Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
OIB: 33366502542
MB: 2714159
IBAN: HR98 2340 0091 8400 0000 1
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

UREDOVNO VRIJEME ZA PRIJEM STRANAKA
KOD GRADONAČELNIKA:
ČETVRTKOM OD 8-10 SATI

Aktualnosti

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2017., savjetovanje i izvješće 03.10.2017- 693
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Grada Slunja za 2017., savjetovanje i izvješće 03.10.2017- 684
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu - savjetovanje i izvješće 02.10.2017- 459
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o držanju domaćih životinja na području Grada Slunja 30.08.2017- 552
Plan normativnih aktivnosti i savjetovanja u 2017. godini 12.07.2017- 637
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama Socijalnog programa Grada Slunja u 2017. i izvješće 13.06.2017- 651
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama javnih potreba u kulturi za 2017. i izvješće 13.06.2017- 632
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Odluke o izmjenama i dopunama javnih potreba u športu za 2017. i izvješće 13.06.2017- 616
Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Slunja za 2017. godinu - savjetovanje i izvješće 13.06.2017- 624
Savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave "Sanacija krovišta na zgradi gradske uprave" i izvješće o provedenom savjetovanju 26.05.2017- 660

Lokalni izbori 2017.


 

Europe direct Karlovac

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr