E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 5. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 23. 10. 2013. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14  od ukupno 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović, Mario Medved, Davor Požega, Marina Katić, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Damir Vuković, Marinko Radočaj, Zoran Ivšić, Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Izostanak je  opravdao Ivan Bogović.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Željko Rendulić – gradonačelnik,   Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragan Pavlešić, v. d. direktora tvrtke LIPA  d.o.o. Slunj, Mijo Močilac i Alen Holjevac – predstavnici DVD-a Slunj, Marijana Belković – predstavnica Dječjeg vrtića Slunja, Mirjana Puškarić – ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Slunj, Dražen Paulić – direktor Stambenog fonda d.o.o. Slunj, Tone Butina – direktor Radio Slunja d.o.o.  i  Ivančica Cindrić – predstavnica Turističke zajednice Grada Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

–       AKTUALNI SAT –

Za „Aktualni sat“ prijavila su se 4 vijećnika pa ih je predsjednica pozvala da postave pitanja.

Josip Štefanac iznosi da bi možda kao vijećnici trebali dobiti neku analizu o boravku  delegacije Castel San Giovannia koja je  bila u Slunju, pa je tu pitao koji su to gradovi prijatelji Gradu Slunju i može li ta suradnja koju imamo  s drugim gradovima možda  biti na neki način konkretna, npr. da imamo prijateljstvo s nekim gradom iz Francuske pa da se kroz tu suradnju obnovi Napoleonov magazin i predlaže da se možda u tom smjeru razmišlja i otvori neka suradnja s njima.

Gradonačelnik odgovara kako nemamo suradnju sa niti jednim gradom iz Francuske, slaže se da  je to dobra zamisao i dobra inicijativa i da bi se možda sa ovakvim prijedlogom trebalo ići prema njihovom konzularnom predstavništvu, možda bi se našao interes za ulaganje u magazin, ali smatra da ipak treba ideju malo razraditi. Što se tiče  suradnje sa drugim gradovima i općinama predlaže da  službe pripreme jedan materijal za slijedeću sjednicu.

Damir Vuković ima tri pitanja, prvo se odnosi na NK Slunj gdje ga zanima  kakva je situacija u NK Slunj po pitanju dugova, kakvi su  planovi, rad s mladima i koja je vizija gradonačelnika što se tiče razvoja Kluba. Drugo pitanje se odnosi na gradske firme gdje je pitao da li je moguća privatizacija gradskih firmi, tj.  Komunalca, Lipe i td. Treće pitanje se odnosi na  poljoprivredne zadruge gdje ga zanima kada starta s radom poljoprivredna zadruga te koja je uopće vizija  razvoja poljoprivrede.

Gradonačelnik  je u vezi pitanja koja se tiču  NK Slunj rekao kako ona nisu upućena pravoj osobi odnosno smatra da ta pitanja treba postaviti nekome iz Nogometnog kluba. Dodao je i to kako će  Financijsko izvješće Zajednice športskih udruga biti pripremljeno za slijedeću sjednicu kada će se moći povesti i diskusija  vezana uz situaciju u NK Slunj. Na pitanje oko privatizacije gradskih tvrtki rekao je kako je  jednostavno i moguće  privatizirati gradske tvrtke odnosno moguće je da te poslove koje obavljaju gradske tvrtke obavlja i privatnik.

Zdenka Kovačević je dopunila da se može privatizirati sve  osim vodoopskrbe i odvodnje,   može se ići u koncesiju, ali sama tvrtka kao tvrtka pogotovo u dijelu komunalne infrastrukture ne može biti privatizirana, znači ono što predstavlja imovinu u smislu vodovodne mreže,  kanalizacijskih sustava, vodocrpilišta,   svi takvi  objekti ne mogu biti predmet privatizacije.

Gradonačelnik je nastavio sa odgovorima pa je vezano uz poljoprivrednu zadrugu, a pretpostavlja da je poznato da na našem području djeluje nekoliko poljoprivrednih zadruga,  rekao da je obavio razgovor sa gđom. Višnjom Magdić gdje su se načelno dogovorili da će se pojačati malo aktivnosti PZ Terre na način da bi se zaposlila  jedna osoba preko  programa stručnog usavršavanja, znači osoba koja je završila agronomski fakultet i u tom smislu je trebalo dalje to odraditi, misli da je gđa. Magdić čak i bila na Zavodu za zapošljavanje što je nekakav  prvi korak da se zaposli jedna mlada osoba koja nas u ovom trenutku ne bi ništa koštala, ali ne zna dokle se došlo s tim. Ponovio je kako načelni dogovor postoji i misli da je logično da se taj problem pokuša riješiti sa već postojećim subjektom  koji djeluje na ovom području, a ukoliko ne bude išlo sa postojećom zadrugom koja je formirana, onda se  mora ići sa  inicijativom za formiranje  druge zadruge.

Marinko Radočaj je podsjetio da se  zadnji puta  raspravljalo oko prijevoza učenika Srednje škole, pa ga zanima da li je što rađeno po tom pitanju, da li se razgovaralo sa Autoprijevoznikom koji prevozi  djecu da ih vozi do Cvitovića.

Diana Cindrić iznosi kako jeprikupila  neke informacije, tako po uputama  nadležnog Ministarstva udaljenost  se mjeri od adrese prebivališta – boravišta do adrese škole, a ne od stanice do stanice, mada u obrascima koje popunjavaju stoji od kolodvora do kolodvora, a provjera adresa dostupna je uz pomoć interaktivne karte na službenim stranicama HAK-a, ali je rekla da to nije dostupno u svakom slučaju. Što se tiče  putovanja prema Cvitoviću učenici koji putuju u školu ujutro putuju autobusom od Cvitovića do škole, a nazad, prema informacijama prijevoznika oni stvarno izlaze u Taborištu zbog, kako navodi prijevoznik, nemogućnosti organiziranja prijevoza za tako mali broj učenika na toj relaciji u to doba, radi se o svega  5,6 učenika, a da li se nešto može u tom smislu učiniti,  ne zna, vjeruje da bi možda to  mogli riješiti prijevoznik i Grad. Smatra da je bitno i to što  prijevoznik kaže kako je to ista udaljenost,  5 km, i ista im je  cijena  do Taborišta i do Cvitovića.

Marinko Radočaj iz ovoga vidi da je to onda nerješiv problem i pita da li može Grad nešto tu napraviti jer Grad također sufinancira  taj prijevoz.

Gradonačelnik odgovara kako Grad može intervenirati, ali ne može obećati da će to biti riješeno, intervenirati  svakako hoće.

Diana Cindrić pita da li je moguće osloboditi škole  obveze plaćanja komunalne naknade, konkretno  Osnovnu školu i Srednju školu u Slunju iz razloga  što ima saznanja da neke škole u našem bližem okruženju ne plaćaju komunalnu naknadu,  nije službena informacija, ali npr. OŠ Rakovica i OŠ Cetingrad i neke škole u Karlovcu ne plaćaju komunalnu naknadu. Predlaže da se izvidi ta mogućnost da i škole na području Grada Slunja ne plaćaju komunalnu naknadu.

Gradonačelnik odgovara kako je  čuo  za ovu inicijativu, malo je to  istraživao i  prema informacijama koje ima OŠ Cetingrad ne plaća, ali OŠ Rakovica plaća, ali ne želi ipak ulaziti u te  informacije, ne zna da li su točne ili ne. Iz Odsjeka za komunalnu djelatnost  je dobio informaciju da je plaćanje komunalne naknade  zakonska obveza i ne može se  nekoga osloboditi pa ta sredstva ne naplatiti, već  moramo, ako nekoga oslobodimo,  ta sredstva namiriti iz proračuna na stavku komunalne naknade što je  dosta nezgodna varijanta jer to je jedina stavka na kojoj imamo dovoljno novaca. Vjeruje kako svi građani primijete to jer se dosta  radi na području Grada Slunja i  ako bi išli ovim smjerom, onda bi  još jedan dio  slobodnih sredstava  morali na neki način namijeniti u taj fond komunalne naknade pa si time vezujemo i ta  slobodna sredstva. Njegov je prijedlog da se školama pomogne na drugi način, tako se obnova škola  može financirati iz komunalne naknade,  npr. Srednja škola je podnijela zahtjev za  uređenje krovišta na sportskoj dvorani, OŠ ima zahtjev za jedan dio zamjene prozora koji više ne funkcioniraju pa se prostor dodatno hladi i misli da je to jedan bolji način da se ta sredstva vrate  školama, tako se radi i tako će se raditi i dalje.

 

S ovim odgovorom predsjednica je zaključila „Aktualni sat“ i  potom predložila dnevni red za današnju sjednicu dopunjen slijedećim točkama:  točka 15. Odluka o pokretanju postupka prijenosa gospodarske cjeline; točka 16. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz sredstava komunalne naknade, dosadašnja točke 15. postaje točka 17.

Dopunu dnevnog reda predsjednica daje na glasanje.

Dopune dnevnog reda jednoglasno su usvojene.

Drugih prijedloga za izmjenama i dopunama nije bilo pa je Gradsko vijeće za današnju sjednicu  jednoglasno utvrdilo  slijedeći

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća održane 09. 10. 2013. godine

2. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

3. Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

4. Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

5. Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju tvrtke Stambeni fond d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

6. Financijsko izvješće o poslovanju tvrtke Radio Slunj d.o.o. u periodu 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

7. Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

8. Financijsko izvješće o poslovanju KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

9. Odluka o izmjenama granica naselja Gornje Taborište, Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš, Gornji Popovac, Lumbardenik, Novo Selo i Podmelnica

10. Odluka o izmjenama granica naselja Glinsko Vrelo, Kutanja i Snos

11. Odluka o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima

12. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

13. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva Komunalac d.o.o. Slunj

14. Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva LIPA d.o.o.

15. Odluka o pokretanju postupka prijenosa gospodarske cjeline

16. Odluka o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz sredstava komunalne naknade

17. Različito

 

  1.     Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 4. sjednice Gradskog vijeća održane 09. 10. 2013. godine

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća vijećnici su dobili u materijalima uz poziv, a na samoj je sjednici predsjednica zamolila vijećnike da uzmu u obzir činjenicu da je bio vrlo kratak rok za pripremu ovog materijala zbog čega u zapisniku ima nekoliko tehničkih greški koje su naknadno ispravljene.  

Primjedbi na Zapisnik nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Zapisnik sa 4. sjednice održane dana 09. 10. 2013. godine.

 

  1.     Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2013. godine vijećnici su dobili u materijalima.

Na samoj sjednici nije davano dodatno pojašnjenje već je otvorena rasprava.

Josip Štefanac podsjeća kako je prilikom rasprave o financijskom izvješću za prošlu godinu zamijetio   veliki trošak za električnu energiju što je slučaj i za ovih pola godine jer je potrošeno 24.700 kn i tada je tražio određena postupanja u smislu nekakve racionalizacije poslovanja odnosno  smanjenja tih troškova. Podsjeća također kako je tada ravnateljica rekla da je to teško pa je ponovio svoj upit  da li  razmišljaju  o načinu uštede, da li kroz mogućnosti kupovanja štednih  žarulja ili nešto drugo za poduzeti jer to je stvarno velika stavka.

Marijana Belković odgovara kako su  u 8. mjesecu prešli na novog opskrbljivača električne energije i vjeruje da će time znatno smanjiti troškove za električnu energiju jer do sada im je  jako puno te energije odlazilo na  tzv. jalovu energiju gdje se u jednom momentu, a oni  ne mogu znati kada, u koje vrijeme, povuče  jako puno električne energije, a po tome  se obračunava potrošnja i zato je tu došlo do tih velikih troškova, ali vjeruje da će u narednom razdoblju, odnosno već od 8. mjeseca  biti značajno smanjenje te stavke za električnu energiju.

Više se nitko nije javio za raspravu pa je ista zaključena, a potom je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće dječjeg vrtića Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine.

 

  1.     Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

Izvještaj o financijsko materijalnom poslovanju DVD-a za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2013. godine također je dostavljen uz poziv, a na samoj sjednici nije se davalo posebno pojašnjenje pa je predsjednica otvorila raspravu.

Za raspravu se javio Mario Medved te pohvalio  ovo financijsko izvješće jer je, za razliku od drugih izvješća, stvarno uredno, pregledno, jasno, a svako drugo izvješće ima po neku stranicu koja je stvarno loše napravljena.

Josip Štefanac je pitao u vezi sanacije Vatrogasnog doma, iako to  možda nije vezano za izvješće, ali dolje je građa složena već duže vrijeme pa ga samo zanima da li će se ići u to ili ne.

Mijo Močilac odgovara da se do sada po pitanju sanacije Vatrogasnog doma napravilo  što se moglo, odnosno saniralo se postojeće stanje, promijenili su krovište, a slijedeće što bi trebalo je  dogradnja Vatrogasnog doma, oni su u planu  za slijedeće razdoblje stavili izradu dokumentacije da se  eventualno mogu  javiti  za neki od europskih fondova, to im je cilj. Ono što bi još trebalo napraviti je  asfaltirati garažu i  promijeniti prozore, za što im treba  oko 70.000 kn i to je već par godina aktualno,  gosp. Smolić im u tom dijelu pomaže i posebno se zalaže da dođu do tih sredstava i to naprave. O dogradnji Vatrogasnog doma će se odlučivati zajedno sa Gradom i ako se prihvati financijski plan za narednu godinu to bi bila onda jedna prva faza što se tiče dokumentacije, a zadnja faza osiguranje sredstava jer to je investicija od oko 1,6 do 2 mil. kn koje jedino mogu povući preko EU fondova.

Ivica Barić se složio  sa kolegom Medvedom i dao pohvalu za izvješće koje je pregledno, ali zanimala ga je stavka reprezentacije u kojoj je  trošak održavanja godišnje skupštine i moli da im se  objasni što se pod tim podrazumijeva.

Mijo Močilac odgovara da se jednom  godišnje  okupljaju svi vatrogasci i na toj Skupštini se  usvajaju sva potrebna izvješća, DVD Slunj ima  172 člana, a na godišnju skupštinu dođe oko 80-tak vatrogasaca, ostali su gosti i prošle godine je otprilike bilo negdje 160 ljudi na skupštini koju oni  zbog prostora kojeg nemaju  održavaju  u Feniksu i to su te cijene koje jesu, a niti jedna lipa se  ne troši na klasičnu reprezentaciju.

Ivica Barić smatra da je to u redu, naglašava kako je  poslovanje uredno i kako je  sve  iz Izvještaja jasno i vidljivo.

Za raspravu se nitko više nije javio pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo  Izvještaj o materijalno financijskom poslovanju DVD-a Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine.

 

 

 

  1.     Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

Vijećnicima je uz poziv dano i Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Slunj.

Dodatno obrazloženje na sjednici nije davano već je predsjednica otvorila raspravu.

Josip Štefanac kaže kako  je usporedio ovo Izvješće sa Izvješćem o poslovanju za 2012. godinu i  uočio kako je gđa. Puškarić, a to je u Izvješću vidljivo, smanjila troškove baš na stavci reprezentacije pa to pohvaljuje i sugerira da i svi drugi probaju racionalizirati svoje poslovanje.

Ivica Barić je uočio  da je cifra za prijevoz čak i veća od doprinosa za zdravstveno osiguranje pa traži pojašnjenje i pita na koji broj  zaposlenika se to odnosi.

Mirjana Puškarić odgovara  kako Crveni križ ima program „Dnevni boravak“ i „Pomoć u kući“ u kojima je zaposleno 11 ljudi od čega je 8 svaki dan direktno na terenu na području Rakovice i Slunja i  ono što  je ušlo u tu stavku je  800,00 kn mjesečno što oni dobivaju za prijevoz od korisnika do korisnika,  nemaju cipelarinu nego im je to trošak obavljanja tog posla, znači korištenje vlastitog vozila za obilazak korisnika. Premda se to čini puno, ali znajući  teren koji oni prolaze koji je često i nepristupačan,  sigurno puno više kilometara prođu nego što dobiju naknadu od 800 kn mjesečno.

Drugih pitanja nije bilo pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće i Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine.

