konzultacija sa  sudskim registrom Trgovačkog suda upućeni smo da bi bilo ispravnije registrirati djelatnosti društva  sukladno važećim odredbama Zakona o vodama, a ne sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu, tako da su to  djelatnosti koje su u globalu iste,  ali terminološki je njihov naziv usklađen sa Zakonom o vodama, dok su sve ostale odredbe prve odluke  ostale iste.

Gradonačelnik je još dopunio da se ovdje  radi  o jednoj odluci gdje se naprosto brišu u sudskom registru ostale djelatnosti Komunalca, ostaje im samo  dio javne vodoopskbe i javne odvodnje, a dio koji po Zakonu o vodama više ne mogu obavljati, to je preneseno na novu tvrtku.

Pitanja nije bilo niti je vođena rasprava pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 13 vijećnika i svi su glasali „ZA“ pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Izjave o usklađenju društva Komunalac d.o.o.

 

6. Odluka o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu

Odluku su vijećnici dobili u materijalima, ali je na samoj sjednici Sandra Jurković, samostalna upravna referentica  za imovinsko pravne poslove JUO Grada Slunja dodatno pojasnila razloge zbog kojih je potrebno donijeti ovakvu odluku. Istaknula je da Grad Slunj kao JLS, temeljem Zakona o cestama, ima obvezu uknjižiti sve nerazvrstane ceste na području Grada Slunja, a  nerazvrstane ceste su one ceste  koje u ovom trenutku nisu ušle u javne ceste, odnosno u državne, županijske i lokalne ceste. Ovdje se radi o  cestama koje su ili ucrtane djelomično u katastru, a ne odgovaraju stvarnom stanju ili uopće nisu ucrtane u Katastru već prelaze svom svojom dužinom preko čestica u privatnom vlasništvu što je  slučaj sa 90% svih cesta. Sada se krenulo sa ove dvije predložene ceste, a  ovakva jedna odluka  da se cesta proglasi nerazvrstanom potrebna je da bi se moglo  pristupiti izradi geodetskog elaborata i  provesti cijeli postupak uknjižbe.

Josip Štefanac sugerira, ako ima tih cesta još i ako se očekuje  da će ih biti još, a u svrhu smanjenja tih troškova, da oni koji će vršiti ta mjerenja odnosno oni koji se bave tim geodetskim poslovima,   obuhvate što više cesta, da se ne ide jedan dan npr. u Lađevac,  drugi dan u Furjan već da se obuhvati više tih cesta.

Sanda Jerković odgovara da su upravo uzete ove dvije ceste jer se može vidjeti u kartografskom prikazu da su  jako blizu jedna drugoj pa vjeruje  da će obadvije moći ići pod jednim geodetskim elaboratom.

Drugi nitko nije imao pitanja niti primjedbi pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

„ZA“ Odluku se izjasnilo svih 13 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo odluku o proglašenju statusa nerazvrstane ceste – javnog dobra u općoj uporabi u Donjem Lađevcu.

 

7. Odluka o proglašenju  k.č. br. 1033 k.o. Donji Lađevac nerazvrstanom cestom – javnim dobrom u općoj uporabi

Ova Odluka također je vijećnicima dana u materijalima i Sandra Jerković je dala i dodatno pojašnjenje na samoj sjednici gdje je rekla kako  se u ovom slučaju radi o cesti koja je ucrtana svom dužinom u Katastru, uknjižena je u zemljišnoj knjizi kao opće dobro, znači cijeli put koji je prikazan na kartografskom prikazu je upravo ta jedna  k.č. 1033 za razliku od prethodne u koju ide  više k.č.

Rasprava nije vođena.

Nakon što je zaključila raspravu predsjednica je dala Odluku na glasanje.

„ZA“ Odluku je glasalo svij 13 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o proglašenju k.č. br. 1033 k.o. Donji Lađevac nerazvrstanom cestom – javnim dobrom u općoj uporabi.

 

8. Odluka o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade u 2014 godini

Odluka o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade u 2014. godini dana je u materijalima, a dodatno kratko pojašnjenje na sjednici je dala Anđelka Jurašin Vuković, pročelnica JUO Grada Slunja i iznijela da se radi o Odluci koja se donosi i temeljem proračuna jer su proračunom predviđena sredstva za vatrogastvo, a obzirom da je definirano da to mogu biti i sredstva komunalne naknade,  mora  se donijeti odgovarajući akt i to je ova Odluka, ona je  više tehničke naravi jer je Gradsko vijeće  već usvajanjem proračuna diglo ruke da se za ovu djelatnosti osigurava u idućoj godini  iznos od 720.000 kn.

Rasprava nije vođena niti je bilo pitanja pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

„ZA“ Odluku je glasalo 13 vijećnika  pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o financiranju vatrogastva iz komunalne naknade u 2014. godini.

 

9. Odluka o financiranju potrošnje električne energije za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade

Odluka o financiranju potrošnje električne energije za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade dana je vijećnicima uz poziv, a dodatno pojašnjenje na sjednici je dala pročelnica Anđelka Jurašin Vuković pojasnivši da je ovdje  slična situacija, radi se o sredstvima koje grad kroz potpore daje MO, ali se  ne može prikazati u Programu održavanja jer to mora biti na stavci MO,  to spada u komunalnu infrastrukturu i  Grad treba platiti potrošnju električne energije tako da je i ovo jedna tehnička odluka.

Rasprava nije vođena.

Nakon što je dala Odluku na glasanje i nakon što je 13 vijećnika glasalo „ZA“ Odluku predsjednica konstatira da je Odluka usvojena jednoglasno.

 

10. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju potrošnje električne energije za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju potrošnje električne energije za mrtvačnice iz sredstava komunalne naknade dana je vijećnicima uz poziv, a dodatno pojašnjenje na sjednici je dala pročelnica Anđelka Jurašin Vuković napomenuvši da je ovo ista stvar kao kod prethodne točke, samo se  radi o usklađenju sa rebalansom Proračuna za 2013. godinu.

Rasprava nije vođena.

Nakon što je dala Odluku na glasanje i nakon što je 13 vijećnika glasalo „ZA“ Odluku predsjednica konstatira da je Odluka usvojena jednoglasno.

 

11. Odluka o naknadi predsjednici i potpredsjedniku Gradskog vijeća za 2013. godinu

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u materijalima pa je na samoj sjednici gradonačelnik rekao kako je uobičajeno da se predsjednik i zamjenik predsjednika nagradi, neke jedinice lokalne samouprave imaju čak i mjesečne naknade, a ovaj prijedlog je skroman jer se za polugodišnji rad i angažman u ovom Gradskom vijeću predlaže naknadu potpredsjedniku  500,00 kn, a predsjednici 1.000 kn, čime bi im se na neki način odalo priznanje za njihov dodatni rad.

Otvorena  rasprava.

Ivanka Magdić smatra da Odluka nije  dovoljno dobro definirana, gradonačelnik je malo prije pojasnio da se radi o jednokratnoj naknadi što ne piše u Odluci pa se ne može isčitati  da li se radi o mjesečnoj naknadi, polugodišnjoj ili godišnjoj i stoga moli da se Odluka  pravno precizira, odnosno da se kaže da se radi o jednokratnoj naknadi.  

Gradonačelnik je potvrdio  da se radi  o jednokratnoj  naknadi, u ovom slučaju polugodišnjoj naknadi.

Zdenka Kovačević smatra da dovoljno jasno piše da je to naknada za  obnašanje funkcija u 2013. godini.

Ivanka Magdić odgovara kako  naknada može biti po sjednici, može biti mjesečna, polugodišnje, godišnja i dr.

Zdenka Kovačević je zamolila da gđa. Magdić,  ako nije zadovoljna s formulacijom,  da preformulira odluku.

Ivanka  Magdić  predlaže da  se i točci I. doda riječ „jednokratna“ ispred riječi „naknade“

Davor Požega  vjeruje kako većina vijećnika zna da je bio  predsjednik Gradskog vijeća u prošlom sazivu i od 39 sjednica vodio je 34, a prvih 5 sjednica  vodio je g. Željko Požega i naknada predsjedniku Vijeća tada je bila 147,50 kn kao i svakom vijećniku, nije  dobivao posebnu naknadu iako je  sudjelovalo i na manifestacijama  na različitim razinama, na raznim sastancima, na udrugama i dr. i misli da je to i posao predsjednika Gradskog vijeća. Može se složiti s odlukom da je i tada trebalo neku naknadu imati jer predsjednik Vijeća stvarno ima puno posla, mora se puno više pripremiti za sjednicu i misli da bi trebao biti i više plaćen nego vijećnik, ali smatra da bi bilo u redu od vodstva grada da se  popričalo o tome i sa njima vijećnicima, da se zajedno  pokušaju  dogovoriti  o vijećničkim naknadama. Stoga danas ne može  biti za ovu odluku jer  u prethodnim godinama kada je bilo možda i više novaca nego sada kada su krizna vremena, kada grad nema novaca, da se sada ide s tim. Po njemu bi ovaj rad trebao biti više  volonterski,  a možda bi se čak i oni kao vijećnici  mogli odreći svojih naknada jer to su stvarno mizerne naknade, jer npr. u Rakovici je 500 kn naknada vijećnicima, a u Cetingradu 400 kn, a to su općine, a Slunj je  Grad.  Istaknuo je primjer gosp. Radočaja  koji  mora uzeti slobodan dan da bi došao na sjednicu Vijeću, netko mora putovati, on mora nakon sjednice Vijeća i dalje rješavati posao koji mu ostane jer ga nije mogao riješiti i to treba platiti, pa ako se ide na ovo onda je stava da se treba razmisliti o svima, a ne samo o predsjedniku i zamjeniku,  da se zajedno dogovore da to bude nekakav konsenzus, a ići ovako s jednokratnom isplatom nije u redu po njemu ni prema građanima ni prema drugim vijećnicima

Zdenka Kovačević kaže kako dosta dugo prati rad Gradskog vijeća i kada god je predsjednik Gradskog vijeća imao naknadu donosila se potkraj godine posebna odluka o visini i načinu isplate, uvijek su to bile jednokratne isplate, a kada je gosp. Željko Požega preuzeo funkciju predsjednika Vijeća on se te naknade odrekao, rekao je da njemu naknada ne treba i nakon toga posebne se odluke nisu donosile. U ovom trenutku  odlukom o visini naknade za gradske vijećnike i ostale dužnosnike koji se upućuju na određene zadaće vezano uz rad grada nije definirana i naknada predsjednici i zamjeniku predsjednice pa je vezano uz  prijedlog da se treba raspravljati i jedno i drugo, pojasnila kako znači nikada do sada naknada predsjedniku i zamjeniku nije bila raspravljana zajedno sa naknadama vijećnicima, ne kaže da to ne može biti u nekoj novoj odluci obuhvaćeno jedinstveno, ali do sada je praksa da se za predsjednika i zamjenika donose posebne odluke.

Davor Požega se zahvalio  na odgovoru ali nije zadovoljan. Iznosi kako i predsjednica Marina Mrkonja i gosp. Štefanac imaju primanja što nije bio slučaj sa zamjenikom gradonačelnika i zato je podržao da se njemu daje neka naknada koja je primjerena tom mjestu, ali misli da  su  se svi  dobrovoljno prihvatili toga pa onda ne mogu niti očekivati  nekakvu zaradu na tome tako da bi bilo možda u redu da se odreknu  tih primanja ili da ona budu usklađena svima  u nekom pravičnom odnosu. Misli da nije dobro ići sa takvom odlukom posebno u ova krizna vremena i  kada se zna da ljudi imaju sve manje i manje i misli da to neće dobro odjeknuti u javnosti. Kada se i ranije razmišljalo  o tome da to treba povisiti, jer znajući da je npr. naknada predsjedniku u  Vojniću bila  6.000 kn, a zamjeniku 4000 kn, što je, smatra, sramotno, i tada nikome ovdje nije padalo tako nešto na pamet, pa tako  misli da sada još uvijek nije vrijeme i predlaže da se malo strpimo.

Gradonačelnik je najprije potvrdio da se nije stvarno razgovaralo  o ovoj naknadi jer ovo je  prijedlog gradonačelnika i ovo je nešto što je na Vijeće došlo isključivo kao prijedlog gradonačelnika, nije to usuglašavao niti sa  vijećnicima  „Proljeća“ jer i oni  su ovo vidjeli kada su dobili materijale, pa onda ni ostali vijećnici to nisu mogli znati. Smatra da kao  gradonačelnik može  predložiti nagradu za svoje najbliže suradnike, ljude koje povremeno nazove i zamoli da odu negdje i obave nešto umjesto njega, činjenica je da su  ti ljudi  potrošili u pola godine puno više nego je to ovih 500 ili 1000 kn. Može se složiti da mogu  svi zajedno sjesti i porazgovarati oko ovih naknada i sjesti će svakako, ali kako je sada kraj godine i kako je bila uobičajena praksa da krajem godine gradonačelnik predloži za svoje najbliže suradnike ovako jednu naknadu, po njegovom mišljenju  stvarno skromnu jer ispod ovoga se ne može niti ići pa je rekao gosp. Požegi, ako treba, da će je dati iz svog džepa. Također je dodao kako se stvarno štedi na iks stvari, ali ovo je samo više kao priznanje  ljudima za njihov dodatni angažman i smatra da nije vrijeme za ovako političko demagoške diskusije i iako  možda nije fer od njega  kao gradonačelnika prema jednom vijećniku, ali mora reći kako misli da nije fer niti   ova  diskusija ovdje, jer te naknade su bile uobičajene do ovog zadnjeg mandata, ništa se ovdje posebno ne događa jer njegova je  nakana samo da se oda priznanje ljudima koji su bili dodatno angažirani.

Josip Štefanac se osjeća na neki način prozvanim jer se  predlaže  da zamjenik predsjednika dobije naknadu 500 kn. Smatram da nije  stvar u tome, kaže,  ne padam na ove hadezeovske poene,  na jeftine štoseve, jer kako oni to stalno kažu da smo mi socijalno ne osviješteni ili ne znamo štedjeti,  pa da me se  proziva,  mislim da je to ispod svake razine pa ću reći da jesmo dovoljno osviješteni i da znamo gdje živimo i da znamo koji su nam građani i da znamo, na žalost, tko nam je bio na vlasti prije dolaska ove garniture vijeća, naglasio je  gosp. Štefanac i dodao kako za razliku od ovoga što vijećnik predlaže da ne glasaju za nju, on samo kaže da svaki vijećnik treba samostalno i prema svom vlastitom nahođenju glasati,  a ne slušati neke direktive ne zna od koga.

Davor Požega pojašnjava kako ga je  prvo  pogodilo to što se  o ovom nije uopće pričalo,  o više stvari  pričaju i dogovaraju  se i prodiskutiraju prije sjednice zbog toga da vide  da li se mogu dogovoriti i da li ima nekog kompromisa, a druga stvar je da se osjeća direktno pogođenim jer je bio predsjednik Gradskog vijeća tri  i po godine, vodio je 34 sjednice i za to dobivao 147 kn i u tom vremenu potrošio više telefona nego gosp. Štefanac, puno više goriva i na puno više događaja je bio. Ne kaže da oni to ne zaslužuju,  samo kaže da možda nije vrijeme za to.

