Nastavno da Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini i ostalim uslužnim djelatnostima te održavanja sportskih i kulturnih događanja ( od 19. ožujka 2020.), i Odluke o radnom vremenu trgovina (21. ožujka 2020.), koje su donesene od Stožera CZ RH, dostavljamo vam pojašnjenje istih.

Naime, na radno vrijeme benzinskih postaja NE ODNOSI se Odluka o radnom vremenu trgovina (21. ožujka 2020.), te iste mogu raditi kao i do sada, shodno uobičajenom radnom vremenu.

Na rad ugostiteljskih objekata koji rade u sklopu benzinskih postaja primjenjuje se Odluka o zabrani rada ( od 19. ožujka 2020.), te je istima ZABRANJEN RAD.  

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE RH

Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce pogođene učincima koronavirusa COVID 19 u djelatnostima pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića, prijevoza i skladištenja, na radno - intenzivne djelatnosti unutar prerađivačke industrije - tekstil, odjeća, obuća, koža, drvo i namještaja te poslodavce koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite (nacionalnog, županijskog, jedinica lokalne samouprave) i na druge poslodavce koji mogu dokazati utjecaj posebnih okolnosti.

Visina subvencije:

  • iznos od 3.250,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u punom radnom vremenu
  • iznos do 1.625,00 kuna mjesečno po radniku koji radi u nepunom radnom vremenu
  • srazmjerni dio iznosa od 3.250,00 kuna ili 1.625,00 kuna po radniku za vrijeme koje nisu radili prema Odluci Stožera civilne zaštite

Zahtjev za korištenje mjere, uz detaljne informacije, biti će moguće podnijeti od ponedjeljka 23. ožujka 2020. preko internetske stranice: www.hzz.hr ili osobno u svim područnim službama/ uredima HZZ-a.

Poštovani,temeljem učestalih upita mogu vas izvijestiti kako slijedi:

  1. ukoliko se vozač na graničnom prijelazu izjasni da će ići u samoizolaciju u vlastiti dom i takvu prijavu granični policajac unese u propisani obrazac, te sukladno tome, samoizolaciju počnekoristiti, sukladno uputi, nema više pravo 14 dana napuštati navedeni prostor. U tom slučaju dužan je otvoriti bolovanje.
  2. ukoliko se vozač na graničnom prijelazu izjasni da će ići u samoizolaciju i takvu prijavu granični policajac unese u propisani obrazac, a iz objektivnih razloga ju ne počnekoristiti ( npr. u vrijeme istovara robe i boravka u kamionu poslodavac mu je naložio da će u kratkom vremenu, za dan ili kraćem od 14 dana ,morati voziti drugu robu ili sl), te se lokalnom stožeru CZ- a vozač prijavi da bi koristio karantenu iz navedenih razloga, nema razloga da mu se uskrati navedena mogućnost. 
  3. sukladno ranije proslijeđenoj vam uputi, postoji još jedna mogućnost da poslodavac osigura prostor karantene/samoizolacije za vozače koji ne koriste karantenu, a moraju nastaviti sa poslom, ali taj prostor mora biti ranije prijavljen i odobren od strane nadležnog stožera. Ukoliko koristi taj prostor za samoizolaciju ( npr. parkirao je kamion na određeno vrijeme i kabinu koristi za samoizolaciju), tada može nastaviti sa poslom i u vremenu kraćem od 14 dana.
  4. Ukoliko trebate dodatna pojašnjenja, možete se obratiti mailom na "prijevoz CZ "ili  na tel. 099/229-2458.

 Lijep pozdrav, Dražen Štajduhar, načelnik Sektora SROK-a

Stožer civilne zaštite RH nalaže svim Stožerima CZ jedinica lokalne (i regionalne) samouprave da tijekom sutrašnjeg dana organiziraju dezinfekciju vozila JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA (ako takav postoji na njihovom području).