E-Vijecnica|

Zapisnik

sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Slunja održane dana 04. 08. 2014. godine u vijećnici.

Sjednicu je u 17,30 sati otvorila predsjednica Gradskog vijeća Marina Mrkonja, pozdravila sve nazočne  i konstatirala da istoj prisustvuje svih 15  članova Gradskog vijeća.

Sjednici prisustvuju:  Marina Mrkonja, Ivica Barić, Katarina Rendulić, Đuro Mihajlović,  Mario Medved, Ivan Bogović, Davor Požega,  Ivanka Magdić, Diana Cindrić, Ivan Požega, Damir Vuković, Zoran Ivšić,  Marinko Radočaj, Josip Štefanac i Mihaela Turkalj.

Pored članova Gradskog vijeća sjednici prisustvuju: Jure Katić – gradonačelnik,    Zdenka Kovačević – pročelnica Ureda Grada, Anđelka Jurašin Vuković – pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela, Marija Vukošić – voditeljica Odjeka za proračun i financije, Dragoslava Cindrić – voditeljica Odsjeka za društvene djelatnosti, Ivanka Šebalj – voditeljica Odsjeka za  komunalno gospodarstvo, prostorno uređenje, zaštitu okoliša i stanovanje  te novinari.

Zapisničar: Ankica Štefanac.

AKTUALNI SAT

Za aktualni satu prijavilo se 5 vijećnika pa ih je predsjednica pozvala da postave pitanja.

Ivica Barić iznosi kako  su vidjeli da je natječaj za vozača-domara proveden i zaposlen je čovjek koji je prije radio, g. Jurčević pa pita kako će se regulirati dio oko isplate otpremnine jer  je g. Jurčeviću isplaćena otpremnina u iznosu od  50 i nešto tisuća kn,  zanima  ga kako je to regulirano, da li će on morati vratiti tu otpremninu, ako ne, zašto ne i kojim je to onda zakonom regulirano.

Zdenka Kovačević je odgovorila da g. Jurčević neće morati vratiti otpremninu jer je dobio poslovno uvjetovani otkaz iz razloga što je  kod  poslodavca prestala potreba za njegovim radom, a kao višegodišnji djelatnik ostvario je pravo  na otpremninu i temeljem važećih prava, otpremnina je isplaćena. To što je u međuvremenu došlo kod poslodavca do promjene potreba i to što je ponovno proveden postupak  natječaja i gosp. Jurčević  je ponovo zaposlen,  nema nikakve veze s  isplatom otpremnine, ali ono  što se može dogoditi je to da mu se,  u nekom budućem razdoblju opet isplaćuje otpremnina, ovo razdoblje za koje je dobio otpremninu, ne bi  uzimalo u obzir, ali sada ne postoji zakonsko utemeljenje da se od njega traži povratak otpremnine, naglasila je pročelnica.

Marinko Radočaj se osvrnuo na „Dane Grada Slunja“ konkretno koncert  Crvene jabuke i pitao da li mu netko može reći  zašto se naplaćivao ulaz jer su sredstva  za taj koncert bila osigurana.

Gradonačelnik je odgovorio kako nije  bio uključen u organizaciju „Dana Grada Slunja“  do 4. 8. niti što se tiče organizacije, niti koncerata, niti plaćanja   izvođača i bilo koga drugog, ali što se tiče samog koncerta Crvene jabuke,  misli da je bilo u planu da će se prikupljati ulaz jer nije sve  kompletno pokriveno  što su imali u planu. Bivša ekipa je slagala kompletan program kojeg su oni naslijedili i  proveli kako je bilo planirano. Dodao je kako mu je  g. Živčić  rekao da će se za taj koncert prodavati ulaznice jer mu u proračunu manjka 18.000 kn, drugo ne zna jer oko toga nije niti dogovarao ništa.

Marinko Radočaj dodaje kako su  prema njegovom saznanju  sredstva bila osigurana, odnosno da  to baš i nije tako kako je gradonačelnik rekao.

Gradonačelnik je još jednom naglasio kako njega u svemu tome nije bilo.

Dragoslava  Cindrić se uključila i pojasnila da su sredstva predviđena za koncerte  bila u manjem iznosu jer je  trebala  ići glazbena grupa ili pjevači koji bi manje  koštati, međutim, u  4. mjesecu je dogovorena Crvena jabuka koja  košta više i iz toga  su razloga sredstva bila nedostatna tako da je Odbor odlučio da će se naplaćivati ulaz, kako bi se ta razlika namirila.

Marinko Radočaj se zahvalio  na odgovoru.

Zoran Ivšić se osvrnuo na  Moto klub i moto susret jer su se, kada je sve to završilo i nakon koncerta grupe Let3,  pojavili  neki negativni komentari,  čak je bilo i  pritisaka  na  dečke iz Kluba pa su se i  razočarali  time i stoga   pita gradonačelnika da li on misli da mi trebamo dati podršku njima da oni i dalje to rade,  da ne bi odustali na kraju od svega toga. Smatra da se zna  koliko su oni  pridonijeli samoj  promociji Slunja jer sobe su pune, dućani su puni i dr. pa pita gradonačelnika kakvo je njegovo razmišljanje o tome i da li je uopće znao za takve stvari koje su se događale.

Gradonačelnik  je istaknuo kako,  što se tiče same organizacije moto susreta, nema ništa  protiv toga, dapače, dati će podršku u svakom slučaju i dalje ako bude na mjestu gradonačelnika. Međutim,  ne sviđa mu se   to što je  Grad  isfinancirao i grupu Let3 i ne zna što sve ne jer smatra da  Grad nije trebao to snositi, znači   podržati svakako  treba, ali  u smislu da im se dade prostor besplatno na korištenje i to bi, što se Grada tiče, trebalo biti dovoljno. Trošak samih  izvođača, ako organizatori mogu  platiti, neka plate, mogu uzeti neku našu domaću grupu koja je jeftinija, odnosno moraju se uokvirite u svoje  financije, mišljenja je gradonačelnik.  Složio se i sa konstatacijom da se Klub stvarno puno angažirao oko toga i da su oni sve to dobro organizirali, ali ponavlja da je sve to Grad previše koštalo. Podržava  da i dalje budu moto susreti i već su mu u razgovoru i rekli  da će ih  imati prema svom rasporedu, Grad njihov  raspored neće  remetiti, ali će se morati dogovarati  kako i na koji način  financirati te susrete jer su oni  i pored sredstava Grada prikupljali  i druga sredstva, prodavali su piće, kupili ulaznice,  uzeli su i od Perićka navodno 6 ili 7 tisuća kn što   je tamo prodavao jelo,  znači,  iako je to  gradski prostor, oni su ga naplaćivali drugima i smatra da je to  ono oko čega se treba ubuduće dogovarati.  

Zoran Ivšić smatra kako je sve ovo što kaže gradonačelnik  u redu, oni su zahvalni na toj pomoći kojom im je Grad pomogao za grupu, međutim,  nitko nije  rekao  koliko su oni truda uložili u vojarnu koji prostor  nije bio  čak niti pokošen, Komunalac je preko zime tamo ostavljao smeće i pijesak,  sve su to oni  očistili  dobrovoljnim radom, a to se nigdje ne broji. Oni  to niti ne traže, ne treba im nikakva zahvalnica,   niti nešto posebno, kaže g. Ivšić i dodaje kako ih se  s druge strane  pritišće pa  ispada da je to tamo nekakvo leglo komunjara. Nije  želio nabrajati  što se sve pričalo samo je istaknuo kako se dečki  jednostavno osjećaju pod nekim pritiskom i nije im to drago jer im nije cilj da bilo koga provociraju,  na tim susretima se sluša takva glazba. Na kraju je još samo  komentirao  da kome to ne paše neka tamo ne ide  i založio se  da se nekako proba skinuti taj pritisak sa  „Poskoka“.

Davor Požega je uputio  pitanje  računovodstvu, naime, zanima ga koliko su Grad koštala dva kruga izbora za gradonačelnika.  

Marija Vukošić odgovara da je u rebalansu vidljiva ta približna cifra i ona je oko 240.000 kn, svi troškovi još nisu isplaćeni, konkretno  isplata naknade Županijskom izbornom povjerenstvu jer se nije znalo  da će Grad snositi i taj trošak, ali se očekuje da će ukupan trošak  za 1. i 2. krug bili oko 240.000 kn.

Davor Požega je još pitao odnosno zatražio izvješće za slijedeću sjednicu od računovodstva u smislu  kolike će biti uštede budući da su sada i gradonačelnik i zamjenik gradonačelnika volonteri i budući da je sada smanjena i naknada zamjeniku gradonačelnika u odnosu na dosadašnju.

Marija Vukošić odgovara da će za iduću sjednicu pripremiti odgovor.

Josip Štefanac kaže kako ga sport  zanima, kako po profesiji,  tako i za grad pa je iznio potrebu Nogometnog kluba Slunj koji treba nekoliko desetaka tisuća kuna da bi prešao u viši rang natjecanja i  pita gradonačelnika  može li se u tom smislu pomoći Klubu. Drugo, u materijalima je uočio  da se planira pomoći  Kick boxing klubu sa nekoliko  tisuća kuna za pokriće troškova za 2  takmičara koji idu na  svjetsko prvenstvo,  a kako mu se čini da na tako visokom rangu nismo imali takmičare još od   Milana Neralića, predlaže gradonačelniku i Gradskom vijeću da Grad u  potpunosti plati taj trošak jer ovdje se predlaže samo pokriće dijela troška. Slijedeće, u razgovorima sa građanima, sa vatrogascima, došao je  do saznanja da je upućen jedan dopis Gradskom vijeću koji nije bio prezentiran njima vijećnicima pa ga zanima da li se  može spriječiti pa nešto ne dođe na Gradsko vijeće ili se to mora Vijeću prezentirati, da Vijeće samo odluči. Treće, dotaknuo se također Dana Grada Slunja, vidio je da ima u materijalima, ali manifestacija Dani Grada Slunja bila je na plakatu naznačena od Moto susreta do  sutrašnjeg dana, znači cijeli tijek događanja, ali nije navedeno na plakatu da će se naplaćivati ulaz, koliko će se naplaćivati, a to su službeni plakati Grada. Slijedeće, ulaznice nisu bile numerirane, oni koji su bili na ulazu tražili su od nekoga i 30 kn, a ulaznica je bila 20 kn, ne zna da li se to može istražiti odnosno ispitati, ali  smatra da je to sve skupa dosta nagrdilo tu manifestaciju. Dalje, čini mu se da nisu izdavani računi tijekom svog tog perioda, ne tvrdi da je to tako, ali misli da bi to trebalo biti  regulirano kako treba. Što se tiče dana Grada tj. 6. 8. samo je svečana sjednica  i sve s tim završava,  to mu je  malo  deklasirano jer misli da bi  i 6.8. trebala biti također neka manifestacija da ljudi osjete taj dolazak  naše vojske i policije i da se taj dan oslobođenja Slunja zapamti kao jedan veličanstveni događaj kakav i zaslužuje da bude. 

Gradonačelnik  ponavlja, što se ulaznica tiče, kako je sve to ranije dogovoreno,  a što se  računa tiče  misli da su  izdavani, odnosno  to pitanje su riješili putem bonova i u taj dio se ne želi miješati,  taj dio je na  inspekciji,  a da li je inspekcija bila ili nije,  ne zna, ali je osobno primijetio da se kupuju bonovi i da se bonovima plaća.  Na pitanje koliko bi Grad mogao pomoći Nogometnom klubu za prelazak u viši rang odgovara kako će se to moći vidjeti u slijedećem proračunu,  zna se koliko se može izdvojiti za sport sada, ako bude moglo više biti će, ako ne, neće. Dodao je kako je  već razgovarao  sa dečkima iz Nogometnog kluba na jednom sastanku na kojeg su ga pozvali i pitali ga  što bi bio prijedlog Grada kada je u pitanju viši rang natjecanja jer su se ove godine izborili za viši rang  pa im je  odgovorio  da je osobno  protiv višeg ranga jer je to puno više novaca, a i ovako će imati problema za isfinancirati cijelu sezonu. Po njegovom mišljenju igrački jesu spremni za viši rang, ali na žalost po pitanju financiranja nisu, takvo je stanje i to ne samo kod nas već i kod nekih drugih klubova koji imaju malo veći budžet, ali nisu htjeli ići u viši rang. Vjeruje da će Klub i slijedeće godine sa kvalitetom igrača moći izboriti viši rang, a da li će se to sve moći isfinancirati, vidjeti će se  u narednom periodu.  

Josip Štefanac kaže kako mora reagirati jer je naglasio da je to manifestacija „Dani Grada Slunja“, a cilja na to da  zaštita te manifestacije od strane Grada,  Gradskog vijeća i  gradonačelnika,  mora biti,  moraju se poduzeti neke  predostrožnosti i mjere da ne bi došlo do situacija da netko koristi taj naziv, a ne daj bože da ga zloupotrebljava.

Gradonačelnik  ne vjeruje da se to  koristilo, sam je vidio da se plaća  bonovima, nije se moglo kupiti piće za novac, ali ponavlja da je to stvar poslodavca koji je tamo radio i inspekcije koja to treba kontrolirati, a da li je bila inspekcija, ne zna. Što se tiče ulaznica numeriranih ili nenumeriranih, on je tu bio isključen, nije to dogovarao, ne zna ništa od toga, ali nije primijetio  da je netko platio više od 20 kn, a Dragoslava je pojasnila da je to bilo dogovoreno u 4. mjesecu kako će se isfinancirati taj dio. Što se tiče nogometa rekao je kako tu imamo vremena za iduću godinu jer ove godine se neće ići u viši rang natjecanja, takva je odluka jer su i sami vidjeli da nisu isfinancirali neke svoje stare račune i imaju ih još neriješenih, tako da ne bi bilo dobro ići u viši rang jer se mora dalje putovati i to su puno veći troškovi za NK pa i za Grad. Vezano uz svjetsko prvenstvo i Kick boxing klub razgovarao je sa Milenkom, rekao  mu je  da im  nedostaje 5.000 kn, da su već  prikupili određena sredstva pa je tako i  predložena ova cifra i  misli da je time zatvorena financijska konstrukcija.

Zdenka Kovačević je odgovorila g. Štefancu vezano uz DVD-u gdje je podsjetila vijećnike kako je na zadnjoj ili predzadnjoj sjednici Vijeća   također postavio isto pitanje financiranja DVD-a. Istina je, kaže pročelnica, da smo se dopisivali sa DVD-oma od trenutka  odnosno nakon što je  bivši gradonačelnik g. Rendulić smanjio potporu  DVD-u iz razloga nastalih problema oko naplate komunalne naknade za vojno vježbalište,  te dodaje kako je DVD  dobivao redovito sredstva za plaće, ali nije dobivao ostatak sredstava koje su koristili za materijalne rashode. Kako je DVD  imao neutrošenih vlastitih sredstava, procjena je tadašnjeg gradonačelnika bila da će oni neko vrijeme moći funkcionirati normalno dok se ne vidi kakva će situacija biti sa prihodima i u tom smislu je odgovoreno  DVD-u  na njihovo pismeno traženje, da bi oni nakon toga  tražili raspravu na Gradskom vijeću, međutim, obzirom da je u tom trenutku bila situacija da smo imali gradonačelnika koji je podnio ostavku, da smo imali proračun kakav je, da je u to vrijeme gradonačelnik iskoristio    mogućnost,  po Odluci o izvršavanju proračuna,  i smanjio sredstva koja su planirana zbog ne pritjecanja namjenskih sredstava u dovoljnom iznosu, u tom trenutku  na Gradskom vijeću ne bi bila moguća drugačija rasprava jer  izmjene i dopune Proračuna nisu bile predložene, niti ih je itko mogao  predložiti. Istaknula je, a to se može vidjeti u ovom rebalansu, da se pozicije i stavke koje se planiraju za DVD ne diraju, što znači da će se taj dio  sredstava koji je  bio smanjen, nakon usvajanja proračuna, kroz neko vrijeme njima doznačiti.  

Josip Štefanac se još dotaknuo Poslovnika o radu Gradskog vijeća gdje ga je zanimalo, ako se uputi dopis Gradskom vijeću, da li on mora biti pročitan na Gradskom vijeću.

Zdenka Kovačević odgovara da ne mora, niti jedna stranka ne može određivati kome upućuje podnesak, odnosno ona upućuje podnesak onome za koga misli da bi trebao o njemu odlučivati, ali odlučuje o njemu onaj tko je ovlašten za odlučivanje, znači po Zakonu o općem upravnom postupku podnesak se upućuje nadležnom tijelu, stranka ne mora znati tko je nadležno tijelo.

Po završetku „Aktualnog sata“ predsjednica je prešla na utvrđivanje dnevnog  te predložila  dnevni red kojeg su vijećnici dobili u pozivu. 

Prijedloga za izmjenama i dopunama dnevnog reda nije bilo pa predsjednica daje  dnevni  red na glasanje.

Predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće za 13. sjednicu  jednoglasno  utvrdilo slijedeći 

 

Dnevni red

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 12. Sjednice Gradskog vijeća

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu

4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja

6. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2014. godinu

7. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

8. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu grada slunja za 2014. godinu

9. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2014. godini

10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju

11. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014. godine

12. Različito

 

1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća

Na zapisnik sa prošle sjednice nije bilo primjedbi pa je predsjednica Zapisnik dala na glasanje.

Glasalo je svih 15 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno donijelo Zaključak o usvajanju Zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća održane dana 15. 07. 2014. godine.

 

2. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu vijećnici su dobili uz poziv. Pored materijala kojeg su vijećnici dobili uz poziv na stolu su dobili i Zaključak gradonačelnika kojim se predlaže još jedna izmjena proračuna.

Prije nego je otvorila raspravu predsjednica Vijeća pozvala je predsjednika Odbora za proračun i financije da iznese stav odbora po prijedlogu Proračuna.

Predsjednik Odbora za proračun i financije Đuro Mihajlović iznosi da se Odbor sastao neposredno prije sjednice, Odboru je bila prisutna pročelnica  i gđa. Marija Vukošić i, uz određena objašnjenja, Odbor smatra da se Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu  može prihvatiti jer  ove izmjene i dopune  idu u smjeru poticanja  projekata, opremanja i dokapitalizaciji gradskih tvrtki u najvećem  iznosu, odnosno najveći dio viškova od 3,7 mil. kn  raspoređen je na to, na projekte  u vodoopskrbi,  dokapitalizaciju poduzeća,  Lipe, Komunalca. Iako su prisutne  određene nejasnoće i pojedina neslaganja u određenim stavkama, ali  to je u manjem obimu pa Odbor smatra da Vijeće treba prihvatiti ovakav prijedlog proračuna.

Predsjednica Vijeća je još napomenula kako je na sjednici i gđa. Marija Vukošić, ukoliko bude pitanja i nejasnoća i potom  otvorila raspravu.

Ivica Barić se ispred Kluba vijećnikakandidacijske liste grupe birača osvrnuo  na proračun koji je pred njima. Prije svega, daje pohvalu šefici računovodstva koja je potpisana u toj odluci, gradonačelniku i gradskim službama na ovako jednom realnom proračunu,  pohvalio je i stavke koje je gosp. Mihajlović iznio, a odnose se na  pomoć LIPI za nabavu  kamiona za razvrstavanje otpada,  za isplatu sredstava  Komunalcu za prijenos gospodarske cjeline. Mišljenja je da je  tu napravljena jedna dosta dobra stvar jer to su naše tvrtke od vitalnog interesa za ovaj Grad, a godinama je  bila prisutna  jedna  nebriga o tim tvrtkama i prilično loše gospodarenje njima pa je ovo sada jedan dobar smjer u kojem i treba ići. Također pohvaljuje i povećano izdvajanje za socijalne programe, tako da ispred  Kluba  može reći kako smatraju da je to dosta realno složeno. Osvrnuo se ipak na neke sitnice, tako je izdvojio ono što piše u obrazloženju, a to je da su ovim  rebalansom smanjeni prihodi za 495.328,77 kn. Što nam to govori, pita se  i nastavlja kako  nam to  govori. da  kroz godine  slabe prihodi u Gradu,  to se može vidjeti  i vidi se po ovom rebalansu, a i  u obrazloženju piše da smo zahvaljujući viškovima iz proteklih godina mogli pokriti ovo što smo pokrili viškovima koji se odnose na  namjenska sredstva pa i viškovima slobodnih sredstava koji su, nažalost, posljedica ušteda u smislu nekih  projekata koji nisu išli prošle godine, ali i ušteda u smislu racionalizacija koje su napravljene. Njegova je osobna zamjerka što se to  nije uzelo u obzir, a da se nije uzelo u obzir, vidi se  po  zapošljavanju osobe  u gradskim službama pa se boji da ćemo se  dovesti u situaciju da ćemo se previše rastegnuti i da nećemo imati uskoro  novaca, kroz koju godinu, za financiranje ovog  Grada, a čak  misli da će već iduće godine, zahvaljujući ovoj masi  plaća, Grad probiti opet 20% vlastitih prihoda  koje ne bi smio probiti. Kako ima i nekoliko nejasnoća zatražio je  od gđe Vukošić pojašnjenje  za  Razdjel 001 Ured gradonačelnika, Gradsko vijeće – ured gradonačelnika podskupina 311 – plaće, gdje ga konkretno zanima  u tim bruto plaćama na koga se to  točno odnosi.

Marija Vukošić odgovara kako je u prvotnom proračunu planirana jedna bruto plaća i to za gradonačelnika,  nešto više od 190.000 kn, dok je sada u ovih 152..000  ušla plaća za  gospodina Rendulića u razdoblju 12. mjesec 2013. –  4. mjesec 2014. godine te plaća za gosp. Gračana  koji je od 1. 5. počeo profesionalno obnašati dužnost zamjenika gradonačelnika odnosno gradonačelnika,  plaća od 1. 5. do 6. 7.te naknada plaće  u trajanju od 2 mjeseca, zaključno sa 6. 9. 2014. godine u visini kao da radi.

Ivica Barić pita koliki je to onda ukupno broj plaća.

Marija Vukošić iznosi da je  to  ukupno  9 i po plaća

Ivica Barić je dalje nastaviopa kaže kako  u razdjelu 002 – Ured Grada, Glava 01 Tajništvo,  plaće,  ukupno  imamo jedno smanjenje u odnosu na izvorni proračun pa ga  zanima, odnosno traži obrazloženje za to. Naime,  u izvornom proračunu  planirano je  7 djelatnika, planirana su sredstva za jednu djelatnicu  koja je duže vrijeme na bolovanju i za koju je bio plan da će se  možda vratiti pa su ostavljena i  sredstva za nju, planirana su sredstva i za vozača i pita  na koji način je izvršeno ovo smanjenje,  da li je uzeto u obzir  7 mjeseci jer se  djelatnica nije vratila

Marija Vukošić potvrđuje da je to  uzeto  u obzir, smanjeno je za taj iznos i smanjeno je za iznos za plaću vozača koji nije radio od 1. 3. do 1. 8. Međutim, napominje kako  je u izvornom proračunu na stavki bruto plaće  bio planiran iznos od 554.000 kn, međutim, zbog pojave izvanrednih troškova, prije svega misli na izvanredne izbore za gradonačelnika, morala su se osigurati  sredstva za provođenje tih izbora pa je iskorištena  zakonska mogućnost da se ide na preraspodjelu proračunskih sredstava o čemu je Gradsko vijeće bilo izvješteno na prošloj sjednici, a zbog toga se morao proći cijeli proračun,  sve stavke koje se financiraju iz prihoda koje nemaju zakonski definiranu namjenu su smanjenje da bi se osiguralo  oko 200.000 kn za  troškove prijevremenih izbora za gradonačelnika, time je prvotni plan od  554.000 kn,  smanjen na 529.000 kn, odnosno ovim rebalansom na  510.000 kn jer se uzelo  u obzir to što vozač nije radio  i što se djelatnica nije vratila s  bolovanja.

Katarina Rendulić je  ispred Kluba vijećnika kandidacijske liste  grupe birača zatražila stanku.

Predsjednica je odobrila stanku od 10 minuta.

Nakon stanke, Ivica Barić je, ispred Kluba vijećnika kandidacijske  liste grupe birača, iznio kako će,  temeljem članka 51.  Poslovnika Gradskog vijeća Grada Slunja, na Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu iznijeti usmene amandmane, ukupno  tri amandmana:

Amandman br. 1. – „Razdjel 001 Ured gradonačelnika i Gradsko vijeće, Glava 01 Ured gradonačelnika, Program 1000 redovna djelatnost izvršne vlasti, Aktivnost A100001 javna uprava, funkcijska klasifikacija 0111 izvršna i zakonodavna tijela, podskupina 311 plaće (bruto), smanjenje 17.000 kn;

Razdjel 003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Program 1014 javne potrebe u športu, Aktivnost 100028 Zajednica športskih udruga Grada Slunj, funkcijska klasifikacija 0810 službe rekreacije i sporta, tekuće podskupina 381  tekuće donacije, povećanje 3.000 kn na način da se isti iznos isplati Kick boxing klubu  Tigar; Razdjel  003 Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Proračunski korisnik 27564  Pučko otvoreno učilište Slunj, Program 1019 redovna djelatnost  Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Aktivnost A100068 Slunjske mažoretkinje, funkcijska klasifikacija 0820 službe kulture, podskupina 322, rashodi za materijal i energiju, povećanje 14.000 kn.

U obrazloženju ovog amandmana istaknuo je kako smatraju  da u iznosu točno predviđenih bruto plaća u Uredu gradonačelnika postoji višak sredstava, misle  da nije precizno određena rezervacija  sredstava jer je poznato koliko je plaća  isplaćeno te da se gosp. Gračanu mora isplatiti još jedna i po plaća, tako da se preciznim obračunom ipak  dolazi do toga da je tu  višak sredstava od 17.000 kn. Stoga su mišljenja da se taj isti višak preraspodjeli na stavke koje je naveo, tj.  Kick boxing klubu Tigar sredstva za odlazak na svjetsko prvenstvo u Italiju 3.000 kn, a najveću preraspodjelu vrše na stavku Slunjske mažoretkinje s ciljem njegovanja i očuvanja ove kulturne aktivnosti koja doprinosi promociji Grada. Obzirom da su Slunjske mažoretkinje primile privatnu donaciju za nabavu odjela, ovim sredstvima htjeli bi pomoći u nabavi čizama  koje su im neophodne za nastupe diljem zemlje, a i šire i  prema njihovom  saznanju to su sredstva, zajedno sa tom vrijednom donacijom, koja bi  njima riješila kompletna odjela. Ujedno se  ispred Kluba vijećnika kandidacijske liste grupe birača zahvalio  jednoj fizičkoj osobi na toj donaciji.  

Predsjednica Vijeća predlaže da se izneseni amandman da na glasanje.

Marija Vukošić se javila da bi naglasila kako  su sredstva za plaće točno izračunata, odnosno  treba točno 151.090 kn, tako da sa stavke plaća to ne bi išlo jer sve stavke što se tiče plaća i doprinosa su izračunate.

Ivica Barić ne smatra da je to točno izračunato.

Marija Vukošić je ponovila kako će sa ove stavke plaća biti izvršeno nešto manje od 152.000 kn.

Ivica Barić je pitao da li se može javno reći s kolikom se plaćom kalkuliralo, konkretno za bivšeg gradonačelnika, s kojom cifrom.

Marija Vukošić   ima pred sobom radne materijale pa je iznijela kako je  bivši gradonačelnik  ušao u izvršenje te je za  razdoblje od 12. mjesec 2013. do 5. mjesec 2014.  izvršeno 103.000 kn, g. Gračan je također u ovom izvršenom razdoblju za 5. mjesec, treba još dodati za 6., 7., 8. i dio 9. mjeseca,  oko 48.000, s tim da je naglasila kako je bruto plaća g. Gračana 14.600 kn.

Katarina Rendulić iznosi kako imaju  podatak da je njegova bruto plaća 11.753. kn,  dok je iznos njegovih doprinosa  2.520 kn

Marija Vukošić je, nakon što je donijela listu za obračun plaće, iznijela  da plaća g. Gračana  iznosi 14. 666  bruto,  odnosno da je u ovom izračunu  bruto plaća sa doprinosima iz plaće.

Ivica Barić pita kolika je  bruto plaća  bivšeg gradonačelnika.

Marija Vukošić odgovara da je zadnja bruto plaća za mjesec travanj za bivšeg gradonačelnika iznosila  16.353,42 kn.

Ivica Barić je zamolio gđu Vukošić da ponovo izračuna, odnosno objasni postupak kako je došla do  iznosa od 152.000 kn, ako  su sredstva rezervirana na način da se  pomnoži stavka bruto plaće u iznosu od  16.353,42 kn ( plaća bivšeg gradonačelnika) sa 5 mjeseci i tome dodaju još  4 i po plaće za zamjenika, ne dobije se ta cifra.

Marija Vukošić dodaje, a to je zaboravila napomenuti, kako je u  ovoj stavci uključena i isplata naknade plaće  za 12. koja je išla u 1. mjesecu za  bivšeg gradonačelnika g. Bogovića i bivšeg dogradonačelnika g. Mihajlovića, tako da je to dio sredstava koji nedostaje.

Ivica Barić je, budući da je to razriješeno, povukao  taj amandman  i prešao na slijedeći:

Amandman br. 1.  

Razdjel 002 Ured Grada, glava 01 Tajništvo, Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva, Aktivnost A100009 stručno, administrativno i tehničko osoblje, funkcijska klasifikacija 0111 izvršna i zakonodavna tijela, podskupina 311 – plaće (bruto)   umanjuje se za 24.000 kn;

U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Proračunski korisnik 27564 Puško otvoreno učilište, Program 1019 redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Aktivnost A100068 Slunjske mažoretkinje, funkcijska klasifikacija 0820 službe kulture, podskupina 322 – rashodi za materijal i energiju, povećanje  za 14.000 kn:

U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Program 1011 – Socijalna i humanitarna skrb, Aktivnost A100020 – pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno  redovnim socijalnim programom, funkcijska klasifikacija 1070 socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovitim socijalnim programima, podskupina 372 ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknada –  povećava se za 10.000 kn.

U obrazloženju ovog amandmana istaknuo je kako smatraju da je u Glavi 01 tajništvo na stavkama bruto plaća  osiguran višak  sa namjenom  isplata plaća vozaču domaru po novoj sistematizaciji radnih mjesta, a Klub vijećnika Kandidacijske liste grupe birača i dalje  smatra da je to radno mjesto iracionalni trošak Gradu Slunju i stoga ta sredstva preraspodjeljuju za socijalni program odnosno  nabavu udžbenika 10.000 kn, jer je ovo  godina zamjene starih udžbenika novima pa smatraju da je potrebno povećati iznos subvencije po djetetu  za obitelji s troje i više djece na iznos koji će biti osiguran prebacivanjem ovih dodatnih sredstava. Obrazloženje za stavku Slunjske mažoretkinje je prije dao pa smatra da nema potrebe to ponavljati.  

Amandman br. 2.

Razdjel 002 Ured Grada, glava 01 Tajništvo, Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva, Aktivnost A100009 stručno, administrativno i tehničko osoblje, funkcijska klasifikacija 0111 izvršna i zakonodavna tijela, podskupina 313 doprinosi na plaće  umanjuje se za 4.000 kn.

U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Program 1014 Javne potrebe u športu, Aktivnost A100028 Zajednica športskih udruga, funkcijska klasifikacija 0810 službe rekreacije i športa, podskupina  381 – tekuće donacije  povećava se za 4.000 kn, na način da se sredstva uplati  Kick boxing klubu „Tigar“ “

 

Predsjednica Vijeća konstatira da su dana 2 amandmana, amandmani su pojašnjeni i obrazloženi kako se sredstva preraspodjeljuju pa predlaže da se glasa o prvom predloženom amandmanu.

Ivanka Magdić pita da li se stručne službe ne bi trebale očitovati o ovim mogućnostima jer  se predlaže smanjenje, odnosno stanovite uštede, pa ne zna da li će do kraja godine to biti dostatno, ako ne bude još rebalansa, a  proračun se ne smije probijati, zanima je ima li tu  prostora za prihvaćanje tih  amandmana.

Ivica Barić smatra da bi se gradonačelnik trebao očitovati o amandmanu, a u vezi ovog što je rekla gđa. Magdić, oni svojim prijedlogom smanjuju masu sredstava u toj podskupini, kaže kako naravno postoji mogućnost da se na neki drugi način isplate te plaće, da li smanjivanjem  plaća drugih zaposlenika ili na neki način, ali ne mora se probiti ovaj proračun. Što žele ovim reći? Zna se da Gradsko vijeće ne zapošljava ljude, po Statutu Grada gradonačelnik ima ovlasti zapošljavanja ljudi, on je i  izvršitelj proračuna i on ima, ako tako sistematizacija radnih mjesta zahtijeva, pravo zaposliti koliko hoće ljudi, samo je pitanje hoće li to proračun omogućiti, pa upravo ovim amandmanom žele  smanjiti masu plaća na toj stavci. Kaže kako vjeruju  da stručne službe imaju mogućnosti preraspodijeliti sredstva ili smanjiti izdatke odnosno stavke za plaće. Ponovio je kako upravo iz onoga što je govorio prije, a  misli na  smanjenje prihoda proračuna za 470.000 kuna, nam ne daje za pravo da se dodatno još obvezujemo u ovom dijelu plaća.

Gradonačelnik se izjasnio kako nije za to da se skida sa ove stavke, a zaposlio je vozača zato što je on potreban, on nije samo vozač i nije samo za gradonačelnika, nego za sve službe Grada, vidi na što se  aludira i na što se ide, može se o tome glasati, ali on nije za to i  to  ne bi dirao.

Ivica Barić pojašnjava kako  upravo gradonačelnik sistematizacijom ima pravo zaposliti i astronauta pa,  ako ima novce za to,  neka ga isplati. Ne radi se uopće o tome, kaže g. Barić jer gradonačelnik je i  izvršitelj proračuna i ako se nađe u tom proračunu za tog čovjeka još mjesta, dobro, ali on  osobno smatra  da to nije dobar potez, smatra da ne bi trebalo ići na daljnja zapošljavanja jer Grad kao takav ne može generirati radna  mjesta, Grad kao takav može raditi na tome da  posredno generira radna mjesta, a ne neposredno.

Davor Požega je mišljenja  da nije možda moralno od vijećnika sa liste grupe građana,  nezavisne liste Proljeće da tu traže uštedu jer oni su prouzročili štetu ovom gradu od 240.000 kn ove godine, a sada se ovdje govori o 24.000 kn. Drugo,  njihov zamjenik gradonačelnika koji je imao volontersku naknadu 3.500 kn, nakon što je preuzeo funkciju gradonačelnika aktivirao je profesionalni ugovor, znači bruto 14.000 kn, a sada više ne obnaša tu funkciju  i ima još pravo na dvije ili tri plaće, a ne radi, pa smatra da bi to možda bio  bolji način za uštedjeti te novce, ako se već žele  namaknuti ova sredstva. Također je iznio svoje mišljenje kako su oni bili toliko fer u prošlom sazivu da nisu dirali direktno u odluke gradonačelnika, podržavali su ga, pa misli da ne bi trebalo sada gradonačelniku oduzimati vozača ako on smatra da ga treba, tim više što je uštedio jer je volonter, nema profesionalni ugovor, a to   ušteda od najmanje 100.000 kuna godišnje.

Ivica Barić se javio za ispravak netočnog navoda, naglasio je kako vijećnici Proljeća koje su ovdje  nisu prouzrokovali nikakvu štetu ovom Gradu,  gradonačelnik se bira neposredno na izborima, gradonačelnik je dao ostavku. Na upadicu g. Požege da li to znači da ga se onda javno odriču, g. Barić odgovara kako ne zna što s time g. Požega hoće reći.

Predsjednica je upozorila vijećnika da uzme riječ ukoliko želi replicirati.

Ivica Barić je nastavio pa je vezano uz ono što je  g. Požega rekao za  zamjenika, naglasio kako bivši gradonačelnik nakon ostavke nije iskoristio pravo primanja plaće 6 mjeseci jer se odmah zaposlio, dok je bivši gradonačelnik Bogović to pravo  iskoristio. Smatra da možemo ići u nedogled  tko je više koštao ovaj Grad,  koliko je što koštalo i tko je racionalizirao  više i tko je uštedio više,  a sada to nije niti vrijeme ni mjesto, već se treba razgovarati o ovoj konkretnoj stavci. Sada ovako naširoko optuživati vijećnike Proljeća da su prouzrokovali ovom Gradu štetu od dvjesto i nešto tisuća kuna je u najmanju ruku neozbiljno,  zaključuje g. Barić.

Davor Požega smatra da bi u prijevodu to značilo  kako vijećnici Proljeća u stvari  žele reći da imaju većinu u ovom Vijeću i neće dati gradonačelniku da radi  ono što on hoće nego će mu  na svaki način sapletati noge,  gradonačelnik će raditi onako kako oni žele.

Ivica Barić ne želi replicirati, javiti će se  kasnije u raspravi.

Diana Cindrić je također samo  htjela konstatirati ono što je g. Požega rekao da oni  nisu  ulazili u odluke bivšeg gradonačelnika. Sada je Gradonačelnik  odlučio zaposliti domara i vozača zbog određene potrebe jer ova zgrada nema domara, zanima je tko tu mijenja  žarulje  i radi ostalo što treba na održavanju.  Pretpostavlja da se u međuvremenu dok nije bilo osobe zaposlene na mjestu vozača itekako ukazala potreba djelatnicima grada, ne samo gradonačelniku,  jer djelatnici grada putuju ponegdje,  smatra da je ta procjena bila i puno prije sa strane gradonačelnika vagana u smislu da li je to u redu ili nije, a njeno je mišljenje  da je u redu i da je potrebno.

Ivica Barić replicira gospođi Cindrić u vezi toga jer smatra da se može raspravljati što je potrebno ovom Gradu, koji su još zaposlenici potrebni, gđa. Cindrić će reći da su potrebni, on će reći da nisu, ali on ne  zna u ovoj županiji za još jedan grad koji ima vozača, čini mu se da npr. Ozalj  nema niti  službenog automobila, tako da i tu mogu ići  u nedogled s tim što je potrebno, koji zaposlenici, a radi se ovdje o premaloj cifri da se o tome toliko govori  i vjeruje  da će se tu naći sredstava za tog čovjeka koji je zaposlen. 

Diana Cindrić odgovara,  ako grad i nema zaposlenog vozača i ako nema svoj automobil onda se vjerojatno dozvoljava upotreba vlastitog automobila koji košta 2 kn po km, a ne onoliko koliko realno košta gorivo za korištenje službenog automobila.

Josip Štefanac je samo zamolio da se prestane s prozivanjima i s jedne i s druge strane,  da se smire strasti. Njega osobno je malo  pogodilo to  kako ispada, ako je netko uzrokovao neku štetu, onda mi možemo napraviti još veću štetu, takva mu se rasprava nije  dopala i nije mu se dopalo  to da se vijećnici prozivaju na  nekom stranačkom nišanu pa traži da se  malo tenzije smanje.

Gradonačelnik smatra da mu vozač svakako treba, on ne vozi samo njega već sve zaposlene u gradskoj upravi, vozi i za potrebe i Komunalca i Lipe. U zadnja 2,3 tjedna koliko je ovdje to se i dokazalo, svaki put je netko drugi trebao  voziti, išlo se na seminare i on, ako je na sastanku,  jednostavno ne može misliti na gradski auto,  ne može da ostaviti  gdje bilo, svaka 2 sata se mora  produžiti parkiranje i dr. Upravo danas je razgovarao sa gradonačelnicom  Ozlja, oni nemaju ni vozilo, ali imaju problema i  rekla je kako im treba vozilo i vozač, ali  nisu ga planirali u proračunu,  sada vozi svoj automobil sama i naplaćuje gradu  2 kn po km. Vjeruje,  kada bi se napravila prava računica,  da bi bili daleko isplativije imati službeni auto. Što se tiče plaće za vozača ona je ista kao i do sada i u proračunu se sredstva za to trebaju osigurati, a da li će grad poslovati pozitivno ili negativno to će se  vidjeti u narednom periodu, mada misli da  neće biti problema.

Ivica Barić kaže kako mora reagirati u vezi ovih racionalizacija, njemu je to  jednostavno  oksimoron, jer imamo s jedne strane smanjene prihode, a s druge strane se  dodatno  opterećujemo u  dijelu plaća, to mu je osobno neprihvatljivo, smatra kako cilj   svakako treba biti racionalizacija, u prvom redu plaća u ovom Gradu. Žao mu je što to mora reći i zna da će  navući jako puno bijesa na sebe, ali to je nešto što se mora reći, ne samo u gradu nego u državi, gdje ima situacija, tipa mijenjanja žarulja, pa ako se smatra da  ovaj Grad mora imati zaposlenog jednog stručnjaka  za mijenjanje žarulja, zaposlimo ga. Smatra da idemo u  nedogled jer takve stvari u normalnom svijetu idu van ovakvih organizacija, idu u outsourcing upravo iz razloga da se  smanje troškovi na tim stavkama, to je njemu sasvim normalno i ne vidi kako će se tu uštede naći ako se  obvezujemo  sa ljudima takve sistematizacije radnih mjesta. Njegova je  osnovna misao  racionalizacija i racionalizacija, doći ćemo  u period kada Grad jednostavno neće moći financijski  funkcionirati, sada se  može reći biti će ovako ili onako, ali smatra da  moramo unaprijed raditi racionalizacije  kako bi dočekali  spremni takav period, jer  on će, po njegovom razmišljanju, neminovno doći u ovom gradu, a na ovaj način, umjesto da imamo rezerve,  dodatno se obvezujemo.

Diana Cindrić se ponovo javila,  s obzirom da su njene  riječi tako olako prenesene i  pojasnila kako je govorila karikirano za mijenjanje žarulja,  misli da jedna zgrada traži održavanje. Dodala je i to kako svaki puta kada na   službeno putovanje ide neka osoba iz ustanove koja nema svoj vlastiti automobil, ide  autobusom ili vlastitim autom i naplaćuje taj trošak.

Ivan Bogović se uključio, radio je taj posao i  imao vozača  i da  sutra ponovo radi takav ili sličan posao, ne bi ga radio  bez vozača. Kada se već govori o uštedama zna da je bilo situacija da je i Viktor više puta  bio u ulozi vozača,   čak je plaćao neke kazne pa smatra da je veća šteta da je jedan djelatnik tog profila u ulozi vozača jer je on  preskup  za vozača, sigurno bi više pridonio gradu da radi na projektima, da radi ono što mu je uistinu i posao nego da se koristi kao vozač. Velika je stvar ako se samo  jedan projekt od pola milijuna ili milijun kn  realizira u Gradu, ako ga bude dobila gradska tvrtka, tada  će se to osjetiti i na proračunu odnosno na prihodima i zato smatra da je potez gradonačelnika ispravan jer biti  na sastanku koji može trajati 2,3,5 sati i razmišljati o vozilu je teško, ne može se čovjek skoncentrirati na to. Isto tako gradonačelnik i u vožnji rješava niz stvari, nazove ga se, dogovara se, u kontaktu se sa službama, a zna se  da se po zakonu tijekom voženje ne smije koristiti mobitel.

Predsjednica Vijeća predlaže da se o amandmanima glasa ukoliko se nitko više ne javlja za raspravu.

Ivanka Magdić je u  ime kluba vijećnika HDZ zatražila 5 minuta  stanke

Nakon stanke predsjednica je dala riječ gđi. Ivanki  Magdić koja je iznijela stav Kluba vijećnika HDZ-a glede predloženih amandmana odnosno rekla je kako Klub vijećnika ne može prihvatiti predložene amandmane i to iz razloga što su sredstva sa kojih g. Barić predlaže  skidanje određenog iznosa, izračunata zajedno sa vozačem  koji je već zaposlen po odluci gradonačelnika, a isto tako  i zbog samog prijedloga raspodjele tih sredstava. Naime, gradonačelnik je kazao da je sa voditeljem Kick boxing kluba dogovorio koliko sredstava mu je  potrebno za odlazak na svjetsko prvenstvo i ta sredstva predvidio  u Proračunu, znači  ovim prijedlogom Kick boxingu  se daje nešto što nisu ni tražili, također se  daje i mažoretkinjama nešto što  isto tako od strane niti mažoretkinja, niti Pučkog otvorenog učilišta nije traženo.

Ivica Barić zna da mažoretkinje nisu tražile sredstva, ali misli da iznos od 3.000 eura koliko su donacijom fizičke osobe dobili, a  znaju da taj iznos od Grada neće vidjeti nikada, onda tom logikom misli da je ovo dobar trenutak da se to iskoristi da si kompletiraju  uniforme i da imaju u čemu nastupati i ako se na to gleda kao  na neku promociju Grada, smatra da  je to dobar potez. Što se tiče Kick boxing kluba misli da nije dobar   izračun, vjeruje da  njima još fali novaca.

Zoran Ivšić se nadovezao  na mažoretkinje, kaže da  jesu tražile i dobile 10.000 kn, ali to njima nije dovoljno, ne mogu kompletirati odoru pa im tih 10.000  samo po sebi ne vrijedi  puno. Ta im je odjeća potrebna  da bi se mogle pokazati, a  imaju se čime pokazati i njima  je važno tih 14.000 kn, iako nije dosta i za nabavu kapa, ali to im nije toliko važno jer  bez kapa mogu nastupati.

Ivan Požega je u vezi  Kick boxing kluba Tigar rekao kako će, pored ovdje predviđenih  5.000 kn za Svjetsko prvenstvo, Zajednica športskih udruga u dogovoru sa Savezom športova  osigurati također  5 do 6 tisuća kn tako da smatra kako još dodatnih  4.000 kn neće trebati.