Josip Štefanac  se ponovo javio jer, kaže,  mora reagirati na to,  sabirati   jeftine političke poene na tome da netko nije socijalno osviješten i  danas imati obraza reći to, a  uništiti privredu grada Slunja ili nakon 20 godina nekog prozivati što  će dobiti  500 kn ili 1000 kn. Složio se da može sutra  biti rasprava da li se treba ili ne treba dignuti naknada ostalim vijećnicima, ima  dosta razloga za da, ali upravo  iz razloga što smo u ovom vremenu, od toga se  odustalo. Inače, na neki način  on ovdje  podržava „Proljeće„ i podržava gradonačelnika, ali  želi reći  svoja mišljenja,  ne da njih nekome nametne kao što drugi rade, već da o tome razmisle, ali da  glasaju po svojoj savjesti.

Davor Požega se također složio s tim da vijećnici glasuju po svojoj savjesti.

Ivica Barić se osvrnuo  na ono što je gosp. Požega rekao da to spada u posao predsjednice Vijeća, a predsjednica Vijeća ima svoj posao,  ona je nastavnica u školi, a ovo je volonterska funkcija. Ovo po njemu opet spada u sferu „nebitno“ i razvlačimo se kao žvakaća oko neke stavke koja je nebitna i misli da su bolja vremena da bi ta naknada trebala biti i veća, ali ovo je skromno i ne zna zašto se stalno moramo kačiti oko takvih nebitnih stvari.

Davor Požega je ispravio gosp. Barića jer to spada u dužnost predsjednika, predsjednik  predstavlja Grad na raznim manifestacijama, i događanjima i to spada u posao ili dužnost predsjednika Gradskog vijeća pa što god tko  mislio  o tome.

Gradonačelnik je zamolio vijećnike  da se prekine ova rasprava te na kraju naglasio kako  razumije volonterizam, međutim, smatra da trebamo početi stvari gledati drugačije, ono što  njega  zanima je rad i rezultati pa to treba vrednovati i to treba platiti. Dakle, nastavlja gradonačelnik,  možemo pričati i možemo svi raditi besplatno i ništa ne raditi, ali ako ja očekujem i ozbiljan rad i rezultate tog rada, onda treba biti i primjerena naknada za sve koji sudjeluju u odrađivanju tog posla koliko god ovaj Grad to mogao, znači, treba biti odmjeren, ne prelaziti neku granicu.  

Predsjednica Vijeća je nakon toga zaključila raspravu i konstatirala da je u raspravi iznesen

prijedlog da se u tekstu Odluke i to u točci I. ispred riječi „naknade“ doda riječ „jednokratne“ što je gradonačelnik kao predlagatelj ove Odluke prihvatio pa je tako dopunjenu Odluku dala na glasanje.

U trenutku glasanja sjednici prisustvuje svih 13 vijećnika.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 10 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽANA“ usvojilo Odluku o naknadi predsjednici i potpredsjedniku Gradskog vijeća za 2013. godinu.

 

12. Odluka o visini naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu

Odluka o visini naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora za 2013. godinu također je vijećnicima dana uz poziv na sjednicu.

U raspravu se  uključila gđa. Ivanka Magdić i predložila da se i u ovoj Odluci u tekstu doda riječ „jednokratna“ što je Gradonačelnik i prihvatio te ujedno predložio da se ona kao takva prihvati jer predsjednici Vijeća su sigurno potrošili obavljajući svoju funkciju puno više od ovih 500 kn koliko se predlaže da naknada za ovih pola godine iznosi.

Više se nitko nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Svih 13 nazočnih vijećnika glasalo je „ZA“ pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o visini naknade predsjednicima Vijeća mjesnih odbora u 2013. godini.

