E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 09. 12. 2014. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 13,00 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje 14   članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović,  Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega, Ivanka Magdić,  Diana Cindrić, Ivan Požega,  Marinko Radočaj,  Zoran Ivšić, Damir Vuković i Josip Štefanac.  

Sjednici nije prisutna Mihaela Turkalj.    

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju:Jure Katić, gradonačelnik, Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odsjeka za proračun i financije i predstavnik Radio Slunja.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

Aktualni sat

Za „Aktualni sat“ prijavilo se 7 vijećnika pa ih predsjednica poziva da postave pitanja.

Đuro Mihajlović ima 2 pitanja, prvo  vodovod Slunj – Veljun, koliko ih je gradonačelnik informirao  do 08. 12. je trebao biti raspisan natječaj, ne zna je li to učinjeno i zanima ga  u kojoj je to fazi. Drugo,  zanimaju ga nerazvrstane ceste, način modernizacije i financiranja, što bi trebalo napraviti ovdje u Gradu  da se i ostale ceste u selima mogu  financirati sredstvima EU fondova, dali Grad na tome području nešto radi.

Gradonačelnik potvrđuje da je zadnji  puta rekao da bi do 08. 12. mogao biti raspisan natječaj. Ističe kako se  i danas  intenzivno radi na tome, sutra ujutro se ide u Zagreb u Hrvatske vode, projektna dokumentacija  je skoro sva tamo, sutra idu naše djelatnice koje se bave time  u Hrvatske vode i  misli da je to onda definitivno i treba se raspisati natječaj. Što se tiče  nerazvrstanih cesta i kako ih financirati, teško je reći, kaže gradonačelnik te ponavlja kako imamo momentalno 3 ceste koje bi prijavili i to je proračunom predviđeno da bi ih kandidirali  za financiranje iz EU fondova, dokumentacija treba biti kompletna da bi se to moglo napraviti, a upravo za te  3 ulice je  projektna dokumentacija kompletna. Dali će biti mogućnosti sve ceste prijaviti na EU fondove teško to može reći jer  imamo obveza odnosno moramo najprije  osigurati svoja sredstva za  projektnu dokumentaciju, to su ulice koje su van grada, one su posebno i one  imaju drugačiju proceduru, odnosno ishođenje je slično kao i  za ove, ali kompletna projektna dokumentacija mora biti da bi ih  mogli kandidirati, a za sada  nemamo nikakve projektne dokumentacije za niti jednu cestu van grada. Što će se događati u dogledno vrijeme, da li će ti fondovi krenuti, ako i krenu ne znamo kako će ići, mislim da ćemo na tome raditi iduće godine intenzivno i ukoliko se ukaže prilika da bilo koju ulicu možemo prijaviti ili  nerazvrstanu cestu, mi ćemo ju prijaviti, zaključuje gradonačelnik.

Đuro Mihajlović kaže kako je  očekivao  detaljniji odgovor, ne od gradonačelnika već od upravnog odjela, pita što se radi u Gradu na tom planu  da Grad sredi ono što prema  zakonu treba napraviti da svaka cesta ima svoj broj, da ima neku izmjeru, to je osnovni preduvjet da bi se moglo nešto dalje raditi, u tom smislu je  htio čuti odgovor. Ovo od gradonačelnika  je općenito, a koliko vidi po tim pitanjima se ne radi ništa. Na portalima i u medijima se može pročitati da se puno tih cesta nerazvrstanih  prijavljuje, pa i putova običnih, a nedavno je  pročitao da županija financira sa 760.000 kn u nekoliko općina,  Rakovici, Cetingradu, Ribniku  modernizaciju tih nerazvrstanih cesta, a tu Slunja apsolutno nigdje nema.

Gradonačelnik pojašnjava kako  oni rade na održavanju tih županijskih cesta pa su novci  vjerojatno je to.

Đuro Mihajlović odgovara da ne, rade upravo na  modernizaciji, odnosno  daju pomoć pri  modernizaciji nerazvrstanih cesta.

Gradonačelnik ponavlja da nije za takav primjer čuo, ne zna o tome ništa, ali naglašava kako neće niti Slunj biti izuzet, ako oni daju ostalima neku pomoć, te ponavlja kako  ne možemo ništa raditi bez projektne dokumentacije. Podsjetio je kako su i prošli puta  razgovarali o tome, vlastitih sredstava jednostavno nemamo, a kako će biti iduće godine, boji se da  će biti još gore, ali bez obzira na to smatra da svakako treba  pokušati riješiti projekte, a koliko će se u tome  uspjeti,  vidjet će se  iduće godine.

Damir Vuković ima pitanje za gđu Kovačević, zanima ga  kakva je situacija sa proračunom, koliko puta gradonačelnik može povući proračun, do kada se on mora izglasati da ne bi došlo do prijevremenih izbora. Drugo, pita  gradonačelnika, da li on priželjkuje nove izbore.

Zdenka Kovačević odgovara,  što se tiče proračuna, po Zakonu o lokalnim izborima i po Zakonu o proračunu on mora biti usvojen do kraja ove godine, a što se tiče broja povlačenja proračuna taj broj  nije definiran, gradonačelnik može povući proračun svaki puta kad on bude na Gradskom vijeću sve dok se o samom proračunu, kao aktu u cjelini ne bude glasalo. Ukoliko proračun ne bude usvojen do kraja ove godine Gradsko vijeće mora usvojiti Odluku o privremenom financiranju, ukoliko se Odluka ne donese do kraja godine,  ona se donosi za naredna 3 mjeseca, a vezana je uz prihode koji su planirani u proračune ove godine,  znači oni ne mogu iznositi više od 25% planiranih prihoda za ovu godinu,  Vlada će donijeti odluku o raspuštanju  Gradskog vijeća i razrješenju gradonačelnika jer mi o tome moramo obavijestiti Ured državne uprave u KŽ da li je i kada je usvojen Proračun ili Odluka o privremenom financiranju, ako se Odluka usvoji do kraja ove godine onda je krajnji rok za usvajanje proračuna za 2015. godinu 31. 03. 2015. godine. Ukoliko se do tada proračun ne usvoji opet se dostavlja izvješće Uredu državne uprave, a Ured Vladi RH i onda se donosi odluka o raspuštanju gradskog vijeća i razrješenju gradonačelnika, imenuje se povjerenik od strane vlade i donosi se odluka o  provedbi prijevremenih izbora i za predstavničko i za izvršno tijelo.

Gradonačelnik je na pitanje da li priželjkuje nove izbore odgovorio  da ne priželjkuje nikakve nove izbore, gradonačelnik je i predlaže proračun kakav je momentalno moguć, dakle  proračun kojeg je predložio, stoji iza njega i nada se da će ga podržati, a da li će on biti održiv, to će se vidjeti naknadno. Ponovio je kako je problem  jer nemamo niti projekcija od Vlade, ne znamo  kako će se to odvijati te, ako to ne bude išlo pravim smjerom,  postoje rebalansi kojim će se to onda rješavati, u smislu da li će proračun ići prema gore ili prema dolje, a to će se znati kroz par mjeseci. Naglašava kako nije za nove izbore, dapače, želi  da se sve to slegne, smiri, proračun nije napuhavao, on je takav kakav je, bez  nekih dodatnih njegovih  sugestija da treba biti  veći jer naše su mogućnosti takve. Ukoliko proračun ne bude izglasan, biti će onako kako je rekla pročelnica, ako se ni danas ne izglasa proračun imamo mogućnost još pokušaja, ali skreće pozornost da je proračun ovakav održiv i on nema potrebe mijenjati ga. Na kraju je još rekao, da je  priželjkivao nove izbore, ne bi se niti javljao  za mjesto gradonačelnika, znao je  u što ulazi, znao je i sastav vijeća i stoga još jednom poziva vijećnike da gledaju na  ovaj proračun kao na realan proračun.

Josip Štefanac kaže kako ima osjećaj,  kako dolazi zima na prag, tako  se zavukla zima i u ovu našu sobu radi nekakvog zahlađenja odnosa i možda nerješavanja određenih problema, međutim, zbog odgovornosti prema građanima i budućim biračima, želi podsjetiti da su oni kao  ABH podržali Proljeće kada je bio gradonačelnik Željko Rendulić, koji je imao 15 glasova ZA proračun,  tada niti HDZ nije imamo primjedbe, odnosno dozvolio je  da se provede proračun onako kako je on zamislio. Stoga podržava i Proračun gradonačelnika Jure Katića i HDZ-a  samim time što je došao prije 3,4 mjeseca na tu vruću fotelju. U 2 godine smo imali dvoje izbore pa da si  sada izazivamo zlu sreću ili nesreću da imamo i treće izbore, mislim da nas to stavlja daleko od svih ovih naših projekata, od mogućnosti da to riješimo, prvenstveno iz razloga što bi ti izbori opet koštali oko 350.000 kn, a onda se javljaju i redovni izbori i mi bi samo bili u izborima i time ništa konkretno ne donosimo ovom gradu i građanima da im bude bolje, kaže g. Štefanac i  nastavlja:“ Stoga bi podsjetio vas sve uvažene kolege da se inače politika, ne da vam držim predavanje,  svodi  na neke kompromise pa bi pozvao da se taj proračun, unatoč svemu, izglasa i da se dade povjerenje gradonačelniku  koji je samo 3,4 mjeseca  ovdje, a već ga na neki način sabotiramo i rušimo.“

Zoran Ivšić kaže kako se ne može ne osvrnuti  na izjavu gradonačelnika u Večernjem listu gdje je on slunjski  SDP prozvao da se s njima manipulira, da s njima manipulira gosp. Rendulić, misli da je to neodgovorno, neargumentirano jer oni imaju  svoje glave, imaju svoje dogovore, imaju  svoj pravac na kojem će raditi i dalje  pa je zamolio gradonačelnika, ako ne mora, da ne daje takve izjave, stvarno nisu OK i nisu korektne prema njima. Dodao je kako su poslali svoje priopćenje i demantirali to sve te upozorio gradonačelnika da ih ne  povezuje s nikim, žele da  ostanu na tragu dobrih ideja jer svaku dobru ideju će uvijek podržati, nije potrebno ovakve izjave  davati pogotovo za medije. Drugo, ne zna bi li uputio pitanje gđi Zdenki ili gradonačelniku, radi se o naplaćivanju vijećnice, zanima ga može li   dobiti pismeni odgovor ili tu odluku i traži da im  se pojasni zašto moraju naplatiti korištenje vijećnice 100 kn po satu.

Zdenka Kovačević je odgovorila što se tiče same Odluke, naime,  raspolaganje poslovnim prostorom je stvar koja je u nadležnosti grada, gradska vijećnica kao i svi ostali prostori unutar ove zgrade se tretiraju kao poslovni prostori, gradonačelnik je donio odluku koja je objavljena i u Glasniku Karlovačke županije i njome je utvrđena cijena korištenja vijećnice. Zašto je ona uvedena? Zato što je vijećnica poslovni prostor kao i svaki drugi s tim da ona ima poseban tretman jer  se daje na korištenje samo za potrebe političkih stranaka ili gradskih službi, ustanova ili tvrtki, znači u tom dijelu je  ograničeno da se ne može koristiti za neke druge potrebe, a s obzirom da je to dio koji se koristi i za potrebe drugih, onda se mora i naplatiti njeno korištenje, u suprotnom bi se moglo postaviti pitanje zašto su neki  privilegirani pa mogu održavati svoje sastanke u vijećnici bez naknade, a neki drugi ne mogu.

Zoranu Ivšiću je  simptomatično  da  unazad 20 godina nije bilo potrebno to naplaćivati. „Očito  se u tih 20 godina nisu ovdje održavali konkretni sastanci popodne, čak bi to mogao povezati s tim da su se znači pojavili SDP ili neke druge grupe ljudi koji imaju potrebu  tu se sastajati, ispada to na žalost tako, ja to ne tvrdim, pa se odjednom pojavljuje potreba da se to naplaćuje kao da se te druge rastjeruje, tako to meni izgleda, to je samo moj komentar“, rekao je  g. Ivšić.

Zdenka  Kovačević je još dodala,  što se tiče gradskih objekata i nekretnina, da se  puno toga  prije koristilo bez naknade, ali je  u međuvremenu naknada uvedena i  pitanje je što će još doći na red od gradske imovine, zato jer smo mi jednostavno prisiljeni na to, drugi prihodi  opadaju i  na konto tih prihoda koji se sada smanjuju, treba osiguravati neke druge izvore prihoda da bismo održali stabilnost financiranja svih onih obveza koje grad opterećuju. Podsjeća i na nalaz  revizije koja se također odnosi na korištenje gradske imovine, njeno stavljanje u funkciju i ostvarivanje prihoda, koja zahtjeva da to korištenje gradske  imovine, gradskih nekretnina bude što je moguće transparentnije i da se jednostavno  kod  korištenja svi tretiraju jednako. Podsjeća i na odredbu odluke  da gradske ustanove i tvrtke koje osniva Grad moraju imati isto tako akt temeljem kojeg im se omogućuje obavljanje djelatnosti u poslovnom prostoru koji je u vlasništvu grada, a da to proizlazi iz same odluke Gradskog vijeća o korištenju poslovnih prostora, znači jednostavno se na gradsku imovinu u posljednje vrijeme daje sve veći i veći naglasak i veća je kontrola, a s druge strane riječ je i o prihodima koje moramo osiguravati.

Zoran Ivšić je mišljenja  da prihod od toga neće pomoći ni spasiti  Grad, nekako mu se čini da se na taj način umanjuju nekakve demokratske promjene, kao da se uskraćuje određenim grupama, strankama da se sastaju, da  debatiraju, a sve je to na dobrobit i korist grada, tako mu se to čini, ne tvrdi decidirano da je to tako, ali jednostavno  kao da se malo uskraćuje jer druge stranke nemaju nekakve masne proračune pa da samo tako to mogu financirati, bar ovdje u Slunju pa ispada kao da ih se  ograničava da ne mogu  održavati neke svoje sastanke, dok s druge strane sam prihod od toga, da se i naplati,  nije tako značajan da bi ni pomogao ni odmogao gradu.

Zdenka Kovačević odgovara da mogu biti sigurni  da to nije usmjereno na demokratizaciju političkog života u Slunju, da je,  naknada bi bila puno veća, ne bi bilo simbolično 100 kn, ali ponavlja da se naknada za korištenje mora uvesti, jer  ne može se koristiti ni preferirati nekoga da bude u povoljnijem položaju od svih drugih, ta se obveza plaćanja odnosi  na sve neovisno o tome koja je politička grupacija u pitanju.

Gradonačelnik  je odgovorio  vezano uz izjavu koju je dao u Večernjem listu gdje je naglasio  kako su mu dali za to  argumente s tim jer su  prošli puta došli ovdje spremni svi  sa amandmanima, znači da su se sastali i  dogovorili amandmane što on nije znao   i to mu je dalo do znanja da  su se nalazili. „To je vaše demokratsko pravo, vi ste u nekoj koaliciji i do sada bili i nisam mislio loše, vi se možete dogovarati kako hoćete, da ste bili zajedno, bili ste i došli ste ovdje već spremni s amandmanima i jedni i drugi, a mi drugi nismo znali, niti je znao g. Štefanac, niti je znao itko od nas. Ponavljam to je vaše demokratsko pravo, vi se možete dogovarati s kim hoćete, nisam vas osudio kada sam rekao da se dogovarate, a to da li vi slušate nekoga ili ne, to je sada već nešto drugo“ zaključuje gradonačelnik.

Zoran Ivšić replicira gradonačelniku, kaže kako je naravno to njihovo pravo da se sastaju s kim hoće, kada hoće i gdje hoće, ali kada je već spomenuo  da su se sastajali bez njegova znanja, odgovara mu kako je on  sastavljao proračun  bez njihovog znanja, kako se nije potrudio  nikoga kontaktirati barem minimalno oko nekih stvari, a to pravo ima i može to napraviti,  čak bi to i trebao raditi pa ne bi dolazilo do ovakvih problema kao sada da se izričito postavlja,  ili ćete ovako ili neće nikako. Smatra da to ne izgleda dobro ni za  same vijećnike, prvenstveno nije dobro ni  prema građanima,  a ni prema ostatku Hrvatske, jer to se vrti  fejsu,  po medijima,  a nema potrebe za tim. Naglasio je kako nisu  nikad bili koalicija ni pismena ni nepismena  s Proljećem, uvijek  su imali svoje stavove i svoju priču i toga će se se i dalje držati,  dobre stvari bivšeg gradonačelnika su  podržavali, tako će garantirano i dobre stvari, ideje i dalje podržavati, sve što bude dobro radio   sadašnji  gradonačelnik, imat ćete podršku 100% od njih, to odgovorno izjavljuje.

Gradonačelnik se osvrnuo na proračun gdje je  rekao kako je on taj koji predlaže proračun, predložio ga je i vijećnici su ga dobili  tjedan dana prije, mogli su ga proučiti tako da nije  smatrao da ih treba  sazivati prije proračuna da se dogovaraju jer kaže “teško se dogovoriti s vama i ovako, a kamoli raspredati o tome prije, ne znam kada bi taj proračun onda došao na red.“

Zoran Ivšić odgovara gradonačelniku da se možda  nije teško dogovoriti s nekim ako se pokaže malo dobre volje i malo argumenata te dodao. „vjerujte da nećemo biti kamen smutnje gdje ćemo vas osporavati i zabranjivati na nekim putovima koje vode stvarno dobrom, to budite uvjereni.“

Gradonačelnik je još jednom ponovioda je on gradonačelnik, on predlaže proračun, dao  ga je na vrijeme, mogli su ga proučiti.

Marinko Radočaj pita da li postoji mogućnost da Radio Slunj prenosi sjednice Gradskog vijeća u cijelosti, smatra da bi bilo dobro za sve građane Grada Slunja, a pogotovo za one ljude koji nemaju pristup internetu, to je većinom starija populacija i vjeruje da bi isto htjeli biti informirani što se dešava i kako se radi.

Predsjednica je podsjetila kako je o tome već ranije bilo riječi pa je dala priliku g. Butini da odgovori na to.

Tome Butina je ponovio da je za to  potrebna određena tehnika  koju momentalno nemaju, odnosno imaju  dio tehnike s kojom prenose sva događanja u našem gradu i svetu misu, međutim, ovo zahtjeva više ljudi, zahtjeva opremu i vremenski je to dosta dugačko, pa  ne zna koliko je tih  slušatelja zainteresirano za prijenos sjednica koje nekad traju  po 2,3 sata, ne zna da li bi ljudi toliko slušali, osobno je mišljenja da ne bi bio velik broj slušatelja, više bi bilo onih koji bi promijenili stanicu. Znači, što se njih tiče može se pokušati,  nije neizvedivo, ali naravno uz neka sredstva koja bi  Grad doznačio jer svima radio postajama koje to prenose sve je plaćeno.  

Marinko Radočaj se izjasnio da je on  za to da se ipak to pokuša,  ako se prenosi sv. misa, vjeruje da ne bi bio onda problem ni za sjednice, ne uspoređuje  sv. misu za sjednicom, sjednica je nešto drugo, ali vjeruje da bi jako puno ljudi  to slušalo i  moglo bi se  vidjeti kroz vrijeme po slušanosti da li je to isplativo ili nije.

Tone Butina se složio da se može to vidjeti, treba se razraditi  plan i način kako bi to išlo, dodavši da, koliko god je mogućnost da se to prenosi, toliko ima i drugih tehničkih stvari koje se traže.

Marinko Radočaj vjeruje, bez obzira što se to snima i što je to na internetu,  da ima jako puno ljudi koji ne mogu to pratiti, a htjeli bi pratiti i žele čuti  što se dešava u gradskoj vijećnici kada je sjednica Gradskog vijeća.

Tone Butina je za to da se proba, ali  ako se u proračun stavi iznos koji bi bio potreban  za nabavu tehnike jer sami to nisu u  mogućnosti kupiti.

Ivica Barić pita  gradonačelnika za LAG Frankopan, naime jučer je bio na njihovim  web stranicama, a u toj  organizaciji je i Grad Slunj i vidio da su imali neku izvanrednu Skupštinu 4. 12. Koliko mu je poznato potpredsjednik do sada je bio bivši gradonačelnik g. Rendulić međutim, tamo je došlo do nekih promjena, predsjednik g. Turković iz Ogulina je preuzeo mjesto potpredsjednika, a predsjednikom je imenovan zamjenik gradonačelnika Otočca g. Janković. Zanima ga zašto je do takvog rasporeda došlo, da li nismo mogli zadržati to mjesto, odnosno  da li nam to nije bilo interesantno. Pita ako može i netko  možda od članova Upravnog odbora nešto o tome reći  jer  su u Upravnom odboru LAG-a i predstavnici iz Slunja, g. Davor Požega, g. Viktor Smolić, gđa Višnja Magdić i g. Jure Katić kao gradonačelnik,  da li su bili tamo i zašto se to dogodilo. Misli da nije dobro da smo izgubili mjesto potpredsjednika takve organizacije kada već imamo neke vizije u tim EU fondovima i neke napore želimo u tom dijelu postići. Drugo, potaknut raspravom g. Ivšića u vezi naplaćivanja vijećnice, pita  gđu Kovačević da li se to onda misli napraviti i sa drugim, znači ako se govori o stavljanju u funkciju  tih gradskih prostora, bila je na prošlom Vijeću rasprava baš oko tih gradskih prostora i naplate, pa ga zanima da li će se u kontekstu stavljanja u funkciju tih gradskih prostora, početi naplaćivati  prostor  i nekim udrugama ili tvrtkama u vlasništvu Grada kao što je tvrtka Radio Slunj. Ovdje  g. Butina predlaže da se poveća proračun kako bi se mogle prenositi sjednice pa on  predlaže idealan način da se to onda prebije s tim najmom i konkretno pita, kada se već ide maksimalno sa stavljanjem u funkciju tih  kapaciteta poslovnih, hoće li se onda to odnositi i na takve situacije, naveo je  Radio Slunj, ali misli da ima i nekih udruga.