Zoran Ivšić predlaže,  ako je to njima dovoljna svota, da se te 4.000 kn dadu rukometnom klubu  Drenak koji nije dobio niti kune od Grada,  ne zna da li su uopće  i tražili,  ali nemaju nikakve pomoći ni od koga.

Ivan Požega je iznio podatak da je  rukometni klub Drenak  dobio 3 dotacije od Zajednice, dobio je od Saveza športova za odlazak u Split i da su njihovi  troškovi pokriveni te dodao kako se u biti svim klubovima  pomaže koliko se može, nitko nije zakinut.

Marinko Radočaj  u vezi Kick boxing kluba smatra i stoji iza toga da im je zbilja potrebno tih 4.000 kn  jer bez obzira ako su i sakupili tu cifru koja njima treba,  to je ipak trošak dosta velik pa da trener ne bi davao  novce iz svog džepa i da ne bi okolo još tražio, smatra da je prijedlog u redu da im se da još 4.000 kn.

Josip Štefanac smatra, budući da je ovaj zaključak  naknadno došao i ako je tako kako je rekao gradonačelnik, da bi to  onda  bilo dovoljno.

Gradonačelnik potvrđuje da mu je tako rekao Milenko jer je bio kod njega i dogovorili su da im se odobri  5.000 kn.

Katarina Rendulić je mišljenja,  obzirom da Kick boxing klub zaista postiže odlične rezultate, među najboljima su u cjelokupnoj Zajednici športskih udruga i klubova,  da im  neće biti na odmet i tih 4.000 kn koja se mogu  iskoristiti za naredna natjecanja,  za kotizaciju ili za ostalu opremu, ako bude potrebno.

Ivan Požega je na ovo odgovorio kako mi  imamo klubova koji grcaju u problemima, prvenstveno misli na  Nogometni klub i vjeruje,   kada dođe jednom problem nogometa na debatu, na jednu od sjednica, kada krene prvenstvo, da će se tada vidjeti da  imaju problema preko glave. On ovdje zastupa sve sportove, vjeruje da se  Milenko neće ljutiti kada bude ovo gledao,  ali misli da ova sredstva koja su predviđena zaključkom 5.000 kn i s onim što  planiraju iz Zajednice odnosno Saveza športova dobiti, da će biti  i preko onog što su planirali. Dodaje kako u NK sjedi jedan čovjek koji daje svoje novce iz džepa za Klub, zna koliko ih da, da je on  predsjednik Kluba ne bi imao od kuda dati iz svog džepa. Ne zna,  možda će  NK trebati za mjesec dana 4.000 kn, neće ih biti,  a s druge strane ovdje se možda prelazi  onaj limit koji  trenutno njima treba.

Ivica Barić je dao  komentar na izlaganje g. Požege, misli da ovim rebalansom ide nekih 18.000 kn Nogometnom klubu Slunj da  mogu platiti komunalne usluge koje oni godinama ne plaćaju i smatra da je to  jedna dobra  donacija NK-u. Što se tiče ovih 4.000 kn,  misli da to ne rješava probleme NK niti približno. Po njegovom osobnom mišljenju  mali klubovi,  odnosno mali sportovi  su budućnost ovog grada i misli da će  njima puno više koristiti  ovih 4.000 kn nego Nogometnom klubu  za kojeg također osobno misli,  ako ne bude nekog većeg restrukturiranja čak i izbacivanja nekih sastava, da će biti problema. Dodao je kako bi,  baciti tamo ovih  4.000 kn, bilo  kao  da bacimo  kantu vode u bunar.

Ivan Požega je na ovo što je g. Barić rekao odgovorio kako je tih 18.000 kn za NK  predviđeno za plaćanje potrošnje vode koja nije  neplaćena, ne zna kako je došlo do toga, ali to Komunalcu treba platiti. Što se tiče stanja u NK misli da masa ljudi  u Slunju koji vole sport znaju na kojim granama NK živi, s kojim novcima barata, da je tu 100-tinjak  djece koja treniraju po 3 ili 4 puta tjedno, svaki vikend se odvija 5 utakmica, svaki vikend Klub ima službeno osoblje, seniori po 4 službene osobe, juniori po 3, tu su i svaki vikend putovanja,  a NK je  dobio od Grada za 2014. godinu 53,000 kn, a samo troškovi putovanje za cijelu sezonu sa djecom i seniorima iznose oko 50.000 kn, tako  NK funkcionira i mogu se svi zapitati otkuda se svi ti  novci sliju u Klub i kako se svi ti troškovi rješavaju.

Damir Vuković predlaže da se završi sa raspravom i da se dade prijedlog na glasanje jer se ovako može do ponoći rastegnuti.

Predsjednica Vijeća  je zaključila raspravu i dala najprije na glasanje amandman br. 1. koji glasi:

Razdjel 002 Ured Grada, glava 01 Tajništvo, Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva, Aktivnost A100009 stručno, administrativno i tehničko osoblje, funkcijska klasifikacija 0111 izvršna i zakonodavna tijela, podskupina 311 – plaće (bruto)   umanjuje se za 24.000 kn;

U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Proračunski korisnik 27564 Puško otvoreno učilište, Program 1019 redovna djelatnost Pučkog otvorenog učilišta Slunj, Aktivnost A100068 Slunjske mažoretkinje, funkcijska klasifikacija 0820 službe kulture, podskupina 322 – rashodi za materijal i energiju, povećanje  za 14.000 kn:

U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Program 1011 – Socijalna i humanitarna skrb, Aktivnost A100020 – pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno  redovnim socijalnim programom, funkcijska klasifikacija 1070 socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovitim socijalnim programima, podskupina 372 ostale naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknada –  povećava se za 10.000 kn.

 

Nakonglasanja predsjednica konstatirada je glasalo svih 15 vijećnika koji su nazočni sjednici, od čega je ZA  amandman  glasalo 8 vijećnika, 5 vijećnika je bilo PROTIV dok su 2 vijećnika SUZDRŽANA pa predsjednica konstatira da je amandman USVOJEN.

 

Predsjednica Vijeća potom daje na glasanje amandman br. 2. koji glasi:

 

Razdjel 002 Ured Grada, glava 01 Tajništvo, Program 1004 Redovna djelatnost Tajništva, Aktivnost A100009 stručno, administrativno i tehničko osoblje, funkcijska klasifikacija 0111 izvršna i zakonodavna tijela, podskupina 313 doprinosi na plaće  umanjuje se za 4.000 kn.

U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Glava 04 Odsjek za društvene djelatnosti, Program 1014 Javne potrebe u športu, Aktivnost A100028 Zajednica športskih udruga, funkcijska klasifikacija 0810 službe rekreacije i športa, podskupina  381 – tekuće donacije  povećava se za 4.000 kn, na način da se sredstva uplati  Kick boxing klubu „Tigar“ “

 

 

ZA drugi amandman od ukupno 15 vijećnika prisutnih na sjednici glasalo je  8 vijećnika, 5 vijećnika je bilo PROTIV dok su 2 vijećnika SUZDRŽANA pa predsjednica konstatira da je amandman USVOJEN.

 

Nakon što su izglasani amandmani predsjednica je dala na glasanje Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.

U tijeku glasanja gosp. Josip Štefanac je uzeo riječ i rekao kako nije shvatio da li su sada ovim glasanjem prihvatili Odluku bez daljnje rasprave.

Predsjednica odgovara da se može nastaviti s raspravom ako on smatra da je to potrebno.

Josip Štefanac je izjasnio da smatra potrebnim da se rasprava nastavi jer se nekako osjeća izmanipuliran.

Kako su neki vijećnici komentirali da je glasanje obavljeno predsjednica je potvrdila da je, ali da ona nije konstatirala rezultat glasanja i dozvolila je da se raspravi nastavi.

Josip Štefanac podsjeća da je  prozivao ravnateljicu Dječjeg vrtića za štednju energije, a ovdje isto vidi  na stavkama rashodi za materijal i energiju da je bilo planirano 1.130.000 kn, da je ostvareno 1.177.000 kn, a kako je sada popularno govoriti o energetskoj učinkovitosti, smatra da bi i Grad  tako  trebao razmišljati i nalaziti mogućnosti za štednju  potrošnje električne energije i vjeruje da bi onda imali  više i za sport, za kulturu, za Dane Grada Slunja i td.  Kako je  na Odboru  gđa Vukošić ukazala na jednu tehničku grešku u stavki  višak-manjak prihoda gdje umjesto  37.000, treba biti 370.000 kn,  smatra da to treba isto uvažiti.

Katarina Rendulić je, vezano uz sam akt Odluke o izmjenama i dopunama, tekstualni dio, naglasila kako je ovo  već 13. sjednica na kojoj prisustvuje i kako, nažalost, u svim materijalima nalazi na greške pravopisnog i gramatičkog smisla i stoga predlaže da se  za samu Odluku, gdje se piše u točci 4, točci 8, točci 12,  koristi  ispravan oblik „točki“ jer, smatra,  zasigurno nećemo reći „idem kući i radujem se svojoj mačci“ već ćemo reći „mački“ . Zamolila je da gradske službe imaju na umu hrvatski pravopis i slovnicu i da ga poštuju, kako bismo imali što manje posljedica čak i u pravnoj naravi ako je nešto netočno napisano.

Kako nitko više nije uzeo riječ predsjednica daje na glasanje Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika  i da je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu jednoglasno usvojena.

 

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu

Prijedlog Odluke vijećnici su dobili u materijalima.

Na samoj sjednici je predsjednik Odbora za proračun i financije gosp. Đuro Mihajlović iznio stav Odbora koji smatra da se Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu treba prihvatiti.

U Raspravu koju je otvorila predsjednica Vijeća nitko se nije uključio pa je rasprava zaključena, a potom je predsjednica  dala Odluku na glasanje.

Nakon glasanja predsjednica konstatira da je glasalo  svih 15 vijećnika i da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Slunja za 2014. godinu.

 

4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i  uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini

Odluku o izmjeni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini vijećnici su također dobili uz poziv.

Za raspravu se nitko nije javio pa je predsjednica istu zaključila i dala na glasanje Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

U trenutku glasanja sjednici je nazočno svih 15 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Odluku o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014. godini.

 

5. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Grada Slunja 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini vijećnici su dobili u materijalima.

Otvorena  rasprava.

Đuro Mihajlović se osvrnuo na održavanje nerazvrstanih cesta jer ove godine nije učinjeno puno, odnosno učinjeno je jako malo na održavanju nerazvrstanih cesta, barem u određenim MO, kao npr. u Veljunu gdje najbolje to i poznaje. Koliko vidi predviđeno je 550.000 kn što smatra da nije dostatno. Poslije ovih kiša situacija je jako loša, da ne kaže dramatična jer ima cesta kojima se jednostavno ne može više proći, misli da nitko to nije obilazio, ni komunalni redar, odnosno nitko od gradske uprave tko je  nadležan za to,  nema u to uvida. Smatra da je prije same izrade proračuna trebalo koliko toliko to obići i vidjeti određene potrebe. Dodaje kako je nešto bilo prošle godine napravljeno, ali ne dovoljno, pola cesta u MO Veljun  kojih ima preko 40 km  nije napravljeno, a trebalo je biti, ne zna iz kojih razloga nije, a na određenim područjima  jednostavno niti kola hitne pomoći ne mogu proći kao npr. na području Šlivnjaka, Lapovca, Veljuna gdje su veće nizbrdice.  Misli da bi hitno Odsjek za komunalne djelatnosti trebao to obići, na  nerazvrstanim cestama na pojedinim područjima  se godinama ništa nije ulagalo,  jedna smo od lokalnih zajednica koja je najmanje učinila za te nerazvrstane ceste, jer dobar drugih lokalnih jedinica ima sve asfaltirano. Zna da je ovo  veliko područje i da je to teško, ali kada se nešto radilo trebalo se napraviti  barem kvalitetno jer dosta primjedbi ima  u smislu da  materijal nije ni kvalitetno ugrađen. U Programu je vidio  da je predviđeno 195.000 kn za prometne znakove, a kako na  području  MO Veljuna i Primišlja nema na nerazvrstanoj cesti niti jedne oznake,  ne zna da li to zna komunalni redar, voditeljica komunalnog odjela, a kamoli pročelnica upravnog odjela,  smatra da situacija ne bi smjela biti takva i da to treba  koliko toliko biti uređeno, ti znakovi nisu potrebni  zbog onih ljudi koji žive tamo, oni znaju kuda idu,.  Kao primjer navodi cestu  preko Bandinog sela do Cvitovića koja  je potpuno neuređena, nema niti jedne oznake na njoj, a to je županijska cesta i Županijska uprava za ceste je prije  3 godine obećala  da će postaviti desetak znakova za oznaku naselja , smjerova, do sada nije  postavljeno ništa. Ne zna što je upravni odjel na tome napravio,  to je tada trebalo  koštati dvije do tri tisuće kuna, a  to daje sliku  jednu o gradu, o uređenju grada, o svemu, o ljudima koji vode grad, o službama koje  su nadležni za to, primaju plaću, a nisu napravili baš ništa. Da su i tražili informaciju o toj županijskoj cesti odnosno pitali zašto  nisu postavljeni znakovi, boji se da  ne bi bilo  adekvatnog odgovora, dopis se pošalje i više se ne  traži  povratna informacija, čak ni nakon 3 godine, a kamoli 3 mjeseca. Stoga traži da se nešto na tome počne raditi,  prethodni gradonačelnik je obećao da će tu napraviti nešto pod hitno, isto nije napravljeno ništa, niti jedan znak nije postavljen, zna da je nemoguće sve označiti, ali ono osnovno se može  postaviti sa malo dobre volje i ako se želi. Traži da službe koje su nadležne za to pod hitno odu na teren i da vide kakve su te prometnice i da se na tome nešto napravi. Drugo, govorio je o postavljenoj rampi u Veljunu kod mosta gdje ljudi ne mogu proći do izvora, taj problem  niti jedna uprava još  nije riješila,  kao da se njih to ne tiče,  gradonačelnik jedan i drugi su bili, pogledali, ali do sada još nema rješenja, a  to je javno dobro i treba biti dostupno svima i pita  na kraju od koga će oni tražiti da to napravi, da netko radi svoj posao,ako ne od onoga tko je nadležan za to i tko dobiva dobru plaću za tu.

Ivanka Šebalj je najprije konstatirala kako je izmijenjeni Program  gotovo na razini kakav je bio i osnovni Program. Ponovila je kako su nam sredstva komunalne naknade za poligon  veoma upitna i ta sredstva koja sada fale su upravo ovdje,   već se vidi njihov nedostatak, Znači što se tiče pijeska, ono što  je  realizirano  do sada, podaci sa 30. 6. kažu da je realizirano . 206.403 kn tako da je u proljeće  bilo nešto nasipavanja. Naglasila je kako  je bio problem s potpisivanjem ugovora u periodu od ostavke gradonačelnika do izbora novog gradonačelnika, u  zadnja 2 mjeseca nije bilo velikog sipanja pijeska po MO, ali se očekuje da će to ići na jesen, naravno po zahtjevima MO i to tamo gdje je najprioritetnije i o tome se uvijek dogovara sa  predsjednicima MO, s njima se kontaktira, a nasipava se onoliko koliko se može. Slaže se da postoje možda i  zaseoci koji nisu pokriveni, međutim, naglašava problem velike mreže bijele ceste, ne zna koliko sredstava bi trebalo da bi sve nasule tako da će se ići na nasipavanje tamo gdje je najnužnije sa preostalih  340.000 kn koje imamo do kraja godine. Tu je izrazila i bojazan, kako nam, ako uvjeti  na jesen budu kao što su bili na proljeće,  neće  biti dovoljno ni milijun kuna

Đuro Mihajlović nije zadovoljan odgovorom, slaže se da nema novca, ali uvijek se izvlačimo na  poligon pa pita  kako one lokalne zajednice koje nemaju poligon.

Ivanka Šebalj dodaje kako i ono što se napravilo prošle godine, napravilo se pred zimsku službu u jesen i tada su gotovo svi MO dobili i nasipavanje i rad gredera  koji je proširio putove. Zna da postoje ceste gdje se nije radilo, zna da je to problem, ako živi samo jedna osoba tu je problem i sa hitnom, ali ističe kako je pijesak  rupa bez dna,  padnu dvije kiše,  kao da se ništa nije nasulo. Pitanje je na mjestu i  komunalni redar je na terenu,  surađuje se sa  MO, ali činjenica je da su potrebe  daleko veće, pa ponavlja ovo što je sada preostalo, rasporedit će se tamo gdje je najpotrebnije i u  suradnji sa MO.

Gradonačelnik je podsjetio vijećnike kako je na zadnjoj sjednici donesena Odluka da se za poslove održavanje tih cesta izabere tvrtka Ceste Karlovac, sa njima je sada potpisan ugovor i gosp. Štefanac će krenuti na teren već možda ovaj tjedan u dogovoru sa MO. Osobno je skupio  ovdje sve predsjednike MO,  svi su upoznati sa sredstvima s kojima se može raspolagati, a što će oni s njima napraviti, to je njihov problem. Gosp. sa Veljuna je bio također ovdje i rekao je da ove godine ta sredstva idu na Šlivnjak. Prije tjedan dana je i sam bio na Šlivnjaku, obišli su dio prema Grobniku, vidio je kakva je cesta do samog Šlivnjaka, slaže se da tu treba puno sredstava i sigurno neće biti  dovoljno  ono što je dobio   MO Veljun, ali će se napraviti bar dio. Po njegovom mišljenju  tamo je veći problem što je sve zaraslo nego što su same ceste jer strojevi ne mogu tamo niti proći,   deset godina se uz te ceste nije ništa orezivalo. Sve je to obišao zajedno sa zamjenikom predsjednika MO gosp. Gojkom, on je upoznat i sa sredstvima,  ne samo on već će svi MO dobiti dio sredstava što je preostalo i gosp,. Štefanac će sada zajedno sa komunalnim redarom u to krenuti već idući tjedan, a koliko će se stići, to će se vidjeti. Napomenuo je kako mu je gosp. Gojko  rekao da je Veljun riješen. Što se tiče  rampe to je također čuo  pred par dana, nije mu to jasno. Dodao je kako je komunalni redar  danas  u Furjanu jer tamo je jedan veći problem, problem je i u  Primišlju  oko imovinsko pravnih odnosa pa su zapreke i na jednom i na drugom mjestu,   pokrenut je i postupak protiv Grada.

Zoran Ivšić je govorio o jednoj obitelj koja se vratila iz Zagreba, žive negdje iza  Bandinog mosta,  totalno su odsječeni od glavne ceste,  imaju malu djecu, imaju kilometar ili dva do kuće pa  vozilo ostavljaju uz glavnu cestu, ne mogu uopće proći nikako pa pita  da li se nešto može napraviti ili pomoći da se taj put prokrči  do njih.

Đuro Mihajlović dodaje kako se radi o Stojmeriću,  ta je cesta bila kvalitetna, čak se i nakon što je obnovljena kuća, odnosno  poslije toga moglo  ići osobnim automobilom, a onda je  sječena šuma, neki iz Duga  Rese je sjekao šumu i on je taj put uništio. Taj čovjek koji živi tamo  dolazio je  ovdje, bio je  upućivan  kod gradonačelnika Bogovića, komunalni redar je pravio prijave Policijskoj postaji, ali apsolutno ništa nije prošlo. Istaknuo je kako to nije jedini  primjer takav, ima ih puno, u konkretnom slučaju  nikakve reakcije od policije, niti  od drugih službi koje su nadležne za to,  nije bilo,  a tu ima oko 3,4, km, uzbrdica je. Na ovakav način, boji se, nećemo ništa napraviti s tim cestama jedino iduće godine možda sa sredstvima iz  europskih fondova ako se bude moglo napraviti nešto jer mnogi su već iz tih predpristupnih napravili nešto, a ovdje kod nas doista nije ništa pa  ne zna da li se može dobiti informacija što je s tim, određene bi službe možda trebale to pratiti i onda na tome nešto više raditi.

Damir Vuković se osvrnuo na problem koji je prisutan kod spojeva  makadamskih cesta na glavnu cestu,   kiše speru pijesak na glavnu cestu što  je  jako opasno za promet  pa je predložio da se bar  15, 20 metara svake te ceste  asfaltira i da se makne od glavne ceste,  te da se za to može koristiti  asfalt koji se skida jer ne zna kuda se sada vozi taj asfalt.

Ivica Barić je pitao gđu. Šebalj o ovome što je govorio g. Mihajlović,  o označavanju  naselja,  jedan dio se odnosi na  Županijsku upravu za ceste, vidio je da su u proračunu  bila planirana neka sredstva,  konkretno pita za što su onda planirana.

Ivanka Šebalj odgovara da se ono što  smo potrošili na  prometnu signalizaciju odnosilo  na slijedeće: 26.681 kn za obilježavanje parkirališnih mjesta u Gradu Slunju,  935 kn za obilježavanja parkirališta,  30.601 kn  na prometne znakove, ukupno 62.000 kn do 30. 6. potrošeno je na prometnu signalizaciju, a najvećim dijelom to su  troškovi uvođenja naplate parkiranja, manji dio je potrošen i na nerazvrstane ceste.

Ivica Barić dalje pita, koliko je, po njenom mišljenju,  toga do sada odrađeno, u nekom postotku od onoga što je planirano.

Ivanka Šebalj odgovara da je  ostalo 179.000 kn

Ivica Barić je još pitao da li imaju nekakav plan koliko je toga potrebno, koliko treba staviti tih znakova, odnosno  koliko je riješeno, a koliki je taj postotak koji je još ostao.   

Ivanka Šebalj odgovara da je odrađeno parkiralište i prometni znakovi  uz parkirališta

Ivica Barić zna za to,  ali ga zanima na nerazvrstanim cestama pa je  Ivanka Šebalj pojasnila kako je to  najviše i bilo usmjereno na parkirališta i tu se najveći dio novaca i potrošio.

Ivica Barić konstatira da je ostao jedan dio novaca, pa ga zanima je li utrošena koja kuna na obilježavanje nerazvrstanih cesta, je li kupljen koji prometni znak za te ceste.

Ivanka Šebalj pojašnjava da iz ovoga to ne može vidjeti već bi trebala ući u svaki račun, vidjeti narudžbu , a to je hrpa podataka pa  ako ga  zanima  može to  pripremiti naknadno.

Ivica Barić se složio da se to onda pripremi.

Anđelka Jurašin Vuković  je dopunila, budući da gđa. Šebalj možda nije u detalje upućena na neke planirane stavke, da su ovdje  planirana i  sredstva za info panoe,  3 info panoa postavljena su u Rastokama i planiraju se još 3  poučne table  za Stari grad, za magazin i za staru centralu, tako da će ti troškovi tek  doći,  to se započelo za vrijeme bivšeg gradonačelnika Rendulića i sada je riješeno, ali račun još čekamo. Isto tako planirano je i postavljanje  džambo plakata uz D1,  Broćancu,  u Točku, to je  isto započeto  kada je bio gradonačelnik Rendulić. Dodala je kako se  sve ovo malo  zakompliciralo jer se dugo čekalo suglasnost  za 2 panoa od strane Hrvatskih cesta, sada je suglasnost dobivena  i panoi su naručeni,  sve će biti spremno i postavljeno za iduću sezonu.

Ivica Barić pita pročelnicu  da li misli da neće biti dovoljno sredstava na ovoj stavki da se odradi to

Anđelka Jurašin Vuković odgovara da hoće i podsjetila je kako je bio prijedlog da se i  od strane  Kamenice, Ogulina postavi jedna  pozdravna tabla, da ona bude  malo drugačije, međutim, uz županijsku cestu može biti postavljena samo  unificirana tabla tako da će biti slična ovima uz D1, to je  planirano   i  to bi se moglo sada  izrealizirati.

Zoran Ivšić pita za stavku sanacija mostova, stavka je velika 610.000 kn pa traži objašnjenje o kojim mostovima se radi.

Zdenka Kovačević odgovara da je tu  riječ  prije svega o mostu na rijeci Korani kojeg smo uspjeli završiti u 5. mjesecu i planirana je sanacija Moćanovog mosta, čini se velika cifra, ali su zahtjevni radovi.

Ivan Požega je uočio da je jako puno sredstava predviđeno za košnju javnih zelenih površina u Gradu,  navoženje i razgrtanje zemlje na javnim zelenim površinama, predviđeno je održavanje sportskih terena  i ostala održavanja javnih površina pa ga zanima u kom dijelu Nogometni klub može participirati, kako i na koji način da se uredi stadion Zubac jer oni sami  iz godine u godinu, kao uprava Kluba  i sportski djelatnici, ljubitelji Kluba,  uređuju to igralište, a sada ide košnja trave, imaju  problema s nabavkom goriva, palo je drveće na ogradu i potrgalo je kada je bilo nevrijeme pa ga  zanima kako Klub  i na koji način može participirati u tim sredstvima.

Ivanka Šebalj odgovara da Nogometni klub vjerojatno ne može participirati u tim sredstvima jer  ovdje se podrazumijeva košnja javnih površina u gradu, NK je dobio od Grada igralište i popratne objekte i onda s njima i održavanje tako da to nije u ovom programu. Stavka  za održavanje sportskih terena se pojavila za eventualne popravke umjetne trave na igralištu kod Osnovne škole, ako kakva šteta nastane,  sredstva su za to predviđena, ali nije do sada ništa trošeno, a redovna  košnja  na nogometnom  igralištu nije predviđena.

Ivan Požega komentira kako je sportski teren i Zubac i to puno veći  od igrališta s umjetnom travom, konkretno ga zanima Zubac i kako doći do nekakvih sredstava  da se on uredi jer je gore stvarno zbog nevremena  nastao kaos, kako nabaviti gorivo i kako to sve riješiti.

Ivanka Šebalj ne može odgovoriti na to pitanje jer to se ne odnosi na Program.

Ivan Požega kaže kako je Klub dobio to od Grada na korištenje, ali nije dobio sredstva za  održavanje toga.

Predsjednica Vijeća odgovara gosp. Požegi da to nije predmet rasprave. a Ivan Požega je dodao kako je to pitao jer se spominje javna površina i košnja.

Ivanka Šebalj je još jednom ponovila kako se iz ovih sredstava  to ne može pokriti  jer to dano NK  na upravljanje, a i onda samim time  i na održavanje,

Ivan Požega pita možda bi se eventualno moglo nešto iz  5.000 kn što je predviđeno za sportske terene.

Ivanka Šebalj odgovara da bi možda i moglo, ali samo iz ovih   5.000   koje su predvidjeli za nuždu,  ako se što dogodi, ali nikako  ne iz sredstava komunalne naknade.

Josip Štefanac pita kod održavanja  javnih površina odnosno sanacije stepenica gdje ga  zanima koje su to stepenice,  ako su to stepenice prema školi, preporučio je  da se svakako saniraju  prirodnim kamenom i da budu u izvornom obliku. Ovo traži iz razloga  što je sva sanacija koja se dešavala  do sada, prije 10, 20 ili 50 godina, bila je na način da se samo nešto betoniralo, a on je protiv toga, protiv takvog načina sanacije pa se zalaže, ako se nešto sanira, da se sanira na način kako je to nekada izgledalo, da se koristi prirodni kamen, pogotovo ako se to može primijeniti kod   šetnice jer mu  sada sve to izgleda  „ko   prstom u oko“.

Gradonačelnik odgovara da se upravo tako i planira napraviti, neće se baciti kamen pa staviti beton, zatražen je predračun koliko bi to koštalo. Dodao je kako  tu nisu imali u vidu samo te stepenice već i stepenice iza mosta prema Malom Vukoviću  i ispod samog Strmca, mada ne  vjeruje da će biti dovoljno sredstava za sve,  ali  prioritet su stepenice kod apoteke, i one će ostati   onakve kakve su bile, znači  kamen se diže i  vraća  natrag, a postaviti će se cijev za odvod  slivnih voda da ne idu pod stepenice, taj dio bi se riješio  sigurno i eventualno prema Malom Vukoviću.

Ivan Bogović je, obzirom da je  spomenut oko jednog projekta, objasnio kako se tu konkretno radilo  o izvozu šume gdje se događaju situacije da privatni posjednici prodaju  šumu privatnim osobama koje izvlačenjem šume unište putove i tako ih ostave, iako im je  obveza  da ih  dovedu u prvobitno stanje. Problem je najviše u tome što i  komunalni redar i pročelnica, pa i gradonačelnik sazna za to  kada je posao već završen pa onda  ide postupak utvrđivanja tko je učinio štetu, proba ih se natjerati  da to poprave i ti  postupci traju pa predlaže da bi možda  bilo dobro preko predsjednika MO da se reagira čim ti poslovi krenu, odnosno prije nego se šteta učini.

Ivanka Šebalj dodaje kako je  upravo postupanje u onom trenutku kada se npr.  sječa vrši,  kada se sve zabilježi snimkama i kada se prethodno utvrdi  činjenično stanje,  vrlo bitno,   tada se može  narediti dovođenje u prvobitno stanje, jer kada  odu to je sve teško utvrditi, ljudi dođu i kažu da je bio netko iz Duga Rese. Za primjer je navela jedno postupanje koje su imali  na području vikend naselja Veljun gdje je u trenutku kada je bilo izvoženje zatečen  vlasnik na terenu, zatečeni su  strojevi,  sve je posnimano  i to je završilo na način da je sve vraćeno u prvobitno stanje.  čak je  u nekom dijelu nasuto i bolje nego je bilo, međutim,  ako oni  odu onda je teško i komunalnom redaru i bilo kome drugome od priče ići dalje i istraživati. Kaže kako se ljudi služe svim i svačim i vjeruje da  ima puno tih koji izvlače šumu, a ništa za sobom ne urede.

Đuro Mihajlović iznosi kako je u konkretnom slučaju bio  komunalni redar, bio je  još dok je bio i stroj, za to su znali svi, i  gradonačelnik i načelnik policije,  ali ništa se nije poduzeto, čak se i snimilo sve,  samo ništa nije riješeno.

Kako se više nitko nije javio za riješ, predsjednica je zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je 15 vijećnika od čega je 14 vijećnika glasalo ZA, 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN pa predsjednica konstatira da je Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini usvojena.

 

6. Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2014. godinu

Odluka o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2014. godinu vijećnicima je dana u materijalima  pa je predsjednica otvorila raspravu po ovoj Odluci.

Katarina Rendulić je postavila pitanje gđi Cindrić vezano uz samo donošenje ove Odluke, naime ova Odluka stupa na snagu i samim time se stavlja van snage Odluka o usvajanju socijalnog programa koja je objavljena u „Glasniku Karlovačke županije“ 52/13 pa je zamolila da joj se objasni razlika između te stare Odluke koja će se sada staviti van snage i ove koju  će danas  donijeti. Druga stvar za koju traži objašnjenje je kod jednokratne novčane pomoći, obzirom da su sada preraspodijeljena značajna sredstva za pomoć u pribavci udžbenika za osnovnu i srednju školu, a u predzadnjoj  alineji stoji da  visina novčane pomoći za ovaj oblik iznosi 500 kn za svako dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu, zanima je da li se uzimaju u obzir i djeca koja  imaju braću i sestre na fakultetu ili samo mora biti   troje djece unutar sustava obrazovanja osnovne i srednje škole. Smatra da se može  doznačiti 500 kn i za  fakultetlije za nabavku stručne literature.

Dragoslava Cindrić pojašnjava kako se ovaj  prijedlog  odnosi na   troje ili više djece koji se školuju, tu se računaju i studenti, ali se predlaže da se pomoć daje za dijete koje pohađa osnovnu ili srednju školu jer su oni obavezni kupiti ove godine nove udžbenike dok studeni nemaju tu obavezu.  

Katarina Rendulić pita,  bez obzira što stručna literatura na fakultetima nije obvezna, postoji li mogućnost da se  to izmijeni i da se dotira i 500 kn za studente, obzirom da su u proračunu sada odobrena  veća sredstva. Pretpostavlja da su  svima  potrebna sredstva za skripte i td. i da bi im to sigurno nešto značilo.  Još je zamolila da se objasni razliku između Odluka.

Dragoslava Cindrić iznosi kako je  donesen novi Zakon o socijalnoj skrbi koji je usvojen nakon  našeg  Socijalnog programa donesenog za 2014. godinu i u istom su se  mnogi termini   promijenili, a  u našem socijalnom programu korišteni su  termini koji su starim  zakonom bili definirani kao npr. „korisnik pomoći za uzdržavanje“ sada se zove „korisnik zajamčene minimalne naknade“, a takav termin je gotovo u  svakoj stavci i u svakom ovom obliku, znači morala bi se mijenjati ta terminologiju gotovo u svakoj točki. Drugo, u odnosu na program koji se stavlja van snage, ukida se  pomoć za najamninu i pričuvu za stanovanje zato jer  novim Zakonom o socijalnoj skrbi gradovi su dužni  plaćati pomoć za stanovanje svim korisnicima  minimalno zajamčene naknade  i to u visini do 50% njihovog mjesečnog primanja po toj osnovi, a kako je u starom programu bio  i  oblik pomoći plaćanja vode, sada je to objedinjeno  u pomoć za stanovanja. Iz tih razloga, da se  ne bi sada radile sve te preinake što bi bilo vrlo zbunjujuće, smatralo se da bi bilo bolje napraviti novi program i dosadašnji staviti van snage.

Katarina Rendulić je još pitala za 3. članak koji glasi: „Ovlašćuje se i zadužuje Gradonačelnik za provedbu ovog Programa bez potrebe bilo kakve daljnje suglasnosti ili odluke Gradskog vijeća neovisno o tome da li iznos planiranih aktivnosti/radova/programa/projekata prelazi iznos najveće pojedinačne vrijednosti imovine kojom samostalno raspolaže Gradonačelnik“, je li takav članak bio uključen i u staru odluku.

Dragoslava Cindrić odgovara da je, a Zdenka Kovačević je dodala kako smo takav članak imali i u svim programima.

Josip Štefanac se isto tako želi osvrnuti na tu točku III. s obzirom da u materijalu pod točkom V. Prijelazne i završne odredbe stoji u točki 1. kako Gradsko vijeće Grada Slunja može po potrebi svojom odlukom utvrditi osnove i mjerila za ostvarivanje prava po pojedinim oblicima pomoći iz ovog Programa pa pita da li to ima smisla ako je rečeno ovdje o neprikosnovenoj odluci gradonačelnika, apsolutistički, po njegovom sudu.

Zdenka Kovačević podsjeća Vijeće kako je  pred dvije ili tri sjednice donesena odluka o sredstvima kojima slobodno raspolaže gradonačelnik, radilo se o iznosu od nešto više od 70.000 kn i sada, da se ne bi pojavila potreba da za provedbom nekog programa koji iznosi više od tog iznosa, to ponovo ide  na Gradsko vijeće, da odobri neku takvu isplatu, uvrštena je ta odredba  kako u Odluku o izvršenju Proračuna tako i u sve programe koji se donose, a koji prate proračun. Zašto? Zato što se Proračunom kojeg donosi i usvaja Gradsko vijeće  odobrava  i namjena i korištenje sredstava i bilo bi samo usporavanje provedbe tih akata ako se za neki oblik i za neki izdatak  mora ići ponovo na Gradsko vijeće da bi odobrilo raspolaganje sredstvima iznad 70.000 kn, samo je zato ta odredba, ističe pročelnica.

Đuro Mihajlović je pitao za sufinanciranje prijevoza pritke vode što je ranije znalo biti, ne zna da li u socijalnom programu ili  negdje drugdje, a ovdje sada  nema ništa. Kako jedna  cisterna košta oko  700 ili 800 kn smatra da je to  puno,  Grad je to znao  prije sufinancirati zajedno s Komunalcem, čak i sa vatrogascima tako da je to koštalo negdje 200-300 kn, smatra da to i dalje treba. Dodaje kako je kiša,  koliko god je napravila štete s druge strane je pomogla, ali vjeruje da će redukcija uskoro biti jer se za desetak dana  predviđa da će biti toplo.

Zdenka Kovačević odgovara da u  proračunu ta pozicija postoji i dalje, ona nikada nije bila u Socijalnom programu zato što   nije uvjetovana cenzusima, nju grad osigurava svima onima koji žive na područjima gdje nema vodoopskrbe ili gdje postoje problemi s redovitim snabdijevanjem vodom, a sufinancira se 50% troškova prijevoza vode, odluka se provodi kako se provodila i do sada.

Katarina Rendulić je, obzirom da su amandmanom izglasali preraspodjelu sredstava za jednokratne novčane pomoći za nabavku udžbenika za učenike, predložila amandman koji bi glasio:“Visina novčane pomoći za ovaj oblik iznosi 500 kn za svako dijete koje pohađa osnovnu, srednju školu i fakultet.“

Predsjednica Vijeća daje amandman na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo predloženi amandman.

Nakon što je zatvorena rasprava, a prije izglasavanja Odluke pročelnica Zdenka Kovačević skrenula je vijećnicima pažnju da je, obzirom da su rebalansom povećana sredstva za socijalni program,   došlo i do promjene na zadnjoj stranici Socijalnog program, konkretno u točki IV: Potrebna sredstva gdje se točka 9. Jednokratne novčane pomoći povećava za 10.000 kn i sada iznosi 60.000, a time se povećava i ukupan iznos sredstava  sa 701.220,00 na 711.220,00 kn.

Potom je predsjednica dala na glasanje Odluku o usvajanju socijalnog programa uz izmjene koje je iznijela pročelnica.

Gradsko vijeće jednoglasno je usvojilo Odluku o usvajanju Socijalnog programa Grada Slunja za 2014. godinu.

 

7. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu vijećnicima je dostavljena uz poziv.

Pročelnica Zdenka Kovačević je dopunila  kako se, u skladu sa usvojenim amandmanima na Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja, u Planu rasporeda sredstava za javne potrebe u kulturi u 2014. godini mijenjanju slijedeće stavke:

U točki 2. Pučko otvoreno učilište  iznos „406.050,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „420,050,00 kn“:

U točki 2. Slunjske mažoretkinje, iznos „20.000,00 kn“ zamjenjuje se iznosom „34.000,00 kn“;

Ukupan iznos sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi za 2014. godinu umjesto 1.792.964,27 kn iznosi  „1.806.964,27“.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica, uz iznesene izmjene dala Odluku na glasanje.

Završetkom glasanja predsjednica konstatira da je glasalo svih 15 vijećnika i da je Odluka usvojena jednoglasno.

 

8. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu grada Slunja za 2014. godinu

Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u športu grada Slunja za 2014. godinu također je vijećnicima dana u materijalima, a predsjednica je naglasila kako se tome još  pridružuje i zaključak kojeg su vijećnici dobili neposredno pred sjednicu te amandman  na proračun pa je  pročelnica Zdenka Kovačević iznijela da se mijenja iznos u ovom zaključku na 20.630. kn i iznos od 5.000 kn na 9.000 kn.

Otvorena rasprava.

Josip Štefanac je uočio stavku tekuća donacija za organizaciju Europskog kupa u  raftingu u iznosu od 6.000 kn, a raftinga nije bilo.

Dragoslava Cindrić odgovara da su  sredstva  ostavljena za listopad jer su najave  da bi se isti održao u listopadu  kada budu veće vode, da se ne  prekine tradicija.

Ivica Barić dodaje  kako  nisu bili uvjeti za održavanje raftinga jer je  bio  nizak vodostaj tako da je plan da se ide u listopadu kada se stvore uvjeti i vjeruje da će se ta sredstva iskoristiti. 

Nitko se više nije javio za riječ pa je predsjednica zaključila raspravu i dala Odluku na glasanje.

Glasalo je  svih 15 vijećnika pa predsjednica konstatira da je gradsko vijeće jednoglasno usvojilo odluku o izmjeni Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2014. godinu.

(U odnosu na prijedlog koji su vijećnici dobili u materijalima, a vezano uz zaključak gradonačelnika te amandman na Proračun, Program je usvojen sa slijedećim  izmjenama:

–       U točki II: iznos „185.500,00 kuna“ povećava se za 9.000,00 kn i iznosi „194.500,00 kuna“;

–       U točki II.1. iznos „179.500,00 kn“ povećava se za 9.000,00 kn i iznosi „188.500,00 kn“

–       U točki II.1. b) alineja 3. iznos se povećava  za 9.000,00 kn i iznosi „20.630,00 kn“)

Prije nego je napustila sjednicu gđa. Dragoslava Cindrić je izvijestila vijećnike da je sutra na Dan domovinske zahvalnosti polaganje vijenaca u 17 sati u gradskom parku te ih zamolila da se odazovu kao i na svečanu sjednicu u srijedu.

 

9. Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2014. godini

Program korištenja namjenskih prihoda proračuna u 2014. godini zajedno sa pisanim obrazloženjem vijećnicima je dan u materijalima uz poziv.

Rasprava nije vođena pa je predsjednica dala Program na glasanje.

Glasalo je svih 15 vijećnika i predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće jednoglasno usvojilo Program korištenja namjenskih prihoda Proračuna u 2014. godini.

 

10. Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju

Odluku o izmjeni Odluke o imenovanju Vijeća za prevenciju vijećnici su dobili uz poziv.

Rasprave nije bilo pa je predsjednica dala Odluku na glasanje.

Svih 15 vijećnika glasalo je ZA pa je predsjednica konstatirala da je Odluka usvojena jednoglasno.

 

11. Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01. do 30.06. 2014. godine 

Izvješće o radu Gradonačelnika dano je u materijalima pa je predsjednica otvorila raspravu.

Diana Cindrić  je primijetila  kako u ovom izvješću stoji da su ovogodišnji Dani Grada planirani od 24. 7. zaključno sa 3. 8. 2014. godine i po tadašnjem planu  zovu  se „Koranski susreti“. To ju je iznenadilo, ali dodaje kako   je greška ispravljena nakon što su  dobili ove pozivnice za Dan grada. „Koranski susreti“ su samo  jedan dio događanja, Koranski susreti su se 70-tih godina počeli održavati, a ovo su veća događanja, smatra gđa Cindrić  i dodaje kako vjeruje da  nitko nema ništa protiv, možda netko da, da to i dalje ostanu Dani Grada Slunja. Iznenadilo ju je upravo to da  sve počinje  24. 7. i završava  zaključno sa 3. 8. pa pita gdje su 5. 8. kao Dan pobjede i Domovinske zahvalnosti koji je blagdan Republike Hrvatske, odnosno  Dan hrvatskih branitelja   te 6. 8. Dan Grada Slunja koji je za sve nas vrlo bitan, to su  bitni datumi koje ni u kom slučaju ne treba zanemariti, zbog svih hrvatskih branitelja od koji su neki položili živote za slobodu lijepe naše. „Ti dani trebaju biti i ostati važan dio hrvatske povijesti kada ih i cijela Hrvatska slavi i obilježava, a po  prijašnjem planu obilježavanje  tih dana ne bi bilo“ kaže gđa. Cindrić i predlaže stoga da i ubuduće težište bude na 5. i 6. 8.  i  nema ništa protiv da se i dalje zovu  Dani Grada, to može Vijeće odlučiti.  Ponavlja da je njeno  iznenađenje bilo veliko kada je  vidjela da to nije bilo u planu kao prije,  5. 8. navečer koncert i ta sva događanja vezano uz hrvatske branitelje i uz oslobađanje grada i 6.8. obilježavanje Dana grada od okupatora na taj dan 1995. godine.

Ivica Barić iznosi svoj komentar na komentar gđe Cindrić.  Zašto Koranski susreti? Koranski susreti zato jer su brend Grada Slunja od sedamdeset i neke godine. Imao je priliku nedavno vidjeti negdje na društvenim mrežama gdje je objavljena jedna slika, misli da ju je objavio gosp. Butina, na kojoj se vidi  jedna bina na Korani, koja izgleda bolje nego ova koju smo imali za Dane Grada,  vidi se čak  da je jedan bend svirao i  misli da je to jedan pravi brend Grada Slunja koji je,  po njegovom mišljenju,  nepravedno zanemaren  već godinama, sve se trpa pod Dane Grada Slunja.  Dani Grada Slunja da, u redu je,  ali namjera je bila vratiti brend jer vjeruje da je to  puno jači brend, a zadnji puta su o tome nešto pričali, nego što će biti izložbeni korzo ikada.  Drugo, po kuloarima su čak prozivani,  osobno on   pa i bivši gradonačelnik zašto nije ništa planirano za Dane Grada, a njegovo je mišljenje da bi za Dan Grada  trebala biti neka glazbena priredba i  da se može organizirati  ako je u sklopu vikenda, ali kako ove godine  pada na srijedu, nije planirano ništa. Zašto? Zato što niti prošle godine  nije planirano  ništa, a  prošle godine je bio proveden program od prije,  na taj dan koji je prošle godine padao na utorak ništa nije bilo, samo svečana sjednica i polaganje vijenaca.

Diana Cindrić se ispričala što upada u riječ, ali je 5. navečer bio program,  a za 6.8.  se zna glavnina.

Ivica Barić kaže kako sada odgovara na informaciju koja je u kuloarima da oni nisu planirali  ništa za Dan grada,  misli se na vijećnike  sa liste Proljeća, na  bivšeg gradonačelnika, pa dodaje kako niti prošle godine nije ništa na Dan grada planirano, samo svečana sjednica i čini mu se  koncert Ladarica.  Shvaća što se ovime  hoće reći, misli da je to  malo nepravedno, a ovo iznosi da se zna prava istina.

Diana Cindrić ističe kako u programu stoji da je kraj  3. 8. i da  to stvarno ružno izgleda za sve nas koji smo živjeli, a svi smo živjeli u to doba i živimo sada. Odgovorila je g. Bariću da je lani  5. 8.  bio koncert, ne sjeća se koji, a 6.8. je bila svečana sjednica, istina, navečer nije bilo programa.  Druga stvar,  kad god 5. ili 6. 8 padali oni se moraju  obilježavati na taj dan, a ne samo ako padaju vikendom. Što se tiče brenda Koranski susreti kaže kako i ovdje  ima onih  koji su  bili u povojima koranskih susreta, natjecatelji. Slaže se da su  divni i krasni, ali nisu  samo Koranski susreti, tu je i motorijada, mažoretkinje, sve je povezano.  Ideja da se vrati brend koranskim susretima je dobra, ali neka se vrati na neki drugi  način, jer nema  većeg brenda od Oluje  i ne može biti. Potaknuta je pa i reagira malo  emotivno, ali i zbog  toga što su i hrvatski branitelji bili potaknuti zbog tog programa,  odnosno razočarani i pitali su se što se sada događa, cijela Hrvatska slavi, Slunj ne, cijela Hrvatska slavi 5. 8. Dan domovinske zahvalnosti i hrvatskih branitelja i 6. 8. Dan oslobođenja Slunja, Slunj ne.

Ivica Barić pita što to znači da 3. 8. sve prestaje, ne razumije, imamo obilježavanje Dana Grada pa mu nije jasno  što se hoće time reći da sve staje.

Predsjednica kaže da  tako   piše  u materijalima

Diana Cindrić  odgovora g. Bariću:“Ako ne razumijete, oprostite, ali ne bi ponavljala“.

Ivan Požega kaže kako mora reagirati najprije  kao branitelj, umirovljeni, u vojsci je bio  od 1991., dragovoljac, pa mu je ovo što govori  g. Barić  malo neozbiljno. Prvo,  neozbiljno je reći da je naša bina u vojarni puno ružnija od one u onom bivšem sustavu,  svi  stariji znaju  koliko se u onom sustavu izdvajalo za sport i kulturu i na koji način se tada radilo, gđa. Diana je starija i ona sigurno zna na koji način  se tada dolazilo do izvođača i do svega, a  binu  u vojarni  su radili ljudi iz Moto kluba Poskok,   satrali su se  da je  naprave da bi uopće netko tamo došao i nastupao i sada reći da je ta bina nakaradna i ne zna kakva, smatra da je  to  krajnje neozbiljno.  Drugo,  ako se ovdje išlo na Koranske susrete, Koranski susreti odvajkada su bili današnje igre na vodi,  a Dani Grada su   3., 4., 5. i 6. 08.  ne Dan Grada nego Dani Grada Slunja i misli da se  samim time  branitelje obezvrijedilo jer se ne spominju ovdje

Predsjednica Vijeća je intervenirala i smatra da ne treba ići tako daleko, da su svi ovdje zna se iz kog razloga, nitko nikoga ne obezvređuje.

Katarina Rendulić želi  razjasniti stvari onako kako ih ona vidi.  Koranski susreti su planirani u vrijeme bivšeg gradonačelnika, cilj je bio vraćanje brenda Koranskih susreta, sjeća se da  nisu to  bile samo igre na vodi,  bio je i večernji program. Smatra da Dani Grada ovdje nisu izostavljeni iz ovog Programa,  ove godine definirani su samo kao Koranski susreti, tj. ne obuhvaćaju obilježavanje Dana Grada niti Dana domovinske zahvalnosti, ali to ne znači da se Dan Grada neće obilježiti i da nije planirano sve kao što je i  prethodnih godina bilo, svečana sjednica, polaganje vijenaca i ostalo uz Dan domovinske zahvalnosti.

Ivica Barić se isto nadovezao oko  Koranskih susreta pa je kazao kako  ne zna da li g. Požega ima amneziju pa se ne sjeća  da su oni  trajali 6, 7 dana. Ispričava se ako ga je uvrijedio,  ali vrijeđa ga  ovo navlačenje na tanki led i vezanje za branitelje i  stvarno misli da je vrijeme da tome dođe kraj, ne samo na ovom Vijeću nego u cijeloj  državi, ne razumije dokle više jer stvarno  nitko nije protiv branitelja.

Ivanka Magdić čita tekst u Izvješću: „Dani Grada Slunja ove godine su definirani samo kao Koranski susreti, tj. ne obuhvaćaju obilježavanje Dana Grada Slunja (06.08.), niti Dana Domovinske zahvalnosti (05.08.). Ostalo je i nedefinirano da li će Gradsko vijeće mijenjati naziv „Dani Grada Slunja“ u „Koranske susrete“ (ako se Dan Grada neće obilježavati u sklopu ove manifestacije).

Katarina Rendulić je dodala kako joj je žao što gđa Cindrić koja je u Odboru nije na sjednici da im razjasni je li bilo planirano obilježavanje Dana Grada 6. kolovoza i samog Dana domovinske zahvalnosti.

Zdenka Kovačević se uključila i upoznala Vijeće kako  postoji zaključak o održavanju manifestacije Dani Grada Slunja koja završava sa 3. 8. i ništa oko dogovora za 5. i 6. 08. nije bilo planirano u trenutku kada je ovo Izvješće rađeno, znači sve ovo što je dogovarano kasnije,  dogovorio je  novi gradonačelnik. Inače hodnja, kao hodnja je manifestacija koju organizira Udruga branitelja i  s kojom Grad nema direktno veze, ali je uvijek  činila sastavni dio programa manifestacije Dani Grada Slunja i  tu je bio 6. 08., ali ponovila je, ove godine  je bio zaključak gradonačelnika, gosp. Rendulića da  manifestacija Dani Grada Slunja  traje od 24. 07. do 3. 08.

Katarina Rendulić pita da li su  oni  kao vijećnici Gradskog vijeća Grada Slunja izglasali i kada takvu formu Koranskih susreta i Dana Grada ili je to bilo samoinicijativno od strane gradonačelnika, zamjenika ili Odbora za provedbu Dana Grada.

Zdenka Kovačević odgovara kako  Vijeće nikada o tome nije niti donijelo odluku i  zato je gradonačelnik, gosp. Katić to odlučio kada je preuzeo dužnost. Manifestacija je inače trebala ići kao manifestacija  Koranski susreti i takvi su trebali biti plakati, međutim, gosp. Katić je onda insistirao na tome da se manifestacija zove i dalje Dani Grada Slunja, da idu takvi plakati van pa su na plakat dodani  još i  5. i 6. 08.

Katarina Rendulić je potom izjavila kako se, bez obzira što nisu  kao vijećnici kandidacijske liste birača sudjelovali u tome svojim dizanjem glasa za takvu formu koranskih susreta, tj. za Dane Grada,  ispričava  u ime svojih vijećnika kao predstavnica Kluba,  iako  smatra da to  zapravo nije  potrebno.

Josip Štefanac se osvrnuo na sam program, konkretno na zamjenu stolariju na zgradi DVD-a Slunj i podsjeća kako je već  lani predlagao da se Vatrogasni dom potpuno obnovi jer već dugo godina postoji projekt za to, građa stoji već trinaestu godinu složena i propada pa je njegovo mišljenje da se on umjesto tih sanacija potpuno  obnovi prema projektu. Dotaknuo  se također  Dana Grada Slunja, a zanimaju ga  gosti iz Italije. Ne želi da ga se shvati da je on protiv  njih,  jer dragi su mu i dobrodošli gosti, ali čini mu se da tu dolazi do nekakve konfuzije i misli da bi trebali ubuduće  to nekako definirati. Zanima ga da li uopće imamo kakav  protokol, da li su oni gosti Grada, da li su gosti privatnika, da li su tu pozvani vijećnici ili nisu i traži da se to  proba definirati. Bio je jučer  u vojarni, bio je neki nemili događaj između Nikole i Ranka, nešto su se svađali, kaže g. Štefanac,  ne zna zašto, ali ističe kako to nije bili lijepo i stoga smatra da  se to treba definirati, da bi se trebali svi vijećnici pozvati  bez obzira na  stranačko opredjeljenje, na takva događanja. Slaže se i sa ovime što je uočeno do sada, ali neće  potezati to  pitanje dalje.

Damir Vuković je oko poziva vijećnika na događanja rekao kako mu je gradonačelnik javio za jučer, ali je imao ranije dogovoreno pa nije mogao ići,  obavijestio je svoje vijećnike da se  pozivaju na ručak, ali sve je to bilo u zadnji čas pa je pitao  zašto je tako kasno javljeno.

Gradonačelnik se uključio i najprije rekao kako su  Talijani  naši gosti već dugi niz godina, 35 godina, oni su  sa određenim ljudima u Slunju u dugogodišnjem kontaktu pa tako dolazi i do poluprivatnih aranžmana.  Što se jučerašnjeg dana tiče  htjeli su ih  počastiti dečki iz Barić sela jer su njima Talijani poslali motor za čamac, to je više bilo poluprivatno, pekli su za njih janje pa je  osobno  jučer obavijestio sve vijećnike koje je  mogao,  jedino Mihaelu Turkalj  nije  jer nema broj, da dođu, ali nisu došli. Što se tiče drugog dana kaže kako je to opet bilo poluprivatno, navratio je,  ali se Grad nije uključivao u to. Svjestan je da imamo tu  malo propusta, a na ono o čemu je g. Štefanac  govorio, odgovorio je kako se nije ništa  tu dogodilo, oni su obojica u kontaktu već dugo s Talijanima. Dodao je i kako se  Nikola u to uključio  jer nema tko prevoditi, a s druge strane Grad je u obvezi dočekati ih pa ih je on i dočekao.  Što se tiče boravka općenito Talijana  oni su ovdje na trošak Grada, a ako negdje idu privatno to je njihova želja i to je onda malo manji trošak za Grad,  kaže gradonačelnik i dodaje kako,  bez obzira što je sinoć bilo malo nesuglasica, oni su sa Talijanima i jedan i drugi dobri pa su i danas  zajedno s njima. Što se tiče održavanja samih Dana Grada Slunja  mišljenja je da  Koranski susreti mogu biti,  nema ništa protiv njih, dapače, to su odavno  igre na vodi, ali samo igre na vodi.  znači nikakvi „Koranski susreti“  ne mogu biti manifestacija motosusreta. Također je iznio da je  razgovarao sa  gospodom iz Moto kluba te im rekao da neće sigurno  ometati  ono što se dogovorilo jer sve je dogovoreno,  sve je isfinancirano i grupa Let3 i Crvena Jabuka i tko sve već ne i ta sredstva su njima doznačena ranije i njima je rekao kako je protiv toga da se to zove „Koranski susreti“ sve te manifestacije jer to ga podsjeća ipak na nešto davno ranije,  Koranske susrete smatra igre na vodi, sjeća se da je to znalo trajati i nekoliko dana i da je bilo kojekakvih koncerata. Prema programu,  kada su u pitanju Dani Grada Slunja, nije bilo  predviđeno ništa za taj događaj, smatra da se ta manifestacija  treba i dalje  zvati „Dani Grada Slunja“, a ne Koranski susreti i u tom smislu je to izmijenjeno. Ponavlja kako nema ništa da Koranski susreti budu i dalje, ali npr.  manifestacija Brđanijada može biti  i u sklopu  Dana Grada, može biti i sama za sebe ili može kao ove godine biti u sastavu Moto susreta, neće nitko imati ništa protiv toga, sve će se manifestacije podržati sigurno, možda se neće moći  financijski pomoći toliko kao ove godine, osobno smatra da se malo previše potrošilo na sve te stvari. Dan Grada je najbitniji bez obzira tko što govorio, smatra gradonačelnik. Rekao je  kako je g. Barić   malo ljut na branitelje, ali da se  nema pravo nitko na njih ljutiti, nema pravo  nitko  govoriti protiv tog dana, jer to je Dan koji je svetinja za Grad Slunj, to je Dan kojeg mi moramo obilježavati, obilježava ga  cijela Hrvatska, a da li je na taj Dan bio navečer koncert ili nije, nije važno.  G. Štefanac je rekao da bi trebao biti i taj dan koncert, a jedva se našla grupa za 5. 8, a i cijene su takve da bi to sve bilo previše. Dodao je kako će se i  ubuduće svi dogovarati na koji način i kako obilježiti koju manifestaciju, koliko će se novaca za to  moći potrošiti, neće to biti samo njegova volja i želja.  Iznio je kako je  do 3. 8. potrošeno  170.000 kn,  te podatke mu je dao  g. Živčić, u tome je  trošak bine pa je rekao kako su se on i g. Vuković u kampanji dogovorili  da će prihvatiti trošak uređenja bine, bez obzira koji pobjedi jer je binu trebalo urediti, govorilo se o 10.000 kn,  na kraju se to popelo na 20.000 kn. Njegovo je razmišljanje i Vijeće može o tome u narednom periodu odlučiti da  se nabavi jedna montažna bina, zna da ona  košta, ali bi onda  biti trajna, mogla bi se postaviti gdje god treba, bilo na  Trg ili kod škole, u vojarnu, nije bitno, ali je bitno da bi bila pogodna za bilo koju manifestaciju.

Ivica Barić je replicirao g. Katiću, rekao je kako ga cijeni i poštuje,  on je gradonačelnik svih građana Grada Slunja pa tako i njegov,  ne planira  ga niti vrijeđati, niti podcjenjivati pa moli da on to isto ne radi prema njemu,  maltene,  proglašava ga nekim anti hrvatskim elementom. Niti je  ljut na branitelje, niti je išta  rekao protiv branitelja  i moli  da  gradonačelnik ne izvađa nešto što stvarno nije  ni u jednom njegovom izlaganju rečeno. Drugo, oko financiranja misli da je gradonačelnik demantirao  sam sebe jer je sada rekao  da je unaprijed isfinancirana i Crvena jabuka i Let3, a u uvodnom izlaganju na aktualnom satu je  iznio  da je tu falilo novaca pa mu sada nije jasno što je od toga  točno.

Gradonačelnik je pojasnio kako  Sveučilište ima svoja sredstva koja je zadužio prije i sada se naplatio i  to na neki način vratio. Dodao je kako nije htio vrijeđati nikoga, samo je želio naglasiti  da su branitelji za nas svetinja i da  moramo obilježiti taj naš Dan jer to je dan kada su  ušli u Slunj, to je za sve  koji su  bili u toj akciji, koji su  čitavo vrijeme bili u tom ratu,  kada se dogodio,  kao da se cijeli svijet otvorio pred njima,   veličanstven je to dan i  ne smije se zaboraviti.

Josip Štefanac se još uključio oko projekata za budućnost gdje kaže kako bi ostavio  sve, ali bi dodao  sanaciju i obnovu starog placa pa i uređenje gradskog parka  koji je iz 1892. godine i kojeg bi trebao urediti da dobije svoj povijesni izgled, izgled francuskog parka. Što se starog placa tiče smatra da se treba uložiti neka kuna i dolje, a ukazao je i na veliku opasnost  i prijetnju koju predstavljaju objekti na placu i to objekt  Pravoslavne crkve i  kuća nasuprot Neralića,  pita da li se može nekako u ostale projekte predvidjeti  određena suma novca da se to proba urediti.