 

13. Informacija o prodaji zemljišta u k.o. Blagaj

Informacija o prodaji zemljišta u k.o. Blagaj dana je vijećnicima u materijalima, a na samoj sjednici je Sandra Jerković kratko pojasnila konkretno da se Gradu obratio gosp. Nikola Mujić sa zamolbom za kupnju k.č. 733/2 u k.o. Blagaj jer ona graniči sa njegovim posjedom. Na temelju te zamolbe raspisan je javni natječaj na koji je pristigla jedino ponuda g. Mujića koju je Gradonačelnik prihvatio i slijedom koje je sklopljen Ugovor o kupoprodaji.

Gradonačelnik je dodatno pojasnio da se radi o svega 468 kvadrata koji se nalaze u  neposrednoj blizini kuće gosp. Mujića i on nije niti znao da je to gradska čestica, to je unutar njegovog imanja i podnio je zahtjev da on to otkupi i tako svoj posjed uredi i za to je ponudio cijenu od   6,50 kn po m2..

Informaciju su vijećnici primili na znanje.

 

14. Izvješće Gradonačelnika o promjenama u nadzornim odborima trgovačkih društava

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili Izvješće Gradonačelnika o promjenama u nadzornim odborima trgovačkih društava  zajedno sa preslikama odluka o izboru i opozivu članova nadzornih odbora u tvrtkama Radio Slunj d.o.o., Stambeni fond d.o.o. i Komunalac d.o.o.

U raspravu se uključila gđa. Ivanka Magdić i rekla kako mora kazati, makar svi opet smatrali ako nešto govori ispred stranke ili kao oporba, da politizira, pa neka građani sami procjene, ne ulazi u takvu vrstu konflikta, samo kao legalno i jednakopravno  izabrana vijećnica Gradskog vijeća ima pravo izraziti svoj stav pa tako i glede  ovih imenovanja koje je gradonačelnik sukladno svojim ovlastima i napravio. Dakle, smatra da jedna  osnovna razina političke kulture nalaže da se u tim svim gradskim tvrtkama bar po jedan član u nadzornim odborima ponudi i onoj stranci koja možda nije  ovog trenutka u nekakvoj koaliciji, samo radi toga da bi i ti vijećnici dobili na isti način potrebne informacije i da bi mogli  konstruktivno diskutirati na Gradskom vijeću i drugo da bi nit vodilja trebala biti i sama struka imenovanih članova, a ne isključivo stranački dogovori kako iz ovoga ovdje striktno proizlazi. Sada ćete vi nama kazati što je HDZ radio, kaže gđa. Magdić  pa je za primjer navela  kako je  protekli nadzorni odbor odnosno skupština Komunalca bila sačinjena od potpuno vanstranačkih osoba, od gospodarstvenika, na čelu s gradonačelnikom koji je bio predsjednik po zakonu tako da i ovaj drugi argument izbacuje.  Dakle,  mi nemamo i ne sporimo gradonačelniku ovakav njegov pristup, ali smatramo da je u najmanju ruku politički nekorektan jer podržali su i proračun i to jednoglasno, što znači da želimo napredak ovog grada, a optužuje nas se kontra,  svaka naša izjava koja je u najboljoj namjeri, pa čak kada se traži i pojašnjenje, dočeka se na nož pa moram to ovdje otvoreno kazati, iako to možda i nije trebalo govoriti jer iz možebitnih snimki će biti jasno  vidljivo tko ovdje politizira, zaključila je

Gradonačelnik odgovara kako je to njihovo viđenje stanja stvari, očekivao je takvu  diskusiju vezano uz nadzorne odbore i  to razumije, a više ga je  dirnulo pitanje naknada  i nečega što stvarno ide u onom smjeru što je  rekao ranije, ali  misli da nije  naveden  dobar primjer kada se govorilo o Komunalcu, slaže se da su to  bili vodeći slunjski gospodarstvenici koji su na Skupštini društva na neki način sami dali do znanja da nisu imali dovoljno vremena baviti se tim problemom uz vlastite tvrtke i normalno je da  je tu bilo suglasje da dođu neki drugi ljudi u Nadzorni odbor. 