Gradonačelnik dodaje, kada je u pitanju naplata od 100 kn, da se  to  odnosi na političke stranke koje će održavati sastanke u vijećnici, to je obaveza prema reviziji.  Radio Slunj je gradska tvrtka kojoj se ne naplaćuje poslovni prostor, oni ne pripadaju pod taj dio. Što se LAG-a tiče nije  išao jer je  imao već dogovoreno nešto drugo, nije išao ni Viktor jer je morao biti u Zagrebu oko nekog projekta, tako da je na tu Skupštinu LAG-a išla gđa Višnja Magdić, g. Živčić. Ne vidi ništa sporno  to što su oni sada uzeli za predsjednika gospodina iz Otočca, navodno se sada sjedište LAG-a  preseljava u Otočac, potpredsjednik je g. Turković iz Ogulina i smatra da  nećemo  biti u tom dijelu zakinuti. Rekao je i kako ne možemo  svi biti potpredsjednici, g. Rendulić je bio prije toga i dodao „preglasali su nas,  odnosno  imali su većinu u glasovanju, sada će   sjedište LAG-a  biti u Otočcu 2 godine, a nakon toga će biti kod nas, pa ćemo imati priliku tada da netko od nas dođe na čelo tog LAG-a.“

Davor Požega iznosi da je  član  Izvršnog odbora LAG-a. ali  ispred svoje firme, nije  ispred Grada,  g. Smolić je  ispred svog OPG-a. Bio je  na Izvršnom odboru, to je bilo 2,3 dana iza naših izbora, tada još nisu bili službeni rezultati za gradonačelnika, bili su tada i  Viktor i gđa Magdić i bili su decidirano  protiv toga i glasali su  protiv promjene sjedišta i protiv promjene predsjednika,  posvađali su se s njima, bilo je i teških riječi i bilo je dosta mučno, međutim, oni su  preglasali, misli da je bilo 5:3 da se to sjedište seli u Otočac i da se mijenja predsjednik,  Turković za Jankovića. Dodaje da  su ih  uvjeravali tada  da  g. Turković nema više vremena, da je on u dogovoru s njima i da bi oni htjeli da se to preseli u Otočac. Na Skupštini koja je bila 4. 12. nije bio jer je imao jako puno posla, ali ima  informaciju da sjedište ipak ostaje u Ogulinu, ali je predsjednik Janković, to je neslužbena informacija. Također su ih  na tom Izvršnom odboru uvjeravali da nakon 2 godine sjedište i predsjednik seli u Slunj, jer mi tada još nismo imali gradonačelnika, bili smo u praznom hodu tako da tada nismo bili ta opcija, Izvršni odbor je takvu odluku donio i to je sada tako, bio je i tada protiv toga i sada je protiv toga, misli da to nije dobro za Grad Slunj, čak misli da to nije dobro ni za Grad Ogulin, Slunj i Ogulin su  osnivači Udruge, Otočac se pridružio tek kasnije i sada su odjednom oni glavni, to mu nije nikako logično i u njegovoj firmi  ozbiljno razmišljaju o tome da iziđu  iz LAG-a.

Ivica Barić se zahvalio  g. Požegi na izlaganju, vjeruje njegovom iskrenom razmišljanju, razmišljanje je na mjestu, ali nekako mu je to simptomatično da nitko nije iz upravnog odbora išao na tu Skupštinu  sa strane Slunja. Drugo,  simptomatično mu je da je bivši gradonačelnik Rendulić, kao nekakva  nezavisna opcija,  koji je došao  tamo, karikira,  kao padobranac pa je uspio izboriti mjesto potpredsjednika i jedno radno mjesto, koje je  sada u Slunju, jedna djelatnica je tu u gradskoj upravi negdje smještena, a trebala je isto tako otići u Otočac, bar  prema onom što mu je g. Rendulić tada rekao, tako da mu je sada malo čudno  kako se to uspjelo dogoditi i mala kritika u smislu da je ipak netko trebao otići na tu izvanrednu skupštinu. Druga stvar u vezi ovog prostora što je g. Katić komentirao da je to za političke stranke, a gđa Kovačević je rekla da  se to tretira kao poslovni prostor i da se ti poslovni prostori stavljaju u funkciju, pa kaže da se držimo toga,  a ne SDP, HDZ, nije važno tko je, tu mogu biti udruge razne, nije važno, to je  poslovni prostor i pita da  li je on u istom nivou kao i prostor  Radio Slunja, uhvatio se Radio Slunja jer mu ne pada nitko  drugi na pamet, a vjerujem da ima i drugih, da li je on u istom nivou kao i ti drugi poslovni prostori koje trenutno ne naplaćujemo.

Zdenka Kovačević odgovara da se  u ovom trenutku  ne naplaćuju  poslovni prostori udrugama što je sukladno Odluci o zakupu poslovnog prostora koja je na  zadnjoj sjednici Gradskog vijeća i sa odredbom da se trgovačkim društvima i javnih ustanovama odnosno ustanovama kojima je jedini i isključivi osnivač i vlasnik Grad može dati poslovni prostor koji je u vlasništvu Grada za obavljanje njihove djelatnosti bez naknade, svima ostalima se poslovni prostori naplaćuju. Gradska vijećnica, odnosno prostor ove zgrade ima poseban tretman, to nije klasičan poslovni prostor u smislu da bismo mi njega sada mogli staviti na tržište pa raspisati natječaj za zakup, ali povremeno postoji potreba za njegovim korištenjem, a s obzirom da je to prostor koji se daje drugima koji nemaju veze sa gradom i sa obavljanjem  poslova javne uprave koja se u ovoj zgradi obavlja, onda se, ako se već daje  na korištenje, njegovo korištenje može naplatiti i u tom smislu i je usmjerena odluka gradonačelnika o naknadi za korištenje prostora u ovoj zgradi.

Ivica Barić misli da je nepravedno jer se onda i vijećnike na kraju krajeva svrstava  kao  nekog drugoga pa  ako se već ide tom nekom logikom iznimaka,  misli da su vijećnici iznimka jer su oni kako vijećnici dio političkog funkcioniranja ovog grada i   isto se sastaju u vijećnici, ne želi dalje to komentirati,  neka sami vijećnici zaključe što god žele.

Mario Medved pita za energetski pregled javne rasvjete, on je započeo dok još g. Katić nije bio gradonačelnik, je li gotov, kada će biti gotov.

Gradonačelnik odgovara da je to u tijeku,  gotov vjerojatno još nije, nije potpuno u toku jer  tu je više Viktor angažiran, nekih nagovještaja ima da bi bilo iduće godine sve spremno. Rekao je kako su iz  tog Projektnog ureda bili ovdje i mislio je da će  još doći ove godine, ali ih nema, uglavnom na tome se radi, u proračunu su i za iduću godinu  predviđena neka sredstva tako da vjeruje da će  se to  vjerojatno iduće godine  riješiti.

Mario Medved je to pitao zato što je to prvi preduvjet, znači Grad Slunj sudjeluje s nekih 20.000 kn i to je prvi preduvjet da se  javimo na nekakve fondove, Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša,  to je prvi preduvjet da se uopće možemo javiti na te njihove natječaje. Njegova je želja  da se to ipak požuri, da se isforsira da što prije bude gotovo. Koliko mu se čini da je ove godine natječaj za obnovu energetske rasvjete bio u  3.ili 4.mjesecu i neka su njegova saznanja  da bi takav isti natječaj trebao doći opet u slično vrijeme slijedeće godine, pa bi bilo zgodno kada bi to sve bilo spremno i kada bi  mogli aplicirati na taj natječaj jer to je nekakva ušteda od dodatnih 300.000 kn godišnja, što znači da se i uštedom isto može nekakav prihod ostvariti.

Gradonačelnik se slaže da će uštede biti velike, ali dodaje kako to još nije spremno, treba definirati  još neke stvari jer se u tom dijelu odvajaju Rastoke od centra grada, bilo je rečeno da bi se centar grada uključio u to i Rastoke posebno, ali budući da iz Projektnog biroa nisu došli, to za ovu godinu  otpada. Istaknuo je također kako  misli da ne bi trebalo biti problema kada je u pitanju  javljanje na te natječaje, javljamo se na iste i uključeni smo u to.

 

Nakon što je zaključila „Aktualni sat“ Predsjednica Vijeća  prešla je na utvrđivanje dnevnog reda.

Za današnju sjednicu predlaže dnevni red kakav su vijećnici dobili  u pozivu.

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa je predsjednica dala dnevni red na glasanje.  

Nakon što je konstatirala da je glasalo svih 14  vijećnika predsjednica iznosi da je Gradsko vijeće jednoglasno utvrdilo  slijedeći

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 16. Sjednice Gradskog vijeća

2. Proračun Grada Slunja za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

3. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu

4. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Grada Slunja s Planom civilne zaštite 

5. Odluka o odabiru izvoditelja radova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

6. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača

7. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 16. Sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik su vijećnici dobili uz poziv.

Primjedbi na  Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća nije bilo pa je predsjednica dala Zapisnik na usvajanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća održane dana 26. 11. 2014. godine

 

2. Proračun Grada Slunja za 2015. godinu te projekcije za 2016. i 2017. godinu

Nakon što je predsjednica konstatirala da se prelazi na 2. točku dnevnog reda, vijećnik  Damir Vuković, ispred Kluba vijećnika SDP-a zatražio je stanku od 10 minuta.

Predsjednica  odobrava stanku od 10 minuta.

Završetkom stanke predsjednica konstatira da je prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu vijećnicima dostavljen u  materijalima pa je, prije otvaranja rasprave, pozvala predsjednika Odbora za proračun i financije  Đuru Mihajlovića da iznese stav Odbora za proračun i financije.

Đuro Mihajlović konstatira da je na prošloj sjednici iznio stav, Odbor se nije ponovo sastao tako da je stav Odbora da se Proračun kao takav prihvati.

Za riječ se nakon toga javio gradonačelnik koji je također predložio da se ovakav Proračun prihvati, on ne odstupa od njega, Proračun je takav kakav je, to je rekao i prošli puta, to su naše mogućnosti, a ne želje, vidi se koliko je sredstava koja se mogu rasporediti i to se pokušalo složiti onako kako treba, nije ništa napuhano, mogućnosti koje imamo su tu naznačene, tako da nema ništa drugo, posebnih mogućnosti da se  proračun mijenja nema i osobno smatra da ovakav Proračun treba prihvatiti.

Otvorena rasprava.

Katarina Rendulić se javila za raspravu te rekla: „Obveza mi je i pravo osvrnuti se na prijedlog Proračuna kojeg smo dobili i na prethodnoj i na ovoj sjednici, znači identičan je. Na žalost, bez obzira na sve naše nastojanje tijekom protekle sjednice, našim amandmanima, kojima smo htjeli uvidjeti na nekakve iracionalne troškove, vidimo da nije bilo određene benevolentnosti gradonačelnika da korigira te dijelove proračuna koje mi smatramo iracionalnim troškovima, a opet napominjem da su to za nas vozač-domar i veliki iznos za bruto plaće koji se izdvaja u proračunu Grada Slunja. Nadalje, htjela bi se osvrnuti na medijska prozivanja tzv. Proljećara, medijsko prozivanje opstruistima ovog Vijeća  i smatram da je to bio jedan jako nesmotren potez, jedan jako nesmotren iskaz i naglašavam da tzv. Proljećari nisu nimalo za prijevremene izbore, tj. za nove izbore, štoviše, Proljeće će podržati Proračun kojeg je predložio gradonačelnik, bilo bi nam drago da se uvaže naše sugestije i korekcije, bilo bi nam još draže da nas je gradonačelnik tijekom ovog minulog vremena između prethodne i ove sjednice, pozvao na razgovor te nam predložio određene ustupke, no, to se nije dogodilo. Svakako bi se osvrnula na proračun gospodina tzv. bivšeg gradonačelnika Rendulića koji je jednoglasno izglasan, na što se osvrnuo g. Štefanac, za ovaj proračun se još nije ni glasalo, ali ne našom krivnjom, znači nije nam ni ponuđeno glasovanje i to ne znači da ovaj proračun neće biti jednoglasno izglasan. Također voljeli bismo, još jednom naglašavam, određen korektan odnos, znači među svim vijećnicima, gradonačelnika prema vijećnicima i da se uvažava tuđe mišljenje, a ne da se osuđuje te podsjećam sve,  a tako i gradonačelnika koji nas je pozvao na odgovornost u medijima, kako smo odgovorni za prijevremene izbore koji su potencijalni, njega podsjećamo da smo svi jednako odgovorni, kako vijećnici, tako i sam gradonačelnik.“

Zoran Ivšić iznosi da će Klub vijećnika SDP- a će podržati gradonačelnikov proračun, ali imaju jedan amandman, kojeg je, nakon što je podijeljen svim vijećnicima u nastavku pročitao. Amandman glasi:   

„Sukladno članku 51. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slunja podnosimo amandman na prijedlog Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu: u Razdjelu 001, Glava 01. Program 1000, Aktivnost A100001 Javna uprava, 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja  smanjuju se sa 198.000,00 kn za 10.000,00 kn i iznose 188.000,00 kn; u Razdjelu 002, Glava 01, Program 1004, Aktivnost A00009, 311 – plaće (bruto) smanjuju se sa 571.000,00 za 5.710,00 kn i iznose 565,290,00 kn; Razdjel 002, Glava 01, Program 1004, Aktivnost  A00009, 321 – naknade troškova zaposlenima smanjuju sa  58.000,00 kn za 5.000,00 kn i iznose  53.000,00 kn;  Razdjel 002, Glava 01, Program 1004, Aktivnost A00009, 322 – rashodi za materijal i energiju  smanjuju se  sa 146.000,00 kn za 5.000,00 kn i iznose 141.000,00 kn; Razdjel 002, Glava 01, Program 1004, Aktivnost A0009, 323 – rashodi za usluge smanjuju se sa 499.500,00 kn za 15.000,00 kn i iznose 484.500,00 kn; Razdjel 003, Glava 02, Program 1008, Aktivnost A100015, 381 – tekuće donacije smanjuju se sa 99.500,00 kn za 5.000,00 kn i iznose 94.500,00 kn; Proračunski korisnik 27556 Dječji vrtić Slunj, Program 1017, predškolski odgoj, Kapitalni projekt  K100058 – dodatna ulaganja na zgradi dječjeg vrtića Slunj  povećava se sa 0,00 kn za 45.710,00 kn i iznosi 45.710,00 kn.

Obrazloženje amandmana: Prema saznanjima Kluba vijećnika SDP-a zgrada dječjeg vrtića u Slunju jedna je od rijetkih koje se još uvijek griju na loživo ulje što im svake godine predstavlja veliki trošak. Ovim amandmanom sa različitih stavki skinuto je sveukupno 45.710,00 kn te se preusmjeravaju ka Dječjem vrtiću za izradu dokumentacije i realizaciju zamjene kotla na loživo ulje onim na drvene pelete. U razgovorima sa stručnjacima i direktorima ustanova u kojima se izvršila zamjena kotlova, došli smo do informacije da bi se investicija isplatila već u prvoj sezoni, a za Grad postoji mogućnost da od  Županije traži povrat određenog dijela sredstava na osnovu poticanja obnovljivih izvora energije, a od Fonda za zaštitu okoliša tamo se može konkurirati na natječaj jer vraćaju čak 80% uloženih sredstava“.

Predsjednica pita da li se može glasati o amandmanu odmah.

Pročelnica odgovara da  se o svim amandmanima glasa nakon zaključivanja rasprave.

Mario Medved iznosi da se osvrnuo na brzinu na njihove amandmane, vidio je što su oni napravili pa miče većinu svojih  amandmana, ostavlja ono pri čemu i dalje stoje, a to je da je za  Grad iracionalan trošak za  vozača-domara pa smatraju  da na toj stavci ne bi trebali ti novci stajati, ako je već želja gradonačelnika da ima više zaposlenika, to je onda njegov  problem  jer novaca nema, a osobno bi volio  kada bi gradonačelnik iz svog džepa dao  za njega, ali to se tako ne radi. Amandman:

„Razdjel 002. Ured Grada – Tajništvo, Program 1004 – redovna djelatnost tajništva, Aktivnost A00009 – stručno, administrativno i tehničko osoblje,  311. bruto plaće smanjuju se za 100.000,00 kn i raspoređuju na slijedeće stavke:  Razdjel 003- Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 – Odsjek za društvene djelatnosti, Program 1012 školstvo, Aktivnost A100024 – Donacije OŠ, 381 tekuće donacije povećanje za  2.200 kn;  Razdjel 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 04,  Program 1013 – potrebe u kulturi, aktivnost A100027 – Tekuće donacije udrugama koje promiču kulturu, 381. tekuće donacije povećanje za 4.000 kn; Razdjel 003 – Jedinstveni upravni odjel, Aktivnost A100024 – Donacije OŠ 30.000 kn;   Razdjel 003 – Jedinstveni upravni odjel – Glava 04. Odsjek za društvene djelatnosti, , Program 1011 – socijalna i humanitarna skrb, Aktivnost  A100018 Socijalni program – aktivnost i djeca  372 – ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, povećanje za 53.800 kn;  Razdjel  003. Jedinstveni upravni odjel . Program 1011 – socijalna i humanitarna skrb, Aktivnost A100049 – Dom zdravlja Slunj, 381 tekuće donacije, povećanje za 10.000,00 kn. 

Obrazloženje:  30.000 Osnovnoj školi Slunj za informatizaciju, uvođenje e-dnevnika, 2.200 kn OŠ Slunj za stroj za modelarstvo i maketarstvo,  4.000 udrugama koje promiču kulturu,  10.000 za donacije za Dom zdravlja Slunj i ostatak  na  stavku novčana sredstva novčane pomoći za novorođenčad“.

Nakon što su pročitani amandmani vijećnica Ivanka Magdić je, ispred Kluba vijećnika HDZ-a zatražila stanku.

Predsjednica daje stanku od 10 minuta.

Nakon stanke  predsjednica konstatira da je rasprava i dalje otvorena.

Gradonačelnik je uzeo riječ te rekao kako nema više amandmana pa se želi očitovati o dva iznesena amandmana. Amandman Kluba vijećnika SDP je po njegovom mišljenju dosta korektan, nije dirao nešto što ne smije dirati i što ne bi dozvolio i taj amandman prihvaća, dok amandman Grupe birača Proljeće ne prihvaća. Razlog zašto ga ne prihvaća rekao je i zadnji puta, „Nine je došao ovdje kao vozač-domar, on tu radi 20 godina, radio je sve dok nije vaš gradonačelnik došao, kako ga je vaš gradonačelnik mogao otpustiti, tako je došao drugi gradonačelnik koji ga je mogao primiti i o tome više ne želim uopće raspravljati, on je tu djelatnik grada kao i svi drugi jednako prava ostvaruje. Gospodin mi je rekao da ga mogu platiti iz svog džepa, ne trebam iz svog džepa, ali ja slobodno mogu reći da kao volonter dajem njemu više nego plaću, da sam prijavljen ovdje kao profesionalac, onda bi mogao reći da imam prihoda koliko imam, znate koliko je vaš gradonačelnik imao, pošto nisam taj, ni ja ni Zdravko, mi zajedno sa Ninom imamo manje prihode nego što je imao gradonačelnik Rendulić, znači o plaći gosp. Nikole Jurčevića, vozača-domara ja više ne želim razgovarati i to više nemojte spominjati, više njega ovdje ne treba spominjati kao takvog, on je djelatnik kao i svaki drugi u gradu. Što se tiče vaših prijedloga da vi sa tog dijela uzimate 100.000 kn mislim da to ne ide. „

Predsjednica konstatira, budući da je gradonačelnik prihvatio amandman Kluba vijećnika SDP-a, da se o tom amandmanu  ne glasa već on postaje  sastavni dio  konačnog prijedloga Proračuna.

Ivica Barić je prvo komentirao amandman od kolega od SDP, pohvalio je njihovu prenamjenu sredstava za ove potrebe koje su realne, promjene vrste energenta u Dječjem vrtiću  koji je stvarno zastario i u  21. stoljeću je neminovno da se po tom pitanju nešto mora napraviti. Dalje kaže kako se ne može  složiti sa svim stavkama koje su prenamijenili, sam je gradonačelnik rekao da su  on i zamjenik  volonteri, ne smatra da se trebalo dirati u te stavke odakle se njemu i dogradonačelniku isplaćuje naknada, a i sa stavke  turizma gdje je već smanjeno sa 166.000 na 99.500 kn, ali generalno pohvaljuje amandman.  Drugo, osvrnuo se na komentar gradonačelnika gdje je istaknuo kako gradonačelnik treba znati jednu stvar, pa u nastavku kaže: „ ne možete vi nama, gradonačelniče, naređivati o čemu ćemo mi pričati, o čemu ćemo mi diskutirati, za to smo se, što se veli, borili za demokraciju i za pravo glasa i  mislim, na kraju krajeva, jako je neozbiljno od vas da vi na takav način nastupate i da nam namećete o kome ćemo mi i o čemu ćemo mi pričati, da ja tako mislim, ja ne bi sjedio u ovom Gradskom vijeću, to vam mora biti jasno, ja vas molim da nam se na takav način više ne obraćate, konkretno meni, smatram se vijećnikom grada Slunja, imam pravo reći što god me je volja i kad god me je volja, to morate znati. Druga stvar, ja smatram da ovom gradu treba gradonačelnik, da li ste to vi, da li je to netko drugi, ovom gradu  definitivno treba gradonačelnik koji će odgovorno raditi svoj posao, njegova plaća u ovom gradu ja mislim da uopće ne bi trebala biti previše upitna, ja sam mislio da će gradonačelnik čak biti profesionalac, on je odlučio da će ovo odraditi volonterski, u redu, to je njegova stvar, ja ne bi imao uopće protiv da ima profesionalnu plaću, da je zadržao prava koja je imao g. Bogović, poslije Rendulić, gradonačelnik je ključna osoba u funkcioniranju jednog grada. Nadalje, kada govorimo o Gradu, a govorimo o gradu koji trenutno ne prelazi broj od nekih 3,5 tisuća živućih stanovnika, koji ovdje žive i rade i koji se hrane u  ovom gradu i koji su prisutni u ovom gradu, pustimo ljude koji su otišli trbuhom za kruhom, takvih će biti još i tu mi nećemo stati na tome, da li tom jednom takvom gradu koji je grad samo zahvaljujući nekim drugim predispozicijama, a ne onoj da ima 10.000 stanovnika minimum, da li jednom takvom gradu treba vozač, ja ne smatram da treba i mi smo tim jednim amandmanom htjeli poslati jednu poruku same iracionalnosti tog troška, ali opet napominjem gradonačelniku, tu nema mjesta za ljutnu, vi imate svoje argumente, mi imamo svoje, ja vas pozivam da otvoreno razgovaramo o svim problemima, mi ne možemo i nećemo zažmiriti na probleme u ovom Gradu i na neke stvari koje nas tište, to mora biti jasno svima vijećnicima, o tome se ne treba šutjeti i o tome treba otvoreno razgovarati. Ja pozivam gradonačelnika da nam se obrati sa argumentima, a ne sa naredbama što bi mi trebali reći ili što ne bi trebali reći.“

Gradonačelnik odgovara kako je  argumentima krenuo od početka,  došao je ovdje i rekao  da treba vozača, nije došao i rekao treba mi vozač tek toliko da je vozač. Navodi primjer od prošlog tjedna  kada je vozač vozio  pročelnike  3 dana za redom, sutra idu u  Zagreb, vjerojatno na 4 mjesta,  idu  tri ekipe, jedni u Hrvatske vode, jedni u Fond, a jedni u Ministarstvo graditeljstva i treba ih netko vozati po Zagrebu, ne želi  misliti na gradski auto, neka o gradskom autu misli vozač. Što je rečeno da je ovo mali grad, gradonačelnik odgovara, bio  mali grad ili veliki,  grad je grad i  obveze su kao da je  ne zna kakav grad te naglasio kako mora  obići svako ministarstvo,  ako neće obilaziti  ministarstva ili fondove, onda ne vrijedi ni ovdje sjediti i čekati, od toga nema ništa.