 

  1.     Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju tvrtke Stambeni fond d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju tvrtke Stambeni fond d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine vijećnicima je također dano u materijalima pa nije bilo potrebe za dodatnim pojašnjenjima već je predsjednica otvorila raspravu.

Josip Štefanac traži odgovor vezan uz trošak Nadzornog odbora  koji je bio planiran u iznosu od 12.000 kn, a ostvaren u iznosu od   10.300 kn.

Dražen Paulić odgovara kako je  Nadzorni odbor  donio zaključak da će se mjesečno članovima Nadzornog odbora  isplaćivati naknada od 300 kn neto i to je ta stavka koja je izvršena za prvih 6 mjeseci, a kako  ovom Nadzornom odboru 22. 10. ove godine ističe mandat,  nada se da slijedeći Nadzorni odbor takvu odluku neće donositi.

Gradonačelnik je upoznao Vijeće kako  ima određenih problema kod gradskih tvrtki jer kada se  malo zavirilo u nadzorne odbore vidjelo se da direktori gradskih tvrtki nisu  provodili odluke skupština iz proteklih razdoblja, znači tamo negdje čak od 1997. nisu na Trgovačkom sudu provodili te odluke i sada kada se počelo  malo razmatrati tko je gdje i u kojem nadzornom odboru vidjelo se da je konkretno u Stambenom fondu Nadzorni odbor još od 1997. godine pa se sada to mora rješavati  retroaktivno, a to traje,  na Trgovačkom sudu se provode  nekakve odluke od 1997. prema ovamo.  Ovo spominje čisto da ljudi znaju što se događalo sa nadzornim odborima, sa vođenjem tvrtki i da se to sada  mora retroaktivno provesti da se dođe do stanja da može imenovati nove nadzorne odbore ili iste, ali da imamo neko početno stanje.

Marinko Radočaj pita zašto se to nije provodilo od 1997. godine.

Dražen Paulić odgovara da je od 1997. pa  na dalje svake 4 godine imenovan novi  nadzorni odbor, a zadnji je imenovan  2009. godine sa mandatom do  2013. godine i u  Nadzornom odboru su bili Nikola Japunčić,  Slavko Matešić i Snježana Pavlešić.

Gradonačelnik ponavlja kako je rekao točnu informaciju da to nije provedeno na Trgovačkom sudu,  različita je situacija kod Radio Slunja, kod Stambenog fonda, detalje na pamet ne zna, međutim zna da se  sve odluke skupštine moraju  provesti na Trgovačkom sudu,  a te  neke stvari nisu provođene, skupštine su imenovale nove nadzorne odbore, radili su svoje poslove, ali nisu to proveli i da je došla kakva kontrola bilo bi problema i to se sada rješava.

Ivanka Magdić  misli da se kod prve registracije kod Trgovačkog suda registrira tvrtka sa upravom, nadzornim odborom i td. a da su kasnije  neki imali obvezu, a neki nisu trebali to provoditi. Konkretno je za svoju ustanovu rekla kako je  dobila obavijest od Trgovačkog suda, ako se imenuje jedna te ista odgovorna osoba, da nema potrebe svaki puta nakon isteka mandata to registrirati. Osim toga skrenula je  pozornost da za  to nema sankcija. Ne brani nikoga, ali nije sigurna da se svaki novi nadzorni odbor mora ponovo registrirati kod Trgovačkog suda jer to iziskuje i određene troškove jer se mora ići preko bilježnika i td.

Gradonačelnik odgovara kako jesiguran o čemu govori, nije ovdje riječ o ustanovama, već o  tvrtkama koje iza sebe imaju d.o.o., a to je Radio Slunj i Stambeni fond, Komunalac i Lipu rješavaju još od ljetos i tu su  stvari već donekle dovedene  u red, međutim, kada su se  malo počeli baviti i ovim dvjema tvrtkama vidjelo se da taj dio posla nije određen, a  ta obaveza postoji kod trgovačkih društava,  kod ustanova ne postoji i kod njih stanje potpuno pod kontrolom.

Ivanka Magdić tvrdi da nema sankcija zbog toga.

Gradonačelnik  odgovara da nitko niti nije zbog toga sankcioniran, ali mora upoznati vijećnike kakvo je stanje i zašto ne može npr. utjecati na ovih 10.300 kn, a ne može  dok se retroaktivno neke svari ne odrade.

Predsjednica je potom zaključila raspravu i dala Izvješće na usvajanje.

Izvješće o financijsko materijalnom poslovanju tvrtke Stambeni fond d.o.o. za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2013. godine  Gradsko vijeće  jednoglasno je  usvojilo.

 

  1.     Financijsko izvješće o poslovanju tvrtke Radio Slunj d.o.o. u periodu 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

Financijsko izvješće tvrtke Radio Slunj za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2013.  godine vijećnicima je dano u materijalima.

Rasprava nije vođena već je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju tvrtke Radio Slunj d.o.o. u periodu 01. 01. do 30. 06. 2013. godine.  

 

  1.     Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine  dostavljeno je vijećnicima u materijalima.

U raspravu se uključio Ivica Barić  koji je uočio kako u planiranju onoga  što bi Grad Slunj već trebao imati napravljeno u tom nekom turističkom pogledu, to nije napravljeno pa ga zanima zbog čega, da li je razlog nedostatka financijskih sredstava ili je nešto  drugo u pitanju, konkretno dio oko brošura, informativnih plakata, biciklističke staze, suvenira i promo materijal jer sve te  stavke su u planu, ali nisu realizirane,  pa traži pojašnjenje.

Ivančica Cindrić odgovara kako je za te programske aktivnosti bilo planirano 204.000 ukupno, do 30. 6. je povučeno  10.000 kn, a rebalansom Proračuna je planirano svega 40-tak tisuća kn za sve te  aktivnosti i iz tog  razloga, na žalost, sve  planirane aktivnosti nisu provedene, izrađene su  info brošure, ali to je ušlo u slijedeće obračunsko razdoblje, tj. nakon 30. 6. 2013. godine. .

Ivica Barić je kratko to prokomentirao,  misli da su ovo dosta bitne stvari u smislu reklame i promocije i na tome se mora raditi i nada se da će biti ubuduće neka sredstva planirana jer tu će biti  potrebno odraditi golem posao.

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Financijsko izvješće na usvajanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Financijsko izvješće Turističke zajednice Grada Slunja za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine.

 

  1.     Financijsko izvješće o poslovanju KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA d.o.o. za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine

Financijsko izvješće o poslovanju Komunalnog društva LIPA d.o.o. Slunj za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2013. godine vijećnici su dobili uz poziv i kako nije bilo dodatnih obrazloženja, predsjednica je otvorila raspravu.

Damir Vuković pita za izradu Programa komunalnog otpada, kakav je to program i što u to ulazi, to je 27.000 kn, vjeruje da se moglo to jeftinije napraviti.

Dragan Pavlešić odgovara da se radi o Programu za obračun, evidenciju i naplatu korisnika usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada, nije učestvovao u ovom dogovaranju pa ne može reći detaljnije da li je mogao ili nije mogao biti jeftiniji.

Damir Vuković kaže kako mu nije jasno zašto to tako puno košta jer je i sam program za trgovinu platio 10.000 kn, ako se radi samo o ovome, to bi možda trebalo pogledati za dalje.

Gradonačelnik je uputio gosp. Vukovića koji je sada član novog Nadzornog odbora Komunalca, jer ovo je tema za Nadzorni odbor,  da postavi ovo pitanje na Nadzornom odboru Komunalca, a može  i inicirati da se istraži što se događalo u tom dijelu.

Damir Vuković je odgovorio da će tako i napraviti.

Predsjednica je potom zaključila raspravu i dala Financijsko izvješće na usvajanje.

Nakon glasovanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Financijsko izvješće o poslovanju Komunalnog društva LIPA d.o.o Slunj za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2013. godine.

 

  1.     Odluka o izmjenama granica naselja Gornje Taborište, Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš, Gornji Popovac, Lumbardenik, Novo Selo i Podmelnica

Prijedlog odluke o izmjenama granica naselja Gornje Taborište, Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš, Gornji Popovac, Lumbardenik, Novo Selo i Podmelnica vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim obrazloženjem

U raspravu koju je potom otvorila predsjednica uključio se Damir Vuković sa pitanjem zašto se mijenjaju uopće te granice, da li se tako mora, dali se može desiti da netko izgubi adresu prebivališta zbog toga.