Izvješće su vijećnici primili na znanje.

 

15. Izvješće o korištenju sredstava tekuće rezerve

Vijećnici su u materijalima dobili i Izvješće Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće rezerve u prosincu 2013. godine.

Rasprava nije vođena već je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je svih 13 vijećnika glasalo „ZA“ te da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća Gradonačelnika o korištenju sredstava tekuće rezerve proračuna.

 

16. Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja

Odluku o izmjenama programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja vijećnici su dobili neposredno pred početak sjednice pa je dodatno pojašnjenje i razloge izmjene na sjednici iznijela Ivanka Šebalj, voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje. Objasnila je  kako  imamo jednu izmjenu koja se dogodila unutar Programa održavanja komunalne infrastrukture u jednom veoma kratkom roku gdje su dovedeni u situaciju da to moraju  mijenjati. Naime, Program je izmijenjen i usklađen sa rebalansom proračuna pa ovdje imamo samo preraspodjelu sredstava unutar tog programa jer nedostaje  74.000 kn  za pijesak odnosno drugi materijal za nasipavanje putova na stavci održavanje  nerazvrstanih cesta pa predlažu umanjenje sredstava  predviđenih za  košnju javnih površina jer  toga više do kraja neće biti i to za 44.000 kn i   30.000 kn bi se umanjilo na zimskoj službi jer na toj stavci ima još dovoljno sredstava ako i bude snijega u ova 2 preostala tjedna do kraja godine. Do ovoga je došlo jer se  išlo na velike radove na održavanju nerazvrstanih cesta, ravnanje strojevima, nasipavanje i ostao je neriješen MO Primišlje, dosta  veliko područje i  ti su radovi bili zadnji dana jer se ocijenilo da je najbolja solucija da se  ne ide parcijalno već  da se to riješi kao cjelina,  a dio se odnosi i na nasipavanje  u MO Slunj, I i II poljski put i Mrežnička, Kralja Zvonimira.

Gradsko vijeće prihvatilo je dano pojašnjenje i nije provodilo raspravu pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

„ZA“ Odluku je glasalo svih 13 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Odluka o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini na području Grada Slunja jednoglasno usvojena.

 

17. Različito

Pod ovom točkom riječ je uzela vijećnica Diana Cindrić te rekla kako ima potrebu još jednom komentirati slučaj pasa i mačaka bez obzira što netko mislio da to nije  važno jer njoj je to jako važno. Ne smatra da su članci u novinama negativni što se tiče Slunja, odnosno da su  članci objavljeni u Večernjem listu pisani u negativnom kontekstu. Mišljenja je da svatko može i treba reagirati na način koji sam izabere ako smatra da je na neki način ugrožen. Iz članka koji je objavljen u novinama isčitala je samo pitanje obitelji Cindrić koja ima 4 psa, što će učiniti sa 2 psa „viška“ i koja su to 2 psa „viška“ jer ta je obitelj podložna sankcijama u skladu sa Odlukom Grada obzirom da imaju 2 psa više. Bez obzira što je tijekom sjednice rečeno da će se na temelju Odluke postupati samo prema onima čiji kućni ljubimci, psi i mačke, a možemo imati sve druge kućne ljubimce koliko hoćemo, samo ne pse i mačke, remete mir ipak je  zamolila da se ova točka još jednom uvrsti na dnevni red kada bude za to vrijeme i da se još jednom o tome raspravi.

 

Predsjednica Vijeća je potom  poželjela svim vijećnicima sretne predstojeće blagdane te zaključila rad sjednice u 14,30 sati.

 

 

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                                                                                   PREDSJEDNICA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                                                  GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                                                Marina Mrkonja, vr.

 

 

Close Search Window