E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 06. 03. 2015. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 18 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne i konstatirala da istoj prisustvuje 14 članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju: Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Damir Vuković, Zoran Ivšić, Marinko Radočaj, Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Sjednici ne prisustvuje Đuro Mihajlović.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Jure Katić – gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Irena mateša – voditeljica odsjeka za gospodarstvo, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje i Viktor Smolić – voditelj Odsjeka za razvoj, upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

AKTUALNI SAT

Za aktualni sat prijavila su se 4 vijećnika pa su redom prijavljivanja postavili pitanja.

Josip Štefanac traži gradonačelnika izvješće o tome kako idu radovi na vodovodu Slunj – Veljun, do kuda smo stigli, da li to ide uspješno. Drugo, ponovio je svoj prijedlog na kojem stalno insistira, a radi se o najmu poslovnog prostora, predlaže da se vidi ima li mogućnosti da se cijene skinu, s obzirom da ima zainteresiranih građana koji kažu da je najam prostora ovdje preskup. Za primjer navodi Rijeku koja je skinula na Korzu najam prostora na 17 kn, ali su od tog izuzeli kladionice, kafiće i neke prostore koji više zarađuju, a manje su interesantni za razvoj privrede. Treće, u vezi pripreme turističke sezone, zanima ga da li se planira i što se planira na uređenju Korane i kakva je situacija sa najmom kućica u Rastokama, lani se nisu koristile, a čuo je da su bile iznajmljene, da li će se one koristiti ove godine ili ne.

Gradonačelnik je, na pitanje kako idu radovi na vodovodu, rekao kako radovi još ne idu, ali kane ići jer je natječaj za izvođenje radova prošao, na natječaj su se javile dvije firme, Aquaterm iz Karlovca i Georad iz Zagreba, posao je dobila firma Aquaterm iz Karlovca koja je bila niža sa cijenom, cijena Aquaterma je 17. 945.000, bez PDV-a, a radovi bi trebali početi do kraja mjeseca ili početka slijedećeg, sada teče još period žalbe i provjere dokumentacije i taj dio će biti riješen u roku 5 dana, nakon toga još 2 tjedna traje žalbeni rok i poslije toga se pristupa sklapanju ugovora između firme Aquaterm i Komunalca Slunj. Izrazio je nadu da žalbe neće biti. Što se tiče najma prostora iznosi kako je već bilo dogovoreno da će se prostori iznajmiti, ali su ponuditelji odustali tako da je prostor ostao neiznajmljen. Nije čuo da ima zainteresiranih, osim za frizerske salone za koje je prostor prevelik, eventualno ako bi se dogovorili da dva salona budu u jednom prostoru, ali se više nisu javljali. Mišljenja je da nije problem cijena već je problem što nema zainteresiranih, da ih ima vjeruje da bi se sigurno javili. Cijene su možda previsoke, kaže, ali boji se da bi njihovo snižavanje mogao biti problem i da bi time samo veću gužvu napravili jer bi morali sniziti i onima koji su već u prostoru. Dodao je kako je jedan prostor sada dolje iznajmljen, drugi prostor se čuva, a treći prostor se uređuje jer uopće nije bio uređivan do sada i ostao je samo jedan prostor koji je trebao biti iznajmljen, ali se za sada od njega odustalo tako da će se vidjeti što će se dalje s tim događati. Vezano uz pripreme oko turističke sezone istaknuo je kako je za ponedjeljak zakazana Skupština Turističke zajednice Grada Slunja na kojoj će se izabrati novo turističke vijeće i, nada se, raspisati natječaj za direktora Turističkog ureda. Ujedno je Informirao vijećnike kako Javna ustanova za sada neće ići, čeka se još mišljenje Ministarstva, nada se da ćemo ga dobiti idući tjedan, kada se dobije i službeno mišljenje onda će se znati što će se dalje po tom pitanju poduzeti, navodno će nas preusmjeriti u Županijsku javnu ustanovu da oni odobre nekakav vid javne ustanove, ali preko Javne ustanove Županije. Dok se to ne riješi ide se u jednom drugom pravcu, ide se k tome da se ojača naša TZ i nada se da bi mogli biti spremni do početka turističke sezone i da nam ova sezona neće proći kao prošla. Za kućice u Rastokama je rekao da su dvije bile iznajmljene, jedna nije, da je jednu kućicu iznajmila PZ Terra, plaćen je i najam, ali nisu radili. Dodao je kako je Terra sada pred preustrojem, g. Vuković je član Terre i o njemu će vjerojatno ovisit da li će se dalje raditi u tom prostoru koji je za sada iznajmljen, a ukoliko ne budu dalje radili raspisat će se novi natječaj jer ima zainteresiranih za te kućice i to će se znati za dvadesetak dana.

Josip Štefanac je nadopunio u vezi najma poslovnog prostora koji je već 2,3 godine prazan, da je i prije spomenuo i primjer Osijeka koji je svoj prostor davao za kunu, samo da podignu te prostore, danas je spomenuo primjer Rijeke pa misli da bi možda trebalo pokušati smanjiti tu najamninu samo u cilju da se vidi da li bi se tko ipak javio, to je njegov prijedlog.

Gradonačelnik je mišljenja da neće biti sporan najam koliko je sporno tko bi što radio, ljudi se plaše bilo što otvarati. Dodao je kako su iz Auto-dijelova Tokić bili zainteresirani za dva prostora, ali su od jednog odustali tako da su iznajmili samo jedan prostor. Rekao je i to kako niti jedan prostor nije tako dugo slobodan, a za Borovo smatra da je i dalje trebalo ostati ovdje raditi jer nemamo nikakve trgovine cipelama, prostor gdje je bio g. Vuković je prazan nekih 2 mjeseca i nada se, ukoliko budu zainteresirani oni koji su tražili prostor, da će se on iznajmiti.

Damir Vuković iznosi kako je njegovo prvo pitanje bilo oko Javne ustanove, ali je gradonačelnik već o tome dao informaciju kao i o daljnjem radu Turističke zajednice pa se osvrnuo na probleme koji su bili sa snijegom. Nije zadovoljan što se tiče čišćenja snijega, zna kakva je situacija bila, ali nije zadovoljan, pogotovo sa čišćenjem parkinga. Naime, odlučeno je da će se parking cijelu godinu naplaćivati, međutim, u Rastokama kada je prva navala snijega prošla, ni četvrti, ni peti dan parkinzi u Rastokama nisu bili očišćeni, posjetitelji koji su došli nisu imali gdje parkirati, a preko mosta Sv Ivana se nije probila ni staza. Smatra da to nije u redu te dodaje kako niti gradski parkinzi nisu očišćeni kako treba, a naplaćuju se.

Gradonačelnik odgovara kako svi znamo što nas je zadesilo, snijega je bila jako puno, osobno nije smatrao da je po gradu bilo nekih problema, nije bilo ni naplate parkinga tih dana kada je bio snijeg, odnosno nije se insistiralo na naplati jer nije bilo niti mogućnosti očistiti parkirališta da se vide crte i čim je bilo moguće parkinzi su čišćeni. Smatra da je to ipak sve dobro odrađeno, osobito LIPA koja je sa strojem od Komunalca stvarno radila koliko je bilo moguće. Dodao je kako je bilo jako puno pritiska sa svih strana, pogotovo sa terena gdje smo imali izvođače koji su trebali raliti, ali su se dogodili kvarovi, interveniralo se sa strojem koji čisti grad u nekoliko navrata. „Moguće da je bilo par dana i oko Rastoka, ali ne bi oko toga dramatizirao zato što je bilo takvo stanje kakvo je, kada se moglo, odmah smo došli do njih i probilo se kuda se moglo“, naglasio je gradonačelnik i ujedno se ispričao gđi Magdić vezano za Dom zdravlja jer nije znao da nije očišćeno parkiralište. Posebno je istaknuo da je Lađevac zatajio u startu, da je Veljun zatajio u startu pa je taj stroj iz grada išao i intervenirao i probijao tamo gdje se stvarno moralo probiti. Isto tako je i g. Štefanac imao kvar kada je bilo najteže, jednostavno se to tako dogodi pa je bilo zastoja i u čišćenju županijskih cesta u samom gradu, prema Podmelnici gdje oni čiste, ali je dodao kako ipak taj dio nije bio toliko kritičan koliko Lađevac i dio Veljuna.

Damir Vuković je dopunio kako nije ništa rekao za prvih 4, 5 dana, ali poslije je trebalo sve biti čišćeno i, ako se parkinzi nisu naplaćivali tih dana, trebalo je staviti neku obavijest o tome da ljudi to znaju. Ako planiramo taj naš turizam i te naše Rastoke držati, onda je to trebalo biti očišćeno i da se može prići, a dolje se nisu mogla 2 auta razmijeniti, a kamoli parkirati, tu je problem, smatra g. Vuković.

Gradonačelnik odgovara kako tih dana nije trebalo gledati toliko na turizam, svi su znali kakvo je stanje i malo tko se tamo i uputio, ali zato sada trebamo biti spremni za turizam. Dodao je kako bi se sigurno sve počistilo da se moglo i da su dečki iz LIPE radili svaku noć, u centru je trebalo ukloniti snijeg, zastoja je bilo, to se u takvim situacijama događa. Iznio je kako je osobno nezadovoljan sa izvođačima u Lađevcu posebno, pa i na Veljunu jer su preuzeli odgovornost za tako veliki prostor, a nemaju strojeve za to, imaju stroj za 10 cm snijega, a do 10 cm snijega ne treba raliti. Ponovio je da je stroj iz Slunja išao i u Lađevac i u Veljun tako da je i u Slunju to malo zakočeno, ali tamo se moralo ići jer je bilo par intervencija. Kaže kako će se vidjeti kada stignu računi kako će se reagirati, to se sada čeka jer, po njegovom mišljenju, na ta 2 pravca nisu zadovoljili, gospodin koji je čistio Primišlje, Nikšić, Taborište, Cvitović i Kremen je dosta dobro to odradio, iako, kada se priča sa ljudima na terenu, ispada da ni to nije bilo baš najbolje, ali je bilo daleko bolje nego u Lađevcu i Veljunu.

Zoran Ivšić se nadovezao na ovu temu jer je o njoj već govorio i na pretprošloj sjednici i rekao kako su i tada svi znali da neće biti dobro, a opet su uzeti izvođači koji su bili godinu, dvije dana i otpali su jer nisu sposobni odrađivati to. Jasno mu je da i zakon na neki način tjera, ako se samo jedan ponuditelj javi na natječaj, da ga moramo uzeti pa su se ovakve stvari mogle i očekivati. Gradonačelnik je govorio o problemu u Lađevcu i Veljunu, ali on smatra da ni ovi drugi koji su čistili ostalo, nisu baš naročito to čistili. Osvrnuo se na Hrvatske ceste koje su, tobože, najpotkovanije tehnikom, ljudima i opremom te rekao kako su i ove godine zakazale i vjeruje da će i na svakom narednom snijegu zakazati jer se kod njih očito radi o nedovoljnoj organizaciji, o pomanjkanju kvalitetne i potrebne opreme, bili su u kvaru jednako kao i ovi poduzetnici, čim je već snijeg i veća gužva oni se pokvare, a pokvare se zato što rade s jednim strojem koji je već izrađen i možda čak i za otpis, nije za neki ozbiljan posao. Problem je, smatra, što se to iz godine u godinu ponavlja i vjeruje da će na godinu opet biti isto. Po njemu to nije samo problem u Rastokama zbog turizma i ostali ljudi se moraju kretati, ne može Slunj ostati blokiran 3, 4 dana, a da ne govori o ljudima koji žive okolo, koji su malo odbačeni, samo može zamisliti kako je njima, tim više što se većinom radi o starijem stanovništvu. S ovim što je govorio samo je htio konstatirati kako nam se događa upravo ono na što je ukazivao. Htio je pitati gradonačelnika da li je zadovoljan, ali budući da i sam rekao kako nije zadovoljan, složio se da ne može ni biti zadovoljan i nije želio više o tome već je naglasio kako tu nešto treba mijenjati, treba poći od Hrvatskih cesta pa onda i od poduzetnika koji se javljaju, jer očito nisu sposobni te zadatke izvršavati. Kako se to stalno ponavlja, vjeruje da će svake godine biti gore, ako se i dalje tako nastavi. Gradonačelnik je malo prokomentirao što se tiče Hrvatskih cesta, naime, smatra da su Hrvatske ceste dosta dobro to odradile, istina,dogodilo se da im se jedan dan pokvario stroj, pa je bilo malo zastoja u samom gradu, ali su oni intervenirati i prema Lađevcu i prema Veljunu jer je dolje došlo do velikog zastoja, dali su sebe na više pravaca. Bez obzira što jedan dan stroj nije radio, taj dan nije bila ni velika gužva jer je u Slunju manje-više sve bilo odrađeno pa je njegovo mišljenje da su oni svoj dio odradili najbolje, a kvarovi se, na žalost događaju. Još je jednom naglasio kako je i gospodin koji je čistio Primišlje, Taborište i ostalo isto to solidno odradio, a sa preostalom dvojicom će se morati razgovarati i vidjeti što dalje, vjeruje da se gospodin koji je uzeo Lađevac neće više time baviti jer je taj njegov stroj loš, ali ne želi sada o tome više govoriti napamet jer ugovor je potpisan i on se mora ispoštovati.

Zoran Ivšić se nikako ne slaže sa konstatacijom gradonačelnika da su iz Hrvatskih cesta baš tako jako dobro čistili, kako su čistili znaju svi koji tu žive, a tek može zamisliti kako je bilo ljudima koji su malo udaljeni od centra. Rekao je gradonačelniku da nema potrebe da ih se hvali, ljudi su vidjeli kada su prolazili, kako su prolazili kroz Slunj, tako da sa čišćenjem samog Slunja ne možemo biti zadovoljni, barem on nije zadovoljan kako je taj posao odrađen. Gradonačelnik je dodao kako u Slunju niti jednog trenutka nije bila situacija da su ulice zatrpane i smatra da je to bitno. Zoran Ivšić odgovara da to nije istina jer npr. Prilaz Narti se nije čistio 3 dana, nije prošao nitko tim pravcem.

Gradonačelnik je na ovo rekao kako se nije nitko javio, osobno to nije znao, čuo je jedino da nije očišćeno parkiralište kod Doma zdravlja, do Doma zdravlja je bilo očišćeno, ulice su sve bile očišćene, niti jednog trenutka nije bilo da su bile zatrpane, osobno je obilazio sve i prvi i drugu noć, ali nije išao u ulicu Prilaz Narti.

Zoran Ivšić odgovara gradonačelniku da njegov posao niti nije da to po noći prati, odnosno da ne bi trebala biti to njegova obaveza da prati strojeve za čišćenje po razno raznim uličicama po Slunju jer ima tko je plaćen za to. Simptomatično mu je da se ti koji su odgovorni voze u Ladi nivi ili Suzukiju koja vozila imaju pogon 4×4 i naravno da mogu proći, a njemu je metar snijega bačen 2 dana, a on ga svojim autom ne može preskočiti. „Nije dobro očišćeno i mene ne možete uvjeriti da je bilo dobro i svaki put je sve gore“ zaključio je g. Ivšić.

Katarina Rendulić postavlja pitanje u vezi modernizacije Mrežničke ulice, I poljskog puta i II. poljskog puta, zanima je u kojoj je fazi modernizacija tih cesta. Drugo, iznijela je kako je Općina Rakovica organizirala tečaj engleskog i njemačkog jezika za turističke djelatnike, popularno nazvane „cimeraše“, i to subvencionira sa 40%, a preostali dio plaćaju sami polaznici pa je zanima postoji li ikakva mogućnost da Grad Slunj isto tako nešto organizira, bilo svojim sredstvima ili putem nekih projekata odnosno njezin je prijedlog da bi razvojni tim mogao nešto na tom pitanju poraditi.

Gradonačelnik, vezano uz modernizaciju cesta, iznosi kako su nastavljeni radovi na II. poljskom putu pred 3-4 dana, jedan dio kanalizacije je postavljen, jučer ih je obišao, rekao im je da je rok 31. 3. i oni se nadaju da bi do tada to moglo biti gotovo, s tim da se boje kišnih dana. Rekao je kako vjeruje da bi moglo biti tu malo zastoja oko spajanja na kanalizaciju jer gospoda Lovrenčići sada prave probleme, jučer se čuo sa gosp. iz Njemačke koji sada neće više uopće da razgovara, a rekao mu je ranije, ako se ostali slože, da ne treba platiti ništa, ostali su se složili da se plati jedan određeni iznos, a jučer mu je taj gospodin, koji ne živi ovdje već 40 ili 50 godina, rekao kako ta parcela preko koje prelazi kanalizacija više neće vrijediti ništa. Vjeruje da on nije najbolje upućen u sve to, ali za sada se tu ne može ništa, vidjet će se što će se tu događati, znači, sama ulica će biti riješena kako je i planirana, a za kanalizaciju se ne zna. Što se tiče I. poljskog puta i Mrežničke čeka se mjera ruralnog razvoja 7.4. na koju se planiramo javiti, po tome su predviđena i sredstva u proračunu, kada dođe do toga da se ta mjera otvori, ove dvije ulice i ceste prema pročistaču će se kandidirati. Vezano uz turizam ponovio je kako će se po tom pitanju nešto poduzeti već od ponedjeljka za kada je sazvana skupština TZ, vjeruje i nada se kada se složi ekipa da će biti inicijativa, konkretno ako budu trebali i tečaj, smatra da će se tu moći pomoći, iako to nije predviđeno proračunom, po rebalansu će se moći nešto osigurati jer to nisu velika sredstva. Ipak sada ne može ništa konkretno reći dok se ovo sa Turističkom zajednicom ne riješi.

Po završetku „Aktualnog sata“ predsjednica je prešla na utvrđivanje dnevnog te predložila dnevni red kojeg su vijećnici dobili u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednica daje dnevni red na glasanje.

Glasalo je 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za 20. sjednicu jednoglasno utvrdilo slijedeći

Dnevni red

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća

2. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2015. godini

3. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

4. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Slunja

5. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu

6. Razmatranje prijedloga Odluke o preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvo Razvojna agencija Karlovačke županije-KARLA d.o.o.

7. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2015. godini

8. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Slunja

9. Zaključak o usvajanju Izviješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 07. srpanj – 31. prosinac 2014. godine

10. Zaključak o usvajanju Izviješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada u 2014. godini

11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja u 2014. godini

12. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 19. sjednice Gradskog vijeća održane 27. 01. 2015. godine vijećnici su dobili u materijalima pa je predsjednica pozvala vijećnike, ukoliko imaju primjedbi na zapisnik, da ih iznesu.

Na zapisnik nije bilo primjedbi pa je predsjednica Zapisnik dala na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 19. sjednice Gradskog vijeća održane dana 27. 01. 2015. godine.

 

2. Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2015. godini

Prijedlog Programa dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2015. godini vijećnici su dobili u materijalima uz poziv.

U raspravi koju je otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa predsjednica zatvara raspravu i daje Program na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Program dodjele potpore male vrijednosti Radio Slunju u 2015. godini.

 

3. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj

Tekst Pravilnika o izmjeni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj sa pisanim obrazloženjem vijećnici su dobili uz poziv.

U raspravu se uključio vijećnik Mario Medved kojeg zanima, budući da se baš specificira da 5 godina jedna osoba mora biti prijavljena ovdje, da li su se takvi slučajevi pojavili, odnosno koliko takvih slučajeva ima Pročelnica Zdenka Kovačević odgovorila je g. Medvedu da za sada imamo jedan takav slučaj.

Mario Medved se dalje nadovezao kako se ovim, u principu, za jedan slučaj mijenja taj Pravilnik.

Zdenka Kovačević potvrđuje da je jedan slučaj inicirao izmjenu Pravilnika.

Mario Medved kaže kako je pohvalno što se zbog jedne osobe, familije mijenja Pravilnik i dodaje kako bi volio, u nastavku mandata gradonačelnika, da se svakom iziđe u susret kada se nađe u sličnoj situaciji.

Zdenka Kovačević je još pojasnila kako se ovdje radi o tome da imamo jednog roditelja koji je stalni stanovnik Slunja od svog rođenja i smatra da ne bi bilo u redu da njegovo dijete, samo zato što drugi roditelj nije živio na području Slunja, nema sufinanciran smještaj u vrtić.

Nitko se drugi nije javio za raspravu pa je predsjednica raspravu zaključila i dala Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrti Slunj na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Slunj.

 

4. Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Slunja

Prijedlog za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Slunja vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala na glasanje prijedlog kojim se Skupštini Karlovačke županije predlaže da za mrtvozornike za područje Grada Slunja imenuje Josipa Cindrića iz Slunja, SSS, medicinski tehničar i Snježanu Lovrenčić iz Slunja, SSS, medicinska sestra.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće donijelo Zaključak o prijedlogu za imenovanje mrtvozornika za područje Grada Slunja sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM.

 

5. Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu

Predsjednica poziva predsjednika Odbora za izbor i imenovanje, koji se sastao prije sjednice, da iznese prijedlog za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu.

Ivica Barić, ispred Odbora za izbor i imenovanje iznosi prijedlog da se za sudce porotnike za mladež Županijskog suda u Karlovcu imenuju: Katica Matanić iz Slunja i Matija Katić iz Slunja.

Predsjednica poziva vijećnike ukoliko imaju drugih prijedloga da ih iznesu.

Drugih prijedloga nije bilo pa predsjednica daje na glasanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje kojim se Skupštini Karlovačke županije predlaže da za sudce porotnike za mladež Županijskog suda u Karlovcu imenuje: Katicu Matanić i Matiju Katića.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o prijedlogu za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu.

6. Razmatranje prijedloga Odluke o preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvo Razvojna agencija Karlovačke županije-KARLA d.o.o.

Vijećnici su uz poziv dobili materijale vezane uz preuzimanje poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac kaže kako ne zna koliko dugo postoji razvojna agencija i ne zna kakvi su tu rezultati, pa ga zanima konkretno da li je, koliko i što odradila za Slunj. Uočio je kako nemamo neki veliki postotak u toj agenciji, nemamo neku veliku vrijednost i ne zna je li to tek sada osnovano.

Gradonačelnik je odgovorio kako Karla radi od 2011. godine, g. Bogović je bio gradonačelnik kada je potpisan ugovor o suvlasničkom dijelu u toj agenciji, po tom ugovoru Grad ima 2,1% udjela, a po prijedlogu Razvojne agencije trebao bi preuzeti još neke udjele, ali Grad to neće preuzeti, tako je to dogovoreno i to je i prihvaćeno s njihove strane. Rekao je kako Grad ima koristi od Agencije, ne koristimo je previše jer imamo svoju ekipu koja se bavi time, ali se s njima surađuje i pomažu u tim projektima, ima se Grad gdje javiti ako zatreba. Njihov je prijedlog, obzirom da su općine u situaciji težoj nego gradovi, da se općine oslobode plaćanja svojih udjela, ali da gradovi preuzmu te udjele. Nije prihvatio da Grad preuzme udjele kako su oni planirali, Grad i dalje ostaje sa udjelom od 2,1%, to su na kraju prihvatili i taj dio koji je trebao preuzeti Grad Slunj, preuzet će Grad Karlovac.

Mario Medved kaže kako mu zdrava logika nalaže da se pita zašto se ti gradovi i općine odriču tog svog udjela, da li ta Razvojna agencija onda ima svoju svrhu. Gradonačelnik je spomenuo konzultacije pa pita da li te konzultacije vrijede 40.000 kn godišnje, ako će se naći par puta godišnje za par pitanja pa smatra da treba onda odvagnuti da li to ima smisla jer vjeruje da se ne odriču sigurno bez veze neki svog učešća. Njegovo je mišljenje da bi trebalo odlučiti u smislu, ili ćemo otkupiti taj dio koji nam se nudi ili ćemo prodati sve.

Gradonačelnik je odgovorio g. Medvedu da se općine nisu odrekle svog udjela već je župan, odnosno Karlovačka županija donijela odluku da će općine toga osloboditi, tako da one i dalje imaju pravo kao i do sada koristiti tu Agenciju. To je doneseno iz razloga što su općine u težoj situaciji od gradova, kaže gradonačelnik i dodaje da mi nismo u stanju kao drugi gradovi tako da bi to bilo za nas malo previše. Što se tiče udjela koji je 33.000 kn rekao je da samo jedan projekt prođe preko njih, to bi se već isplatilo, planira se dati njima izrada projektne dokumentacije za jedan projekt vezano uz ribiće te dodao kao se g. Viktor s njima skoro svakodnevno čuje i konzultira jer ipak imaju jaču ekipu. Dodao je još kako se za neke stvari javljamo njima, a za neke se direktno sa konzultantima i projektantima dogovara.

Nitko se više nije javio za raspravu pa je predsjednica zaključila raspravu.

Pročelnica Zdenka Kovačević, prije samog glasanja, predložila je da se glasa o tome da Grad Slunj ne prihvaća preuzimanje poslovnih udjela Općine Tounj, Kamanje i Krnjak.

Gradonačelnik potvrđuje da Grad ne preuzima ničije udjele već sve za Grad ostaje kao i do sada.

Ivica Barić smatra da Odluka nije koncipirana tako, a predsjednica dodaje kako ispada da je prijedlog kojeg su dobili različit od onoga za što sada treba glasati.

Zdenka Kovačević pojašnjava da ovo što su vijećnici dobili nije prijedlog, to je samo inicijativa odnosno zahtjev Karlovačke županije da se na Gradskom vijeće donese odluka o stjecanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvoja agencija Karlovačke županije – Karla d.o.o, dok je prijedlog gradonačelnika koji je ovlašteni predlagatelj akata za Gradsko vijeće, da se ta odluka ne donese, odnosno da Grad odbije preuzimanje poslovnih udjela u trgovačkom društvu Karlovačke županije Karla d.o.o i to poslovne udjele od općine Kamanje, Krnjak i Tounj.

Ivica Barić smatra da onda ova Odluka koju imaju u materijalima nije koncipirana za takvu vrstu glasanja

Zdenka Kovačević kaže da se može diskutirati o tome kakva bi odluka trebala biti, ali naglašava da je dnevni red postavljen na način da točka glasi:„Razmatranje prijedloga Odluke o preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o., a naš prijedlog odnosno prijedlog gradonačelnika je da Gradsko vijeće ne prihvaća odluku o preuzimanju poslovnih udjela u trgovačkom društvu Razvojna agencija Karlovačke županije – KARLA d.o.o.

Ivica Barić konstatira kako nemaju takvu odluku pred sobom prema kojoj se nešto ne prihvaća

Katarina Rendulić pita zašto nije napismeno prijedlog gradonačelnika uvršten u materijale da onda na temelju toga mogu glasovati za prijedlog gradonačelnika, a ne ovako napamet.

Zdenka Kovačević odgovara da prijedlog gradonačelnika ne mora biti u pismenoj formi, može biti i u usmenoj, a prijedlog gradonačelnika o kojem bi Vijeće glasalo je da se donese odluka da se ne prihvaćaju poslovni udjeli u trgovačkom društvu od Općina Kamanje, Tounj i Krnjak, tako glasi prijedlog o kojem bi glasali.

Ivica Barić je još pitao da li se onda još mora donijeti odluka jer te odluke nemaju pred sobom.

Zdenka Kovačević odgovara da će se odluka u tom smislu napisati, zna se što jedna odluka mora sadržavati.

Ivica Barić smatra da je to onda u redu.

Zdenka Kovačević je još pojasnila kako se nije htjelo ići sa dvije odluke da se ne zbune vijećnici.

Nakon ovih dodatnih pojašnjenja predsjednica je dala na glasanje prijedlog gradonačelnika da Grad Slunj ne prihvaća preuzimanje poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Razvojne agencije „Karla“ d.o.o. od Općine Kamanje, Općine Tounj i Općine Krnjak.

Završetkom  glasanja predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 12 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA donijelo Odluku kojom Grad Slunj ne prihvaća preuzimanje poslovnih udjela u temeljnom kapitalu Razvojne agencije „Karla“ d.o.o. od Općine Kamanje, Općine Tounj i Općine Krnjak.

 

7. Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2015. godini

Prijedlog Zaključka o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2015. godini vijećnici su dobili u materijalima.

U raspravu se uključio Zoran Ivšić i naglasio kako u Odluci piše do 70.000 kn pa pita da li se to odnosi na jedan konkretan slučaj ili može više tih slučajeva biti.

Zdenka Kovačević odgovara da je to pojedinačna vrijednost, može biti više puta po 70.000 kn, riječ je o pojedinoj nekretnini ili pokretnini.

Damir Vuković pita koliko je to bilo za 2014. godinu.

Zdenka Kovačević odgovara da je to za prošlu godinu bilo oko 76.000 kn, odnosno 0,5% u odnosu na prihode iz prethodne godine.

Kako se nitko više nije javio za raspravu predsjednica je istu zaključila i dala Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti kojom samostalno raspolaže Gradonačelniku 2015. godini na glasanje.

U trenutku glasanja sjednici je nazočno 13 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o najvećoj pojedinačnoj vrijednosti kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik u 2015. godini.

 

8. Odluka o izboru članova Savjeta mladih Grada Slunja

Odbor za izbor i imenovanju podnio je Izvješće o rezultatima javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.

Izvješće su vijećnici dobili u materijalima.

Predsjednica je pojasnila da se glasuje tajno, da se glasuje glasačkim listićima koji su iste boje, veličine i oblika sa ovjerom pečata Gradskog vijeća, na glasačkom listiću su prezimena kandidata navedena abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokruži redni broj ispred prezimena kandidata, u ovom slučaju 5 članova se bira. Uz prijedlog kandidata je automatski izbor i zamjenika koji se nalazi netom ispod kandidata, znači zadatak je odabrati 5 članova Savjeta mladih Grada Slunja.

Predlaže stanku dok se glasanje ne obavi, nakon toga će prebrojati glasove i obznaniti rezultate. Dodala je da su vijećnici dobili prijedlog u materijalima i vjeruje da su mogli razmisliti o kandidatima i već odlučili kome će dati svoj glas.

Katarina Rendulić traži pojašnjenje jer piše da je važeći onaj glasački listić na kojem su zaokruženi redni brojevi ispred prezimena najviše 5 kandidata pa pita da li to znači da 5 moraju i zaokružiti.

Zdenka Kovačević je odgovorila da se najviše 5 kandidata može zaokružiti, ali može i 1 ili 3, ali 6 ne, jer bi u tom slučaju to bio nevažeći listić.

Predsjednica Vijeća je pozvala vijećnike da pristupe tajnom glasanju za članove Savjeta mladih.

Nakon glasanja predsjednica je iznijela rezultate: kandidatkinja Mirna Paulić dobila je 10 glasova, kandidat Nikola Butina dobio je 9 glasova, kandidatkinja Barbara Jurčević dobila je 8 glasova, kandidatkinja Matea Obajdin dobila je 6 glasova, kandidatkinje Katarina Muić i Viktorija Paulić dobile su po 5 glasova. Budući da su dvije kandidatkinje dobile isti broj glasova, predsjednica konstatira da se mora provesti II. krug glasanja u kojem će Gradsko vijeće izabrati petog člana Savjeta mladih između dvije kandidatkinje koje su dobile jednak broj glasova u I. krugu i to: Katarine Muić i Viktorije Paulić.

Nakon što su vijećnici ponovili glasanje, predsjednica je iznijela rezultat glasovanja. kandidatkinja Katarina Muić dobila je 10 glasova, kandidatkinja Viktorija Paulić dobila je 4 glasa. Predsjednica konstatira da su u Savjet mladih Grada Slunja izabrani: MIRNA PAULIĆ (zamjenica Tea Požega) sa 10 glasova, NIKOLA BUTINA (zamjenica Iva-Marija Vidović) sa 9 glasova, BARBARA JURČEVIĆ (zamjenica Iris Kos) sa 8 glasova, MATEA OBAJDIN (zamjenica Ana Flanjak) sa 6 glasova i KATARINA MUIĆ (zamjenica Anamarija Halagić) u 2. krugu glasovanja sa 10 glasova.

 

9. Zaključak o usvajanju Izviješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 07. srpanj – 31. prosinac 2014. godine

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 07. srpanj – 31. prosinac 2014. godine vijećnici su dobili uz poziv.

U raspravu su se uključili:

Mario Medved kaže kako ima nekoliko stvari i primjedbi u ovom Izvješću, ali uzima u obzir da je ovo izvješće za kratko razdoblje, odnosno da je gradonačelnik tek došao na dužnost. Po njegovom mišljenju u Izvješće bi trebalo napisati ono što se napravilo do 31. 12., a 99% teksta govori o tome što će se napraviti ili što se može napraviti, pa smatra da se možda trebao jedan odlomak staviti gdje bi bilo grupirano to što se napravilo. Ono što on može izvući iz Izvješća je to da su se napravile 4 stvari: priprema organizacije Dana Grada, a u principu je najveći dio već bio dogovoren, zamijenjen je pokrov na mrtvačnici, završen je vodovod Dom zdravlja – Fina koji je i započeo prije nego je gradonačelnik došao . izabran je novi direktor u Komunalcu i izmijenjena je stolarije u DVD-a, to je nekakav rezime prošle godine, a sve ovo ostalo je nebitno praktički. Ono što njega najviše zabrinjava je stavka gospodarstvo, to kuda grad ide nije dobro, katastrofalno je u krajnju ruku i smatra da bi se o tome dalo puno govoriti, ali ne zna koliko bi to imalo smisla, jer gradonačelnik radi to što radi, vjerojatno radi najbolje što zna, bolje vjerojatno i ne zna. Posebno je istaknuo otkup zemljišta, što je nekakav prvi preduvjet da se nekakvo gospodarstvo razvije, to je ono što grad može, a gradonačelnik kaže da ne može grad ništa učiniti. Njegovo je mišljenje da grad može dosta učiniti, ali on u tom smjeru ne ide, odustao je od otkupa zemljišta, nešto je napisao da se može nastaviti ovako i onako, a te su priče čuli već puno puta. Druga stvar, gospodarstvo u 2015. godini se svodi na to da će se pokušati vratiti u vlasništvo hidrocentralu, pa se pita da li je to razvoj grada i kuda nas sve to vodi. „Grad propada već 20 godina, od poslije rata, od obnove kada je napravljena Grad propada, u 10 godina izgubili smo 17% stanovništva, ljudi odlaze i ljudi izumiru, nitko ne dolazi, djeca se ne rađaju, gospodarstvo ne postoji u ovom gradu, barem jedna rečenica optimistična da je pisalo ovdje makar neistinita mene bi umirila barem malo“ rekao je g. Medved i dodao kako se ipak nada da će se nešto promijeniti u ovo malo mandata što je još ostalo.

Predsjednica pita gradonačelnika da li ima potrebu što reći.

Gradonačelnik kaže kako nema potrebu ništa reći ako vijećnik smatra da je samo to napravljeno, a svi poslovi koji se svakodnevno odrađuju vjerojatno nemaju veze s ničim. Ponovio je kako grad kao grad nije gospodarstvo, grad treba osigurati infrastrukturu, grad ne može otvoriti niti jednu firmu, Grad nije za to, za to su gospodarstvenici da to rade. Što se tiče otkupa zemljišta napomenuo je da se odustalo od jedne stranke, ali je danas dobio informaciju, odnosno stranka se javila iz Amerike da će to ipak prodati, dostavili su novu adresu i novi broj računa. Svakodnevno radi i prima stranke, dogovora se sa svima jer, kaže, ne možete dogovoriti cjevovod bilo kakav ako nećete dogovarati, sa svima treba sjesti i dogovarati jer biti kod kuće i dogovarati, to ne ide i to je njegov posao koji je i naveo u Izvješću, a ne samo ovo što je vijećnik pobrojao 2,3 stavke.

Mario Medved je odgovorio gradonačelniku da pročita ponovo.

Ivica Barić smatra da treba ipak malo loptu spustiti na zemlju pa je pohvalio tu jednu energiju koju gradonačelnik iskazuje iz onog što on vidi i žao mu je što nema još bar dvoje, troje energičnijih ljudi koji bi mogli upregnuti snage. Iz ovog kratkog vremena mora stvarno pohvaliti rad gradonačelnika, bio bi licemjeran da ne kaže da gradonačelnik stvarno ima energije, svagdje se vidi i u dosta aktivnosti sudjeluje. Druga stvar, da se ne ide na široko, misli da je tu i kratko razdoblje koje se može razmatrati, radi se o manje od pola godine i ranije je već rekao da gradonačelniku treba dati prostora. Neke stvari nisu dobre i na to su mu jasno ukazali. U dijelu turizma, na aktualnom satu iznesena je informacija, a kako tada nije mogao postaviti pitanje, sada pita za javnu ustanovu, konkretno ga zanima tko nam to osporava, da li županija ili neka nadležna institucija. Osobno smatra da je to dobro da nam to ospore jer zna se njegov stav trenutno u vezi toga i smatra da je ovaj smjer kojim gradonačelnik ide, a to je osnaživanje TZ i, prije svega, dovođenje struke u TZ, dobar i to je pohvalno.

Gradonačelnik vjeruje da će Županija odobriti neku ispostavu njihove Javne ustanove jer jednom su već odobrili da osnujemo vlastitu Javnu ustanovu. Takvu nekakvu obavijest od njih je dobio, ali to je jedna druga procedura i o njoj za sada ne bi govorio. Zato su krenuli u ovom pravcu da se nešto organizira u našoj Turističkoj zajednici, Skupštini TZ je izišao mandat pa je sazvana nova skupština u ponedjeljak, vjeruje da će biti tada izabrano i novo Turističko vijeće i isti dan raspisan natječaj za izbor direktora, znači ide se u tom pravcu da se u ovom mjesecu nešto riješi po pitanju turizma, a da li će se što dobiti po pitanju Javne ustanove za sada ne zna iako je on osobno za to da imamo svoju Javnu ustanovu. Vjeruje da će idući puta imati više informacija o tome.

Josip Štefanac također podržava Izvješće, misli da je gradonačelnik unesao dosta optimizma svojim dolaskom, za nekakvih 6 mjeseci koliko radi polučio je dobre rezultate, konkretno vodovod Slunj – Veljun vrijedan negdje 22 mil kn, malo i spominje. Rekao je kako u zadnjih 10-15 godina ne zna kada je takav projekt, tolike vrijednosti realiziran. Vjeruje da će ovaj biti realizirani i nada se da će to biti zapamćeno kao njegovo dobro djelo. Za javnu ustanovu smatra, obzirom da je većina vijećnika prihvatila da se ona osnuje, da na tome treba gradonačelnik ustrajati, treba se jednostavno boriti protiv županije jer njegovo je mišljenje da smo mi njima kao nekakvo trinaesto prase, odnose se prema nama maćehinski, ne vidi od njih neke koristi, samo nas žele iskorištavati kada im trebamo, a kada oni nama trebaju, onda nam uvijek nešto preče. Za primjer je tu istaknuo i „Karlu“ gdje su nam praktički dali gotovu odluku da glasujemo što su oni sebi zamislili i zato je, kaže, radostan što smo to odbili.

Zoran Ivšić se osvrnuo na informaciju koju je gradonačelnik rekao, a ta je da će se nastaviti s otkupom zemljišta i to je za njega stvarno ohrabrujuće da se s tim ide dalje. Mišljenja je da ne mogu svi u Slunju živjeti od turizma, super mu je ovo što će se nešto pokušati kroz Turističku zajednicu, ako ne prođe javna ustanova. Osobno je za to da se animira nekoga, da se lobira i da se uredi ta poduzetnička zona i da se tu počnu otvarati radna mjesta jer od turizma ne mogu svi živjeti, to mogu Rastoke, ne mogu ni oni koji imaju „zimmer“ to im je samo nadopuna na neku osnovnu plaću da mogu pristojnije živjeli. Zna da to iziskuje puno energije, ali smatra da je gradonačelnik ima, ono što je rekao g. Barić je istina, trudi se i smatra da bi stvarno bilo super kada bi taj proces za tu poduzetničku zonu krenuo dalje, njihovu podršku će u tom smislu uvijek imati.

Gradonačelnik se još nadovezao na ono što je g. Štefanac rekao oko vodovoda pa je iznio zašto nije prije izlazio s informacija, nije izišao jer kada i dogovoriš projekt, jako ga lako sruše, ali ovaj projekt se više neće rušiti jer je već izabran izvoditelj. Taj projekt je skrivao, nikome nije o njemu govorio, ni u Županiji još o tome ne znaju, a nije čak ni županu rekao bojeći se da bi nam to mogli poništiti. Što se tiče poslovne zone ponovio je kako se od toga nije odustalo, ona je praktički isplaćena, ali je ostao samo problem jedne stranke koja je promijenila mjesto stanovanja, 2 puta joj je uplaćen novac i novci su se vratili tako da više nisu niti pokušavali uplatiti jer svaka uplata košta dodatnih 200 ili 300 kn, a sada je situacija da se ta stranka sama javila i to će se provesti. Problem je što će biti jako teško naći onoga tko bi ušao u tu zonu, smatra gradonačelnik jer svjedoci smo u Karlovcu gdje je ind. zona, gdje ima nekih ljudi koji su ušli u zonu, ali ni tamo ne cvjetaju ruže. Ne bježi od toga, osigurat će se i infrastruktura tamo, na tome ne radi samo on, radi cijela ekipa na svim tim projektima, projekata ima puno, ali ne želi sada unaprijed o njima govoriti. Dodao je kako smo svaki dan u kontaktima sa nekim od projektanata, odlazi se i k njima, puno se truda ulaže, došli su neki idejni projekti, njih 4 ili 5 i dalje će se na njima nastaviti raditi do ishođenja građevinske dozvole i za to nam treba još nekoliko mjeseci i nakon što se dobiju ti kompletni projekti, onda će se ići tražiti investitor s tim da ćemo morati osigurati svojih barem 10%, i boji se da će kod nas biti problem jer smo tanki s proračunom, a sve drugo vjeruje da će ići.

Zoran Ivšić je rekao kako smo za ulice dizali kredit što je svakako za pohvalu, pa, ako treba, smatra da bi se isto isplatilo dignuti kredit i za infrastrukturu u poduzetničkoj zoni jer, kaže, sve je super i vodovodi i cjevovodi, ali ako ne bude radnih mjesta, neće to nikome služiti za 10 ili 20 godina, to će biti bespredmetno, ako se ne pokrene zapošljavanje, boji se da to neće imati za koga postojati, a morat će se plaćati i zato misli da bi ta zona ipak trebala biti prioritet u odnosu na sve, uz turizam jer sam turizam nije za ovaj Grad dovoljan i to nikada neće proći.

Kako se više nitko nije uključio u raspravu predsjednica je istu zaključila i dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće sa 13 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽANIM usvojilo Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 07. srpanj – 31. prosinac 2014. godine.

 

10. Zaključak o usvajanju Izviješća o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada u 2014. godini

Izviješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada u 2014. godini vijećnicima je dano u materijalima.

U raspravu se uključio vijećnik Mario Medved koji je uočio da ima dosta projekata koji su u izradi i koji će se vjerojatno i ostvariti, što je sve za pohvalu. U Izvješću gradonačelnika na prošloj točki govorio je o onom što se napravilo, a ovo što se kani napraviti podržava sve i nada se da će se ostvariti većina tih stvari koje su zacrtane za slijedeće razdoblje.

Nitko od vijećnika nije se više uključio u raspravu pa je predsjednica raspravu zaključila i dala Izvješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada u 2014. godini na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izviješće o radu Jedinstvenog upravnog odjela i Ureda Grada u 2014. godini

 

11. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja u 2014. godini

Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja u 2014. godini također su vijećnici dobili uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Izvješće na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Slunja u 2014. godini.

 

12. Različito

Marinko Radočaj postavlja pitanje vezano uz nerazvrstane ceste, o obvezi održavanja živica, voćki uz ceste, pa ga zanima da li Grad može što poduzeti po tom pitanju da možda pritisne na neki način vlasnike tih živica i ostalog da malo drugačije vode brigu o tome i da se uvede nekog reda.

Gradonačelnik se složio da su tu veliki problemi, najveći je problem što ima jako puno tog prostora gdje nema nikoga, nema vlasnika, tamo gdje je vlasnik, nešto se i može, ali gdje nema vlasnika, jako teško to ide. Nada se da će se uspjeti živice rješavati sa jednim vozilom koje će se nabaviti preko LIPE, s njime bi se riješilo bar šišanje živica jer bi s tim strojem dobili bočnu kosu, ali to je za sada još u povojima, a ovog trenutak nemamo mogućnosti za šišanje živica tamo gdje nema vlasnika, dok će se tamo gdje se znaju vlasnici morati ići malo oštrije, poslat će komunalnog redara da to pregleda i počne kažnjavati. Zna da je to nepopularno, ali nešto se mora poduzeti jer na mjestima gdje se znaju vlasnici, kada vide da neće drugi, neće niti oni svoj dio napraviti i to tako ide u nedogled. Ako se kažnjava onda je problem jer nitko nema novaca, a kud nema novaca, tud ne žele raditi. Dodaje kako nije samo u tom dijelu problem, kod čišćenja snijega je ista stvar, svi bi voljeli da ima grad očisti do kuće, a to nije izvedivo, svi na terenu imaju ralice koje je osigurao grad ranijih godina, ima ih 36 komada, a svega ih je 4 ili 5 u pokretu i rade tako da ralica bude na jednom ustaljenom mjestu, tko god je treba dođe po nju, očisti i vrati je natrag. Tako je, na žalost sa svime, kaže gradonačelnik i nastavlja kako bi svi htjeli da grad riješi sve, a grad to nije u mogućnosti, sami moramo voditi računa o svome, a ukoliko se bude moralo, a vjeruje da će se uskoro morati, poduzet će se određene mjere i morati će se nekoga i kazniti jer Grad takve ovlasti ima. Do sada se uvijek nastojalo nekim dogovorom sve rješavati, ali ako ne ide tako, onda će se morati na drugi način. Dalje je još rekao kako je sada kao gradonačelnik trebao poslati ovrhe, ali je rekao gđi. Ivanki da ih se još jednom upozori i zamoli pa ukoliko ni nakon toga ne bude plaćeno, morat će se ići na ovrhu, a vjeruje da će se tako morati i s ovim postupiti. Danas su ga zvali da su malo putovi naježili od te vode, nakon čišćenja je pijesak odvučen kraju, a nitko neće doći pa sam malo taj pijesak navući, svi čekaju grad, a grad nije u mogućnosti svima tako rješavati, zaključuje gradonačelnik.

Marinko Radočaj pita zašto se na aktivira MO, da sabere ljude i poprave te putove koji nisu asfaltirani, vjeruje da bi se ljudi uključili ako bi gradonačelnik tu inicijativu pokrenuo.

Gradonačelnik odgovara da svi imaju MO i svi imaju predsjednika MO, neki MO to i rade, ali neki ne rade. 

Marinko Radočaj pita je li on kao gradonačelnik to inicirao.

Gradonačelnik kaže kako je upozoravao kada je u pitanju čišćenje snijega, kada je trebalo čistiti svi se oni pojave, ali ništa ne naprave, nema pomaka u tome. Unazad dva dana su počele pritužbe na taj dio o čemu je govorio g. Radočaj pa će se čuti sa predsjednicima MO i vjeruje da će se nešto dogovoriti mada će biti problema jer trenutno nema sredstava da im se pomogne, bilo bi dobro da se mogu sami organizirati i to odraditi, doći će svakako gdje god ga pozovu, mada osobno misli da bi najbolje bilo kada bi mi odavde došli, uzeli lopate i očistili im do praga, ali to tako neće ići.

Diana Cindrić je prenijela jednu sugestiju vijećnicima, naime, na temelju dopisa kojeg je poslala PU Karlovačka, PP Slunj prema mnogim institucijama na području Grada Slunja pa onda i prema ustanovi u kojoj radi, Srednjoj školi Slunj, a vezano je uz Uskršnju humanitarnu akciju koju policija provodi godinama unazad, ove godine su se odlučili da bi se pomoglo teško oboljelom našem sugrađaninu gosp. Ivici Bariću koji živi sa suprugom i 3 djece od kojih je jedno dijete bolesno pa je predložila vijećnicima, ako su suglasni, da se na ime pomoći odreknu jedne vijećničke naknade.

Mario Medved podržava tu inicijativu.

Predsjednica vijeće je dodala kako se u to uključila u OŠ Slunj, pa su i neki drugi vijećnici rekli kako su i se i oni kroz organizacije u kojima rade također već uključili u akciju.

Zdenka Kovačević je pojasnila vijećnicima kako bi svaki od njih pojedinačno trebao potpisati izjavu za odricanje od naknade i da se mora znati na koji račun će se sredstva uplatiti.

Diana Cindrić je rekla kako su na Savjetu za prevenciju dobili uputu da se sredstva donesu u Policijsku postaju.

Zdenka Kovačević kaže, da bi u tom slučaju svaki vijećnik trebao podići svoju dnevnicu i odnijeti ju u policijsku postaju jer ako nema otvorenog žiro računa, Grad ne može novac isplatiti na ruke niti na tekući. Podsjetila je da su se vijećnici uključili u jednu humanitarnu akciju i potpisali izjavu, a novac je uplaćen na žir račun.

Diana Cindrić dodaje kako se i ona nada da će oni otvoriti žiro račun jer bi i njima u školi bilo jednostavnije tamo uplatiti sredstva

Damir Vuković se također s tim složio da oni otvore račun, vijećnici potpišu izjavu i novac se na račun uplati kao i zadnji puta

Predsjednica pita do kada traje akcija, a Diana Cindrić odgovara da će akcija trajati do tjedan dana pred Uskrs.

Josip Štefanac je iskoristio priliku i pozvao sve slušatelje Radio Slunja i naše građane da se uključe u tu akciju, da je podrže, da se vidi da Slunjani imaju humano srce

Predsjednica se zahvalila na prijedlogu, dodavši da je zaista pohvalan.

 

Završetkom točke „Različito“ iscrpljen je dnevni red sjednice pa je predsjednica zaključila njen rad u 19,50 sati.

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                                                                           PREDSJEDNICA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                                                                           GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                        Marina Mrkonja, vr.

Close Search Window