Dobrodošli na stranice Grada Slunja

Trg dr Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj
Centrala: 047/ 777-102
fax: 047/777-122
e- mail: grad-slunj@ka.t-com.hr

 KONTAKTI I PODACI ->

Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja - izvješće o provedenom savjetovanju

Grad Slunj objavljuje Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o nacrtu prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja

Izvješće

Grad Slunj, Trg dr. Franje Tuđmana 12, 47240 Slunj, tel: 047 777 102, http://www.slunj.hr, info@slunj.hr