Ivan Bogović se osvrnuo na pitanje što je bilo upućeno za goste iz Italije, a obzirom  da je kroz određeno vrijeme sudjelovao u tome, zna da su ranije oni bili  isključivo gosti Grada, kasnije je taj oblik suradnje  poprimio širi razmjer i posjećivanja, za vrijeme rata su slunjska djeca  bila  udomljena u obitelji u Castel San Giovaniu,  postoji i  udruga za pomoć djeci Slunja, u Castel San Giovanniu su bili i Nogometni klub, KUD, mažoretkinje, bili su tamo dobro udomljeni, primljeni i naravno da se i s naše strane   htjelo revanširati njima na isti način. Ako bi se sve plaćalo iz proračuna, to bi sigurno bio puno veći iznos  pa se  krenulo sa  udrugama, odnosno inicijativa da se uz pomoć udruga organiziraju ti veći zajednički ručkovi  tako da su se tu razvila i  ostala neka prijateljstva i dalje. Osobno misli da nema u tome ništa sporno, ako netko hoće privatno počastiti te goste, rasteretiti će gradski proračun, a sredstva se onda mogu prenamijeniti na nešto drugo, dobro je da ima ljudi koji su zainteresirani participirati u tim troškovima i na taj način pomoći.

Josip Štefanac je ponovio kako je ono  što se jučer dogodilo jako ružno i zato se zalaže da se to podigne na jedan viši nivo,  to je određeni oblik diplomacije, diplomacije na  nekom lokalnom nivou,  ako se pozivaju vijećnici,  da to onda  ima svoj protokol, da vijećnici znaju da su dobrodošli.

Ivan Bogović pretpostavlja da je  vjerojatno  i ovaj puta kao i do sada išao poziv na gradsku upravu Castel San Giovanni, gradonačelnik je odlučio koga će u delegaciji poslati,   tako je do sada bilo  i sa strane Slunja, kada se od njih dobije poziv, imenuje se  delegacija koja će ići tamo, vjeruje da će  tako biti sigurno i ubuduće.

Gradonačelnik je pojasnio da je  jučer to napravio jer je htio da svi dođu tamo, da ne budu   samo njih četvorica.

Josip Štefanac smatra da se ne treba oko toga ispričavati, ovo je spomenuo samo iz razloga da  to ubuduće    bude ipak  na nekom nivou,  ako se   vijećnici pozivaju  taj dan, da se onda osjećaju da su  dobrodošli.

Nitko se više nije uključio u raspravu pa je predsjednica raspravu zaključila te  dala izvješće o radu gradonačelnika  za razdoblje 01. 01. – 30. 06. 2014. godine  na glasanje.

U trenutku glasanja sjednici su prisutni svi vijećnici pa predsjednica konstatira da je Gradsko vijeće  jednoglasno usvojilo Izvješće odnosno donijelo Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje 01.01. – 30.06. 2014. godine.

 

12. Različito

Ivica Barić  ima  komentar i  pitanje gradonačelniku. Prvo komentar, naime, nije  mogao u aktualnom satu komentirati tuđa pitanja, pa je sada iskoristio   priliku i  pohvalio dečke iz Moto kluba Poskok jer su  odradili  strašnu stvar i sa čišćenjem prostora tamo i sa izgradnjom  bine i misli da je to stvarno  jedna  organizirana ekipa sa jednim potencijalom i inercijom koju ovaj Grad treba. Što se tiče ovih novaca koje Grad daje,  smatra da su oni to opravdali i ne samo opravdali nego i oplodili  svaku kunu koja je  njima dana.  Po njegovom mišljenju ne treba  gledati samo posredan novac koji je njima dan, već treba gledati  na učinak koji je taj novac napravio,  odnosno što su oni svojim poslom napravili, a napravili su jako puno,  dovukli su,  prije svega,  ljude u grad Slunj koji su tu svoj novac ostavili, pomoću tih novaca su se zaposlili lokalni poduzetnici koji su opet zaposlili  naše domaće ljude,  dakle hrpa novaca tu ostaje u našem gradu. Znači, naglašava g. Barić,   taj novac koji se uložio u njih, oni su oplodili i volio bi da se na takav način  gleda na to jer  to je ono što ovaj grad i treba na kraju krajeva i  jedna od njegovih zadaća je upravo ta. Drugo, pitao je gradonačelnika,  možda  zna više o tome, za cestu  od Grgić križa prema Lukama, da li se tamo radi asfaltiranje ili je već napravljeno. Zna da to radi Županijska uprava za ceste, ali pita  da li njima idu neki prijedlozi sa strane MO,  sa strane Grada kada se takvi projekti rade, odnosno nije li njima   išao prijedlog da se  asfaltira  u Furjanu,  što se   sada ne događa već ide asfaltiranje od Grgić križa nastavak do Skukanovog mosta. Zanima ga da li gradonačelnik  misli da je to pravdano,  nije li  bilo logičnije da se asfaltira u Furjanu gdje je bio prijedlog, a ne dolje jer to je jedno vikend naselje, slaže se da i to treba,  dapače,  ali smatra da je prioritet trebao imati Furjan.

Gradonačelnik potvrđuje da se tu radi o  županijskoj cesti, da je Županijska uprava za ceste  donijela tu odluku ranije jer  imaju svoj plan za ovu godinu. Prošle godine bilo je u planu asfaltiranje  u Furjanu, radi se o nekih  800 m ceste, a dogodilo se to da je već bio potpisan ugovor sa izvoditeljem, ali je  taj izvođač  navodno propao i u radove se nije išlo. Isto tako pojavio se i još jedan mali problem, možda su i sami  mještani  malo nespretno reagirali i rekli kako bi trasu u jednom dijelu trebalo prepriječiti, a to nije bilo ucrtano i trebalo je i neka sredstva platiti za taj novi dio tako da oni nisu htjeli u to ulaziti i ostavili su da to stoji. Koliko mu je poznato Furjan bi trebao ići sada jer je bila njihova skupština i to je usvojeno, g. Bogović je bio na toj skupštini, a zvali su ga i iz Furjana da je i ta cesta upala  i da će se sada asfaltirati dio koji je trebao lani ići. Što se tiče Dubrave, u Dubravi su  asfaltirali 1 km i dalje planiraju ići sa tom cestom do Skukanovog mosta s naše strane, a isto tako planiraju doći i sa strane Kruškovače i spojiti taj dio, bez obzira što nema puno ljudi., to je njihov plan. Dodao je kako  bi oni  trebali održavati i cestu Cvitović – Cvijanović brdo – Veljun, ta cesta se treba održavati iz županijskih sredstava.  

Ivica Barić zna da to nije  u našoj  nadležnosti, ali nelogično mu je, gledajući općenito, da ide asfaltiranje jedne ceste prema Salopek lukama,  sigurno nekih  4,5 km,  da imaju plan i s druge strane asfaltirati, a kako  tamo radi,  zna  da je to  ogromna količina kilometara cesta koje idu čak preko  područja kojim gospodare Hrvatske šume, pa mu je nejasna uopće ta vizija. Smatra kako je šteta što to ipak nije za nešto prioritetnije iskorišteno, zna se  da ima potreba za asfaltiranje na svakom ćošku gdje stvarno žive ljudi.

Gradonačelnik odgovara kako su  Salopek luke  dosta naseljene, istina da u samoj Dubravi nema puno ljudi, ali od Radočaja sve do mosta sve su kuće tako reći popunjene i  misli da ih ima negdje kao i Furjan. Dodao je još kako je  u Furjanu  u planu da se spoji cesta sa Videkić selom, tj.  Broćancem, ali sredstva su ograničena, vjeruje da će se ove godine ići na ta 2 km, mada je to malo. Najavio je kako ima u planu otići u Županijsku upravu za ceste da vidi koji su  njihovi prioriteti jer  evidentno je da su na našem području te njihove  ceste  jako,  jako loše,  lošije nego naše.

Ivan Bogović vjeruje da ova cesta u Furjanu nije bila u planu za ovu godinu  iz razloga što je već bila na natječaju i i što  je bila ugovorena realizacija, Hidroelektra je trebala izvesti te radove, na žalost nisu ih izveli, taj ugovor je raskinut i rebalansom u Županijskoj upravi za ceste je ponovo stavljena u plan, osigurana su sredstva i tijekom jeseni bi trebao biti ugovoren nastavak radova. Tijekom jeseni će se pisati planovi prema Županijskoj  upravi za ceste i s njima će Grad sigurno probati ugovoriti  koji su prioriteti Grada Slunja za slijedeću godinu.

Katarina Rendulić se javila također za riječ jer ne može ne  osvrnuti se na jedan komentar gospodina Davora Požege koji graniči s lucidnošću. Gospodin Požega je tijekom  sjednice  prozivao vijećnike kandidacijske liste grupe birača, točnije vijećnike Proljeća za stranački moral pa ako bi se govorilo o stranačkom moralu, svakako bi i oni imali  nešto ispaliti u kontru. O odricanju od bivšeg gradonačelnika odgovorila je  da se  ni u kom slučaju neće  odreći postupaka bivšeg gradonačelnika budući da su svi bili u cilju  racionalizacije troškova i ušteda kako bi ovaj naš Grad opstao,   sve je bilo rađeno s ciljem  boljitka građana Grada Slunja, nikakvim vlastitim koristima ili intencijama. Prozvao ih je za  opstrukciju  novog gradonačelnika pa je, kao i g. Barić,  istaknula kako je to i njezin  gradonačelnik  i od nje  će kao i od ovdje prisutnih vijećnika  Proljeća imati  potpunu podršku ukoliko bude radio u interesu Grada Slunja. Za kraj je samo  pohvalila  rad   novog gradonačelnika i njegovu sveprisutnost na svim aktivnostima koji se događaju u sklopu manifestacije „Dani Grada Slunja 2014.“ jer zna  da to iziskuje puno energije pa mu je  preporučila  da se malo odmori i malo više uključi  zamjenika.  

Davor Požega postavlja  samo jedno protupitanje, „je li uštedio više od 240.000 kn koliko su nas koštali ovi izbori“ i  dalje ne želi više ništa komentirati.

Katarina Rendulić odgovara kako je 3,7 mil. kn  preneseno iz protekle godine, pa neka sam izračuna. . Dodala je kako će na idućoj sjednici, upravo radi usporedbe,   zatražiti točne izračune ušteda za smanjenje  10% na plaće, za ne uzimanje zamjene za tete u vrtiću i td.

Davor Požega je pitao koliko je od  3,7 mil. kn  naslijedio na računu.

Katarina Rendulić kaže  oko 3,3 mil kn,  znači od 3,7 mil. kn,  razlika je 400.000 kn

Ivan Bogović poziva da se ne otvaraju  sada te rasprave, zna se  da neki projekti nisu išli u realizaciju i td. Iskoristio  je  priliku da čestita gradonačelniku i gradskim službama koji su dali prijedlog proračuna i gdje je bilo rasprave o nekih 28.000 kn, znači odlično su  pogodili proračun koji je na kraju jednoglasno i usvojen. Također je  čestitao  Dan Grada sa željom da na jesen, a  i dalje  kao Vijeće donose, u interesu našeg grada,   što kvalitetnije odluke.

Gradonačelnik se još osvrnuo nasamo odgađanje  sjednice koja je prvotno bila  zakazana za petak, ali  su vijećnici grupe birača  zatražili da se ona  odgodi. Smatra kako  nije dobro da se sjednica odgađa jer su pozivi već bili na  našim stranicama i  ubuduće će sjednica biti kada se dogovore, može se  čekati, ako treba, i deset dana, ali kad se dogovori tada će i biti, odgađanja  ubuduće neće biti.  Drugo, što se tiče vremena održavanja sjednice, održavat će se onako kako se na vijeću dogovori.  

Predsjednica kaže kakose  osjeća prozvanom i dužnom reći o čemu se radi. Naglasila je da je sve ovo što se događa  proizišlo iz Poslovnika Gradskog vijeća,  vijećnici  kandidacijske liste grupe birača i vijećnici  SDP-a,  samo zbog manjka vremena za pripremu ovog opsežnog štiva, zatražili su odgodu sjednice, nisu time  ni na koji način kršili  prava i obveze,  prijedlog je bio da se sjednica odgodi do petka, međutim, izišli su  u susret jer je početak godišnjih odmora, sve im je to  jasno, pa je sjednica zakazana za danas. Što se tiče vremena održavanja sjednice kaže kako  ovo  nije pravilo, ovo je samo iznimka,  do sada je to bilo i moguće je bilo odraditi u 13 sati, ali danas to nije bilo moguće ranije odraditi pa se ispričala vijećnicima  što su morali ovako kasno doći. Tu je  petnaestero vijećnika koji nisu  nikakvim ugovorom obvezani i vjeruje da će se  dogovoriti,  i  dalje su  spremni na suradnju, nikakav bojkot se ovdje ne događa i tako će i biti sve dok to bude u okviru, onako kako to od nas građani i očekuju. Također je iskoristila  priliku da vijećnicima, a i ispred Gradskog vijeća,  čestita svim sugrađanima Dan našeg Grada te Dan domovinske zahvalnosti koji  je ujedno i veliki dan  naših branitelja.

Gradonačelnik pita  da li ćemo imati sjednicu u 13 sati kao do sada  ili u neko drugo vrijeme.

Predsjednica je ponovila kako je ovo danas  bila iznimka.

Ivica Barić podsjeća, kada je bio konstituirano Vijeće,  s njihove je strane išao  prijedlog  za taj termin u jedan sat,  ali okolnosti se mijenjaju i neki vijećnici ne mogu u to vrijeme dolaziti. Zna da će  teško biti naći neki termin koji će odgovarati svima,  ne može se uvesti u Poslovnik da se sjednica održava u to vrijeme i da je to onda  „sveto pismo“. On osobno iduće 2 sjednice vjerojatno neće moći prisustvovati ako budu u 13 sati jer je  na ispomoći u Korenici, znači, svako ima neke svoje probleme individualne i zato  misli da nije dobro da se uokvirimo baš u neke točne   okvire.

Damir Vuković predlaže, budući da se sjednica održava u radne dane i da  ima vijećnika koji moraju tražiti slobodan dan da bi prisustvovali sjednici, da se sjednice održavaju u 18 sati i da se  materijali daju 5 dana prije sjednice.

Davor Požega je dodao kako  ovaj termin u 13 sati  stoji od kada je on bio predsjednik,  tada su ga odredili jer je bilo vijećnika iz škole pa se zbog njih trebalo prilagoditi,  njemu odgovara bilo koji termin, ali ako se razmišlja  o večernjem terminu, treba imati na umu i uštede jer  djelatnici Grada moraju odraditi svoju smjenu i dolaze navečer,  treba im platiti prekovremeno pa ne zna ni sam je li to onda dobro ili nije dobro.

Damir Vuković dodaje kako je ovdje 15 vijećnika i svi rade.

Ivica Barić je stava da  ne mogu donijeti nikakav zaključak  o tome,  a oko troškova je rekao kako se sjednice održavaju jednom mjesečno i to ne bi iziskivalo neke troškove dok je   dolazak vijećnika bitan,  bitno je  da su vijećnici odgovorni prema svom mandatu.

Marinko Radočaj  je za to da sjednice budu u poslijepodnevnim satima

Predsjednica se izjasnila kako nije za to da se Vijeće ograniči na točno određeno vrijeme, do sada je to bilo u 13 sati i nije bilo problema, ponovila je kako je ovo danas bila iznimka, a ne pravilo i potom, u 21,10   zaključila  rad sjednice.

 

ZAPISNIK SASTAVILA                                                                                PREDSJEDNICA

Ankica Štefanac, vr.                                                                                 GRADSKOG VIJEĆA

                                                                                                             Marina Mrkonja, vr.

 

Close Search Window