Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Prikaz # 
< < < < < < < < < <
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama programa javnih potreba u sportu Grada Slunja za 2019. godinu 09.07.2019- 74
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o sufinanciranju troškova sterilizacije pasa na području Grada Slunja u 2019. godini 05.07.2019- 114
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o komunalnom redu 02.07.2019- 39
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Slunja 19.06.2019- 80
Savjetovanje o prijedlogu Procjene rizika od velikih nesreća i izvješće o provedenom savjetovanju 19.06.2019- 57
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o kućnim ljubimcima, napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama 18.06.2019- 75
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja naknade za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji svoju dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa - savjetovanje i izvješće 28.05.2019- 128
Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o načinu utvrđivanja plaće, te drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa - savjetovanje i izvješće 28.05.2019- 90
Savjetovanje o prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi i izvješće o provedenom savjetovanju 24.05.2019- 89
Nacrt Odluke o ekonomskoj cijeni smještaja djece u Dječji vrtić Slunj, savjetovanje i izvješće 03.05.2019- 236
Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr