Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2017., savjetovanje i izvješće 03.10.2017- 2562
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2017., savjetovanje i izvješće 03.10.2017- 2383
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu - savjetovanje i izvješće 02.10.2017- 1557
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na području Grada Slunja 30.08.2017- 1592
Plan normativnih aktivnosti i savjetovanja u 2017. godini 12.07.2017- 1673
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja u 2017. i izvješće 13.06.2017- 1664
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama javnih potreba u kulturi za 2017. i izvješće 13.06.2017- 1569
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama javnih potreba u športu za 2017. i izvješće 13.06.2017- 1531
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu - savjetovanje i izvješće 13.06.2017- 1513
Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave "Sanacija krovišta na zgradi gradske uprave" i izvješće o provedenom savjetovanju 26.05.2017- 1499
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr