Aktualnosti|

Lokalna akcijska grupa Frankopan objavila je Natječaj za provedbu podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, tip operacije 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom LAG natječaju iznosi 1.004.332,50 HRK, a udio javne potpore u prihvatljivim troškovima ulaganja iznosi 100% prihvatljivih troškova.

Visina javne potpore po projektu iznosi 111.592,50 HRK.

Image result for lag frankopan

Prihvatljivi korisnici su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem/prebivalištem na području LAG-a Frankopan koji obuhvaća područje gradova Ogulin, Slunj i Otočac te općina Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj.

PISANI UPITI:

Upite vezane za odredbe LAG Natječaja potencijalni korisnici mogu postavljati isključivo putem e-pošte na adresu: info.lag.frankopan@gmail.com u razdoblju od 15. siječnja do 28. siječnja 2020. godine.

Odgovori na pravovremeno postavljene upite bit će objavljeni na mrežnim stranicama: www.lag-frankopan.hr .

INFORMATIVNA RADIONICA:
Za potrebe pripreme potencijalnih prIjavitelja na ovaj LAG natječaj, održat će se informativna radionica 21. siječnja 2020. godine s početkom u 17 sati u prostoru Gradske knjižnice i čitaonice Ogulin, na adresi ulica B. Frankopana 7 (mala dvorana). Planira se održavanje radionice i na području Slunja o čemu će uskoro biti obavijest.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA PROJEKTA: 29. siječnja – 28. veljače 2020. godine.

Tekst natječaja s pripadajućim obrascima i prilozima preuzmite u nastavku:

LAG Natječaj (tekst)

Obrasci:

Obrazac A. Prijavni obrazac

Obrazac B. Poslovni plan opisni dio

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio

Obrazac C. Izjava o veličini poduzeća

Obrazac D. EVPG kalkulator

Obrazac E. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka prijavitelja

Prilozi:

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

Prilog II. Popis poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen Dodatkom I. Ugovora o EU

Prilog III. Vodić za mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prilog IV. Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Prilog V. Pravilnik za odabir projekata na natječajima LAG-a Frankopan

___________________________________________________________________________________________________

 

Izmjena 5. LAG Natječaja za tip operacije TO 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

LAG Frankopan objavio je 17. siječnja 2020. godine Izmjenu Natječaja za provedbu Lokalne razvojne strategije TO 1.1.4 “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”.

Izmjenom Natječaja mijenja se Obrazac B. Poslovni plan tablični dio.

U Prilogu I Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu u točki 10. mijenja se tekst “Obrazac evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2018.” i sada glasi “Obrazac evidencije o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda za 2019.”

U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmjenjen. 

Odluka o  Izmjeni se nalazi ovdje.

 

Obrazac B. Poslovni plan tablični dio

Prilog I. Dokumentacija za podnošenje Zahtjeva za potporu

 

 

Close Search Window