Zdenka Kovačević odgovara kako je u obrazloženju navedeno da  se u ove izmjene ide na  prijedlog Katastra i u njihovom dopisu se navodi razlog, a taj je da se usklade granice naselja sa granicama nove k.o. Slunj. Istaknula je kako su nama i  do sada granice naselja išle granicama katastarskih općina, a  sada je granica katastarske općine drugačija od granice naselja i stoga se predlaže da se,  radi jednostavnosti evidentiranja, kako  naselja tako i područja MO, statističkih popisnih krugova,  izvrši ova korekcija, s tim da sama korekcija ne dira naseljene dijelove pa ovo neće imati nikakvih posljedica na promjenu adresa. Tu je još dodala kako su  adrese  vezane prije svega uz  izmjene koje je Katastar imao još za potrebe popisa stanovništva i  Policijska postaja traži od svakog tko mijenja osobnu iskaznicu da donese potvrde o kućnom broju što se do sada nije tražilo, bilo je dovoljno da osoba pri promjeni iskaznice izjavi da joj se kućni broj nije mijenjao, znači promjene kućnih brojeva nisu vezane uz ovu odluku, one su posljedica drugih aktivnosti koje su odrađene puno prije.  

Kako drugih pitanja nije bilo predsjednica je zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o izmjenama granica naselja Gornje Taborište, Donje Taborište, Gornji Nikšić, Slunj, Zečev Varoš, Gornji Popovac, Novo Selo i Podmelnica.

 

 

 

10. Odluka o izmjenama granica naselja Glinsko Vrelo, Kutanja i Snos

Dodatno pojašnjenje Odluke o izmjenama granica naselja Glinsko Vrelo, Kutanja i Snos također je na sjednici dala Zdenka Kovačević. Naglasila je kako je,  za razliku od prethodne odluke koja nije bila vezana uz promjenu kućnih brojeva, ova odluka  baš inicirana promjenom kućnih brojeva. Vidjeli ste u inicijativi koja je priložena kao podloga za ovu odluku da su neki mještani Glinskog Vrela dobili poziv od Policijske postaje da promijene osobne iskaznice jer bi trebali po podacima koje je dostavio Katastar, pripadati drugom naselju, istaknula je pročelnica, a obzirom da je riječ o naselju Glinsko Vrelo  i po kućnim brojevima se to vidi da kroz povijest pripadaju naselju Glinsko Vrelo, prihvaćena je njihova inicijativa i u dogovoru sa Katastrom predlaže se  izmjena ove Odluke. Zašto je došlo do ovakvih grešaka? Zato što su granice naselja rađene u progonstvu kada nije bilo  tih katastarskih podloga nego je Katastar po iskustvu i nekakvim svojim saznanjima koje je ponio sa sobom u progonstvo, definirao granice naselja i dogodile su se promjene upravo u ova tri naselja Kutanja, Glinsko Vrelo i Snos.

Davor Požega  pozdravlja ovu Odluku i inicijativu mještana jer bi i sam bio ljut da ga netko preseli u Lađevac, odnosno ako cijeli život živiš u jednom naselju pa odjednom dobiješ potpuno drugo mjesto,  to nema logike.

Mihaela Turkalj  također podržava ovu odluku jer se radi o tri kuće koje su oduvijek pripadale Glinskom Vrelu.

Drugi se nitko nije javio za raspravu pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku na usvajanje.

Gradsko vijeće je, na prijedlog predsjednice, jednoglasno donijelo Odluku  o izmjenama granica naselja Glinsko Vrelo, Kutanja i Snos.

 

11. Odluka o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima

Prijedlog odluke o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima vijećnici su dobili u materijalima zajedno sa pisanim obrazloženjem.

Dodatna obrazloženja na samoj sjednici dali su gradonačelnik Željko Rendulić i pročelnica JUO Anđelka Jurašin Vuković.

Gradonačelnik je u kratkom uvodu rekao kako smo   prošle godine imali  dosta tešku situaciju sa snijegom jer su bile ogromne količine oborina, teško se stizalo  svuda, građani su bili nezadovoljni jer  nisu na vrijeme mogli doći na posao, niti djeca u školu Po njegovom mišljenju dio  problema  bio je objektivne naravi, a dio je posljedica naprosto slabije organizacije čišćenja posebno po mjesnim odborima. Kako je obaveza  grada da čisti javne površine, javne putove,  slijedom te obaveze došlo se do  mišljenja  da taj dio obaveze moramo drugačije organizirati da bi bili efikasniji. U tom dijelu do ove godine nije bilo jasno definirano gdje tko čisti, tko je odgovoran, kada se izlazi na čišćenje, tko čisti koje površine i to se sada ovim prijedlogom  nastoji jasno definirati. Obrazloženje same odluke prepustio je  pročelnici.

Anđelka Jurašin Vuković je najprije istaknula kako je ovdje predložena jedna nova odluka u kojoj su  sadržane i sve  odredbe iz Odluke koja je donesena 2005. godine koja je jednom izmijenjena, a budući da bi to sve bilo dosta kompleksno za pratiti, išlo se na potpuno novu odluku.  Upoznala je vijećnike kako je do  sada bila organizirana zimska služba, naime, centrali dio Slunja,  Podmelnica, Novo Selo i dio Gornjeg Taborišta čistio se  temeljem sklopljenog ugovora  sa tvrtkom Ceste Karlovac koji vrijedi do 01. 02. 2014. godine, a čišćenje ostalih naselja  bilo je u nadležnosti mjesnih odbora i tu su se pojavili problemi, mjesnim odborima su bile  podijeljene ralice na terenu, međutim problemi su bili jer ljudi ili nisu imali  adekvatnu mehanizaciju pa nisu mogli gurati te ralice, a  na nekim područjima nije ni bilo ljudi koji  bi te ralice koristili i vidjelo se da se to mora organizirati na neki drugi način. Taj novi način je određen u članku 16. – obavljanje poslova čišćenja nerazvrstanih cesta kojim modelom se sada planira  provedba posebnog postupka za odabir izvoditelja po određenim područjima grada s tim da bi odgovarajuće akte i natječaj proveo gradonačelnik, a provelo bi se za sada samo za ovu zimsku sezonu 2013./2014. da se vidi jednostavno kako će sve to izgledati i kako će to funkcionirati,  koliko će sve to koštati jer uz  gradske ulice koje se sad već čiste to je još nekih 155 km ceste, najvećim dijelom makadamskih. Dodala je kako u  ovoj odluci nije stavljeno čišćenje nogostupa jer je to regulirano Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti pa čišćenje nogostupa  kod nas provodi Komunalac, a provodit će ga LIPA nakon planiranog preustroja. Spomenula je i to da je u članku 7. predviđeno  da se ugovor za čišćenje gradskih ulica sklapa do 30. 4. 2017. godine, to je nešto  kraće razdoblje od  4 godine samo iz razloga da nam se ne dogodi kao to sada provedba postupka u sred zimske sezone, do sada nije bilo praznog hoda na način da to nije bilo pokriveno, ali ipak je puno jednostavnije kada nema presinga u smislu hoće li se  izabrati izvoditelja ili ne jer  javni je natječaj i nikad se ne zna da li će proći iz prve ili će ga trebati ponavljati. Ujedno je zamolila da se uvaži jedna  tehnička korekcija u članku 3. točke 1. gdje treba dodati „Novo Selo“ tako da bi točka 1. glasila: „čišćenje javnih prometnih površina (gradskih ulica, trgova, nogostupa, parkirališta, taxi i autobusnih stajališta i sl.) na području gradskog naselja Slunj i prigradskih naselja Rastoke, Podmelnica, Novo Selo i dijela naselja Gornje Taborište (Ulica Nikole Turkalja i Strmac)“

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac pita, na temelju dosadašnjih iskustava, koliko se trošilo novaca i da li ima kakvih projekcija koliko bi to moglo biti godišnje.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako sve ovisi o količini snijega, prošla zima je bila sa iznimnim količinama snijega, može eventualno nekakve podatke dati koliko je utrošeno  za ovu sezonu, a što se tiče mjesnih odbora,  tu ne zna što nas čeka. Inače u Programu održavanja u dijelu za zimsko održavanje  planirano je  700.000 kn.

Damir Vuković pita,  kada se sklopi ugovor da li će onaj tko dobije posao  dobiti i novce bilo snijega ili ne bilo.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da ne,  kada se sklopi ugovor plaća se samo onoliko koliko se čisti, nekad je sezona da nema puno čišćenja, a nekad je sezona kao ove godine da imamo iznimno velike količine snijega da nam ga sva mehanizacija koja u Slunju postoji nije  mogla očistiti.

Damir Vuković pita kako se to onda obračunava.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako se do sada prema ugovoru sa Cestama Karlovac to obračunavalo po satu, ali obzirom da sada planiramo ponovo provedbu natječaja, ubuduće će se plaćati prema očišćenom kilometru.

Damir Vuković. pita da li to onda znači, ako se tri puta čisti, tri puta se plaća ta kilometraža

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da bi tako trebalo biti, ali je bitno to da se izlazak na teren  dogovara sa komunalnim redarom i tako je sada planirano da se ove godine radi i u tom smislu je bio  sastanak sa predsjednicima MO i na njih se apeliralo da i oni prate kada izaberemo izvoditelje, da li ima gdje problema. Komunalni  redar je taj koji daje zeleno svjetlo i koji kaže kada se ide u čišćenje, znači 10 ili15 cm visina snijega, ovisno o vremenskim prilikama, tada se kreće i tada se prati da se ta dionica očisti. Kaže kako se  može  dogoditi situacija, ako je veliko područje, da se ujutro očisti, a da navečer ponovo pada snijeg, znači ponovo će trebati čistiti taj kilometar, pa će tu sam nadzor biti jako bitan, odnosno to će se morati  dobro  pratiti, ne samo  komunalni  redar nego i ljudi na terenu, posebno predsjednici MO.

Gradonačelnik je ponovio kako se plaća po kilometru, do sada su snimljene  kompletno ceste po MO pa  kada komunalni redar da znak ljudi koji će dobiti na natječaju izlaze na teren i čiste svaki svoje područje. Područje je podijeljeno u 4  grupe, 4 zato da ne  bude premala ta grupacija jer ljudi moraju investirati u ralicu i dr. Za svaku se grupu zna  ukupan broj km, izlazi se na poziv komunalnog redara, očisti se  i u tom trenutku se zna koliko se očistio, a predsjednici MO bi trebali sugerirati ukoliko neka dionica nije očišćena da bi se u tom slučaju izvoditelju  umanjila  kilometraža. Problem je ukoliko su strašno velike snježne oborine, moralo bi se izlaziti u više navrata i to bi poskupjelo cijeli taj posao, ističe gradonačelnik, ali i dodaje kako  imamo zakonsku obvezu da to čistimo i za očekivati je da ćemo imati porast troškova kada su normalne snježne oborine, međutim, isto tako je za očekivati da će nam troškovi biti nešto manji ukoliko nam se dogode ekstremne situacije kakve su bile prošle godine jer najgore je ako nekome moraš plaćati hitnu intervenciju jer je onda to najskuplje. Vjeruje da ćemo na ovaj način  biti i efikasniji i učinkovitiji i da će nas to manje koštati nego nas je koštalo prošle godine kada su bile strašno velike snježne oborine.

Kako se više nitko nije javio za raspravu predsjednica je raspravu zaključila te dala odluku na usvajanje uz dopunu u točci 1. članka 3. kako je to predložila pročelnica.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno  usvojilo Odluku o načinu organiziranja poslova čišćenja javnih prometnih površina u zimskim uvjetima uz dopunu da se u članku 3. točci 1. doda i „Novo Selo“..

 

12.  Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama

Pored pisanog obrazloženja kojeg su vijećnici dobili u materijalima zajedno sa prijedlogom Odluke, na samoj sjednici dodatno pojašnjenje dali su gradonačelnik Željko Rendulić I pročelnica Anđelka Jurašin Vuković.

Gradonačelnik u kratkom uvodi ističe kako je ova Odluka inicirana od strane građana jer u susretima koji se u ovom gradu održavaju srijedom došlo je nekoliko građana koji su se žalili da ih ometa lavež pasa, to su ljudi koji se uglavnom bave iznajmljivanjem soba turistima. Kako je nekakvo opredjeljenje Grada da se  težište razvoja daje  na turizam, na davanje turističkih usluga, da li je to smještaj, šetnja, kupanje i td. onda se tim gostima mora osigurati i mir. Napomenuo je kako je  nekih problema bilo u Novom naselju, na Ivšić brdu i  vjeruje da je ovo ispravna odluka i prvenstveno se odluka mijenja zbog problema sa većim brojem pasa čiji lavež uzrokuje nemir na ljude koji su tu smješteni.

Anđelka Jurašin Vuković nije posebno obrazlagala odluku već je  zamolila da se i ovdje  uvaži jedna tehnička korekcija i to  u članku 1. na kraju gdje piše „iza naziva ulice Trg Zrinskih i Frankopana“  dodaje se „ i naselje Rastoke, dozvoljeno je držati najviše 2 odrasla psa i dvije mačke“ a  preostali tekst se briše.

Otvorena  rasprava.

Davor Požega se izjasnio da je protiv ovog prijedloga jer misli da je to ograničavanje ljudskih sloboda. Isto tako smatra da imamo  odluku koja je dobra ili manje dobra, ali se ne provodi pa kaže kako bi volio dobiti izvješće komunalnog redara koliko je  naplatio kazni onima koji nisu poštivali dosadašnje odluke. Po dosadašnjoj odluci  smjelo se držati 4 psa i 4 mačke, a osobno zna  ljude koji drže  i 16 pasa jer ih cijepi pa ne zna možda se netko tužio na tog čovjeka i zanima ga  da li je komunalni redar postupio po tome i koliko je kazni napisao tim ljudima. Po njegovom mišljenju najprije  bi trebalo provoditi odluke koje postoje, a ne ići   sa restrikcijom. Zna da jedan pas , ako se ne drži u redu može  raditi više problema nego nečijih 10 koji se drže u redu, a  isto vrijedi i za mačke pa je po njegovom mišljenju veći problem neprovođenje postojećih odluka. Ovim načinom se kažnjavaju ljudi, lovci  jer u Rastokama ima lovaca koji uzgajaju pse, imaju ih , 5 ili 8, ali ih drže u redu i nema problema nitko s njima i stoga je stava da se ipak  o tome treba razmisliti jer puno ljudi  se bave lovom, neki vole životinje i žele imati više pasa ili mačaka, pa ne vidi zašto ih u tome ograničavati. Što se tiče uznemiravanja ili ako pas radi probleme, postoji policija i može ih kazniti i komunalni redar i policija za remećenje javnog reda i mira pa je ponovio da treba ići sa provođenjem postojeće odluke, a ne kažnjavati na ovaj način one koji uredno drže svoje pse.

Josip Štefanac kaže kako je i sam lovac i ima psa i mačku, međutim, ako želimo imati određeni status koji jedan grad treba imati, onda neke stvari treba i definirati. Po njemu je neprimjereno da u centru Slunja kod trgovine „Gavranovića“ čovjek drži toliko pasa, osjeti se neugodan miris od njih i vjeruje da ti ljudi ako žele držati pse trebaju ih izmjestiti iz naselja. Također smatra kako ovo nije  ugrožavanje ničijih prava niti sloboda, možda prije da je ovo do sada  bilo ugrožavanje prava većine građana.

Davor Požega pita  tko je do sada kažnjen ako je imao više od 4 psa i predlaže da to  pitamo komunalnog redara i smatra, ako i  smanjimo broj pasa, oni koji su ih držali više, držat će ih i dalje jer ih nitko zbog toga nije nikada kaznio pa je po njemu najveći problem neprovođenje odluka.

Gradonačelnik odgovara kako je  zatražio  od komunalnog redara da intervenira u nekoliko slučajeva gdje su bile pritužbe na lavež pasa,  konkretno od iznajmljivača soba,  komunalni redar mu je rekao  da je problem broj pasa, 4 psa  je puno i lako izazovu lavež , a po odluci ne može ništa  poduzeti jer je toliko pasa dopušteno držati. Razumije i lovce i zna da  lovac mora imati 2 psa i to je u redu, a oni koji se žele   baviti uzgajanjem životinja, mogu se baviti  izvan užeg naselja. Opredjeljenje je da želimo biti  nekakvo turističko naselje i tu postoji opće suglasje svih vijećnika i svih političkih faktora u ovom gradu i  ova Odluka je u tom smjeru, kaže gradonačelnik i vjeruje da se danas ovdje prvi puta neće glasati stranački već u smislu nekakvih drugih sklonosti, o tome će odlučiti Gradsko vijeće, a  ovo je prijedlog gradonačelnika i gradskih službi.

Predsjednica Vijeća se izjasnila da podržava ovu Odluku jer smatra da treba postojati prostor za držanje životinja, a u gradskim naseljima ne vidi da je to moguće i  izrazito je teško funkcionirati u  naseljenom području gdje su psi konstantno prisutni. Razumije ljubav prema životinjama, ali smatra da se ipak prvenstveno moramo  okrenuti ljudima.

Zoran Ivšić kaže kako je isto imati  4 psa ili 2 psa jer ako jedan počne lajati to je  lančana reakcija i vjeruje da će doći vrijeme da će ljudi koji žele držati psa, držat će ga u kući pa neka laje koliko hoće, neće uznemiravati druge. I sam je imao psa, radio  mu je probleme pa ga sada više nema.

Davor Požega dodaje kako se pse može kontrolirati jer su  označeni  čipom, ali mačke je nemoguće kontrolirati,  komunalni redar može u dvorištu zateći  10 mačaka, vlasnik može reći da to nisu njegove i to se ne može dokazati pa je u tom dijelu ukazao na neprovedivost odluke, što je još dodatni problem uz već izneseno.

Diana Cindrić iznosi kako pojedinci udomljuju   životinje koje im netko donese jer sami ne mogu životinju odbaciti pa predlaže da se razmisli o tome da Grad inicira sterilizaciju pasa i mačaka kako bi se smanjio njihov broj na način da se to možda u nekom razdoblju pod povoljnijim uvjetima napravi.   Inače se izjasnila  protiv ove odluke.

Davor Požega je podržao da je ovo možda dobra inicijativa, zna da je Grad Karlovac sufinancirao sterilizaciju pasa i mačaka, vjeruje da bi to  moglo smanjiti populaciju pasa i mačaka ili neželjenih pasa i mačaka.

Josip Štefanac pita da li  može Grad sada dati nekakav okvirni odgovor da li bi  mogao participirati u toj sterilizaciji.

Gradonačelnik odgovara ako  bi imali okvirne cijene i nekakav  procijenjen broj mačaka i pasa, vidjelo bi se  koliki bi to financijski trošak bio, a u ovom trenutku teško može dati odgovor na to pitanje,  može se dogoditi da bi to bio znatniji trošak.

Davor Požega je informirao Vijeće koje su cijene sterilizacije  u ambulanti u kojoj radi pa je cijena za sterilizaciju mačke  375 kn, a psa od 500 do 800 kn, ovisno  o težini psa. Vjeruje da bi ljude motiviralo i sufinanciranje od 50% .

Diana Cindrić za primjer iznosi Zagreb gdje je čula  da je bila akcija koja je trajala mjesec dana i za vrijeme te akcije cijena je bila manje 100 kn.

Davor Požega pretpostavlja da je cijena bila tolika jer je vjerojatno sufinancirana od strane grada, cijena teško može biti tako mala  jer radi se o operaciji gdje rade 2 čovjeka, treba sat do sat i po da se to obavi, a tu je i trošak opće anestezije i dr.

Ivica Barić  ne vidi ovdje ništa sporno, život u gradu nosi svoje loše  i dobre strane, za ljude koji drže ljubimce Grad nije mjesto za to i misli da je ovo sasvim jasno i normalno i mora postojati neka restrikcija u tom smislu, a  i mora se onda to i provoditi. Pozdravlja i inicijativu o sterilizaciji i načelno je za to, ali smatra da najprije treba napraviti model i vidjeti koliko to košta.

Damir Vuković se slaže da nije problem da li netko ima 2 ili više pasa već je problem što ima ovdje ljudi koji uzgajaju pse i zbog toga se to radi pa je za to da  komunalni redar odradi svoj posao i  napravi tu što treba. Isto tako zna da  malo tko u gradu  ima više od 2 psa pa  zbog toga ne vidi razloga za mijenjanje odluke.  

Zoran Ivšić smatra da je najveći problem u načinu držanja tih ljubimaca, a ne koliko ih ima, vlasnik zaveže psa i ne pušta ga 2 mjeseca, ne vodi ga u šetnju i ne daje mu ono što mu pripada i naravno da dobije nervoznu životinju i to je po njegovom mišljenju problem. On bi zabranio držati pse, a ako netko želi neka ga drži u kući, a ne pod prozorom susjedu jer ima i toga.  

Ivanka Magdić, iako nema ništa protiv, mišljenja je da ovakav prijedlog neće ničemu doprinijeti jer i postojeća odluka ograničava taj broj, ali se ne provodi. Smatra kako treba imati na umu da je ovdje prisutan i lovni turizam i treba uzeti u obzir činjenicu da  masa ljudi  drži svoje kućne ljubimce u redu, pa vjeruje da se niti s ovim neće  onih nekoliko pojedinaca zbog kojih se ovo pokušava napraviti, dovesti u red. Osobno nema nikakvog interesa, nema ni psa ni mačke, a ako ima drži ih u Kremenu gdje ima za to uvjete. Dodaje kako u ulici gdje živi svi imaju pse, oni nikome ne smetaju ako se drže u redu, a za mačke kaže kako je to nemoguće kontrolirati. Slaže se sa g. Požegom da  ova odluka nema svrhe i ovog trenutka neće moći za nju glasati.

Josip Štefanac komentira kako ovo ispada  važnija točka od financijskih izvješća koja smo imali, što je možda i dobro. Podsjetio je kako se prije u gradu držalo i prasce i kokoši, a sada se možda još negdje drže kokoši, znači da ipak taj status grada određuje  na neki način što se može u gradu imati, a pogotovo  se treba i ova smjernica uzeti u obzir, a to je  turizam i zato podržava ovo i vjeruje  da je to dobro i da ćemo  time ipak na neki način regulirati sve.

Diana Cindrić dodaje, ako ćemo o statusu grada i ako se o tome govori, da bi onda  trebalo  utvrditi i mjesta gdje se kućni ljubimci mogu izvesti, kupati i sl, a na samo zabrane pa predlaže da se  možda  u tom smjeru isto  razmisli i nešto poduzme.

Damir Vuković kaže kako mu je smiješno da je u Rastokama zabranjeno držati patke.

Anđelka Jurašin Vuković  odgovara kako  nije zabranjeno držati patke i  nikada nije niti bilo,  to je izuzetak u Odluci o  držanju domaćih životinja gdje je rečeno da se iznimno u Rastokama mogu držati patke jer su one u funkciji turizma. Vjeruje  kako će se uskoro  pred Vijećem naći i ta Odluka o držanju domaćih životinja jer nije primjereno da se u tim urbanim dijelovima gdje ljudi iznajmljuju sobe drže prasci i kokoši, a dosadašnja naša odluka je u tom dijelu dosta liberalna. Nema ništa protiv ako netko želi držati neka drži, ali neka se izmjesti iz urbanog područja.

Gradonačelnik kaže kako se  ne može  oteti dojmu da je dio ovih diskusija populistički jer nitko ga ne može uvjeriti da je isto imati 2 psa ili 4 psa,  2 psa su  u pravilu i manje svadljiva jer su 2,  misli da je to velika razlika. Isto  tako je mišljenja da su lovcima dovoljna  2 psa i da   sve što prelazi tu brojku spada već u uzgoj životinja, a uzgoj životinja je čak i nehuman u ovom gradskom okruženju.

Mihaela Turkalj smatra, ako se misli na uzgoj, da bi onda  trebalo donijeti odluku gdje bi se po prostornom planu uklopile te uzgajivačnice, koliko bi to bilo metara od grada jer one ne mogu biti u gradu, a u odluci  to nije nigdje navedeno.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako to niti nije predmet ove odluke jer Prostorni plan već ima definirano što je moguće u gradskom području, a što je moguće izvan gradskog područja, tako da su  za neke veće farme, poljoprivredne sklopove i komplekse  utvrđeni  uvjeti, a to je npr. da moraju biti  300 m udaljeni od građevinskog područja i dr. odnosno to je već definirano  pa bi i uzgajanje pasa   bilo negdje u rangu  neke farme ili takve neke vrste proizvodnje. Ovom odlukom želi se urediti taj način držanja pasa i mačaka na užem području Grada jer  za sela i dalje ostaje  odredba da se tamo  može držati pasa i mačaka koliko se želi,  nije ograničen broj.

Ivanka Magdić kaže kako ju je gradonačelnik malo izazvao ustvrdivši da je protivljenje ovoj odluci na neki način populizam, pa mu je odgovorila  da doista veze s tim nema, jer problem grada Slunja, i to odgovorno tvrdi,  nije držanje 2 ili 4 psa nego je problem između držanja 10 pasa i 1 ili 2 psa jer takve situacije postoje.  Smatra da ova odluka neće riješiti bit problema i da ne bi trebalo ići na daljnje ograničavanje i da se slobodno može dozvoliti držanje do 4 psa, ali da treba onda utjerati u red i način tog držanja, znači nema veze sa populizmom nego sa činjenicama na terenu.

Ivica Barić je  oko tih donošenja odluka i oko toga koliko to ima smisla, koliko nema smisla, rekao kako  cijela država  počiva na zakonima, oni se ne provode i to se vidi, ali to ne znači da se oni ne trebaju donijeti, zakoni trebaju biti doneseni  i neke obveze i toga se moramo držati i ne vidi što je ovdje sporno. 

Davor Požega kaže kako moramo promijeniti stav i pita  tko nam je do sada branio provesti postojeću odluku.

Predsjednica iznosi kako smatra da je dovoljno rečeno i da Gradsko vijeće može iznijeti svoj stav po ovoj točci glasanjem pa je zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama.

 

13.  Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva Komunalac d.o.o. Slunj

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva Komunalac d.o.o. Slunj vijećnici su dobili u materijalima.

Predsjednica podsjeća vijećnike da je o ovome već bio riječi na prošloj sjednici u sklopu rasprave o rebalansu proračuna za 2013. godine pa otvara raspravu.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala Društva Komunalac d.o.o. Slunj.

 

14.   Odluka o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva LIPA d.o.o.

Odluku o povećanju temeljnog kapitala Komunalnog društva LIPA d.o.o. Slunj vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na usvajanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Odluku o povećanju temeljnog kapitala KOMUNALNOG DRUŠTVA LIPA  d.o.o. Slunj.

 

15.  Odluka o pokretanju postupka prijenosa gospodarske cjeline

Prijedlog odluke o pokretanju postupka prijenosa gospodarske cjeline vijećnici su dobili neposredno pred početak sjednice.

Gradonačelnik je ukratko podsjetio vijećnike sa obavezom razdvajanja tvrtke Komunalac  na dio vodovoda i odvodnje i drugi dio koji se odnosi na  održavanje javnih gradskih površina, groblja i odvoženjem komunalnog otpada i ovo je korak za provođenje tog postupka razdvajanja.

U raspravu koju je potom otvorila predsjednica Vijeća nitko se nije uključio pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku na usvajanje.

Gradsko vijeće  jednoglasno je usvojilo Odluku o pokretanju postupka prijenosa gospodarske cjeline.

 

16.  Odluka o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz sredstava komunalne naknade

 

Odluka o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz sredstava komunalne naknade dana je vijećnicima prije sjednice pa je Zdenka Kovačević na samoj sjednici upoznala vijećnike zbog čega se Odluka mijenja. Naglasila je kako Zakon o vatrogastvu dopušta mogućnost da se sredstva komunalne naknade koriste i za financiranje vatrogastva, tako Grad za redovnu djelatnost i za kapitalno opremanje DVD-a daje sredstva koja su u proračunu koji je usvojen na prošloj sjednici smanjena za 1.000 kn i zbog toga se predlaže da se s tim sredstvima uskladi i ova Odluka.

Josip Štefanac pita  kako se ne može naći rješenje za  sanaciju vodovoda Dom zdravlja – Fina, nije protiv ove Odluke, samo mu nije jasno da se i ono ne može tako riješiti jer i to je vrlo bitno.

Zdenka Kovačević odgovara kako  postoje različiti zakonski propisi koji definiraju namjenu sredstava. Tako je Zakon o komunalnom gospodarstvu  definirao pravo Grada da uvede komunalnu naknadu i definirane su i namjene tih  sredstava, temelji Zakon donesen je 1995. godine poslije čega je mijenjan u niz navrata, dok je  Zakon o vatrogastvu donesen  2004. godine  rekao, kao specijalni Zakon, da se sredstva komunalne naknade mogu koristiti i za potrebe vatrogastva. Na žalost djelatnost vodoopskrbe i odvodnje je izuzeta kao djelatnost komunalnog gospodarstva,  sada u cijelosti zadnjim izmjenama i dopunama te donošenjem Zakona o vodama,  te su djelatnosti uređene posebnim propisima i ne mogu se niti iz sredstava komunalne naknade niti komunalnog doprinosa financirati. Na žalost je to tako, mi imamo niz specijalnih propisa koji definiraju namjere određenih gradskih prihoda koje mi pri donošenju proračuna i pri planiranju sredstava moramo poštivati, neovisno o tome što je naš prioritet ili što bi bila potreba, zaključila je pročelnica.

Za raspravu se nitko više nije javio pa je predsjednica istu zaključila i dala Odluku na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o financiranju vatrogastva iz sredstava komunalne naknade.

 

17.  Različito

Ivanka Magdić je upoznala Gradsko vijeće sa najnovijom informacijom odnosno problemima koji su se pojavili u provođenju djelatnosti Doma zdravlja Slunj. Naime,  prije 3 dana Dom zdravlja dobio je  ugovore od HZZO za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu – radiologiju prema kojim ugovorima su sredstva svedena na jednu trećinu u odnosu na dosadašnje izvršenje te djelatnosti, a još je veći problem u svemu što je samo priznat inženjer medicinske radiologije u popis zdravstvenih radnika, a ne i specijalista radiologije bez kojeg se ta djelatnost u velikom dijelu, osim snimanja, uopće ne može izvršavati. Do sada je Dom zdravlja imao 4 specijalista radiologa po ugovoru o poslovnoj suradnji, koji su čak bili po uskoj subspecijalizaciji, npr. jedan za UZV dojke, drugi za karotide i dr. Reagirala je odmah i dobila odgovor da je to odluka Upravnog vijeća HZZO iako se Dom zdravlja uredno javio na natječaj  raspisan još u travnju, potkrijepili su sve hrpom dokumentacije i dokazima o opremi. Također je informirala Vijeća da se upravo danas montira još jedna rentgenska cijev nabavljena preko decentraliziranih sredstava jer im je Županija odobrila  150.000 kn za tu svrhu, proveli su natječaj i tvrtka Simens to ugrađuje, svaka nova rentgenska cijev znači i manje zračenja.  Ovo govori iz straha da  ne bi ostali bez te djelatnosti jer jedan od odgovora je bio da Dom zdravlja ima specijaliste koji rade u privatnim ustanovama, naime, dr. Josip Hat i dr. Dalibor Gruić bili su  specijalisti u  Vinogradskoj bolnici i u međuvremenu su  prešli u Medikol, ali preostala 2 specijalista, dr. Tomislav Krpan radi u Vinogradskoj, a dr. Hrvoje Mates u Karlovcu i odgovor je pravne savjetnice za drugu dvojicu specijalista da ne mogu biti niti iz javnog sektora.  Najavila je da će sve to pismeno poslati na HZZO samo da se ne ostane bez te djelatnosti koju je Dom zdravlja stvarno razvijao  i koja je dignuta do te razine da dolaze pacijenti izvan područja naše Županije, npr. prošlu subotu je bio pacijent iz Osijeka. Ne želi stvarati paniku, ali želi informirati Vijeće o tome što se događa,  jer prvi puta otkad vodi Dom zdravlja nije se susrela sa većim problemom da dolazi u pitanje djelatnost, da bi se ona smanjivala ili ograničavanja, a borba o proširenju koja će sada biti za otvaranje pedijatrije, to je uobičajeno i u tome se uspije, ili reforma Hitne i td. ali ovu i situaciju da ovakvi ugovori stignu u listopadu, nisu imali. Po tome ispada da, ne samo da više ne bi mogli obavljati tu djelatnost, već bi bili dužni HZZO novac za 3 mjeseca za ono što je već izvršeno. Najprije je pomislila da je riječ o pogreški, ali nije,  to je odluka Upravnog vijeća i nitko od onih koji su joj  bili dostupni nije joj  mogao odgovoriti kako se ta odluka može promijeniti. O ovome će u petak informirati i Upravno vijeće Doma zdravlja, ugovore neće potpisati  jer oni gase djelatnosti, a zamolila je i gradonačelnika,  ako bude bilo potrebno da se uključi,  uključit će i župana da se poduzme sve kako se ne bi desilo  da ostanemo bez te djelatnosti.  

Marinko Radočaj  pita gradonačelnika do kuda se došlo sa nasipavanjem cesta i putova i što je još ostalo.

Gradonačelnik odgovara da se krenulo  sa južnog dijela, rješavao se redom Furjan, Lađevac, Popovac, Nikšić, Taborište, Cvitović, Kremen i još je ostao Veljun, tamo je ljetos nešto rješavano kada su i Županijske ceste nešto radile, ali posao nije ni približno  odrađen,  ostao je veći dio Veljuna, Blagaj i Primišlje, a nije siguran  da li je do kraja gotov i Kremen, zna da je naloženo da to ide, a da li je ostala neka cesta ili treba nešto sitnije odraditi, u ovom trenutku  nije siguran.

Đuro Mihajlović se izjasnio kako nije zadovoljan dobivenim odgovorom na pitanje   oko troškova zimskog čišćenja, smatra da to treba  podrobnije  dati jer nije siguran  da će netko raditi 2 tjedna sa strojem po deset i više sati  za samo 7.000 kn, možda griješi, ali zna koliko je rađeno, koliko je traženo i teško to može koštati svega  7.000 kn, odnosno nevjerojatno mu je da  kombinirka radi 10 sati za 700 kn, a tako po ovom ispada.

Anđelka Jurašin Vuković odgovara kako su ovo  cifre po računima, a radilo se o  izvanrednom čišćenju, kada se vidjelo da se ne može sa postojećom mehanizacijom stići tražene su i dobivene ponude od 3 navedena obrta i koliko se sjeća cijena kombinirke po satu je bila 200 kn plus PDV,

Đuro Mihajlović kaže, ako je to istina, da ih onda  treba ponovo angažirati jer po tome ispada sat  70 kn, ako  je 7.000 kn za 10 dana

Anđelka Jurašin Vuković je ponovila da je to prema ponudi  koju je gosp. Stipetić dao, s tim da su cijene bile identične od svih ponuditelja.

Đuro Mihajlović  zna da je prva faktura gosp. Stipetića  iznosila preko 40.000 kn, ne zna  da li je ona  prihvaćena ili nije i u to ne ulazi, ali mu ovo  izgleda nerealno.

Gradonačelnik se uključio i izrazio žaljenje  što se zbog zauzetosti  nije uspio s tim baviti, nije to  stigao jer u pripremi je proračun za iduću godinu, imao je niz  sastanaka sa različitim interesnim skupinama, sa građanima, tako da je stalno angažiran, od ujutro do na večer, ali složio se da  vijećničko pitanje gosp. Mihajlovića zaslužuje jedan jasniji i podrobniji odgovor odnosno da se za slijedeću sjednicu pripremi informacija koja će sadržavati kompletne troškove čišćenja snijega. Dodao je kako tu nema tajni i kako vijećnici zaslužuju to da imaju kompletan pregled oko čišćenja snijega prošle godine koja je bila iznimno teška, bili su veći troškovi i tada će se vidjeti  da li su svi troškovi logični, da li se moglo negdje više uštedjeti, da li se trošilo gdje se nije trebalo. Po njegovom mišljenju  troškovi su bili veći iz razloga neorganiziranosti, što je potpuno jasno,  možda se svi neće s tim složiti pa će se zato i  pripremit za slijedeću sjednicu Gradskog vijeća odgovor koji će biti jasniji svim vijećnicima, a i javnost zaslužuje taj odgovor kako se i koliko trošilo.

Anđelka Jurašin Vuković je još dodala kako je  možda došlo do nerazumijevanja jer je pitanje gosp. Mihajlovića  bilo tko je bio angažiran osim Komunalca i Cesta Karlovac. Kaže kako  nije bio problem napisati koliko je to plaćeno Komunalcu, koliko Cestama, pa niti razraditi cijelu 2013. godinu, veći je problem što se nije moglo reći točno koja je to dionica jer radilo se na terenu i komunalni redar je to pratio, a što je gosp. Stipetič napravio, to mu je i plaćeno.

Gradonačelnik je ponovio kako će se za slijedeću sjednicu jedno kompletno izvješće  pripremiti.

Damir Vuković je pitao  kada se misli završiti taj posao sa  uređenjem putova u Veljunu, Blagaju i Primišlju, da li prije snijega.

Gradonačelnik ogovara da bi to  moralo biti gotovo prije snijega, vjeruje da će se i u  11. mjesecu moći raditi. Pojasnio je kako održavanje javnih cesta rade Ceste Karlovac s kojim Grad ima  višegodišnji ugovor i misli da oni to  dosta kvalitetno  rade, slaže se da smo ušli malo u cajknot i zbog izbora i promjene koja se dogodila pa se u taj posao ušlo ozbiljnije tek u 8. mjesecu,  ozbiljno se radi 9. i 10. mjesec i vjeruje da ćemo to stići. Slaže se da to treba sve ranije započeti i  iduće godine će se početi  već u 4. mjesecu, to je ogroman  teren, 150 km nerazvrstanih cesta,  mimo onih koje su kategorizirane kao županijske ili državne, znači ogromno područje i ogromni troškovi.

Marinko Radočaj pita gradonačelnika oko krpanja ceste u Cvitoviću jer ono što su Ceste Karlovac napravile, nije napravljeno kako treba, očišćena je rupa i  netko je stavio betona u to i onda samo  hladni asfalt pa pita da li se to nije moglo izrezati kao kod Vatrogasnog doma u Cvitoviću gdje je izrezan komad i onda asfaltirano.

Gradonačelnik odgovara da je i sam to vidio i slaže se s ovim što je rekao gosp. Radočaj pa je i pitao o čemu se radi i odgovorili su mu da to nije završen posao, to je samo priprema jer im je ostalo  materijala kojeg su stavili u te rupe koje su tako smanjili, a  doći na red i frezanje i potpuno uređenje tog dijela. Isto tako mu je rečeno   da je dio prema Turkaljima i dolje negdje kod Bogovića završen, ali taj dio nije  uspio vidjeti.

Marinko Radočaj odgovara kako nije niti jedan dio od toga napravljen na što je gradonačelnik  dodao da možda nije dobro razumio.

Diana Cindrić se zahvalila  na odgovoru, ali je zabrinjava dužina čekanja suglasnosti na Statut od strane osnivača što traje više od godine dana pa ne zna da li nešto nije u redu kada ta suglasnost nije već dobivena.

Gradonačelniku setakođer nameće pitanje, obzirom  koliko to sve dugo traje,  da li ćemo to uopće dobiti pa je rekao da će se to provjeriti u Županiji i osobnim odlaskom ako treba da  znamo o čemu se radi.

Diana Cindrić je još dodala da je to trebala biti čista formalnost budući je dobivena suglasnost  za sam program.  

 

Po završetku ove točke dnevnog reda predsjednica je zaključila sjednicu u 14,45 sati.

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                                                                 PREDSJEDNICA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                                   GRADSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                             Marina Mrkonja, vr.

 

 

 

 

Close Search Window