Ivica Barić je komentirao da mu je  osobno žao što  gradonačelnik stalno priča o sebi i pročelnicima i dužnosnicima ovog grada kao o nekima vanzemaljcima koji nemaju B kategoriju i kao da se ne mogu sami voziti. On, npr. u svojoj firmi u kojoj radi ima na raspolaganju 5 službenih auta i praktički u danu promijeni svih tih 5 službenih auto, zajedno sa svojim kolegama, odgovoran je i za ljude i za aute. „Mi  smo u 21. stoljeću, ovo je 2014. godina, mislim da je iluzorno pričati o takvoj jednoj problematici kao što je parkiranje u gradu i briga o službenim autima, ja se svaki dan brinem o svom službenom autu, ja znam da je ovo pitanje vozača prije svega političko pitanje, ali ovi razlozi kojima vi to opravdavate, ne drže vodu ni najmanje, moram ukazati na to i zato ovaj amandman, ja vam moram reći da vam je to stvarno, po meni, oteretna okolnost, ja sam vam stvarno dao prostora  i još ću vam uvijek dati prostora, ali to je stvarno veliki kamen spoticanja“, kaže g. Barić.

Mario Medved se obratio gradonačelniku jer je  spomenuo  ime vozača, a to uopće nije bitno, ne želi da se čovjek uvrijedi,  nemaju  ništa protiv čovjeka, svaka čast, poštuje ga i sve najbolje o njemu, ali ističe kako je stvar  druge naravi, stvar je pozicije na kojoj radi ovdje.

Gradonačelnik se osvrnuo na ono što je g. Barić rekao da je to pitanje političke naravi pa je rekao kako je političke naravi vozač otišao odavde, pa ako je tako bilo onda,  onda neka bude da je iz političke naravi primljen natrag. Ponovio je još jednom da njemu vozač treba, nije bitno da li je to Nine ili netko drugi, bio je raspisan natječaj, da se javio netko drugi možda bi bio primljen, javilo se njih troje, on je udovoljio uvjetima.

Zoran Ivšić se vratio na amandman gdje je rekao da, dok su ga slagali, bila im je  stvarna intencija da se smanji  ta enormno visoka stavka grijanja i ujedno izrazio  zadovoljstvo što ga je gradonačelnik prihvatio. Dodao je kako je  svojevremeno i g. Štefanac prvi zamijetio da je ta stavka u Vrtiću prevelika. Smatra da je korektno što su predložili, a  sada da li se netko slaže da je skinuto s ove ili one stavke, to je  stvar za raspravu, oni su samo  htjeli  naglasiti da je ovo dobar amandman i da je višestruko koristan i za Vrtić i za Grad jer Vrtić je direktan korisnik gradskog proračuna, a to će se isplatiti  najviše za dvije godine, nema šanse da ne. Zahvalio se  gradonačelniku na pozitivnom komentaru i g. Bariću koji su ovo podržali,  drago im je, znači da su  ipak nešto  smislili donekle korisno i pametno.

Nakon što je zaključila raspravu predsjednica konstatira da je amandman Kluba vijećnika SDP-a gradonačelnik prihvatio te on postaje  sastavni dio  konačnog prijedloga Proračuna  za 2015. godinu,  a amandman vijećnika Kandidacijske liste grupe birača gradonačelnik nije prihvatio te taj amandman  daje Gradskom vijeću na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da su  ZA amandman glasala 4 vijećnika pa  zaključuje da amandman nije prošao.

Potom predsjednica daje na glasanje Proračun  Grada Slunja za 2015. godinu 

Nakon glasanja konstatira da je glasalo 14 članova Gradskog vijeća i da je  Gradsko vijeće usvojilo Proračun Grada Slunja za 2015. godinu sa 9 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i  1 glasom SUZDRŽANIM.

 

3.  Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2015. godinu vijećnicima je dana uz poziv.

Na sjednici je pročelnica Zdenka Kovačević predložila da se, zbog prihvaćanja amandmana, dopuni tekst Odluke na slijedeći način: U članku 23. stavku 1. točki  9. podtočki 9.1. iza teksta „Odgojno, administrativno i tehničko osoblje“ dodati tekst „te kapitalnog projekta „Dodatno ulaganje na zgradi Dječjeg vrtića“.

U raspravu koju je potom otvorila predsjednica nitko se nije uključio pa je rasprava zaključena, a nakon toga je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće usvojilo Odluku o izvršavanju proračuna Grada Slunja, uz iznesenu dopunu sa 9 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA.

 

4. Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Grada Slunja s Planom civilne zaštite

Prijedlog Odluke zajedno sa prijedlogom Plana zaštite i spašavanja Grada Slunja  i prijedlogom Plana civilne zaštite vijećnici su dobili u materijalima.

Rasprava nije vođena već je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Grada Slunja s Planom civilne zaštite.

 

5. Odluka o odabiru izvoditelja radova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima

Tekst odluke  uz pisano izvješće o provedenom postupku ponovljenog javnog natječaja za odabir izvoditelja radova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima vijećnici su dobili u materijalima, a na samoj sjednici dodatno je pojašnjenje dao gradonačelnik Jure Katić. Podsjetio je da u prvom natječaju za dvije zone nisu izabrani izvoditelji jer za 2. zonu je bila previsoka cijena dok za 3. zonu nije bilo uopće kandidata,  pa je ponovo raspisan natječaj i sada su se javila dva izvoditelja, Obrt „Stipa“ se javio i za zonu Nikšić, Cvitović, Kremen i za zonu Veljun Blagaj, a Obrt za čišćenje Potok iz Rakovice samo za zonu 2. pa je njegov prijedlog  da  se za zonu II izabere Obrt za čišćenje Potok Rakovica, a pošto se Obrt „Stipa“ javio sam za Veljun i Blagaj,  da se izabere za III zonu. Rekao je kako smo prošle godine imali nekih problema, ali zbog činjenice da  ovog trenutka nismo u mogućnosti birati, predlaže da se to prihvati. Ne zna hoće li biti problema, to će se vidjeti, ali će se s njima razgovarati, a ukoliko i dođe  do problema, poduzet  će se određene radnje naknadno, a za sada  je  stanje takvo kakvo je, oni su se javili, dokazali su da imaju opremu i vjeruje da će biti i ozbiljni, ozbiljniji  nego prošle godine.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo 14 vijećnika i da je Gradsko vijeće usvojilo odluku o povjeravanju poslova čišćenja nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima  sa 11 glasova ZA i 3 glasa SUZDRŽANA.

 

6. Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću  i članova izabranih s liste grupe birača

Odluka o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača vijećnicima je dana u materijalima.

Kratko dodatno obrazloženje dala je pročelnica Zdenka Kovačević gdje je naglasila kako je to njena greška, radila je prijedlog odluke i zaboravila da smo rebalansom ta sredstva prvotno planirana 15.000 kn umanjili  na 14.250 kn i kada je odluka došla do računovodstva upozorili su da su sredstva smanjena, ispričala se, nije bila namjera, ali dogodilo se.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Glasalo je svih 14 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni Odluke o raspodjeli sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću i članova izabranih s liste grupe birača.

 

7. Različito

Marinko Radočaj iznosi prijedlog da se ubuduće sjednice Vijeća održavaju poslijepodnevnim satima, 17,30 ili 18 sati. Smatra da bi to odgovaralo onima  koji su  u radnom odnosu, a ima ih  podosta, konkretno njemu svakako jer i danas je išao u Zagreb i vratio sam se nazad. Naravno, kaže, to nije  ničiji problem nego njegov, znao je  u što ide, ali smatra da bi i ostalim možda pasalo da se to  u poslijepodnevnim satima održava. Zamolio je da se vijećnici o tome izjasne i da po tom pitanju dogovore.

Predsjednica odgovara kako nigdje nije navedeno vrijeme održavanja sjednice, a o tome su  već razgovarali, prijašnji saziv je funkcionirao na način da je 13 sati bilo  nekakvo adekvatno vrijeme za sve i svima prihvatljivo, međutim,  obzirom  da je promijenjeno stanje vijeća, u razgovoru sa pojedinim vijećnicima, ukazala se zaista potreba za pomicanjem vremena održavanja sjednica,  pa je pitala, čisto i zbog službi,  da li je to moguće uvrstiti kroz nekakvu odluku, da li mogu o tome glasati samo proizvoljno ovako da dignu  ruku ili to treba  uvrštavati igdje kao nekakvu odluku ili je to stvar dogovora pojedinih  vijećnika pa i nje sa  gradonačelnikom. Zamolila je vijećnike da  se uključe kako bi  to definirali.  

Zdenka Kovačević je, što se tiče  glasanja ili ne glasanja, rekla kako to ne mora biti posebna točka dnevnog reda jer je stvar više tehničke naravi oko utvrđivanja kada će biti sjednica Gradskog vijeća, međutim, s obzirom da su  u jednom trenutku bila i postavljena pitanja zašto se insistira na sjednicama u 13 sati, predlaže da se ipak vijećnici izjasne oko toga,  može u okviru točke „Različito“ biti rasprava o tom pitanju, to nije pitanje koje je toliko značajno, ono je tehničke prirode,  to će ući u zapisnik i imat ćemo trag  gdje će biti vidljivo kada je i zbog čega utvrđeno da se sjednice održavaju u vrijeme koje se usuglasi.

Zoran Ivšić se izjasnio kako bi i njemu odgovaralo da se sjednice održavaju u 17,30 ili 18 sati.

Ivanka Magdić se osvrnula ne neke čisto praktične razloge, doista ima razumijevanja za gospodina koji dolazi i radi u Zagrebu, naime, ako je to pola šest onda se na sjednice moraju  dovoditi i pročelnici i ostali   koji iz stručnih razloga moraju biti nazočni na sjednici, pa se njih onda treba platiti, to je prekovremeni rad, to je tako propisano Zakonom  radu, tako da poziva da se to sagleda  sa svih aspekata.

Ivica Barić  pita kako je kada sjednice traju duže od 3 sata, je li to prekovremeni rad.

Ivanka Magdić odgovara da je, ali da nitko neće tražiti da mu se obračuna  prekovremeno za pola sata, ali ako mora doći u 6 poslijepodne pa ostati do 8 ili 10 sati navečer, to je njihovo zakonsko pravo.

Ivica Barić se slaže, ali kaže da je i nakon  3 sata to  zakonsko pravo

Zdenka Kovačević iznosi da, ako se tiče službi, službe su  tu da služe  Gradskom vijeću, ako Gradsko vijeće tako odluči, na sjednice će se dolaziti te dodaje „ako one budu redovito u poslijepodnevnim satima, tada po  svim općim aktima i zakonskim propisima, svatko tko dolazi na sjednicu izvan okvira svog radnog vremena, jer mi odrađujemo 8 sati prije toga, to se tretira kao prekovremeni rad, ono što ostanemo pola sata ili sat vremena, nitko  od nas nije pisao prekovremeni, niti su prekovremeni u zadnje vrijeme isplaćivani. Imali smo jedno vrijeme kada su sjednice obavezno gotovo redovito bile u poslijepodnevnim satima i tada su zaposlenici imali prekovremene sate i oni su naknađivani, pa ako se vi odlučite da će sjednice biti u poslijepodnevnim satima mi ćemo na sjednicama biti, naravno svi smo zaposleni, prava zaposlenika se moraju poštivati.“

Mario Medved kaže kako je ovo  ipak sjednica Gradskog vijeća i gradski vijećnici su  ti koji se trebaju odlučiti kako većini paše.

Damir Vuković ne vidi problem jer radi se  o 2,3 pročelnika koji bi radili prekovremeno, a njih je  15 vijećnika koji gube na radnom mjestu svoju satnicu ako dolaze u 13 sati pa se izjasnio kako i njemu  bolje paše u poslijepodnevnim satima kada posao završi pa se može  posvetiti sjednici.

Josip Štefanac  se osvrnuo na ono što je rekla  gđa Kovačević, a on dodao da su oni  ovdje zbog građana, izjasnio se da će  se odazvati sjednici u bilo koje doba dana ili noći, priklonit će se većini kako odluči.

Ivica Barić kaže kako i njemu paše  poslijepodne jer dolaze u problem sa organizacijom posla i vozilom i samim radnim vremenom, ima sreću što je  razuman poslodavac, ali do kada će to trajati, to je pitanje, tako da mu u principu isto paše više poslijepodne, smatra da bi si olakšali  puno stvari, a  da li tako kasno ili ne, to ne može sada reći.

Ivan Bogović je, obzirom da nisu odredili točno vrijeme  održavanja sjednice, a da se ne ide u krug izjašnjavati što bi kome odgovaralo,  predlaže da predsjednica Vijeća, gradonačelnik, zamjenik predsjednice Vijeća i predsjednici klubova sjednu i dogovore se što će biti najracionalnije, a vijećnici će to prihvatiti.

Predsjednica prihvaća ovaj prijedlog.

Ivica Barić  traži da mu se u pismenom obliku pripreme dvije informacije za iduću sjednicu Gradskog vijeća. Prvi, na temelju  Zakona o  pravima na pristup informacijama, moli podatak o ukupnom broju osoba  koji primaju plaču iz Proračuna  Grada Slunja sa njihovim koeficijentima složenosti i iznosom osnovice za konkretno radno mjesto, znači sa ukupnim iznosom koji iz proračuna  odlaze za isplatu tih plaća  za 2014. godinu, ne traži imena i prezimena tih osoba jer ne može to tražiti  ni prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka,  samo po radnim mjestima  za sve plaće  koje idu iz proračuna Grada Slunja. Drugo, zatražio je sistematizaciju radnih mjesta u gradskoj upravi po odjelima u pismenom obliku.

U nastavku sjednice vijećnici su se još vratili na vrijeme održavanja sjednice pa je Damir Vuković predložio da se glasa tko je za 13 sati, a tko za 17,30 tako da se to danas riješi, Davor Požega predlaže da se možda dogovaraju za svaku sjednicu jer nije isto  zimi i ljeti, ljeti će ovo vrijeme biti prerano, Diana Cindrić je podržala prijedlog g. Bogovića, napomenuvši da bi njoj najbolje odgovaralo da se sjednice održavaju subotom jer bi tada bila odmorna, a Ivica Barić je iznio kako ovo sada stvara problem samoj predsjednici, iako ona to neće reći, pa je za to da se ipak bar donekle fiksira to neko vrijeme za sjednice.

Gradonačelnik je predložio,  budući da će se Vijeće još sastati do kraja godine, još jedna sjednica će biti,  da se  tada to definira, a u međuvremenu se mogu dogovoriti on i  predsjednica  s predsjednicima klubova i dati prijedlog Vijeću pa je ujedno pozvao predsjednicu da se o tome dogovori s predsjednicima klubova vijećnika. Također je najavio vijećnicima da bi nakon te sjednici otišli na domjenak pa da onda ta sjednica bude  u 13 sati kao i do sada.

Predsjednica se složila  i potom zaključila sjednicu u 14,55 sati.

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                    PREDSJEDNICA GV

Ankica Štefanac, vr.                                                                         Marina Mrkonja, vr.                                                                                        

 

Close Search Window