Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Aktualnosti

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave "Sanacija krovišta na zgradi gradske uprave" i izvješće o provedenom savjetovanju 26.05.2017- 1244
Nacrt Pravilnika o jednostavnoj nabavi - savjetovanje i izvješće 25.05.2017- 1397
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Krovnog interpretacijskog plana Grada Slunja 02.05.2017- 1359
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu - savjetovanje i izvješće 31.03.2017- 1540
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama javnih potreba u kulturi za 2017. i izvješće o provedenom savjetovanju 30.03.2017- 1171
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama Socijalnog programa Grada Slunja za 2017. i izvješće o savjetovanju 28.03.2017- 1153
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama programa u športu Grada Slunja za 2017. i izvješće o savjetovanju 28.03.2017- 1071
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o javnoj usluzi prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja... 27.03.2017- 391
Savjetovanje o prijedlogu Programa potpora poljoprivredi na području Grada Slunja za 2017.g. i izvješće 15.03.2017- 1184
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2016. godinu - savjetovanje i izvješće 18.11.2016- 1402
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr